Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ مهاجرت انسانهای اولیه را باید بدرستی دانست،  تا بتوان ریشه های تاریخی را یافت.  سیستم آموزشی سرمایه داری غربی و متعاقب آن کتابهای بازاری،  سطحی نگری در تاریخ را آموزش می دهند.  سطحی نگری دشمن و بلای علوم انسانی است،  در ارگ ایران از آن دوری و افشا می شود.  تاریخ مهاجرت انسانهای اولیه نیز از تاریخ نویسی استعماری دور نمانده،  و از آن برای برتر کردن ملتهای خاص استفاده شده است.  در این سری نوشته سعی می شود،  دید جدید به این تاریخ ارائه شود.

تاریخ مهاجرت انسانهای اولیه

تاریخ مهاجرت انسانهای اولیه 
تصویر نقشه تاریخ مهاجرت انسانهای اولیه،  عکس شماره ۴۸۹۷.
تاریخ مهاجرت انسانهای اولیه
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره ۱۵۲۹.
برگه 1327 پیوست لینک زیر است:
تاریخ مهاجرت انسانهای اولیه
تاریخ مهاجرت انسانهای اولیه
       بعضی از تحقیقات می گویند،  انسان از جهش ژنتیکی درست شده،  بعضی دیگر میگویند،  که از تکامل میمون به نیمه میمون و به انسان است، ولی هیچ کدام از این دو داستان تا کنون علمی ثابت نشده است.  در هر صورت این دانش جدا از خواست این وبلاگ می باشد،  اما دانستن خلاصه ای از بخش مهاجرت انسانهای اولیه از آفریقا به قاره کهن و آسیا برای این وبلاگ لازم است.  وبلاگ انوش راوید برای گذر از دانش محدود قرن های گذشته و رفتن به آینده ای نوین است،  که در آن دانش و تحلیل و تحقیق بدور از دروغها و اوهام و جهل حاکم است،  آینده ای که دانش در آن تصاعدی رشد می کند،  نباید در گذشته بود باید فکر و اندیشه را جلو کشید.
      حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار سال پیش شمال قاره آفریقا آب و آبادی بیشتر و بیابان و کویر مانند امروز کم بوده،  به همین جهت تمرکز هایی از انسان  Homo sapiens در آنجا پدید آمدند،  که از مرکز آفریقا به آنجا مهاجرت کرده بودند.  حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار سال پیش قبیله هایی از این انسانها در طی مدت ۱۰ تا ۲۰ هزار سال از صحرای سینا گذشتند و به قاره کهن وارد شدند.  در محل های جدید طی مدت ۱۰ تا ۳۰ هزار سال،  قبایل متعددی از این انسانهای شکارچی گرد آورنده تشکیل گردیدند،  و آثارشان را در غارهای ایران گذاشتند.  سپس مطابق ذات گردشی انسان و نیز برای غذا به بخش های دیگری از قاره ها رفتند و پراکنده شدند.
      طی مدت ۱۰ تا ۲۰ هزار سال بخشها و قبیله هایی جدید که از قبایل قبلی جدا و یا ترکیب شده،  در سراسر نیم کره شمالی پراکنده گردیده بودند.  60 هزار سال پیش دوران یخبندان بزرگ در نیمه شمالی آغاز گردید،  آنهایی که برای خوردن ماموت و گاو در نیم کره شمالی بسر می بردند،  در مدت یخبندان بسمت جنوب مهاجرت کردند،  بسیاری نیز در اثر یخبندان تلف شدند.  آن عده از شمالی ها که باقی مانده بودند مدت ۱۰ تا ۲۰ هزار سال جهش ژنتیکی یا نقص پیدا کرده و بور و سفید رو شدند،  و با تمایل جنسی به نمونه های جدید،  و تکرار در نسلها تأثیر بیشتر گذاشته شد.
      40 هزار سال پیش بعد از دوران یخبندان بزرگ گروه هایی از جنوب به سیبری رفتند،  تا گوزن و اسب و کرگدن قطبی بخورند،  آنها شواهد خود منجمله ابزار های شکار را در موزه آرمیتاژ یادگاری گذاشتند.  این گروه ها در ادامه مسیر گردش و مهاجرت بدنبال شکار می رفتند تا اینکه حدود ۱۵ هزار سال پیش حدود یخبندان جوانتر از برینک گذشتند و به آمریکا رفتند.  ابزار کلویس را در آلاسکا جا گذاشتند،  اسکلت لوتزیا را در شیلی به خاک سپردند،  و سپس ۵ هزار سال پیش در مرحله پیشرفته شهر کارال پرو متوقف شدند.
      در دوران یخبندان بزرگ سطح آب دریا ها بدلیل کشش آب توسط یخچال های شمالی کاهش پیدا می کند،  و دریای سرخ تا سواحل عربستان تا حدودی به یکدیگر نزدیک می شود،  و قبایل دیگری که در اثر زمان و مکان تغییراتی داشتند، ۵۰ تا ۶۰ هزار سال پیش از عربستان گذشته و از تنگه هرمز خلیج فارس که به ساحل آنطرف چسبیده بود عبور می کنند،  و آثارشان را در غارهای ایران گذاشتند.  سپس آن قبایل عموماً از کناره های ساحل بطرف هندوستان و سپس به مالزی می روند،  گروه هایی از آنها با وجود کاهش سطح آب دریا ها بدلیل یخبندان در نیم کره شمالی توانستند از جنوب اندونزی بگذرند،  و در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار سال پیش به شمال استرالیا وارد شوند.
      همچنین در تمام خاک اندونزی که بیک دیگر وصل بودند پراکنده شدند،  پس از پایان یخبندان و پیدا شدن جزایر اندونزی،  آنها در طول تاریخ دست نخورده ماندند. ۴۰ تا ۵۰ هزار سال پیش گروه هایی که از جنوب به چین رفته بودند با گروه هایی که از شمال آمده و بور و سفید بودند،  با عشق تمایل جنسی به سفیدها ترکیب شدند،  و ۱۲ هزار سال پیش با سفال موزه شهر ژنگ پیان وارد تمدن شدند.
      در تمام مسیر های حرکت و سرزمین ها،  قبایل افزایش جمعیت پیدا می کنند،  عده ای در محل هایی که چند نسل در آن زندگی کرده می مانند،  قبایلی تجزیه شده و به مهاجرت های بدون گذرنامه و مرز،  با خوشی به این طرف و آن طرف می روند.  در ادامه و تمام مدت مهاجرت های اولیه،  انسان هایی که بصورت قبایل پراکنده در سراسر اروپا و آسیای و قاره کهن بودند،  با شرایط جدید زندگی،  آب و هوا،  خورد و خوراک های متفاوت،  جهش ها ژنتیکی یافته و رنگ و رویی متفاوت پیدا می کنند.  در دوران یخبندان قبایلی از شمال به سمت جنوب می آیند،  در ادامه مهاجرت های اقتصادی برای غذا،  قبایل با رنگ و روی جدید با هم ترکیب شدند.  ولی در بعضی نقاط که جنگل های انبوه و یا جزایر پراکنده بود،  ترکیب نشده و یا کم ترکیب تر مانده اند.  بدین دلیل است که مثلاً در جزایر دور دست اندونزی یا جنگل های هندوستان افرادی شبیه به آفریقایی وجود دارند.
      ژنی به نام میتوکنتیار در تمام انسانها وجود دارد،  که وابستگی آنها را به یک مادر در افریقا می رساند.  با نگاه به درخت ژنتیکی انسان،  تنه آن درخت در آفریقا قرار دارد،  شاخ و برگ آن در تمام جهان پراکنده شده است.  اینجا لازم به یاد آوری است،  این نوع انسان که تنه درخت ژنی را تشکیل می دهد،  جد تمام نژاد ها می باشد.  شاخه ها و شاخک های خارج شده از تنه این درخت نژاد ها را تشکیل می دهد،  که می بایست در دانش جداگانه ای جهت علم پزشکی بررسی شوند،  و در کل به تاریخ و تاریخ اجتماعی این وبلاگ مربوط نمی شود.
      نوع دیگری انسان نما از ۲ تا ۳ ملیون سال پیش در گیتی وجود داشته است،  که  با پیدایش انسان امروزی نابود شده،  و این انسان بسیار قدیمی اختلافات بزرگی با انسان امروزی داشته است.  قبل از DNA  و ژن شناسی دانشمندان دیرینه شناس را به اشتباه می انداخت،  که گمان می کردند ابتدای تکامل همین انسان امروزی است.  البته گروه های نژاد پرست از ضعف علم در قرن گذشته استفاده می کردند،  و نسبت به برتری و جدا بودن نژاد خود خیلی شعار می دادند.  در هر صورت هنوز اول علوم پیدایش و آفرینش انسان می باشیم،  و ممکن است سالها تحقیق لازم باشد،  امیدوارم جوانان با هوش ایرانی در رشته های علمی مربوطه درخشش خوبی در جهان داشته باشند.
تاریخ مهاجرت انسانهای اولیه

نئاندرتال هم یونانی شد

      پژوهشگران غربی و اروپایی،  غیر از تاریخ و تمدن را که از یونان می گویند،  دارند نئاندرتال را هم یونانی می کنند‌.  در زیر متن دو گزارش از پژوهشهای غربی.
تاریخ مهاجرت انسانهای اولیه 
تصویری از تکامل،  عکس شماره ۸۹۵۶.
      ورود انسان به اروپا ۱۵۰ هزار سال پیش از آنچه تاکنون گمان می‌رفت.  تحقیقی جدید نشان می‌دهد که سکونت انسان مدرن در اروپا سال‌ها پیش از آنچه تاکنون پنداشته می‌شد اتفاق افتاده است.
تحقیقات پژوهشگران دانشگاه توبینگن آلمان نشان می‌دهد،   که انسان مدرن یا هموساپینس قاره آفریقا را ۱۵۰ هزار سال زودتر از آنچه تا بحال گفته می‌شد ترک کرده،  به اروپا آمده و در آن ساکن شده است.
      این پژوهشگران جمجمه یک انسان مدرن را بررسی کرده‌اند،  که در دهه ۱۹۷۰ در غاری واقع در جنوب یونان کشف شده بود.
تلاقی نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن در یونان
      پژوهشگران غربی به این عقیده رسیده اند،  که انسان مدرن در آفریقا پدید آمده و رشد کرده،  و سپس در دیگر نقاط جهان پخش شده است.  دکتر کاتارینا هارواتی، دیرین‌مردم‌شناس از دانشگاه توبینگن، می‌گوید نتایج تحقیقاتی که اینک منتشر شده نشان می‌دهد،  انسان‌های مدرن بسیار پیش‌تر از آنچه تاکنون در میان پژوهشگران پذیرفته شده بود، به اروپا آمده‌اند.
      ادامه می دهند:  هنوز باید فسیل‌ها و بقایای بیشتری از اندام انسان‌های مدرن را یافت تا بتوان تایید کرد،  که انسان‌های مدرن در آن سال‌ها در یونان زندگی می‌‌کرده‌اند.  اما به هر حال پژوهش جدید دلایلی عالی به دست می‌دهد تا تحقیقات در این مسیر همچنان انجام گیرد.
   پرسش از عموم:  آیا پژوهشگران ایرانی درباره تاریخ مهاجرت انسان اولیه،  تحقیق مستقل ایرانی دارند،  یا فقط کپی کننده پژوهشهای خارجی هستند؟
……………
   برچسبها:  تاریخ مهاجرت، مهاجرت انسانها، انسانهای اولیه، نئاندرتال، مهاجرت نئاندرتال.
………….
تاریخ مهاجرت انسانهای اولیه
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
تعدادی از آثار تاریخی کهن سنگ تیمره، در موزه مجازی تارنمای ارگ ایران، مشروح در لینک http://arq.ir/240
* * * * * * * * * *
غار کلدر در خرم آباد لرستان ایران سکونتگاه نئاندرتال و انسانهای هوشمند اولیه، سابقه سکونت انسانهای هوشمند در این غار به ۵۴ هزار سال می رسد. مشروح در http://arq.ir/198 
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید