Skip to main content
دوران آغاز فوق انقلاب در جهان ما را با شناخت دیگری از انقلاب میبرد،  تاکنون می پنداشتیم انقلاب یعنی قیام مردم برای دگرگونی جامعه،  و یا انقلاب کشاورزی و ده هزار سال بعد از آن انقلاب صنعتی برای دگرگونی تولید و بقا.  اما امروزه و در دهه دوم قرن جدید،  ما تعریف دیگری از انقلاب داریم،  انقلابی که در آن انسان هیچ نقشی ندارد،  و فقط زیر نفوذ عملکرد انقلاب است.

دوران آغاز فوق انقلاب در جهان

دوران آغاز فوق انقلاب در جهان / طرحی از ربات هوشمند
تصویر طرحی از ربات هوشمند،  عکس شماره 3758.
 این برگه بشماره 1156 پیوست لینک زیر است:
دوران آغاز فوق انقلاب در جهان
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشیم،  عکس شماره 1610.
دوران آغاز فوق انقلاب در جهان

دوران آغاز فوق انقلاب در جهان

      تاکنون ممکن است واژه های انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی، سرمایه داری دیجیتال، دیکتاتوری دیجیتال، ارز دیجیتال، هویت دیجیتال، ترابشر و فرابشر، زندگی رباتی، اینترنت ماهواره ای و غیره را شنیده باشیم.  تا قبل از قرن بیست و یک،  بیشتر این واژهها تخیلی و تحلیلی بودند،  اما از ابتدای این قرن این واژهها در حال وقوع هستند.
      بوپژه بعد از داستان و ماجرای کرونا،  اشخاص باهوش پیگیر شدند بدانند جریان چیست،  و رابطه آن را با واژه های فوق پیدا کنند.  در این دوره کرونا بسیار شنیدم،  که جمعیت جهان را می خواهند کم،  و بقیه مردم را کنترل کنند.  از این قبیل حرفها زیاد شنیدیم،  بررسی میکنم ببینم جریان چیست.  جهان متمدن چاپ و نشر و صنعت،  تاکنون سه انقلاب صنعتی را پشت سر گذاشته است.
   اولین انقلاب صنعتی ــ  تغییرات تولیدات دستی به تولید ماشینی با استفاده از ماشین بخار و آب است،  مدت دوره 120 سال.
   دومین انقلاب صنعتی ــ  انقلاب صنعتی دوم که با نام انقلاب فناوری نیز شناخته میشود، نتیجه آن خطوط راه ‌آهن و تلگراف بود و الکتریسیته بود،  مدت دوره 60 سال.
   سومین انقلاب صنعتی ــ  معروف به انقلاب دیجیتال و تولید رایانه و ابر رایانه و انفجار اطلاعات و ارتباطات بود،  مدت دوره 50 سال.
   چهارمین انقلاب صنعتی ــ  بهره‌مندی از فناوریهایی مانند اینترنت و رایانش ابری و هوش مصنوعی، که درک ما را از دنیای پیرامونمان تغییر داده مدت دوره 40 سال.
      از دوره اومانیسم به رنسانس تا اولین انقلاب صنعتی حدود 500 سال،  و با حساب هر دوره و بنا به تاریخ و فرهنگ یادگیری هر دوره نسبت به دوره قبل کوتاه تر شده.  جهان بسوی انقلابهای جدیدتر میرود،  بسیاری نزدیکترین انقلاب جدید را همان انقلاب چهارم میدانند.  ولی در واقع انقلاب چهارم را داریم پشت سر میگذاریم،  و در گذر مهمی از انقلاب چهارم به فوق انقلاب نوین هستیم.
      در انقلابهای قبلی بشر یکی از ارکان انقلاب بود،  خودش انقلاب را راه می انداخت،  و اهمیت خاص برای تولید علم و کالا و خدمات داشت.  در انقلاب جدید بشر در حال حذف شدن،  برای استفاده از حافظه و هوش و کار و غیره است.  نقش بشر در این انقلاب،  و جایگاهش در دوران انقلاب جدید از بین می رود.  انقلاب یک تحول بشری است،  وقتی بشر از این تحول حذف میشود،  نام انقلاب خود بخود حذف خواهد شد.
      بهمین جهت نام آنرا باید گذاشت فوق انقلاب،  در این فوق انقلاب بشر جایگاه طبیعی خودش را از دست میدهد،  و نمیشود در راستای شمارش انقلابها،  آنرا انقلاب پنجم نامید،  این فوق انقلاب و ظهور پدیده نوین در تمدن است.  ظهور این پدیده نوین براحتی با اندکی بررسی در اخبار و وقایع بخوبی دیده میشود.  اندکی را در این برگه میگویم،  و خود شما می توانید پیگیری و بررسی کنید،  تا راهی یافت ملت ایران در حوادث و گذر این انقلاب،  بطور کامل از بین نرود.
      یکبار دیگر بررسی کنم،  بنا به تاریخ تمدنها و گذر تمدنها در اینجا،  انقلابهای اول و دوم و سوم و چهارم صنعتی،  در تمدن کاپیتالیسم یا سرمایه داری بعد از دوران فئودالی اتفاق افتاد.  اینک ما در دوره گذر تمدنی هستیم،  فوق انقلاب نوین پیش رو،  تمدن دیگری می آورد،  که بعضی از آن بنام سرمایه داری سوسیالیسم نام میبرند،  و من آنرا سرمایه داری بی هویت میگویم،  زیرا آنچه که شاهدیم رشد رمز ارز و سرمایه های پنهان است.
      این گذر تمدنی زمانی است،  که ملتهای جا مانده آخرین فرصت را دارند،  که بتوانند حرکت تمدنی زمین را زیر پای خود حس کنند،  و با شرایط جدید در فوق انقلاب سازگار شوند.  فوق انقلاب توسط بخش باهوش و سرمایه دار،  همراه با تکنولوژی های نوین سازماندهی میشود،  و آنچه را که در طرح دارند انجام میدهند.
دوران آغاز فوق انقلاب در جهان / مجمع جهانی اقتصاد در داوس سویس
تصویر مجمع جهانی اقتصاد در داوس سویس،  عکس شماره 7281.
      مجمع جهانی اقتصاد یکی از سازمانهای بزرگ اقتصادی سوئیس است.  این سازمان سالانه بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد دارد.  لازم به یادآوریست سویس یکی از زیر مجموعه های دارایی واتیکان است.  بیش از یک هزار شرکت نام‌آور جهان با پرداخت حق عضویت،  هزینه‌های این مجمع را تأمین میکنند،  که حداقلِ آن ۴۲٬۵۰۰ فرانک سوئیس در سال است.  حضور رؤسای شرکتها در نشست داووس ۱۸٬۰۰۰ فرانک هزینه ورودی دارد.  ۲۵۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ فرانک هم هزینه شراکت در برنامه‌ها و طرحهای کنفرانس است.
دوران آغاز فوق انقلاب در جهان / طرح آینده جهان بر اساس کووید 19
   تصویر طرح آینده جهان بر اساس کووید 19 که در وبسایت رسمی مجمع جهانی اقتصاد وجود دارد،  عکس شماره 7282.
      در وب سایت رسمی آنها،  weforum.org، یک برنامه به نام نقشه تحول COVID-19  وجود دارد.  این نقشه بسیار دقیق است،  و در مورد تمام جنبه های گسترده واکنش به بیماری همه گیر حرف می زند.  ایجاد و کار روی این طرح باید سالها طول بکشد.
      نقشه در مورد 5G، هویت دیجیتال، ارز دیجیتال، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، واکسیناسیون، سیاستها و قوانین، کنترل جمعیت صحبت می کند.  این طرح به وضوح برنامه های واقعی را که جهانی گرایان می خواهند تحت پوشش مقابله با COVID-19 اجرا کنند،  نشان می دهد.
   نظر انوش راوید:  این طرح کوید 19 در این سایت،  یک طرح شیادانه است،  ولی چون آنها قدرت دارند،  با این طرح می خواهند یارکشی کنند،  و بگویند با ما باشید یا در طرح تصفیه بشر قرار میگیرید.
      در طرحهای آنها تصفیه بشر وجود دارد،  مانند ژاک آتالی یهودی،  از تئوریسنهای ضد ایرانی آنها می گوید،  دیگر نیاز به بشر زیادی نیست،  بلکه هوش رباتی راحت و بی دردسر کار بشر را انجام میدهد،  و باید 60 تا 70 درصد جمعیت جهان کم شود.
      واتیکان بی رودرباسی رهبری را بدست گرفته،  و شورای گذر تمدنی را تشکیل داده،  و با باز کردن یک وبسایت، inclusivecapitalism.com ، از همه سران و پیروان ارشد مالی و سیاسی واتیکانی در جهان خواسته،  به این شورا بپیوندند،  و در دولت جهانی به رهبری پاپ شرکت کنند.  تا کنون رهبران و سرمایه داران جهان به آن شورا پیوسته اند،  با بیش از هزاران میلیارد دلار سرمایه برای کنترل جهان،  مشروح را در وبسایت آنها ببینید.
دوران آغاز فوق انقلاب در جهان / پاپ در میان تعدادی از غولهای اقتصادی جهان
   تصویر پاپ در میان تعدادی از غولهای اقتصادی جهان برای طرح استقرار یک سیستم جدید سرمایه داری و نهایت تمدنی،  عکس شماره 7283.
   نظر انوش راوید:  واتیکان سعی می کند با گردآوری رهبران جهان برای عبور از تمدن قبلی به تمدن جدید،  نقش رهبری را بگیرد،  و بگوید صلاحیت چنین کار بزرگی را دارد.  وبسایت فوق با جملات شیرین،  کم و بیش سعی کرده اهداف خود را پنهان کند.  ولی هدف آنها در تمدن جدید،  حذف بشر از انقلابهای تمدنی است،  و تقسیم باقی مانده بشر به دو نوع،  یکی سران و رهبران،  و دیگر باقی ماندگان،  بردگان با هویت و کنترل دیجیتال.
   مهم:  باید دانست سران طرح با امکاناتی که دارند،  هر کدام هزاران مخ و دانشمند در استخدام دارند،  برای همین راحت می توانند طرحهای خود را پیش ببرند.
دوران آغاز فوق انقلاب در جهان / ایلان ماسک هنگام معرفی تراشه ربات سازی انسان
تصویر ایلان ماسک هنگام معرفی تراشه ربات سازی انسان،  عکس شماره 7284.
      جهانی گرایان در حال کار برای ربات سازی بشر هستند،  ایلان ماسک رئیس تسلا یک تراشه برای کنترل مغز معرفی کرده است.  ولی قبل از آن باید با یکسری تزریق ها بشر را آماده کنند،  تا تراشه راحت کار کند.  مشروح آنرا در اینترنت بیابید.
   نظر انوش راوید:  می خواهند بخیال خودشان،  در تمدن جدید کنترل انرژی،  یعنی کنترل بشر،  بخش بزرگی از کارهای سخت و صنعتی را رباتها انجام دهند.  هوش مصنوعی جای انسان تحصیل کرده باهوش را بگیرد،  اینترنت ماهواره ای هم رباتها را در سراسر جهان کنترل و هدایت کنند.  آدمهایی که قرار است بمانند،  در دو گروه بالا دست،  و برده های تراشه دار برای خدمات مورد لزوم باشند.
      البته گلوبالیسم اینگونه برنامه و طرح دارد،  اگر ما نتوانیم آنها را افشا و مقابله کنیم،  طرحهای آنها انجام خواهد شد.  لازم به یادآوریست اینهایی که نوشتم بخشی از برنامه های آنهاست،  که منتشر شده،  بخشهای اصلی را نمی دانیم چیست،  ولی مطمئنا خوب و به نفع ما نیست.  ساده نباشیم و پیگیری کنیم،  کسی از هیچ جا بکمک ما ملت نمی آید،  فقط خودمان هستیم و خودمان.
دوران آغاز فوق انقلاب در جهان / یک کارگاه ساخت ربات انسان نما
   تصویری از یک کارگاه ساخت ربات انسان نما،  که روز بروز که هیچ،  بلکه ساعتی تکنیکی تر و پیشرفته تر می شوند،  عکس شماره 7285.
   پرسش از عموم:  برای دفاع از هویت تاریخی و جغرافیا و مردم و کشور،  در این شرایط چه پیشنهادی دارید؟
 دوران آغاز فوق انقلاب در جهان

تفاوت امپریالیسم با امپریالیسم نو

دوران آغاز فوق انقلاب در جهان / تعریف امپریالیسم قرن بیست و امپریالیسم نو قرن نو
تصویری برای تعریف امپریالیسم قرن بیست و امپریالیسم نو قرن نو،  عکس شماره 4213.
      نرم امپریالیسم قرن گذشته انرژی خود را از سخت انباشت سرمایه سنتی در کشورهای صنعتی میگرفت،  اما نرم امپریالیسم نو قرن جدید انرژی از سخت سرمایه بی هویت اشترکی شده دیجیتال میگیرد.  درباره تعریفهای امپریالیسم های قدیم و جدید،  و سرمایه داریهای قدیم و جدید اطلاعات بدست آورید،  تا بتوانیم از مردم و کشور در مقابل آنها دفاع نماییم،  مشروح در اینجا.
دوران آغاز فوق انقلاب در جهان ما را با شناخت دیگری از انقلاب میبرد
تصویر تعدادی از سرمایه داران بزرگ جهانی،  عکس شماره 7379.
#کانونهای_قدرت یا #کانونهای_قدرت_جهانی یا #کانونهای_قدرت_و_ثروت واژههای جدید از چند دهه قبل،  منظور نیروهایی که جهان را کنترل و اداره میکنند،  و تصمیمات آنها در گیتی جاری است.  آنها بزرگ سرمایه داران جهان،  با ابزارهای مختلف مانند #کلیسا بمرکزیت #واتیکان و #کنیسا بمرکزیت #صهیونیسم و ارتباط جمعی قوی هستند.  آنها اجازه هرگونه رفتارهای مردمی و ملی و کشوری را سلب کرده اند.  برای #راهبرد_مردمی و ملی و کشوری،  شناخت آنها بسیار مهم و حتی اجبار و واجب است.
……………
   برچسبها:  دوران انقلاب, آغاز انقلاب, فوق انقلاب, انقلاب جهان, انقلاب چهارم, پاپ واتیکان, سازمان جهانی, طرح گلوبالیسم, بردگان رباتی, تراشه مغز.
   هشتگها:  #انقلاب_جدید.
…………
دوران آغاز فوق انقلاب در جهان

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
پهپاد مینیاتوری یا پهپاد ریز، هوش_مصنوعی خودکار، اسلحه خطرناک. هواپیماهای خیلی ریز بدون سرنشین قاتل، که تولید انبوه راحت دارند، قدرت شناسایی چهره و تحلیل های موضعی دارند. تامین و امنیت و نبردها با پهبادهای هوشمند است. آنها می توانند در هر جایی پرواز کنند، وارد هر ساختمان شوند، داخل هر دریچه پنهان شوند، و در حالی که هدف بی خبر است به آن حمله کنند.  جنگ اخیر بین جمهوریهای الکی، باکو با ارمنستان نشان داد، پهپاد نقش مهمی در جنگ دارد. در این جنگ نیروهای ارمنستان مانند جنگ دوم جهانی بودند، و نیروهای باکو از نسل اول پهپادهای مسلح جنگی استفاده کردند، و در جنگ پیروز شدند. جنگها بزودی شاهد حضور گسترده پهپادهای هوشمند خواهند بود، ایرانیان نیز باید در این تکنیک توانایی داشته باشند.  مشروح در http://arq.ir/349
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  دوران آغاز فوق انقلاب در جهان