Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن جایگاه مهم تاریخ ایران را در کشور پاکستان بعد از ساتراپی گندهارا در این کشور نشان میدهد.  بمنظور درست دانستن از تاریخ ایران نیاز است،  ساتراپیهای شرقی هخامنشی،  و حکومتهای جانشین آنها را در کشور پاکستان بدرستی دانست.  در تاریخ نویسی استعماری برای اینکه مستعمره هندوستان را از غرب آن جدا کنند،  این بخش مهم از تاریخ ایران را حذف کرده اند،  تا برای آن تاریخ جدا بسازند.

پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن

پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن جایگاه مهم تاریخ ایران را در کشور پاکستان بعد از ساتراپی گندهارا در این کشور نشان میدهد
نقشه پادشاهی سورن در نهایت گستره خود،  عکس شماره 3788.
این برگه بشماره 1486 پیوست لینک زیر است:
پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن جایگاه مهم تاریخ ایران را در کشور پاکستان بعد از ساتراپی گندهارا در این کشور نشان میدهد
لوگو با جدید از شکوه تاریخ ایران دفاع نماییم،  عکس شماره 1602.
پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن

پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن

      پادشاهی سورن در ادامه تاریخی ساتراپ های شرقی هخامنشی در شرقی ترین سرزمین در دوران باستان ایران،  از ابتدای  قرن51 تا نیمه قرن 54 گاه ایرانی در سند و بلوچستان و کمی بیشتر برابر نقشه پیوست وجود داشت.  این پادشاهی را به اشتباه اشکانیان هند نیز میگویند،  درصورتیکه اشکانیان میترایی بودند،  و سورنها زرتشتی.  این پادشاهی در سال ۱۹ میلاد توسط شهربان سیستان،  گندفر،  یکی از شاهزادگان خاندان بزرگ سورن،  با اعلام استقلال از شاهنشاهی اشکانی بنیان گذاشته شد.
      گندفر پس از اعلام استقلال به سرزمینهای پادشاهیهای مختلف بازمانده از ساتراب گندهار حمله برد،  و پادشاهی خود را به یک شاهنشاهی تبدیل کرد.  با مرگ شاهنشاه گندفر بزرگ،  و قدرت گرفتن و حملات کوشانی به قلمروی شاهنشاهی سورن‌،  این دولت بار دیگر به شکل یک پادشاهی درآمد.  آثار آنها نشان از دین زرتشتی همراه خط ساتراپی های شرقی،  که به خط یونانی معروف شده دارد.
      شاهزادگان سورن تا سال ۲۴۰ میلادی استقلال خود را در سیستان حفظ کردند،  با این حال با ظهور شاهنشاهی ساسانی،  تحت فرمان آنان درآمدند.  ممکن است سقوط پادشاهی سورن به شکل نبرد رستم و اسفندیار در داستانهای حماسی جهان ایرانی بازتاب پیدا کرده باشد.   روی یکی از سکه‌های گندفر،  که در افغانستان امروزی پیدا شده،  خود را سام خوانده،  شاید همان سام نریمان،  یکی از قهرمانان داستانهای حماسی ایرانی باشد.
      با مرگ گندفر بزرگ پادشاهی او رو به زوال رفت،  و به دو بخش تقسیم شد،  بخش اول به گندفر دوم پسر او رسید،  که بر روی سکه‌هایش خود را با نام واژه ساتراپی گندهاری سرپدونس خوانده،  و بر سند و پنجاب شرقی و رخج فرمان راند.  بخش دیگر پادشاهی او به برادر زاده‌اش رسید،  با نام واژه گندهاری آبدگاسس رسید،  و در سیستان و بخشهایی از پنجاب حکومت کرد.
      احتمالاً پس از مدت کوتاهی،  گندفر دوم درگذشت یا از حکومت کنار رفت توسط گندفر سوم بنام اورتاگنس رسید.  رخج و سیستان تحت فرمان او بود.  مدتی بعد احتمالاً در میانه‌های سده یکم میلاد،  شاهی که نامش به شکل  ساسس بر روی سکه‌هایش ضبط شده،  و با دولت شمال هند مرتبط بود، قلمروی آبدگاسس را فتح کرد،  و خود را گندفر چهارم نامید.  او احتمالاً همان گندفری است،  که در سنگ‌ نبشته تخت باهی به آن اشاره شده.
      سکه‌هایی از چند پادشاه محلی دیگر نیز پیدا شده،  با این حال و در تمامی این دورانها پادشاهی سورن نتوانست شکوه دوران گندفر یکم را بازیابد.  در میانه‌های سده یکم میلاد کوجولا کادفیسس از شاهنشاهی کوشان به مرزهای شمالی پادشاهی سورن حمله برد.  پس از نبرد با کوشانها،  تنها سیستان برای سورنها باقی ماند.  آنان تا ظهور ساسانیان مستقل باقی ماندند،  و پس از آن فرمانروایان ساسانی را به عنوان شاهنشاه به رسمیت شناختند.  خاندان سورن تا سقوط شاهنشاهی ساسانی به حاکمان سیستان باقی ماندند،  و در نهایت در نبرد با مسلمانان منقرض شدند.
   یکی پنداشتن پادشاهی سورن و پهلوانان زابلی شاهنامه ــ   سال ۱۹۸۷ میلادی در افغانستان سکه‌ای از گندفر یکم پیدا شد،  که او در آن خودش را سام نامیده است.  پیدایش این سکه تقریباً به تردیدها درباره پهلوانان زابلستان در شاهنامه پایان داد.  محققان امروزی بر این باورند که گندفر شاید بمعنای یابنده شکوه شاهانه،  در واقع نه یک نام شخصی،  بلکه عنوانی برای شاهان سورن بوده‌ است.  از این رو امروزه باور عده ای بر این است،  که پادشاهی سورن در واقع همان پهلوانان زابل در شاهنامه بوده ‌اند.  به شکل شخصیتهایی مانند رستم، زال و… در خاطر مردم فلات ایران باقی مانده‌.
پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن جایگاه مهم تاریخ ایران را در کشور پاکستان بعد از ساتراپی گندهارا در این کشور نشان میدهد
تصویر سکه‌ از آخرین پادشاه سورن،  عکس شماره 4278.
   توجه:   جهت اطلاع بیشتر در جستجوها بزبان انگلیسی بنویسید پادشاهی هندو اشکانی،  و با دقت مطالعه نمایید تا در دام دروغهای تاریخ نیافتید.
پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن

رخد و ارگند

پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن جایگاه مهم تاریخ ایران را در کشور پاکستان بعد از ساتراپی گندهارا در این کشور نشان میدهد
نقشه ساتراپی هَرَهُوَتیش در حدود هزاره شش گاه ایرانی. عکس شماره 4275.
      رُخَج که رخد و ارغند و اوستایی هَرَخ‌وَیتی،  به پارسی باستان هَرَوْوَتیش،  در سنگنوشته‌ هخامنشی هَرَهُوَتیش،  یک ساتراپ هخامنشی.  در سدههای میانه مردم ایرانی تبار این استان را رُخَجی میگفتند،  بسیاری ساتراپ گندهار را با این سرزمین اشتباه میگیرند.
پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن

شهر زرین

پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن جایگاه مهم تاریخ ایران را در کشور پاکستان بعد از ساتراپی گندهارا در این کشور نشان میدهد
تصویر دهنه غلامان،  عکس شماره 6133.
      شهر هخامنشی در استان سیستان و بلوچستان،  آثار بازمانده شهر مرکز اداری و سیاسی ساتراپی هخامنشی زَرَنگ.  دهانه غلامان معروف به تخت جمشید خشت و گلی،  تنها شهر باستانی خشت و گلی از دوران هخامنشی.  با زیبایی و جذابیت حیرت ‌انگیز بسبک معماری هخامنشی،  از جمله دهها اثر مهم منطقه سیستان ایران،  در شمال استان سیستان و بلوچستان است.
      این سایت باستانی بعنوان بهشت باستانشناسان است،  که بسیاری از عاشقان آثار باستانی مجذوب آن شده‌ اند.  تاکنون در این محوطه ۲۷ ساختمان شناسایی شده،  این کشفیات تا محلی به نام قبر زردشت ادامه دارد.  گویند دهانه غلامان بقایای شـهر زرک یا زرنکای یا زاریـن یا زرین دوران داریوش بزرگ هخامنشی است.  جهت اطلاع بیشتر در جستجوها بنویسید دهانه غلامان.
……………
   برچسبها:  پادشاهی پارسی,  پادشاهی زرتشتی, پادشاهی سورن, شهر زرین, دهنه غلامان, رخج ارغند, سکه گندفر, ساتراپی هخامنشی.
   هشتگها:  #پادشاهی_سورن.
…………
پادشاهی پارسی زبان زرتشتی سورن
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
رقص محلی خراسان جنوبی، شهر بیرجند، جشن نوروزان 1394، این هنر در تمام منطقه خراسان بزرگ، کم و بیش وجود دارد.، مشروح در http://arq.ir/291
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.