Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

پول و سرمایه در دوره جهانی شدن بطور کامل متفاوت از دوره قبلی ساختارهای تاریخی اجتماع است،  باید درباره پول و سرمایه در دوره جدید تاریخ اجتماعی بدستی دانست،  تا بتوان در مسیر بسرعت بروز شوند ادامه حیات داد.

پول و سرمایه در دوره جهانی شدن

پول و سرمایه در دوره جهانی شدن
تصویر انوش راوید در یک کوچه شهر تاریخی در اینجا،  عکس شماره 4887.
این برگه بشماره 1058 پیوست لینک زیر است:
پول و سرمایه در دوره جهانی شدن
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
پول و سرمایه در دوره جهانی شدن
پول و سرمایه در دوره جهانی شدن
      تمایز بین سرمایه و پول برای بسیاری از اقتصادها دشوار است.  سرمایه مجموع دارایی هایی است،  که تولید می کند،  و پول مقدار ارزی است،  که شخصی یا نهادی ذخیره دارد.  سرمایه از مجموع ساختمانها و ابزارها و اعتبارها و ارز تشکیل شده،  اما پول از ارز و طلا و احتکار کالاهای مشابه پول تشکیل شده.  سرمایه ابزار تولید پول است،  و پول زمینه ساز ساخت سرمایه.
      تعریف بالا متعارف و عادی برای کشورها و مردمی است،  که در آنها جریانهای سیاسی و اقتصادی بصورت عادی و طبیعی جود دارد.  اما در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و عربستان و امثال،  رانت جزو اصلی سرمایه و پول است.  رانت حاصل اصلی سیاستهای حکومت محور است.  حکومت محوری از ابتدای تمدن بوجود آمد،  شاید در آینده نزدیک نخواهد بود.
      در حکومت محوری،  همیشه شاهد انباشت سرمایه و انباشت پول،  در درست و اختیار اندکی از مردم هستیم.  کشورهای کمونیستی نیز یک روش حکومت محور بودند،  و سرمایه و پول محدود به افراد خاص بود.  خود بخود در شکل حکومت محور،  سرمایه و پول تبدیل به یک عنصر می شود،  که به آن سرمایه دار و یا پولدار می گویند.  این عنصر در رقابت بی رقیب یا حداقل کم رقیب،  شکل پول پرستی می گیرد.
      پول پرستها برای بقای خود طرح و نقشه های مختلف می کشند،  که ما اکثراً در مجمع هایی مانند بیلدربرگ و فراماسون و اینقبیل می شناسیم.  پول پرستها نه خداپرست هستند نه مردم دوست،  و نه عشق به کشور و سرزمین دارند،  آنها فقط عاشق پول و ثروت بیشتر و بیشتر هستند.  در نهایت پول پرستها برای بقای خود،  و حفظ حکومت محوری در کشورهای مورد نظرشان،  طرحهای جدید می ریزند.
      گاه این طرحها در روند رشد و تکامل سرمایه،  با مردم در هم آمیخته،  مانند جهانی شدن،  که برای انباشت بیشتر پول و سرمایه.  تولیدهای بوجود آمده،  که در آن مردم نقش پیدا کردند،  مانند اینترنت و جوانب آن.  روند رشد و تکامل سرمایه،  نیاز به رشد و تکامل دانش مردم،  و مصرف مردم دارد،  این روند که عامل ذات طبیعی انسان است،  جهانی شدن را پدید آوره است.
      شاید جهانی شدن فرصتی به مردم دهد،  از شکل حکومت محور،  که از چند هزار سال پیش با قدرت در جهان حاکم است،  عبور کنند و حکومت جدید را شکل دهند.  این پدیده جدید می تواند علم محور باشد،  یعنی پایان دوران قدیم حکومت محور،  و آغاز دوران تمدن جدید علم محور.  دوران علم محوری برای جهان بطور حتم اتفاق می افتد،  زیرا چاره ای نیست در غیر اینصورت جهان بدست حکومت محورها از بین می رود.
   پرسش از عموم:  آیا می دانید نهایت انباشت پول و سرمایه در قرن 21 بکجا ختم می شود؟
پول و سرمایه در دوره جهانی شدن

آیا میدانستید

 آیا میدانستید کە تنها یک ١٪ از مردم جهان بیش از نصف ثروت و دارایهای جهان را در انحصار خود دارند؟
 آیا میدانستید کە١٠٪ از مردم جهان ٨٨٪  ثروت و دارایهای جهان را در اخیتیار دارند؟
 آیا میدانستید کە تنها ٢٦ نفر در جهان ثروتشان برابر است با ثروت ٣،٨ میلیارد نفر از مردم جهان؟
 آیا میدانستید ٧١٪ از مردم جهان تنها ٣٪ از ثروتها و دارایهای جهان را در اختیار دارند؟
 آیا میدانستید در این دهە اخیر یعنی زمانی کە داعش را بە جان خاورمیانە انداختە بودند،  تمام این اعداد و ارقام جهانی تغییر کرد.  یعنی یک درصدیهای مالی،  ثروت و دارایهای ٤٦٪ شان بە بیش از ٥٠٪ رسید، و فقرا 20٪  فقیرتر شدند.
پول و سرمایه در دوره جهانی شدن

ترفندهای امپریالیسم

پول و سرمایه در دوره جهانی شدن
تصویر شماره 7247.
      حکمرانان امپریالیسم جهان را بشناسیم و در دامشان نباشیم،  آنها با زرنگی کاری می کنند،  بجای اینکە ذهنمان درگیر عدالت و داد پروری و برابری و علم باشد،  کاری می کنند که تمرکز روی توهمات و حقیقتهای کاذب داشته باشیم.  چون:
  ــ  تاریخ سازی و دشمن تراشی با دروغهای تاریخی.
  ــ  تبلیغ قوم گرایی برای خلق تعصبات فرهنگی و نژادپرستی.
  ــ  فردپرستی و بی خیالی برای تسلیم ساختار جامعه و بردەداری شدن.
  ــ  اسطورە سازی و افسانە سرایی برای گسترش آرمانهای وطنپرستانە و کشورگشایی.
   پرسش از عموم:  آیا شما به این مسائل فکر می کنید یا سطحی نگر هستید؟
پول و سرمایه در دوره جهانی شدن
تصویر انوش راوید در یک مکان مذهبی در اینجا،  عکس شماره 7244.
     آینده به آنچه اکنون انجام می دهیم بستگی دارد،  درک مان را درباره دانش و بینش خود بالا ببریم،  تا آینده بهتری داشته باشیم. 
……………
   برچسبها:  پول بیهویت, سرمایه بیهویت, دوره جهانی, جهانی شدن, آیا میدانستید, ترفندهای امپریالیسم, حکمرانان جهان.
………….
پول و سرمایه در دوره جهانی شدن
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
آلودگی اثرات نفتی خزر و ماهی گیری، و نیاز به طرح اکولوژیکی این دریاچه، مشروح در http://www.arq.ir/110
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.