Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

سنت گریزی از قرن گذشته را باید بخوبی دانست قرن گذشته سنتهایی داشت که در این قرن نباید وجود داشته باشد.  مانند،  آموزش حافظه محوری، تولید انبوه یکسان، نبود دقت در حفاظت محیط زیست، رشد دایره ای و شیب دار،  و غیره که در متن نوشته است.  بهمین جهت لازم است برای گذر تمدنی از قرن گذشته سنتها را مرور کرد،  تا دچار واماندگی و عقب افتادگی نشد،  هر چند که دو دهه از قرن رفته،  و هنوز این مهم بررسی حرفه ای نشده است.

سنت گریزی از قرن گذشته

سنت گریزی از قرن گذشته
تصویر انوش راوید در آذرگشسپ در اینجا،   عکس شماره 3150.
 این برگه بشماره 101 پیوست لینک زیر است:
سنت گریزی از قرن گذشته
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
سنت گریزی از قرن گذشته
سنت گریزی از قرن گذشته
      در قرن  21  بشر به دست آوردهای بزرگ علمی و اجتماعی میرسد،  حرکت سریع رشد تمدن در تمام زمینه های این قرن کاملاً پیداست.  البته قبول پیشرفتهای ویژه این قرن در دید تعدادی کمی از مردم،  که در جهالت عمیق و با مغزی فسیل شده هستند،  غیر ممکن است.
      برای گذر تاریخی از این سالهای مهم،  که راهی جدید و مرزهای نو می طلبد،  فرای دانش و فکر سنتی امروزی است،  مردم نیازمند ابزاری هستند،  که به آنها آگاهی لازم را بدهد.  با وجود وب و اینترنت براحتی امکان آن می باشد،  تا روشنفکران با تبادل نظر راهی نو برای دیگر هم میهنان خود بگشایند.
      بدین منظور با روش استفاده از اینترنت،  میتوان بدون هرگونه اختلال در مسائل جانبی زندگی،  به مرامی نو دست یافت.  این برنامه می تواند مسیر فکری توده مردم را در شبکه های اجتماعی و چتها و وبلاگها و امثال،  تحت تاثیر قرار دهد،  و نگاهی نو و بینش علمی،  به آینده و سرنوشت باشد.
      آنچه که روشنفکران جامعه می توانند انجام دهند،  ابتدا خود را قبول،  و سپس عشق به مردم و میهن داشته باشند.  توانایی و نوع برخورد برای چگونگی این انجام،  به زمان و تجربه و همگرایی روشنفکران،  همراه برداشت موج سومی امکان پذیراست.
      تغییرات دورانهای تاریخی تمدن،  که بنام ساختارهای تاریخی اجتماع می گویم،  همیشه در تاریخ تمدن وجود داشت،  در گذشته های دور هزارهها تعیین کنند تغییر در تمدن بود،  با پیدایش کاغذ این دوره به سدهها رسید،  و سپس با پیدایش چاپ به قرن و کمتر رسید،  و امروزه با وجود انفجار اطلاعات و ارتباطات در اینجا به ده ها و بزودی به سالها و هفته ها می رسد.  
   پرسش مهم:  من و ما برای آینده مردم و کشور،  چکار می توانیم انجام دهیم،  و چه برنامه ای داریم؟
سنت گریزی از قرن گذشته 
سنت گریزی از قرن گذشته

تغییرات در این وب

      تغییرات در این وب نوشته سه جستن دارد:
   اول ـ  تغییرات در فکر و بینش،  که چگونه بیاندیشیم و استفاده از دانش،  و به چه منظور کار آید.
   دوم ـ  تغیرات کوچک و معمولی در زندگی،  و پدید آوردن شیوه های نوین برای گذران روزگار.
   سوم ـ  تغییرات بزرگ و مهم برای جامعه و چگونگی و هماهنگی ساخت روش های علمی و ملی.
   توجه:  تفاوت برداشت تغییرات در زمانهای مختلف خیلی مهم است،  لحظاتی واقعی بیاندیشید،  یعنی خوب بیاندیشید.
   پرسش از عموم:  1 ــ  آیا تفاوت کشورها و مردم دانا و نادان را میدانید؟
                           2 ــ  موج های قرن 21 کدامند؟
سنت گریزی از قرن گذشته
سنت گریزی از قرن گذشته

تعریف سنت و سنت گریزی

      آنچه تاکنون و با همین دانش تا این لحظه،  و در تمام زمینه ها می دانیم و انجام می دهیم،  میشود سنت.  آنچه که با علوم جدید و در تمام زمینه ها از این لحظه می خواهیم کاملاً علمی انجام دهیم،  سنت گریزیست.  آینده متفاوتی  که آینده نگران امروز آن را پیش بینی میکنند،  حتماً اتفاق می افتد،  و باید با دیدی نو بدانیم که چگونه خواهد بود،  تا بتوانیم بر آن تاثیر گذاریم،  در این روزگار ما میتوانیم با دانش و بینش نو مسئول سرنوشت خود و اطرافمان باشیم.
      اهرمهای تغییرات و حرکت از قرن سابق به این قرن در دست روشنفکران اینترنتی است،  که پیوستگی امور و شیوه در تمام مراحل زندگی آینده را با آنچه شاهد هستیم هماهنگ کنند.  در گذر تاریخ از قرن  19  به  20  برای ایجاد یک مدرسه ابتدایی،  فسیلها در مقابل روشنفکران قرار گرفتند،  و امروزه مشابهتی شاهدیم.  ولی کسانی که سعی میکنند این تغییرات را درک نمایند،  با روحیه ای شاد و احساس موفقیت با آن برخورد می کنند،  حرکتی که فقط می توان آنها را تغییرات کوپرنیکی موثر بر تمامی نوع بشر نامید،  و ما را در روزگار خوشمان به تناوب دچار دلهره و سر گیجه میکند.
      در هر گذر و دوره خاص از تاریخ،  یک مسئله ای و عقیده ای بود،  که سنت گرایان سعی در حفظ آن داشتند،  و سنت گریزان در جهت عبور از آن در تلاش بودند،  که آنرا پیش تاریخ گذر می نامم.  هزاران سال گذشته عبور از دینهای متفاوت،  و صدها سال پیش عبور از مکتبهای گوناگون و یکی دو قرن گذشته تلاش برای هویت و حق رای و غیره بود.  از این تغییرات و عبور از  سنتهای گذشته و پیوسته به تاریخ مطالب زیاد نوشته شده،  و براحتی در کتابهای متعدد قابل دسترسی است،  که از تکرار آنها خود داری می کنم.
      توانا بود هر که دانا بود،  قدرت علم و اقتصاد در قرن  21  کاملا متفاوت از تمامی تاریخ است،  بهمین دلیل امروزه گذشتن از سنت بسیار مهمتر از تمامی تاریخ میباشد.  کوتاهی از این کار عظیم خسارت جبران ناپذیر بزرگی در پی دارد.  جای تاسف است،  که اساتید با تجربه ایرانی فقط چند نفر می شناسم،  که با اینترنت دوستند،  و یا اینترنت را می شناسند.
       اگر می خواستم مثلاً کتابی درباره دروغ حمله اسکندر مقدونی به ایران بنویسم،  امکان آن نبود به این ارزانی و راحتی که در وب هست،  در اختیار همگان باشد.  اهمیت اینترنت برای آینده بیشتر و بیشتر می شود.  قدرتهایی که سنت گریزی را جهشی می پیمایند،  نود درصد رادیو و تلویزیونها و مطبوعات مهم را در سطح جهان در اختیار دارند،  و ما باید با حداقل امکانات ولی با تلاشی زیاد کار نماییم.
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون به سنت و سنت گریزی فکر کرده اید؟
سنت گریزی از قرن گذشته

فهرست سنت گریزی از قرن گذشته

       نوشته های بیشتر سنت گریزی از قرن گذشته را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
………..
سنت گریزی از قرن گذشته
نمونه و روش خاص ایرانی
      تغییر پیوسته،  تغییری راحت است.  در چنین حالتی گذشته،  چراغ راه آینده میگردد.  برای همین من همیشه نسبت به برداشت دروغها از تاریخ ایران،  تکیه می کنم.  آیا می دانید چرا در کشور ما هر وقت درباره دلیل وجود چیزی یا نهادی یا مراسمی و یا قواعدی سئوال میشود،  پاسخ همیشگی و تاریخی میشنویم (به این دلیل که ….).
     ولی در کشورهای سنت گریز،  پاسخ علمی و کاربردی برای هر موضوع دارند،  و یا می یابند،  مثلاً میگویند (به منظور آنکه ….)،  زیرا ایرانیان پای بند دورانهای تاریخی خود هستند،  هر چند که تمامی یا قسمت هایی از آن دروغ باشد.  در صورتیکه سنت گریزها به پیش رو می نگرند،  و همیشه از دانشهای نوین در تمام زمینه ها استفاده میکنند.
     ولی گاهی اوقات بدلایل جغرافیایی در تمام موارد آن،  حالت موازی و یا دوستی بین دو دیدگاه ایجاد میشود.  در نهایت با شرایط سیاسی خاص حاصل شده از آن موارد،  به گونه ای تقارن میشود،  که مدافعان وضع موجود را به دردسر می اندازد،  مهمترین این دردسر برای سنتیها در این زمان اینترنت و ماهواره میباشد،  که جریانهای فکری را جاری میکند.
      از دل این همگرایی اجتماع روشهای اقتصادی بطور کامل از یکدیگر جدا میشوند،  و سرمایه داریهای سنتی و نوین و ضد آنها شکل خاص خود را میگیرند،  که در نهایت مقابل هم صف آرایی می کنند.  به نظر من تقارن شرایط بار دیگر به گونه جدی پیش آمده،  و تغییر همان چیزی که قبل از قرن  21  بود نمیباشد.
      حفظ وضع موجود دیگر به هیچ وجه بهترین راه نیست،  راه آینده سنت گریزها چندان هم آسان نیست،  اما جالب و هیجان انگیز و شکوفاست.  لازم است تغییر را بهتر درک کرد،  و علل آنرا فهمید،  تا در راه و مبارزه خود برای آینده ای نو،  نیروی کمتری تلف کند،  و مسیر را بدرستی برود.
      کسانیکه که سمت و سوی تغییر را درک میکنند،  بهتر میتوانند از این تغییرات بهره برداری کنند،  و باعث میشوند،  که جامعه از تغییرات استقبال کند،  و مانع آن شوند که جامعه سنتی در مقابل آن واکنش نشان دهد،  بلکه جامعه را به خدمت میگیرند.  انسان عاقل جهان را از آن خود میکند،  ولی انسان غیر معقول از آن جهان میشود.
      ما در آستانه زمان غیر قابل پیش بینی هستیم،  اگر شجاعان شمشیر و تفنگ و جامعه را از تاریخ دروغی گذشته نجات ندهیم،  و آموزش لازم و درک صحیح به جامعه فرستاده نشود،  در آینده همگی رنج بسیاری خواهیم برد.  این تغییرات سنت گریزی واژه دیگری برای رشد تاریخی جامعه در قرن ۲۱ میباشد.
      تکرار مهم:  انسان عاقل جهان را از آن خود میکند،  ولی انسان غیر معقول از آن جهان میشود.
سنت گریزی از قرن گذشته
عکس کودک کار خیابانی،  عکس شماره 7042.
 
      برای دوچرخه سواری باید گواهینامه گرفت،  ولی برای پدر و مادر شدن،  نه!  هر هالویی می تواند پدر و مادر شود،  حتی لازم نیست در یک سمینار یک روزه شرکت کند!.
……………
   برچسبها:  سنت گریزی, قرن سنت گریزی, قرن گذشته,  تعریف سنت, تعریف سنت گریزی, نمونه ایرانی, روش ایرانی, خاص ایرانی.
   هشتگها:  #سنت_گریزی, قرن_سنت_گریزی,  
………….
سنت گریزی از قرن گذشته
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
فاوت فرهنگی تاریخ اروپا و فرهنگ ایران در کولوسیوم و تخت جمشید دیده می شود، مشروح در http://arq.ir/118
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.