Skip to main content

مهم ترین منشور های تاریخ جهان
 مهم ترین منشور های تاریخ جهان
      از ابتدای تاریخ منشور های زیادی در جهان منتشر شده،  از منشور های گوش بریدن و چشم در آوردن،  تا منشور حقوق بشر کوروش بزرگ،  و منشور جهانی حقوق بشر،  در این صفحه به آنها می پردازم.  امیدوارم حقوق بشر و حقوق حیوانات و طبیعت رعایت شود،  در غیر اینصورت عاقبت بدی در انتظار بشر خواهد بود.
مهم ترین منشور های تاریخ جهان
متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
      مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد،  اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد،  که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌ های برابر برای همه مردم بود.  اعلامیه جهانی حقوق بشر،  در 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید،  اینک این روز در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.  این اعلامیه کلیت حقوق بشر را تشکیل می دهد،  که مسئولیت ساخت آن بر عهده ملل متحد است.
     از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همهٔ اعضای خانوادهٔ بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجایی ‌که بی‌توجهی و نادیده انگاشتن حقوق بشر منجر به اعمال وحشیانه‌ای شده ‌است که وجدان نوع بشر را به عصیان واداشته است؛ و ظهور دنیایی که در آن بشر بتواند از آزادی بیان و اندیشه بهره‌مند گردد و فارغ از هراس زندگی کند به بالاترین آمال بشر تبدیل شده است؛ از آنجایی ‌که حقوق بشر باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد تا اینکه بشر به‌عنوان آخرین راه چاره، ناگزیر از قیام علیه خودکامه‌گی و سرکوب نگردد؛ از آنجایی‌که توسعهٔ روابط دوستانه میان ملت‌ها امری ضروری است؛ از آنجایی‌که اعضای سازمان ملل در منشور این سازمان وفاداری خود را به حقوق بنیادین بشر، منزلت و ارزش انسان، و حقوق یکسان برای مردان و زنان ابراز کرده‌اند و نیز با عزمی راسخ برآن شده‌ اند که برای پیشرفت‌های اجتماعی تلاش کنند و در فضایی آزادتر وضعیت معیشتی بهتری به‌وجود آورند؛ از آنجایی‌که دول عضو متعهد شده‌اند که همراه با سازمان ملل برای احترام گزاردن به حقوق بشر در دنیا و رعایت این حقوق و ایجاد آزادی‌های اساسی تلاش کنند؛ از آنجایی‌که رسیدن به درک مشترکی از این حقوق و آزادی‌ها بیش‌ترین اهمیت را برای اجرای کامل این تعهد دارد؛ بدین‌وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را که به مثابه معیاری مشترک برای دستیابی تمامی مردم و تمامی ملل دنیا به اهداف یاد شده می‌داند اعلام می‌کند که با توسل بدان همهٔ اشخاص و همهٔ نهادهای اجتماعی مفاد این اعلامیه را پیوسته در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا با تدریس و آموزش آن احترام به این حقوق و آزادی‌ها را تشویق کرده و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را هم درمیان مردم کشورهای عضو و نیز مردم سرزمین‌هایی که تابع این کشورها هستند تضمین کنند.  منبع ویکی پدیا.
مهم ترین منشور های تاریخ جهان
متن اعلامیه
 
   ماده ۱ــ   تمامی انسان‌ها با کرامت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر چونان برادر و خواهر رفتار کنند.
   ماده ۲ــ  هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی ازحیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده‌است برخوردار است. بعلاوه هیچگونه تمایزی نباید بر پایهٔ موقعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص بدان تعلق دارد قایل شد، خواه مستقل باشد، خواه تحت قیمومت کشوری دیگر باشد، خواه غیرخود مختار باشد و یا از حیث تمامیت ملی تحت هرگونه محدودیتی باشد.
   ماده ۳ ــ  هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد.
   ماده ۴ ــ  هیچ‌کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.
   ماده ۵ ــ  هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد.
   ماده ۶ ــ  هرکس حق دارد که درهرکجا به‌عنوان شخص در پیشگاه قانون به رسمیت شناخته شود.
   ماده ۷ ــ  همگان در پیشگاه قانون یکسان‌اند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد ونیز در برابر هرگونه تحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند.
   ماده ۸ ــ  هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هرقانون دیگری به او اعطا نموده‌است.
   ماده ۹ ــ  هیچ ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.
   ماده ۱۰ ــ  هر کس حق دارد با مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود.
   ماده ۱۱ ــ  بند ۱)  هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌ های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود. بند۲)  هیچ‌کس را نباید به دلیل انجام یا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی و یا بین‌المللی جرم محسوب نمی ‌شده ‌است مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آن‌که در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نباید اعمال شود.
   ماده ۱۲ ــ  هیچ‌ کس نباید در معرض مداخلهٔ خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا این‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هرکس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد.
   ماده ۱۳ ــ  بند۱)  هرکس حق دارد در محدودهٔ مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند.  بند۲) هر کس حق دارد کشوری – از جمله کشور خود- را ترک گفته و یا به کشور خود بازگردد.
   ماده ۱۴ ــ  بند ۱)  هر کس که تحت پی‌گرد باشد حق دارد که از کشورهای دیگر طلب پناهند‌گی نماید و یا اینکه از پناهندگی برخوردار شود.  بند۲)  این حق در صورتی که پی‌گرد، حقیقتاً ناشی از جرم‌ های غیر سیاسی یا اعمال مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد قابل استناد نیست.
   ماده ۱۵ ــ  بند۱)  هرکس حق بهره‌مندی از تابعیت (ملیت) را دارد. بند۲)  هیچ‌ کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت (ملیت) خود محروم نمود و یا این‌که حق تغییر تابعیت (ملیت) را از وی سلب نمود.
   ماده ۱۶ ــ  بند۱)  هر مرد و زن بالغی بدون هیچ‌ گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت و مذهب حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارد.  مرد و زن در ازدواج، در طول دورهٔ ازدواج و فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند.  بند ۲)  ازدواج باید با آزادی و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد.  بند ۳)  خانواده، واحد گروهی طبیعی و بنیادین جامعه ‌است و حق برخورداری از حمایت جامعه و حکومت را دارد.
   ماده ۱۷ ــ  بند۱)  هرکس به تنهایی یا همراه با دیگران حق مالکیت را دارد.  بند ۲)  هیچ‌ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد.
   ماده ۱۸ ــ  هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و بجای آوردن آیین‌ها چه به تنهایی و چه به‌صورت جمعی نیز می‌گردد.
   ماده ۱۹ ــ  هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق در برگیرندهٔ آزادیِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی در جست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.
   ماده ۲۰ ــ  بند۱)  هر کس حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت ‌آمیز را دارد.  بند ۲)  هیچ‌ کس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل کرد.
   ماده ۲۱ ــ  بند۱)  هر کس حق دارد در حکومت کشور خود، خواه به‌طور مستقیم و خواه به واسطهٔ نمایند‌گانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند.  بند ۲)  هر کسی حق دست‌رسیِ یکسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد.  بند۳)  ارادهٔ مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و یکسان و با استفاده از رای مخفی یا روش‌های رای‌گیری آزاد برگزار شود.
   ماده ۲۲ ــ  هر کس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی وهمکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمهٔ منزلت و رشد آزادانهٔ شخصیت اوست را عملی کند.
   ماده ۲۳ ــ  بند۱)  هر کس حق کارکردن، انتخاب آزادانهٔ شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت ‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد.  بند۲)  هر کس بدون هیچ‌گونه تبعیض حق بهره‌مندی از دست‌مزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد.  بند۳)  هر کس که کار می‌کند حق دارد تا از دست‌مزدی منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تامین کنندهٔ زندگی خود و خانواده وی به طریقی شایستهٔ منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با دیگر شیوه‌های حمایت اجتماعی تکمیل شود.  بند۴)  هر کس حق دارد اتحادیه‌ای برای حمایت از منافع خود تشکیل دهد و یا در چنین اتحادیه‌هایی عضو شود.
   ماده ۲۴ ــ  هر کس حق استراحت کردن و فراغت و نیز تحدید ساعات کار در حد معقول و برخورداری از تعطیلات ادواری با دریافت دست‌مزد را دارد.
   ماده ۲۵ ــ  بند۱)  هر کس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره‌مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کار افتاد‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختیار وی است تامین گردد.  بند۲)  مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان خواه ثمرهٔ ازدواج باشند و خواه ثمرهٔ روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.
   ماده ۲۶ ــ  بند۱)  هر کس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایست‌گی در دسترس باشد.  بند۲)  آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی ‌های اساسی باشد. باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل، گروه‌ های نژادی و مذهبی را ارتقای داده و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاس‌داری از صلح را تسریع بخشد.  بند۳)  والدین در گزینش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند.
   ماده ۲۷ ــ  بند ۱)  هر کس حق دارد در حیات فرهنگی جامعه مشارکت کند و از هنر و پیشرفت‌های علمی و فواید آن بهره‌مند شود.  بند۲)  هر کس حق دارد از منافع معنوی و مادی هر محصول علمی، ادبی یا هنری که خود پدید آورندهٔ آن است استفاده کند.
   ماده ۲۸ ــ  هر کس حق برخورداری از نظمی اجتماعی یا بین‌المللی را دارد که در آن حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در این اعلامیه به‌طور کامل قابل اجرا باشد.
   ماده ۲۹ ــ  بند۱)  هر کس در قبال جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و کامل شخصیت وی ممکن باشد وظیفه‌ای دارد.  بند۲)  برای اجرای این حقوق، هرکس فقط باید در برابر محدودیت‌هایی قرار گیرد که توسط قانون صرفاً به هدف تامین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برآوردن مقتضیات منصفانه اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی دریک جامعه دمکراتیک تعیین می‌شود.  بند۳)  این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید خلاف اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد.
   ماده ۳۰ ــ  هیچ‌یک از مفاد این اعلامیه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که برای دولت، گروه یا شخصی حقی قائل شود که به‌موجب آن بتواند به اقدامی در جهت پایمال کردن هریک از حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در این اعلامیه دست یازد.
 مهم ترین منشور های تاریخ جهان
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir