Skip to main content

تاريخ و جغرافیای مجسمه سازی در ايران​

تاريخ و جغرافیای مجسمه سازی در ايران  

. . . بزودي . . .

* تاريخ و جغرافیای مجسمه سازی در ايران

   عكس مجسمه سنگي شير زمان صفويه،  عكس شماره 1451.

   پیکره مقدس میترایی

      که به دروغ می گوند مجسمه هرکول است،  و آنرا نشانی و سندی از حمله اسکندر مقدونی به ایران می نامند.  این پیکره در سال 1327 خ،  در محل کنونی کشف شد.  زمان ساخت آن حدود 150 ق.م،  تعیین کرده اند،  که برابر با اواسط سلطنت مهرداد اول اشکانی معروف به اشک نهم است،  البته این زمان جای باز نگری علمی جدید دارد.  کتیبه ای در پشت این پیکره به زبان آشوری است،  این زبان بسیار قدیمی تر از زمان پیدایش خط یونانی می باشد.  نمونه این مجسمه که مانند ایزد مهر است،  در چندین معبد میترایی اروپایی وجود دارد،  که بسیار شبیه هم هستند.

تاريخ و جغرافیای مجسمه سازی در ايران

   عکس پیکره مقدس میترایی ایرانی که به اشتباه یا دروغ می گویند مجسمه هرکول یونانی است،  عکس شماره 1410.

   كليك كنيد:  تاريخ معركه گيري در ايران

   كليك كنيد:  تاريخ ورزش و بازي در ايران

   كليك كنيد:  تاريخ راه و راه سازي در ايران