Skip to main content
چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره مینویسم،  دوباره آنها را در این صفحات پست میکنم،  تعدادی نیز از اینترنت است.  مطلب که درست آن متلب است،  واژه کاملاً ایرانی و بمعنی کندن و نوشتن در حاشیه است.

چند جالب و قابل توجه شماره 129

چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره
تصویر چند متلب در سنگ و گل و چوب،  عکس شماره 3469.
 این برگه بشماره 1531 پیوست لینک زیر است:
لوگو با جدیت پیگیر تاریخ ایران باشیم،  عکس شماره 1611.
چند جالب و قابل توجه شماره 129

نتیجه بیشتر از ظرفیت

چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره
   تصویر شمشیر و کمربند طلائی ساسانی،  کشف شمال غربی ایران،  نگهدارید گالری آرتور سکلر واشینگتون. عکس شماره 3135.
      خرج بالای نظامی بیشتر از ظرفیت تولیدی،  در نهایت باعث سقوط کشورها شده و میشود.  داشتن ارتش بزرگ و پرخرج بار زیادی به مردم و کشور تحمیل میکند.  با گشتی در تاریخ براحتی متوجه میشویم،  این نوع ارتشهای پرخرج را تعدادی از فراعنه مصر و هخامنشیان و ساسانیان و رومیان و خلفا داشتند.  در نهایت این حکومتها توسط شورشها و قیامهای مردمی از بین رفتند،  که بنامهای مختلف مانند حمله آتیلا و اسکندر و اعراب و مغول گذاشته شدند.  ولی در واقع این حملات داستانی برای پوشاندن،  اشتباه مخارج بیشتر از ظرفیت،  برای حکومتهای بزرگ بود.
      دوره حکومتهای یکپارچه با ارتشهای بزرگ،  در ساختارهای تاریخی اجتماع شاه خدایی نامیده شدند.  سپس بعد از این دوره حکومتها وارد سازمان قبیله شدند،  و دولت متمرکز شاه خدایی وجود نداشت.  سقوط حکومتهای ساختار قبیله ای،  در جنگهای کوچک محلی اتفاق افتاد،  نه قیامهای مردمی.  بعد از آنها دورانها، بورژوازی و یا سرمایه داری اولیه و استعمار در ساختارهای تاریخی اجتماع پیدا شد،  و شکل جدید از تجربه حکومتی در تاریخ بوجود آمد.  باید #دخل_و_خرج شخصی و خانواگی و کشوری درست باشد.
چند جالب و قابل توجه شماره 129

ماتریسک و دست اندازی به تاریخ جهان

پاسخ یکی از صاحب نظران، در مورد کارزار دروغ مهاجرت آریاییها:
   صاحب نظر:  به جای این وقت تلف کردنها،  من بچه ام را مدرسه نمیفرستم،   ماتریکس از روی عمد مطالب دروغ منتشر میکند،  ‏و به حرف شما عوض نمیکند،  مدارس را تعطیل کنید،  بچه ها در منزل درس بخوانند،  فقط برای امتحان آخر سال مدرسه بروند،  یک نامه روانپزشکی یا فیزیوتراپی برای ماندن بچه در خانه کافیه.  برای کار تیمی بچه ها،  کلاس زبان،  کلاس دفاع شخصی و ورزشی،  کلاس نقاشی و هنر.
   پاسخ #انوش_راوید:  درود به این شخص فهمیده،  کامل درست میگوید،  بعد از سه روز و بازدید دهها هزار نفر در اینترنت واینستا و غیره آن کارزار،  کمتر از 600 نفر امضا کردند،  یعنی هیچ.  من انوش راوید نیز هشتاد درصد از زمان تحصیل را در خانه درس خواندم،  برای همین خیلی زود متوجه فاجعه سیستم آموزشی شدم،  و دهها مطلب در این باره نوشتم و در ارگ ایران وجود دارد.
      اما در خانه درس خواندن یک مشکل دارد،  آنهم عدم توانایی دفاع در مقابل حکومتها،  که مدرسه اولین نماینده آنهاست.  درضمن بیسشتر والدین وقت پذیرایی در خانه ندارند،  و باید فرزند را چند ساعت بیرون بفرستند.  در هر صورت این کارزار برای این نیست که حکومت و یا #ماتریکس و یا هر چیز دیگری در نهایت آنرا تغییر دهد،  برای ایجاد روحیه "خواستن حق" از روش مسالمت آمیز است،  و ماجراهای متعاقب آن.
      هدف آموزش در سیستمهای ماتریکس گسترش آگاهی و عشق و خودشناسی نیست،  بلکه هدف همانند سازی ذهنها و مهره کردن مردم است.  راه رهایی از ماتریکس و برنامه های یکنوع پروری و آسیمیله کردن این است،  که نظاره گر خاموش نباشیم،  و با افشا کردنها،  سعی در ساخت الگوی جدید ذهنی برای خود و مردم باشیم.  هوشیاری و بیداری را در مقابل ترفندها و توطئه های گسترده ماتریکس قرار دهیم،  و آنها را بعقب بیاندازیم،  تا بلکه فرصتهای تاریخی برای بشر ساده بدست آید.
      ماتریکس یک سازه عظیم واقعیت مجازی شبیه سازی شده از جهان است،  که توسط سرمایه داری کلان با استفاده از هوش مصنوعی و سابقه تاریخی فرعونی،  برای تحت کنترل نگه داشتن نرم و سخت بشر ایجاد شده است.  در ماتریکس قرن جدید از همه جوانب علمی از تاریخ تا پزشکی بهره میبرند،  و بیشتر امکانات را نسبت به قبل از این تاریخ دارند.  ما نیز باید بتوانیم اندکی از آن امکانات استفاده کنیم.
   پرسش از عموم:  آیا شما نفوذ ماتریکس را در اطراف و ذهن و وجودتان حس کرده اید؟
چند جالب و قابل توجه شماره 129

داستان آزادی اینترنت و درک ما

      در این قرن اینترنت آزادی زیادی داده،  که همه میتوانند خیلی راحت پژوهش کنند،  و بنویسند.  بهمین جهت روزانه میلیونها برابر قرنهای گذشته دانش و اطلاعات وارد اینترنت میشود،  بهمین جهت نیاز است فرهنگ جدید یاد گرفت.  اول اینکه توانایی خود را برای دقت در مطالعه بالا ببریم،  تا سردرگم این انبوه داده نشویم.  در بخش نظرات ارگ ایران میبینم بیشترین گیج سر رشته هستند،  بخاطر این وضعشان اهانت و توهین بدیگران را ترجیح میدهند.
      دیگر اینکه آزادی اندیشه و بیان را درک کنیم،  و بدانیم که همه در این شرایط آزادند هرچه میخواهند بنویسند و بگویند.  این همه گفته ها و نوشته ها حتماً و حکماً درست و علمی نیستند،  بلکه همه دیدگاهها از مقدار دانش شخص نویسنده است.  بهمین جهت باید هر کسی نظر خودش را بنویسد و لینک دهد،  و کاری نداشته باشد،  که دیگری درست یا اشتباه نوشته.  دیگر باید دقیق فهمید که علم پایانی ندارد،  و همه نوشته ها و گفته ها دیدگاه های نویسنده آنهاست.
      سوم درک از مفهوم تخصص است،  من معمولاً افرادی که تخصص را درک نکرده،  و دنبال هر سوژه ای پرسه میزنند،  بعنوان مزاحم بی خاصیت مینگرم.  این قبیل افراد برای اینکه بگویند میدانند با دیگران در هر گرایش مخالفت میکنند،  که نه تو اشتباه میگویی،  یعنی میخواهند وانمود کنند،  که خودشان دانا هستند،  دانای پوشالی.  این قبیل افراد نیز کم نیستند.  بنظرم باید مرتب با سفارشهای موارد فوق افراد را هدایت کرد،  تا متوجه شوند،  و ایرانی بسازیم با ایرانیهای دانا. #انوش_راوید
چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره
      در کتابها و وبها و فیلمها و داستانها،  بینهایت دروغهای تاریخ را تکرار کرده اند.  من در راه حذف دروغها از تاریخ شکوهمند ایران در ارگ ایران هستم،  و آشکارا مطالب مختلف دروغهای تاریخ نویسی استعماری را نمیپذیرم،  و آنها را افشا میکنم.  چند کتاب بازاری و درسی را حفظ نکردم،  که ادعا نمایم تاریخ بلد هستم،  و طوطی گونه بار دیگر تکرار کنم،  ریشه ای تاریخ را بررسی و پیگیری میکنم.
چند جالب و قابل توجه شماره 129
یک پاسخ که در #کامنت ارگ ایران دادم:
      شما یک فرد بی نام نشان هستید،  و هدف شما مزاحمت است.  تاکنون چند مورد کامنت شما تایید و پاسخ داده شد،  برای همین از این به بعد کامنتهای شما تا وقتی خود را معرفی نکنید،  حذف میگردد.  برای پاسخهای خود در هر مورد،  از جستجوهای ارگ ایران بپرسید،  مانند درباره جیرفت و مصر،  بپرسید "راز مصر باستان" یا "تمدن جیرفت" و امثال،  نیازی نیست با نوشتن پر تعداد کامنتها،  از این دست پرسشها و شبهات بارها و بارها نوشته شده را تکرار کنید،  شما اولین نفر نیستید،  بیش از ده هزارمین نفر هستید،  که با طرح دانش جدید تاریخی در ارگ ایران مواجه شده اید و شوکه هستید.
#درک_ساده موضوع
      این روزها ورود پانهای حاشیه،  بویژه پان ترکها،  به وبسایت ارگ ایران زیاد شده است،  که این نشان از اهمیت ملی بودن این تارنماست.  این دشمنان حاشیه ای تمدن ایرانی،  همیشه سعی در برهم زدن طرحهای ملی ایرانی داشتند،  تا خدمت خود را بصورت پولی یا رایگان و دانسته یا ندانسته،  به استعمار و امپریالیسم نشان دهند.  آنها نمیدانند که ملی گرایی ایرانی بسیار قویتر از وجود اندک آنهاست.
      این وبسایت برای گفتن های جدید است،  نه تکرار آن چیزهایی که بارها و بارها و بی نهایت بار تکرار شده.  بهمین جهت دیدگاه های زیاد و پر تعداد آنها را حذف میکنم،  زیرا میخواهند من نیز آن بی نهایت گفته های تکراری تاریخ را تکرار کنم.  اگر اینگونه شود،  و نوشته های تاریخ نویسی استعماری را بخواهم تکرار کنم،  برای چه این وبسایت را باز کردم،  آنها که بی نهایت بار وجود دارند.
      در بالای وبسایت نوشتم مجموعه دیدگاهها و نوشته های انوش راوید،  ننوشتم نوشته ها و دیدگاه های تکراری دیگران.  به آنها میگویم بروید یک وبلاگ باز نمایید،  و بی نهایت را باز هم تکرار کنید.  همچنین در این وبسایت نوشتم،  دیدگاهها و نوشته های تکراری بی نهایتی را حذف میکنم.  اگر مطلب جدید دارید بنویسید،  در غیر اینصورت بروید در جاهای دیگر تکرار کنید.
      این وبسایت ویژه علاقمندان به آن است،  نه عموم.  فقط به یکی دو پرسش معقول افرادی،  که نام و نشان درست ندارند پاسخ داده میشود.  اگر پرسشهای متعدد با مضمون ضدیت با موضوعهای این وبسایت،  منجمله دشمنی آشکار با ایران و ایرانی و فارس و زبان فارسی،  و تکرار دروغهای تاریخ باشد،  پاسخ داده نمیشود.  تجربه نشان داده آنها قصد و نیت بد غیر ملی ایرانی دارند.
چند جالب و قابل توجه شماره 129
نیاز به طرحهای ملی و میهنی
      اینروزها که اینترنت و شبکه های اجتماعی،  امکان وسیع خود نمایی را فراهم کرده،  خیلیها مشغول گفتن و نوشتن و فیلم و غیره هستند،  منجمله خود من.  در این میان سیستم آموزشی هم ساده پروری را شدت بخشیده،  و ملت ساده شده هر چه را براحتی میپذیرند،  و یا سردگم آن میشوند.  در دو سه روز گذشتم دیدم جوانکی مشغول سخنرانی های مختلف در اینستا است.  مثلاً میگفت ایرانیها خیلی شجاع و جنگجو بوده و هستند،  بدون گفتن موردی دربار آن،  و یا بکار بردن اصطلاحات علمی و پایه ای در گفته هایش.
      اگر به تاریخ دروغی نگاه کنیم،  هر کس و ناکس از هر کجای جهان آمده ایران رو گرفته و ایرانی را کشته و اسیر کرده،  و خلاصه کلی داستان از خونریزی و جنایت در ایران.  این کجایش شجاعت و جنگجویی ایرانی است،  یا اگر به واقعیت نگاه کنیم،  از زمان صفویه که بهتر در دسترس است،  مانند نقشه سیاسی صفویه،  تاکنون مساحت ایران نصف هم کمتر شده.  این کجایش نشان دهنده شجاعت و جنگجویی در سطح ملی و میهنی است. 
      شجاعت الکی نیست،  شجاعت نیاز به آموزش در فرهنگ دارد،  فرهنگی که در آن درک و مفهوم آزادی نهفته باشد،  نه فرهنگی که مردم در آن اسیر دست و پنجه حکومتها و مرامها باشند،  رعیت و بنده بودن درونش شجاعت ندارد.  شجاعت بر چند نوع است،  شجاعت در نبردهای فردی و جمعی،  و شجاعت در نو آوری و بیان و پوشش و غیره،  اگر کسی میداند از زمان صفویه تا کنون نمونه بیاورد،  در آخرین موضوع شجاعتی کشوری هم کاسه زهر نتیجه آن شد.
      جنگجویی نیز الکی نیست،  نیاز به درک فردی و جمعی از جنگجویی دارد،  و متعاقب نیاز به آموزشهای مختلف،  مانند آموزشهای رزم انفرادی و نظام جمع و تکنیک و تاکتیک.  اینها نیاز به استراتژی کشوری و میهنی دارند،  که در هیچ آثار ایرانی غیر از اندکی در شاهنامه دیده نمیشود.  ممکن است گرگی به کله بزند،  چوپان با شجاعت و جنگجویی،  با یک چوبدستی گرگها را براند.  این یک اقدام فردی در دفاع از مال فردی است،  و ربطی به اقدامات ملی و میهنی ندارد.
      مهمترین شجاعت و جنگجویی ایرانیان در تاریخ،  اقدامات نظامی نادر شاه بود،  که توانست بخشی از ارتش بزرگ صفویه را جمع کند،  و یک استراتژی کم و بیش ملی و شفاهی تدوین کند.  در این ارتش آموزشهای رزم انفرادی و نظام جمع داده شده بود،  توانست در مدت کوتاهی به موفقیتهای بزرگی دست یابد.  اما چون استراتژی ملی میهنی آن بخوبی و بدرستی تدوین نشده بود،  خیلی سریع از هم پاشید.
      #شجاعت و #جنگجویی نیازمند طرحهای زیر بنایی تاریخی ملی و میهنی است،  که این درک و مفهوم را پشتیبانی کند.  بدون این طرحها هرگز شجاعت و جنگجویی در سطح ملی و میهنی بوجود نمی آید،  مگر بصورت داستان و اسطوره.  نباید ساده بود هر گفته و نوشته ای را براحتی پذیرفت و قبول کرد،  باید مفهوم تخصص را دانست.  #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  شما در خودتان چه مقدار شجاعت و جنگجویی ملی و میهنی دارید؟
چند جالب و قابل توجه شماره 129
#جمعیت زیاد بدون راهبرد
      جمعیت زیاد بدون طرحهای راهبردی حرفه ای،  یعنی نابودی همه سرزمین،  خشک شدن آبها و نابودی جنگلها و کشاورزی،  بی سوادی و خنگی و بدی تغذیه و غیره.  باز هم در اینستا عده ای دارند،  برای افزایش جمعیت تلاش میکنند،  بدون اینکه طرح استراتژیک ملی و میهنی برای این موضوع ارائه دهند.  فقط با سادگی به اندازه بی نهایت سادگی،  میگویند جمعیت بیشتر یعنی دکتر و مهندس بیشتر و پیشرفت بیشتر.
      این عده نیز در گفته هایشان هیچ طرح و واژه و سند علمی ارائه نمیدهند،  فقط با سادگی خودشان دیگران را هم ساده میپندارند.  برای برخی کشورها مانند ایران تبلیغ و تلاش برای جمعیت بیشتر،  باعث افزایش جمعیت حاشیه های ایران میشود.  مردم شهرهای بزرگ هوشیار و دقیق و حساب شده متوجه هستند،  که هر فرد بدنیا آمده نیازمند سیستم آموزشی و بهداشتی و تامین غذا و آب و غیره است.  اما می ببینند برای اینها هیچ طرح راهبردی واقعی وجود ندارد.
      در روستاهای دور دست حاشیه ای ایران،  متوجه این مسائل نیستند،  و تولید جمعیت میکنند،  و بسادگی کشور را در بحران هویتی میبرند.  با افزایش جمعیت در حاشیه ایران،  آمار جمعیتی آنها بالا میرود،  خود بخود این جمعیت زیادی محروم،  در اختیار داعش و ماعش و امثال قرار میگیرند،  و کشور را در خطر قرار میدهند.  سپس انرژی زیادی از کشور،  برای جبران خسارت حاصل از افزایش جمعیت بدون طرحهای راهبردی و راهبری گرفته میشود.
      تعداد جمعیت یک کشور دلیل بر موفقیت آن مردم نیست،  بلکه کیفیت جمعیت تعیین کننده است.  برای بدست آوردن کیفیت نیازمند سیستم آموزشی کارآمد،  بر پایه پردازش محوری هوشمند است،  نه حافظه محوری،  که هر چه را باور کنند و پس دهند.  یعنی اول از همه نیازمند طرحهای استراتژیکی و تکنیکی و تاکتیکی حرفه ای منتشر شده قابل بروز شدن هستیم،  که بتوانند بصورت هوشمندانه کشور و مردم را پشتوانه کنند.  #انوش_راوید
    پرسش از عموم:  آیا شما مطالعه دقیق برای تعداد لازم جمعیت برای ایران آینده دارید؟
چند جالب و قابل توجه شماره 129
مستند تجمل و قدرت
      خودشان در این فیلم میگویند:  فلسفه غرب بر آرمانهای یونان و روم باستان بنا شده،  یعنی خط قرمز "حمله اسکندر به ایران" است،  و این جنگ را مهمترین رویداد غرب میداند.  این فیلم را بدقت گوش دهید،  درباره عظمت هخامنشیان میگوید،  و به نوعی هم قبول میکند،  که اسکندر شاهزاده هخامنشی است،  اما از خط قرمز تاریخ نویسی استعماری در این باره عبور نمیکند.  لطف کنید با فراست بفیلم دقت کنید،  و #تاریخ_نویسی_استعماری را در نظر داشته باشید.
 ایران طبیعت بلند
      ایران نامی برای دختران،  الهه های زندگی و جهان.  سال ۱۳۱۴ طبق بخشنامه‌ وزارت امور خارجه و تقاضای دولت وقت و تصویب مجلس شورای ملی،  نام رسمی ایران به جای پارس و پرشیا برای کشورمان در جهان انتخاب شد.
      ایران یعنی جایگاه طبیعت بلند،  از دو واژه ایر = بلندی و فلات + ران = مکان.  ایران نامی باستانی است،  واژه ای که سابقه نویسایی 2500 ساله دارد،  قدیمی ترین نام یک کشور در کتیبه های مهم باستانی.
      ایران نام بانوان است،  چه زیبا است این نام،  که بر گرفته از یک مردم خاص و برای یک زبان خاص نیست،  نام بانو و دختران در ایران از طبیعت است.
مرا شادی از نام ایران بود <><> دلم پر ز یاد نیاکان بود
ز ایران جهان پیش من گلشن است <><> همیشه ز یادش دلم روشن است
نامهای ایرانی انتخاب کنید
معنی نام #ایران و #آریایی
      در خیلی جاها میخوانیم،  ایران و آریایی یعنی سرزمین نجیب زاده ها یا نژاد نجیب،  و آریایی ها نجیب زاده گان هستند.  گفتن نجیب زادگی،  مفهوم و اندیشه نژاد پرستانه دارد،  و بصورت علمی نمیتواند برای نام گروههای مردم یک سرزمین گفت.
      دانش ثابت میکند،  هیچ  نژاد و تیره و کیان انسانی نجیب و هیچ نژادی نا نجیب نیست.  از دروغهای راسیسم و فاشیسم دوری کنیم،  که ابتدا در نام واژه ها ظاهر میشوند،  و سپس با تیر و تفنگ و جنگ سرانجام بدفرجام میگیرند
      وقتی یک قوم یا یک نژاد را نجیب میگوییم،  در حقیقت آن نژاد را با نژادهای دیگر مقایسه کرده ایم.  نجیب و نا نجیب مفاهیم نسبی اند،  این مفهوم از ذهن من تا ذهن دیگری،  درک و مفهوم متفاوت دارد.
      در واقع ایران از ار یا ایر بمعنی بلند،  بعلاوه ران بمعنی مکان آمده است،  یعنی سرزمین بلند و فلات.  ار با افزودن ک شده،  ارک یا ارگ،  بلندی کوچک،  و برای نامیده شدن منطقه بلند دیگر شده اراک یا عراق،  یعنی سرزمین کوهستانی،  مانند کوهستانهای راقستان و راکی،  در اینجا.
چند جالب و قابل توجه شماره 129
آرش کمانگیر استوره ایرانی
چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره
تصویر مجسمه آرش کمانگیر در استان یزد، شهرستان مهریز،  عکس شماره 7293.
      برای انهدام یک تمدن سه چیز را باید منهدم کرد،  اول خانواده – دوم نظام آموزشی – سوم الگوها.  برای اولی منزلت زن را باید شکست،  برای دومی منزلت معلم،  برای سومی منزلت بزرگان و اسطوره ها.  این ترفند استعمار و امپریالیسم برایمان آشناست.
دو کلاه سنتی ایران شرقی
چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره
تصویر دو کلاه که از گذشته های دور استفاده میشود،  عکس شماره 9782.
      فیلم خبری کوتاه نشان داده شد در خرداد 1402،  که استفاده از کلاه قندهاری در کابل بیشتر شده،  و با نشان دادن چند نیروی طالبان میخواست وانمود کند،  که بخاطر حکومت آنهاست.  ولی در واقع بخاطر گرمایش زمین است،  کلاه های سنتی کابلی برای سردسیری است،  و قندهاری برای گرمسیری.  تغییرات اقلیمی موضوعی که در تاریخ تمدن حرف اول را میزند.
تعطیلی های مضاعف و شمال
چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره
      تصویر جادههای شمالی کشور بویژه در روزهای بیشمار تعطیلی از دید نشریات داخلی،  عکس شماره 7317.
      چه خوب بود طرحهای راهبردی برای مسافرت و گردش و اقامت و تعطیلی مردم تهیه میشد،  تا از خسارات عمیق به وجود کلیت کشور در آینده خیلی نزدیک جلوگیری شود.  امید است روشنفکران و دانایان و علاقمندان به ایران و تاریخ ایران از این موضوع بگویند و بنویسند،  و جهت ذهنی مردم را بمطالعه و پژوهش و اندیشه و رفتار ملی و کشوری بگردانند.
      یکبار دیگر دو روز را بخاطر گرمای هوا،  ایران را تعطیل سراسری کردند،  و متعاقب هجوم مسافران به شمال،  بویژه ویلا نشینها که هر ویلا ده خودرو و پنج کولر و مصرف آب و برق زیاد و ترافیک سرسام آور در روستاهای سبز شمال،  و گران شدن اقلام مورد نیاز مردم میکنند.  مردم حق دارند هر کجای ایران بخواهند بروند و تفریح و زندگی کنند،  این حق قانونی و کشوری مردم ایران است،  و به شمال هم خوش آمدند،  اما چرا بدون برنامه و اصول راهبردی کشوری.
      دوهزار سال پیش تراکم جمعیت و پایتخت در یک سوم جنوب ایران از شوش تا شیراز بود،  و دوران میانه تاریخ مانند صفویه از کرمانشاه تا اصفهان،  و در قرون جدید تراکم جمعیت و پایتخت در یک سوم شمالی ایران،  مشهد تا تهران و قزوین و کرج و تبریز بود.  اما در این زمان با گرمایش زمین و کم آبی سرزمینی ایران،  جمعیت دارند بسمت شمال ایران و جنوب دریای خزر حرکت میکنند.  دریایی که تا بیست سال دیگر نیمی از مساحت خود را از دست میدهد،  و ساحل ایران ده تا بیست کیلومتر دورتر از سنگهای ریخته شده موج شکن ساحلی میرود.
      چرایی بدون طرحهای راهبردی آینده نگری،  فقط وظیفه دولت نیست،  چه بسا آنها توانایی تحلیهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را بطور کامل نداشته باشند.  بلکه وظیفه روشنفکران و دانشگاهیان است،  که مغز خود را برای آینده نگری میهن فعال کنند،  تا در آینده دچار بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بیشتر نشد.  آینده نزدیک است و خیلی زود میرسد،  چشم هم بگذاریم بیست سال دیگر جمعیت بیش از یکصد میلیونی ایران،  در سرزمینی خواهند بود،  که طبیعتش توانایی بود و باش عادی و سنتی غیر حرفه ای این جمعیت را نخواهد داشت.
      این دو سه سال پیش رو،  آخرین فرصت طرحهای راهبردی زیستی درست ایرانیان در این سرزمین است،  و بعد دیگر زمانی نخواهد بود.  تمرکز جمعیت ایران در جنوب البرز مستقر است،  جایی که کم آبی و فرو نشست و زمین چاله و زلزله آنرا تهدید میکند.  چه خوب میشود طرحهایی پیاده شود تا نیمی از پایتخت سیاسی و اقتصادی و تجاری و صنعتی ایران،  به شهرهای شمال منتقل،  و صنایع سنگین و نیمه سنگین به زاگرس ارسال شود.  با یک محاسبه ساده متوجه میشویم مخارج این تغییرات و جابجایی ها از صرفه جویی مانند مصرف برق و سوخت و آب تامین میشود. #انتقال_پایتخت, #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  آیا انتقال پایتخت ایران به شهرهای نوار شمالی،  هر شهر یکی دو وزارتخانه را داشته باشد امکان پذیر است؟
چند جالب و قابل توجه شماره 129
#خویدوده یا ازدواج درون قومی
      خویدوده ازدواج با خویشان نزدیک و محارم و خویتوکدس و خویت ودثه و خویدودس و… هم نامیده شده است،  در واقع ازدواج درون قومی بوده است،  نه ازدواج با محارم.  تاریخ نویسهای دورانهای دینی،  برای کوبیدن دین دیگر ازدواج با محارم را ذکر کرده اند،  که بعقل و تمدن جور نیست.  نمیشود از روی کتابهای داستانی،  که بنام تاریخ جا خورده،  تاریخ دانست.
      خویدوده به معنی ازدواج با محارم به کار رفته،  در واقع معنای ازدواج با خویشاوندان و هم قوم و قبیله است.  بر اثر سوء نیت آنرا معادل دختر و خواهر و مادر،  تفسیر کرده اند،  که باعث گمراهی مورخان کم دید دینی و گروهی مانند،  یونانی و رومی و ارمنی و مسیحی و اسلامی و زرتشتی گردیده‌ است.
      مگر میشود یک خاندان بزرگ شاهی در دورانهای شکوهمند و پیشرفت،  مانند هخامنشی و ساسانی،  با ازدواج محارم باعث نابودی نسلهای خود شوند.  در دورانهایی که نشان میدهد هر آنچه آغاز دانش و تمدن میباشد،  از آن زمان است،  به هیچ عنوان با شعور جور در نمیاید.  غیر از مطالعه دروغها بهتر است،  کمی هم اندیشه و پژوهش جانبی علمی نمود.
      در انسانهای رمه ای جفتگیری با خویشاوند نزدیک معمول بود،  طی گذشت هزارهها و نسلها متوجه شدند،  بچه های ناقص عقلی و بدنی زیاد متولد میشوند،  و انبوه ناقص باعث صدمه و نابودی است.  امروزه میدانیم ژنهای ناقص در ازدواج نزدیک باقی میمانند.  بهمین جهت در یک مستند که در وبسایت ارگ ایران هم هست،  نشان داده که از دوران انقلاب کشاورزی این نوع ازدواج پایان یافته.
      همچنان بازار دروغ نویسیهای تاریخی داغ است،  و آدمهای ساده مشغول اغفال شدن عادی خود هستند.  بازار دروغ گویی و دروغ نویسی در تاریخ ریشه طولانی در عمق تاریخ دارد،  نباید ساده بود و آنها را بجای تاریخ باور کرد.  گروههای عقیدتی غیر علمی با دروغگویی سعی در عالی نشان دادن خود،  و محکوم کردن دیگری داشته و دارند.  #ارگ_ایران
   پرسش از عموم:  آیا شما درباره ترکیب ژنی بر اساس ازدواج مطالعه دارید؟
درک از جغرافیای تاریخی
چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره
تصویر دریاچه های بزرگ فلات ایران،  عکس شماره 7336.
      در دروغهای تاریخی که اکثر بنامهای حمله اسکندر و عرب و مغول به ایران نوشتند،  هیچ اشاره درستی به جغرافیا و مکانها و راهها و دریاچه های بزرگ فلات ایران نشده.  این بخوبی نشان میدهد قرنها بعد،  و در پانصد سال گذشته نوشته شده،  و نویسندهها اطلاعی از جغرافیای تاریخی ایران نداشتند.
چند جالب و قابل توجه شماره 129
ادامه #دروغ_پردازی_تاریخی
چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره
     تصویر فیلم جنگجوی صحرا عربستان با موضوع شکست ارتش قدرتمند خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی،  که یک دروغ بزرگ تاریخی است،  با بودجه یکصد و پنجاه میلیون دلار.  این فیلم با همکاری ام‌ بی ‌سی هالیود و بکر بن وائل موضوع جنگ داستانی ذوقار است.  عکس شماره 7345.
       زمانی که رخشارگاه (سینمای) ایران به سیاه نمایی از ایران میپردازد،  و داستانهای فرهنگ ستیزانه و ایران ستیزانه به خورد مردم ایران میدهند  باید هم دشمنان تاریخ ایران دست به ساخت نمایشهای بی سند و جعلی بزنند تا کشور تازه زاده خویش را هویت یا شناسنامه ببخشند.
      پس از ستیز با هخامنشیان از سوی هالیوود در 300 و درونیهای بی میهن و باستان ستیز،  در کتابها و سخنرانیها و مستندهایشان و پان ترکهای مزدور،  نوبت به سعودیها رسیده است،  تا از این آب گل آلود مارماهی بگیرند.
      البته ناگفته نماند که دولت ایران هم مخارج سنگینی برای ساخت سریالهای عربی اسلامی میکند،  همچنین در ایران سریالهای مسخره بازی کمدی گران قیمت هم کم نیست،  ولی سریال و فیلم قهرمانی و ملی و میهنی ایرانی خیلی خیلی کم وجود دارد.
چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره
   تصویر سکه اشرفی نادری ضرب اصفهان به مناسبت آغاز پادشاهی نادر شاه.  روی سکه عبارت «الخیر فیما وقع تاریخ جلوس میمنت مأنوس» و پشت سکه عبارت «سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان نادر ایران زمین و خسرو گیتی ستان» قرار دارد.  عکس شماره 9785.
چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره
   تصویر نادر ایران زمین خسرو گیتی ستان برای مجازات اشرار و تروریستهایی که ناگه به اصفهان یورش برده بودند،  به هندوستان لشکر کشید،  و آنها را به مجازات سنگین رسانید.  دشمنان ایرانیان مراقب باشید،  عاقبت اشرار و تروریستها مجازات آنها و عوامل و پناه دهنده های آنهاست.  عکس شماره 9786.
چند جالب و قابل توجه شماره 129 از فهرست متلبهای عمومی وبسایت ارگ ایران بمنظور آگاهیهای مختلف لازم در این تارنما مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره
تصویر قدرت استعمار و امپریالیسم را بشناسیم،  عکس شماره 9787.
      نادر ایران زمین اولین ناسیونالیسم ایرانی در چهارچوب جغرافیای سیاسی ایران را پایه گذاشت.  ناسیونالیسم یا ملی گرایی ایرانی میتواند کشور را از بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی نجات دهد،  همانگونه که در مدت کوتاه نادر شاه،  کشور را نجات داد.  اما نادر متوجه قدرت بالای استعمار نبود،  که توانستند کشور را دوباره به بحران بکشانند،  هر چند که کریم خان مدتی تلاش کرد راه نادر را برود،  ولی نتوانست،  و استعمار کشور را بسمت قاجار هدایت کرد.
……………
   @:  ماتریسک جهانی, ظرفیت بیشتر, طرحهای ملی, جمعیت زیاد, کلاه سنتی, تعطیلی مضاعف, جریان خویدوده, ازدواج قومی, جغرافیای تاریخی, جنگجوی صحرا.
…………
……
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
خودشان در این فیلم میگویند: فلسفه غرب بر آرمانهای یونان و روم باستان بنا شده، یعنی خط قرمز "حمله اسکندر به ایران" است، و این جنگ را مهمترین رویداد غرب میداند. این فیلم را بدقت گوش دهید، درباره عظمت هخامنشیان میگوید، و به نوعی هم قبول میکند، که اسکندر شاهزاده هخامنشی است، اما از خط قرمز تاریخ نویسی استعماری در این باره عبور نمیکند. لطف کنید با فراست بفیلم دقت کنید، و #تاریخ_نویسی_استعماری را در نظر داشته باشید. مشروح در لینک:  http://www.arq.ir/161
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  چند مطلب جالب و قابل توجه شماره 129