Skip to main content

دیو و دایو و دایناسور در تاریخ نویسی
   دیو در ایران باستان ــ  در شاهنامه فردوسی آمده: …. اوست که کشتی بر آب راند و از کشوری بکشور دیگر رفت،  پنجاه سال هم در انجام این کار بود.  چون این کارها را بپرداخت،  پای فراتر نهاد،  بفر کیانی تختی ساخت،  بگوهر اندر نشانده و بهر جای که خواستی رفتن.  دیوها آنرا برداشته از هامون به آسمان بر افراشتی،  خورشید سان در آن تخت نشسته در هوا همی گشت…  مشروح در اینجا.
دیو و دایو و دایناسور در تاریخ نویسی
   عکس فرکیانی جمشید،  و پرواز آن برای سفر،  عکس شماره 3640،  البته در شاهنامه فردوسی منظور دیو باسوادها و متخصص های آن دوران می باشد،  که توانسته بودند با دانش خود تختی بسازند،  که توانایی پرواز داشته باشد.  ولی در تصویر های یکی دو قرن اخیر دیو و دیوان را با اشکال ترسناک شبیه انسان نما کشیده اند،  درصورتیکه دیو از دیواندار و دیوان می آید،  (دی = روز + و = دارنده جایگاه) که قبلاً "و" را در واژه وتن (وطن) تشریح کرده ام،  (دیو = دی + و = روزدار، روزنویس).
      اما دیو ترسناک اصطلاحی امروزی چیست،  و واژه آن چه بوده است،  بمنظور آگاهی ابتدا باید سنگ های ایکا را ببینید و بدانید.  دیو ترسناک توهمی امروزی،  دایو یا در واقع دایناسور بوده است.
 سنگ های جالب ایکا
      ایکا نام شهری است،  که مرکز استان کواستال می باشد،  و در ۳۰۰ کیلومتری شهر لیما پایتخت کشور پرو قرار دارد.  این شهر در حاشیه بیابان آتاکاما و نزدیک رودخانه ایکا بنا شده است،  جایی میان کوه و اقیانوس آرام،  و فاصله چندانی با نازکا ندارد.  در این شهر سنگ هایی یافت شده اند،  که به سنگ های ایکا معروف شده اند،  و از آثار باستانی ایکاست.  اکثر طرفداران نظریه فرازمینی ها با آن آشنایی دارند،  اما داستان این سنگ ها از نظر محققان بسیار مخدوش است،  زیرا غربیها نمی خواهند بگویند،  که مردمی از تمدن کهن جی،  آشنایی کامل با پیدایش و تاریخ زمین داشتند،  و آنها این علم و داستانها را در گذشته های دور تر به پرو منتقل کردند.
دیو و دایو و دایناسور در تاریخ نویسی
   عکس سنگ های ایکا،  عکس شماره ۷۰۶۷.  آنها در واقع مجموعه ای از سنگ های اندوزیتی هستند،  که سطح آنها پوشیده از تصاویر دایناسورها و فناوری پیشرفته است،  و آن را متعلق به عهد باستان می دانند.  همان طور که در تصاویر نیز پیداست،  اندازه سنگ ها متفاوت است.  مطابق ادعای هایی  سنگ ها را در حوالی شهر های اکوکاجی و ایکا یافت شده اند.  جهت اطلاع بیشتر در اینترنت بنویسید:  سنگ های ایکا یا به انگلیسی:   ica stones،  ولی تمدن کهن جی و کلنی نشین های این تمدن در ایرلند و انگلستان و دیگر نقاط جهان را بخاطر داشته باشید،  قبلاً در اینباره زیاد نوشته ام.
   ــ  دایناسور = دایو = دیو اصطلاحی امروزی + نا = زیاد + سور = بزرگ، جشنواره،  در کل می شود دیو بزرگ بزرگ،  این واژه نشان می دهد در تمدن کهن جیرفت،  از دایناسور شناخت کامل داشتند.  دایو = دا = بلند + ی + و،  دار = دا + ر =  علامت وابسته.  جهت اطلاع بیشتر به معنی نام شهرها و روستا های ایران بروید.
ریشه یابی دیو یا دایو
      در چند هزار سال پیش،  فرهنگ لغات آدم ها خیلی محدود بود،  سپس با پیدایش حروف هیرکلیف جی با سرهم کردن آنها واژه های جدید با مفهوم جدید ساختند.
 ی =   آخرین حرف هیروکلیف، علامت سنگین و بزرگ و قدرت،
 ر ، ل =  دارنده کشنده رفته واقع شده.
 یل =  دارای قدرت، دارای بزرگی.
 د = De =  داخل، شامل، در، دنیا.
 ا =  راست و بلند،  علامت آلت مردانه.
 و =  شامل شده، اضافه شده.
 دی = D = روز،  این دی خود یک علامت است، و با د اختلاف دارد.
 دیو =  D + و =  شامل شده به روز،  اضافه شده به روز،  روز نگار یا نویس.
 روزنگار =  بزرگ، مهم، خدا.
      مفهوم خدا در ابتدای بشر، به جادوگر و دانای قبیله ختم می شد،  سپس در ادامه تمدن و رشد و تکامل خدا از بشر جدا شد،  و مفهوم جدید یافت،  و در نقاطی واژه ای جدید برای آن پدید آمد.  من می بینم عزیزان تاریخ نویس بدون درک از دوران های تاریخی اجتماعی، و زمان و مکان،  معنی و تغییر آوا ها را،  واژه های ویژه می دانند،  ولی هیچ ریشه یابی از آنها نمی گویند،  فقط معنی از آن می نویسند.
      انسان اولیه فقط چند صوت را می دانست،  و از هر کدام آنها چندین معنی و مفهوم را درک می کردند،  در ابتدا آنها واژه های ترکیبی نداشتند.  تا اینکه طی هزارها به امروز رسیده است،  مثال ساده ای بزنم،  در نوجوانی من،  هیچ یک از واژه های کامپیوتری و موبایل و تکنولوژی امروزی نبود،  و ما آنها را نمی دانستیم،  و فرهنگ لغات از آنها وجود نداشت.
دیو و دایو و دایناسور در تاریخ نویسی
   عکس انسان غار نشین از یک موزه، عکس شماره ۴۱۰۴.  در ابتدا فرهنگ لغات  انسان های غار نشین فقط چند صفحه بود،  و سپس از همان چند آوا که می دانستند،  ترکیبات و آوا های جدید بوجود آمد.
سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir