Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

ترانس اومانیسم یا فرا انسان گرایی در راستای انسان گرایی که از ابتدای هخامنشیان با از بین بردن برداری آغاز شد،  و سپس در دوران اشکانیان و تمام تاریخ ایران ادامه پیدا کرد،  نیست.  انسانگرایی یا اومانیسم در اروپا دوره ای خاص بعد از قرون تاریک وسطی است.  فرا انسان گرایی متفاوت از انسان گرایی است،  انسانگرایی ارزش نهادن به انسان است،  اما فرا انسان گرایی،  قرار دادن انسان درون قوانین تکنیکی است.

ترانس اومانیسم یا فرا انسان گرایی

ترانس اومانیسم یا فرا انسان گرایی
تصویر فرگشت و تکامل انسان،  عکس شماره 3760.
 این برگه بشماره1175 پیوست لینک زیر است:
ترانس اومانیسم یا فرا انسان گرایی
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
ترانس اومانیسم یا فرا انسان گرایی

ترانس اومانیسم یا فرا انسان گرایی

      تكنولوژي فوق هوشمند و نانو و مولكولي و بارگذاری های پایه و هک ژنتیکی،  و رایانه و هوش مصنوعی و انواع ديگر تكنولوژی های دوران ساز در حال گسترش روز افزون هستند.  و بنا به قوانین تاریخ و فرهنگ یادگیری اوضاع طبیعت منجمله بشر،  به نحو فوق افراطي در حال تحول است.  باور کردن این موضوع با وجود دگرگونیهایی که کرونا بوجود آورده است،  براحتی قابل دید است.
      تا یک دهه قبل فرا انساگرایی یک فلسفه و جنبش فکری علمی تخیلی آینده نگر،  با هدف دگرگونی بشر و بشریت از طریق توسعه فناوری بود.  خیلی زود و بصورت غیر قابل باور این اتفاق در حال وقوع است.  آغاز این تحول با دستکاری ژنتیکی خوراکیها آغاز شد،  و امروز کمتر غذایی یافت میشود،  که هک ژنی نداشته باشد.  حتی ما در روستا و در راویدسرا محصولاتی که میکاریم بذر آنها از دستکاری ژنتیکی بدست آمده.
      شرکتهای قوی زیستی معتقد هستند،  که می توان با هک زیستی همانند خوراکیهای بهتر،  انسانهای قویتر و سالمتر و باهوش تر نیز تولید کرد.  البته روند تغییر فیزیکی و زیستی انسان از قبلتر شروع شده،  با ضربان ساز، ایمپلنت،  حذف یا نصب قطعات حیاتی بدن.  حتی در وضع بسیار پیشرفته،  وصل رایانه و اینترنت به بدن، باعث تقویت و بهبود عملکرد تن شده است.
      ادغام ابزار به بدن یا سایبورگ کوتاه شده سایبرنتیک،  موجودهایی با فن آوری پیشرفته با دو اجزای ارگانیک و مکانیکی هوشمند،  خلقت جدید برای آینده رو به پیشرفت است.  این موجود هم اکنون کم و بیش در میان ما هست،  و با پیشرفت این فناوری می خواهند بویژه سربازها و کارگران بسیار قوی تر بسازند.
      هک زیستی گام بعدی در تکامل انسان است،  تکاملی که نه طبیعت بلکه خود انسان آنرا انجام میدهد.  این روند از قبل شروع شده است،  در محصولات تراریخته و فروریخته.  انسان می خواهد انسانهایی خلق کند،  که هوشیارتر، سالمتر، جذابتر،  بطورکل دارای حواس و خواص جدید باشد،  ما با حواس پنچگانه که طبیعت در ژنهای ما نهاده متولد شده ایم،  می توانیم حواس جدید هو داشت،  تشخیص میدان مغناطیسی،  تشخیص امواج صوتی و فرا صوتی،  و غیره.
      هنوز برای عده ای این تعریفها علمی تخیلی می آید،  ولی وقتی به وقایع چند سال گذشته دقت شود متوجه می شویم،  خلق فرابشر آغاز شده است،  ما در حال ترند فنآوری فرابشر هستیم.  بهمین جهت باید درک و دانش خود را از این ترند بالا ببریم،  تا جامانده و له شده نشویم،  و بتوانیم هویت خود را در آینده بیابیم،  آینده ای که بسیار نزدیکتر از پیش بینی است.
      بحث درباره نوفناوریهای خلق فرابشر را به یک جنبش فکری تبدیل کنیم،  و درباره آن پرسش نماییم،  و کدها و دانش آنرا مورد بررسی قرار دهیم.  بپرسیم ک زیستی بشر و خلق فراانسان آیا ما را رو در روی انسانها جدید قرار میدهد،  و چون نئانتدرال از فراهموساپین شکست می خوریم،  و نابود می شویم.  آنچه برای بقا و ترکیب های جدید مناسب است،  و شکاف مابین بین دو نوع بشر را پر کرد و بر ترس آینده فائق آمد.
      یکبار دیگر تکرار کنم این هک زیستی همان تراریخته و فروریخته به محصولات است،  که اینبار با انسان انجام میشود،  و بطور کامل متفاوت از سایبرنتیک است،  و نباید فرابشر را با انسان ترکیب شده با ماشین اشتباه گرفت.  هک زیستی منجر به خلق گونه جدید بشر در زمین می شود،  نوعی که متفاوت از ماست،  و حزئیات آن نیز لحظه ای در حال تغییر در هر منطقه پژوهشی است.
      از خود باید بپرسیم،  چه کسی باید هزینه این ارتقاع و خلق بشر جدید را بدهد،  این یک موضوع بسیار پیچیده است،  که بیشتر با این واقعیت مبهم شده،  که یک خط مبهم بین تعمیر چیزی و تقویت وجود دارد.  اگر کودکی با نقص ژنتیکی متولد شود،  که بتوانیم آن را درمان کنیم،  به نظر بدیهی است،  که باید انجام دهیم،  اما اگر تکنیکهای ویرایش ژن بتواند سیستم ایمنی بدن کودک را بهبود بخشد،  تا عملاً هرگز بیمار نشود،  چه؟
      در چه مرحله ای می گوییم،  جایگزینی یک دست بریده شده با یک پروتز،  که می تواند برخی از عملکردها را بازیابی کند،  خوب است،  اما خوب نیست،  که به افراد بازویی بدهیم،  که بسیار بهتر از بازوی بیولوژیکی آنها عمل کند،  تا دیگران شروع به هک کردن بازوهای خود نکنند،  تا تبدیل به آنها شوند.  هزاران سؤال از این قبیل وقتی به همه کارهایی که ممکن است،  به زودی انجام دهیم فکر می کنیم،  ظاهر می شوند.
      هیچ پاسخ آسانی برای پرسشهای هک زیستی بشر وجود ندارد،  ما نمی توانیم تجارت هک زیستی انسان را بدرستی تشخیص دهیم.  جامعه باید شروع به صحبت در مورد این چیزها کند،  زیرا چه بخواهیم چه نخواهیم،  بخشی از واقعیت ما می شود،  و ما باید برای چیزهای بسیار عجیب و غریب آماده باشیم.
      فرا انسانیسم یا فرا انسانیت جنبش علمی و فناوری رو به رشدی است،  این حرکتی برای فرگشت و تکامل انسان بدست انسان است،  و ما را بطرف فراتر از انسان طبیعی میبرد.  جنبش فرا انسانیزم بسرعت در همه کشورها و محافل علمی در حال گسترش است.  در این جنبش علم و عقل باید مبنای تصمیم گیری باشد،  نه ایدئولوژی،  اینکه مسئولیت اصلی دولتها از بین بردن تهدیدهای وجودی برای زندگی بر روی زمین است،  و ترویج علم و فناوری برای بهبود همه.
      فراانسانیزم همچنین مظهر همان اخلاق هک بدن فراگیر شد است،  این باور که فناوری،  بناچار جهان را می بلعد،  و در واقع ما را به سمت بهتر شدن تغییر میدهد.  ولی همه با خوش بینی جنبش موافق نیستند،  بسیاری از پیشرفت‌ هایی که در جهان حاصل میشود،  و همچنین ظهور سیاست ‌های جناحی‌تر،  را با یک دید دیستو پیایی از آینده مرتبط میدانند،  که در آن یا خودمان را نابود میکنیم،  یا برده سازمانها و فناوری ‌هایی میشویم،  که ایجاد میکنیم.
      این به طرز وحشتناکی محتمل به نظر می رسد،  به ویژه وقتی در نظر بگیریم،  که یکی از قوی ترین حامیان بسیاری از فناوری های مورد حمایت فراانسانی ها،  جامعه نظامی است،  به ویژه دارپا،  که ایجاد سربازان جهانی مجهز به طیف وسیعی از حسگرهای بیونیک را در درون محصور شده،  در خارج غیر قابل تخریب تصور میکند.  به طور موثر آنها را فوق بشر میکند.  به نظر میرسد توسعه چنین سربازی از قبل در خط مقدم مسابقه تسلیحاتی بعدی جهانی قرار داشته باشد.
      اما فراانسان ‌گرایان استدلال میکنند،  که دقیقاً برعکس ممکن است،  آنها معتقدند با تقویت زیست ‌شناسی و ادغام با فناوری،  میتوانیم خود را از بسیاری از ناراحتی ‌های زندگی رها کنیم،  و بما این امکان را میدهد،  که بطور کاملتر بیان کنیم،  که چه کسی هستیم.  تقریباً هر ابزاری که ایجاد کرده‌ایم،  از نیزه گرفته تا رایانه،  کیفیت زندگی بهتری به ما داده است،  و به ما اجازه میدهد تا زندگی سالم‌تر،  طولانی‌تر و روشن‌تر داشته باشیم.
   نظر انوش راوید:  تا کنون بشر ابزار تولید کرده،  ولی دستکاری و هک ژنتیکی آنهم بشر متفاوت از ابزار است.  فرگشت و تکامل انسان،  فرآیند تکامل بیولوژیکی انسان از استرالوپیتکوس تا ساپینس ساپینس بوده است.  این فرآیند طبیعی و سازگار در طول میلیونها سال بوده است.
   پرسش مهم:  هومو دیجیتالیس، آیا می دانید این گونه جدید کیست؟
      دانشمند چینی و دستکاری ژنتیکی انسان ــ  ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹ هی ژیانکوی، دانشمند چینی که گفت برای اولین بار نوزادانی را با ژن‌هایشان دستکاری شده تولید کرده به سه سال زندان محکوم شد.  با اینکه دستکاری ژنتیکی انسان در چین ممنوع است،  هی ژیانکوی برای ایجاد مصونیت در مقابل ویروس اچ‌آی‌وی، ژنهای دو نوزاد را دستکاری کرده بود.
ترانس اومانیسم یا فرا انسان گرایی

دارپا DARPA

ترانس اومانیسم یا فرا انسان گرایی
تصویر ساختمان مرکزی دارپا،  عکس شماره 9677.
      دارپا یا آژانس پروژههای پژوهشی پیشرفته دفاعیDefense Advanced Research Projects Agency تأسیس ۱۹۵۸،  یک بنگاه پژوهشی و فناوری زیر نظر وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا است.  این سازمان مسئولیت توسعه و ساخت فناوریهای نوین را برای استفاده نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا به عهده دارد.
ترانس اومانیسم یا فرا انسان گرایی

پاد آرمان ‌شهر

ترانس اومانیسم یا فرا انسان گرایی
معتادان در نقاطی خاص از تهران بزرگ که جمع آوری شدند،  عکس شماره 9678.
      پاد آرمان شهر،  تباه شهر، مدینه فاسده در برابر مدینه فاضله،  یا ویران‌شهر،  یک جامعه یا سکونتگاه خیالی در داستانهای علمی تخیلی است.  در آن ویژگیهای منفی، برتری و چیرگی کامل دارند،  و زندگی در آن دلخواهِ هیچ انسانی نیست.  این جوامع معمولاً زمانی از یک جامعه را نشان میدهند،  که به نابودی و هرج‌ و مرج رسیده‌ است. این جوامع در زمان ‌هایی بد و شوم ترسیم میشوند،  که میتوان آن را دوره بد زمانگی یا دُژگاهی نامید.
      با این تعریف، یک جامعه پاد آرمانی نقطه مقابل و وارونه یک جامعهٔ آرمانی در آرمان ‌شهر است.  آرمان ‌شهرها جوامعی هستند،  که در آنها همه‌ چیز مثبت و ایده ال است.  ترسیم یک جامعه پاد آرمان و بد زمانه توسط نویسندگان آینده‌ گرا معمولا بمنظور هشدار به مردم،  در مورد ادامه یا افزایش چیرگی برخی معضلات اجتماعی صورت میگیرد.
……………
   برچسبها:  ترانس اومانیسم, فرا انسان, فرا انسان گرایی, فرا بشر, دارپا DARPA, پاد آرمان ‌شهر, دستکاری ژنتیکی, انسان ژنتیکی, فراانسانگرایی.
   هشتگها:  #ترانس_اومانیسم, #فرابشر.
…………
ترانس اومانیسم یا فرا انسان گرایی

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.