Skip to main content

تاریخ مهر و امضا در ایران
 تاریخ مهر و امضا در ایران
. . . این صفحه بزودی کامل می شود. . .
مهر با دسته طلا
تاریخ مهر و امضا در ایران
   عکس مهر با دسته طلا،  عکس شماره .  این مهر توسط پادشاهان هخامنشی مورد استفاده قرار می‌گرفت،  گردن آن از طلا می باشد،  و قسمت بالای آن دو سر شیر است،  که با لاجورد آراسته شده اند،  قدمت آن قرن 45 خورشیدی ایرانی است،  محل نگهداری موزه ملی ایران.
مهر های استوانه ای باستانی ایران
تاریخ مهر و امضا در ایران
   مهر استوانه ‌ای نو ایلامی یا هخامنشی،  قرن 44 تا 45 خ.ا،  حد فاصل اواخر دوره ایلامی تا ابتدای دوره هخامنشی،  موزه‌ بریتانیا،  عکس شماره 5587.
تاریخ مهر و امضا در ایران
   عکس مهر استوانه‌ ای با نقش پادشاهی بر تخت،  و مردی دیگر در مقابل او بزی را بغل کرده،  و احتمالا برای مقصودی پیشکش می‌کند،  در بالا هم نوشتاری به خط میخی دیده میشود،  حدود قرن 45 خورشیدی ایراتی  عکس شماره 5588.
تاریخ مهر و امضا در ایران
   عکس مهر استوانه ‌ای سلسله هخامنشیان حدود قرن 45 تا 46 خورشیدی ایرانی،  موزه‌ بریتانیا،  عکس شماره 5589.
تاریخ مهر و امضا در ایران
   عکس مهر های استوانه‌ ای‌ از جنس کریستال،  هنر ساسا نی، ‌ قرن 55 تا 56 خ،ا،  عکس شماره 5590.
. . . ادامه دارد . . .
    توجه:  اگر وبسایت به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
 
ارگ   http://arq.ir