Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ و جغرافیای طرحهای نو در ایران
      بمنظور ورود به دنیای نو،  ابتدا باید اندیشه و دیدگاه را اصولی و زیر بنایی تغییر داد،  در غیر اینصورت مسائل و مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.  بدون تغییر در اصول مدیریتی و مهندسی که تا آن زمان داشته ایم،  ایجاد طرح های نو امکان ندارد.  همیشه تاریخ اولین طرح های نو در ایران بود،  نه برای اینکه تعریف از ایران باشد،  بدلیل واقعیت های جغرافیای تاریخی تمدن از ایران آغاز،  و به تمام جهان مهاجرت کرد،   در اینجا.  
تاریخ و جغرافیای طرحهای نو در ایران
تصویر طرح پرچم شهداد در اینجا،  عکس شماره ۳۴۲۷.
تاریخ و جغرافیایطرحهای نو در ایران
تصویر لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره ۱۶۱۰.
این صفحه پیوست آینده بینی عمومی در ایران است
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
تاریخ طرح های نو در ایران
ادامه پیش گفتار
      این صفحه تنها برای پرداختن به تاریخ طرح های نو در ایران نیست،  بلکه مطابق معمول وبسایت ارگ ایران،  درس گرفتن از گذشته برای آینده است.  بخش های تاریخ ایران منجمله،  تاریخ طرح های نو در ایران،  سالها تحقیق و کار میدانی در تاریخ ایران را می خواهد.  من فقط می توانم اندکی از این بیکران را بنویسم،  و سعی می کنم از همین اندک،  دیدی جدید جهت گذر و یا پل به آینده ای بهتر،  برای تعداد معدود از جوانان باهوش علاقمند ایجاد کنم،  آنهم قطعی نیست،  ادامه پیش گفتار در اینجا.
تاریخ طرح های نو در ایران
اولین طرح های ایرانی
      همانطور که در پیش گفتار نوشتم،  تاریخ بررسی طرح های نو در ایران خیلی وسیع است،  و تاکنون مورد  تحقیق قرار نگرفته است.  آنچه که از اولین طرحها در دوران تمدن می دانیم،  مربوط به تمدن کهن جی است،  که در ظروف این تمدن پیداست،  سپس این طرحها به بقیه نقاط ایران رفت، و با تغییراتی در طول زمان و مکان مواجه شد،  و در نهایت به وسیله مهاجران تاریخی از ایران، به تمام جهان گسترش یافت.
تاریخ طرح های نو در ایران
چگونه طرح نو در اندازیم
      با درک و دانش از قرن سنت گریزی،  با تغییر دیدگاه و اندیشه،  با مطالعه و تحقیق های جدید،  با دانش از سازمان های نوین،  می توان برای طرح های نو بررسی را آغاز نمود.  با انواع ترفند های بچگانه،  که هم اکنون در بخش هایی از ایران جریان دارد،  نمی توان به دید طرح های نو و آینده روشن رسید،  آینده ای که جهان برای رفتن به آن در رقابت شدید هستند.  نمونه های این ترفندها که این روزها با آنها بسیار سرو کار داریم،  مانند انواع سازمان ای دولتی و نیمه دولتی با سبک کار قرن گذشته،  که هیچ بلکه شامل سبک قرن ۱۹ هستند،  فرم ها و جدول های مختلف،  برای کار و وام و استاندارد و غیره،  که هیچ کدام ارزش رشد و تکامل قرن ۲۱ را ندارند.  فقط اینها برای بازی های بچگانه و سرگرمی و بهدر دادن منابع و پول نفت ایران است.  می توان در آمار و بازار عقب افتادن ایران را دریافت،  که حاصل تلاش های همین کارها و ترفند های ساده و عقب مانده است.
تاریخ و جغرافیای طرحهای نو در ایران
عکس کاریکاتور از یک نشریه عربی،  دیدگاه را باید تغییر داد،  اما نه اینگونه،  عکس شماره ۷۷۳۱.
تاریخ طرح های نو در ایران
طرح سرباز آینده
تاریخ طرح های نو در ایران
   عکس تعدادی از کماندو های کلاه سبز با پوشش استتاری،  در جنگ های امروزی اینگونه پوشش باید پارچه های رسانا باشد،  در غیر اینصورت افراد در مقابل دوربین های دشمنان،  آواکس های کشور های جنوب خلیج فارس،  هدف های مشخص و خوبی خواهند بود،  عکس شماره ۷۷۲۹.
      ما ایرانیها در طول تاریخ  دشمنان بسیار داشته و اینک هم کم نداریم،  بهمین جهت باید انواع ترفند های سیاسی و نظامی آنها را بشناسیم،  و رمز گشایی کنیم.  درصورت اشتباه در درک و بینش،  عدم دریافت اطلاعات لازم،  عدم تشخیص واقعیت از دروغ،  عدم توانایی شناخت دوست از دشمن،  عدم استفاده از زمان و فرصت،  و یا خود بزرگ بینی،  و غرق شدن در شعار و فستیوال،  باعث می شود موقعیت دشمنان خوب و خوبتر شود.  چه بخواهیم چه نخواهیم،  زمین دارد زیر پای ما حرکت می کند،  و زمانه بسرعت می چرخد،  اشتباه در این دوره انفجار اطلاعات،  گناه نابخشودنی از جانب تاریخ و ملت است،  و نمی توان براحتی از کنار آن گذشت،  بهمین جهت روشنفکران و جوانان باهوش متخصص مسئول هستند،  تا اطلاع رسانی های لازم حرفه ای را بیشتر و بیشتر بکنند.
جنایت داعش
   عکس بی رحمی دشمنان ایران،  آنها هرگز به افراد شکست خورده رحم نمی کنند،  فقط می کشند و خراب می کنند،  یکبار دیگر بگویم،  نباید اشتباه کرد و از آنها شکست خورد،  عکس شماره ۷۷۳۰.
   پرسش از عموم:  آیا جنگ سوم ایران و عراق،  یا جنگ قرن ۲۱ ایران با خلافت بغداد،  دارد شروع می شود؟  یا ترفند های جدید و نوآور امپریالیسم نو در کار است؟
تاریخ شوخی ندارد
      من در ارگ ایران با مطرح کردن دروغ های تاریخ،  و مسائل و داستانها و واقعیت های استعمار و امپریالیسم،  و نوشتن از آینده نگری،  سعی کرده ام دید جدیدی در اختیار خوانندگان باهوش قرار دهم،  با نگاهی به نظرات و پرسش و پاسخها،  تا حدودی موفق بودم.  در ضمن بنا به شغل پایه شرکتم،  سعی کردم جنگ افزار های آینده و روش های پدافند غیر عامل را نیز بنویسم.  مهمترین این نوع تجهیزات پارچه های رسانا طرح بان یک می باشد،  که بدون داشتن و درک از آن،  هیچ نیرویی نمی تواند وارد نبرد های آینده نزدیک،  حتی در همین یکی دو سال شود.
تروریست ها هستند
جنایتو خرابکاری  داعش
عکس تخریب مسجد توسط تروریست ها،  که در اخبار زیاد دیده ایم،  عکس شماره ۷۷۲۷.
      همگان در اخبار شنیده،  و دائم می شنوند،  که این روزها ایران در خطر داعش و ماعش و… است،    افرادی که انرژی خود را از استعمار و امپریالیسم گرفته اند.  ایرانی ها نیز در مقابل اینهمه ترفند دشمنان ایران،  امید شان به نیرو های مسلح کشور است،  تا این دشمنان را سرکوب کنند.  در برابر فدا کاری نیرو های مسلح کشور ایران،  وظیفه جوانان باهوش ایران است،  که رهنمود های لازم علمی،  از تاریخ و تاریخ اجتماعی پیدایش ماجراها،  تا راهنمایی بمنظور جنگ افزار های مفید و آینده را به آنها بدهند.  همچنین از فرمانده هان توقع دارند،  با دقت به مشاوره متخصصان و مسئولین مربوطه دولتی و نظامی گوش داده،  و اجازه دهند درصورت اشتباه محاسباتی به آنها تذکر داده شود،  در غیر اینصورت مسئولیت شکست موضوع های مربوطه،  به عهده آنها خواهد بود.
نیروهای داعش
   عکس افراد داعش با جدید ترین تجهیزات،  نباید آنها را دستکم گرفت،  زیرا در ادامه ترفند های استعمار و امپریالیسم می باشد،  عکس شماره ۷۷۲۸.
مهندسی مجدد و شیوه های نو
      در چند سال گذشته با مشکلات زیادی در رابطه با قبض های مختلف آب و برق و غیره و روابط کاری با ادارات و بانکها بودیم،  و من هم مانند بسیاری از مردم درگیر این مسائل،  که این مشکلات امروزه در جهان هیچ حساب می شود،  ولی در ایران یک مشکل مردم شده است.  این صفحه را می نویسم تا بلکه بگوش ادارات و سازمان های مختلف برود،  و چیزی از مهندسی مجدد و شیوه های نوین بشنوند،  و باز بلکه شاید پیگیر شوند،  و کار های جدید انجام شود،  در غیر اینصورت گره ها کور تر و پر دردسر تر می شوند.
مهندسی مجدد و شیوه های نو
تصویر اثر سنگ دوران کهن،  عکس شماره ۳۴۲۸.
مهندسی مجدد و شیو های نو
تصویر لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  عکس شماره ۱۶۱۵.
تقاضای شیوه های نو
      در قرن ۲۱ نوآوری و تغییر در بخش تولید های مختلف سرمایه داری،  بویژه صنعتی و خانگی،  شتاب فراوان گرفته،  و بدین ترتیب قدرت انتخاب و خرید بسیاری محصولات و خدمات را از مشتریان سلب کرده است،  به معنی دیگر نو بودن بسیاری از کالاها بیش از چند ماه دوام ندارد.  سرعت تغییرات در خدمات و کالاها،  و جهانی شدن اقتصاد،  تأثیر خود را در تمامی بنگاه های اقتصادی نمایان کرده،  و متعاقب رفتار و فرهنگ تمام مردم،  تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است.
      جوامع و سازمان هایی،  که نتوانستند  خود را با این تغییرات هماهنگ کنند،  یا به نوعی درک آنرا نداشتند،  عقب مانده حساب می شوند،  و خود بخود رو به نابودی می روند،  یا اگر این تشکیلات دولتی باشند،  باعث درهم و برهم کردن و بهم ریختن دولت مربوطه می شوند.  باید توجه داشت رقابت در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی پیشرو،  چنان سرعت و شتابی دارد،  که تصور رسیدن به آنها بیشتر اوقات محال و غیر ممکن به نظر می رسد.  لحظه ای درنگ باعث حذف و حتی نابودی بنگاه های اقتصادی جامانده بدون درک از مهندسی مجدد و شیوهای نوین می شود.
   مهم:  سرعت تغییر در امور اقتصادی و فنی،  بر همه امور تأثیر می گذارد،  و اگر هنجار های اجتماعی توان تغییر سریع نداشته باشند،  ممکن است به فروپاشی آن جوامع بینجامد.
تاریخ طرح های نو در ایران
تعریف مهندسی مجدد
      مهندسی مجدد به معنی آغازی دوباره در طراحی های قبلی،  حتی اگر مربوط به دیروز بوده می باشد،  و ایجاد طرح های جدید برای بهبود طرح های قبلی،  منجمله موضوع های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجود.  مهندسی مجدد تنها از دانشگاه ها و مدارک بیرون نمی آید،  بلکه نیازمند داشتن اندیشه مهندسی مجدد،  و دانش و بینش انقلابی است،  که از بدو تولد در خانواده نوطلب،  و سیستم آموزشی کارآمد شکل می گیرد.
      در قرن ۲۱ برای بقای دولت و سازمانها،  باید تغییرات اساسی و زیربنایی ایجاد شود،  این تغییرات انقلابی را با نام مهندسی مجدد می شناسند.  درک استفاده از تکنولوژی های جدید در سازمانها،  منجمله اطلاعات و ارتباطات برای طراحی های شیوه های نوین اصل مهم است.  همچنین دستیابی به نیاز های امروزی همچون کیفیت برتر، خدمات، انعطاف‌پذیری و هزینه پایین،  و ساده نمودن فرایند های خدماتی و فنی است.
      در مهندسی مجدد اعتقاد براین است،  که مهندسی مجدد را نمی‌توان با گام‌های کوچک و محتاط به اجرا درآورد.  این قضیه همان قضیه صفر یا یک است،  به عبارت دیگر یا تغییر در تحقق نبایدها،  و یا در صورت تحقق از ریشه و بنیان،  تغییر یا مهندسی مجدد حاصل گردد.  مهندسی مجدد به این معنا نیست،  آنچه را که از پیش وجود دارد ترمیم کنیم،  یا تغییراتی اضافی دهیم،  و ساختارهای اصلی را دست نخورده باقی بگذاریم،  مهندسی مجدد یعنی از نقطه صفر شروع کردن،  یعنی به کنار نهادن روش های قدیمی و افکندن نگاهی نو به اندیشیدن درباره طرح.
   مهم:  در جهت علم و دانش های نوین باشید،  نه اینکه عقیده به دانش های قبلی خودتان داشته باشید.
"اطلاعات و دانش خود را درباره مهندسی مجدد و شیوه های نو بالا ببرید"
 
 مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.