بایگانی برچسب: s

دروغ زبان بهشتی و زبان جهنمی

دروغ زبان بهشتی و زبان جهنمی را همگی کم و بیش شنیده ایم، اینقبیل داستانها و تفسیرها همه بر اساس نفوذ استعمار و امپریالیسم در تاریخ و روحیه مردم کشورهاست، منجمله در ایران. زبان که با آن گفتگو و فکر می کنیم و می نویسیم، از ابتدای پیدایش اولین هموساپین بوجود آمد، و طی رشد و تکامل تمدن در گوشه و کنار جهان بیکدیگر تاثیر گذاشتند. بویژه زبانهایی که اولین نویسایی و تمدن برتر فنی را داشتند، بیشتر از بقیه زبانها و گویشهای مختلف در طول هزارههای تاریخ، بدیگر زبانها نفوذ کردند. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ادبیات ایران | برچسب‌شده , , , , , | 6 دیدگاه