Skip to main content
تاریخ زندگی مردم و مدنیت در ایران برای هر کدام از واژه های مردم زندگی مدنیت ایران،  کلی تعریف وجود دارد.  در واقع این چهار واژه با هم یک مفهوم را تشکیل می دهند.  از ابتدای تاریخ واژه مردم از رمه های انسان اولیه شکل گرفت،  مردم در خود واژه زندگی دارند،  و زندگی واژه مدنیت دارد،  و در نهایت نام یک جامعه در جغرافیا را شامل می شوند.

تاریخ زندگی مردم و مدنیت در ایران

مردم زندگی مدنیت ایران
تصویر خیابان ضلع شمالی بازار بزرگ تهران،  عکس شماره ۳۶۶۳.
مردم زندگی مدنیت ایران
لوگو جهت آینده ای بهتر در گفتگوهای اجتماعی شرکت کنید،  عکس شماره ۱۶۰۵.
برگه 332 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
……………………………..
مردم زندگی مدنیت ایران

فهرست مردم زندگی مدنیت ایران

       نوشته های بیشتر مردم زندگی مدنیت ایران را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
……………
مردم زندگی مدنیت ایران

نگهداری مردم زندگی مدنیت ایران

      نگهداری مردم زندگی مدنیت ایران،  نیاز به دانشهای تاریخی و جدید و آینده بینی دارد.  غیر از دانستن این دانشها،  نگهداری انجام نخواهد شد.  طول تاریخ ایران نشان داده،  که نبود درک از این دانشها،  نتوانستند مردم زندگی مدنیت ایران را نگهدارند،  و کشور ما در طول تاریخ همیشه متزلزل بوده،  و خیلی سریع حکومتها و دولتها را از دست داده،  و دوباره و صد باره همه چیز از نوع شروع شده.
      معمولاً در تاریخ و سرنوشت ایران،  تصمیمهای نگهداری مردم زندگی مدنیت ایران،  از بالا انجام شده و می شود.  ولی از بالا و عده ای اندک یا با سن و سال زیاد،  نمی توانند همه دانشهای مربوطه را داشته باشند.  یعنی در واقع نگهداری مردم زندگی مدنیت ایران،  باید از پائین جامعه و توده مردم انجام شود.  مردم در هر کار،  از دولت گرفته تا آزاد،  از صنعتی تا فرهنگی،  وظیفه دارند درک و دانش خود را برای نگهداری مردم زندگی مدنیت ایران بالا ببرند.  در غیر اینصورت همیشه باید برویم از اول،  و دوباره چرخ را اختراع کنیم.
      یکی از این درکها و دانشهای مهم،  برنامه های امور اداری در هر کشور و شهر است،  معمولاً در تاریخ ایران از زمان هخامنشیان تا قاجار و قرن حاضر،  امور اداری طبق دستور از بالا پیگیری شده و می شود.  یعنی مردم از ایجاد برنامه های کار و تولید روشها و تکنیکهای جدید کنار زده شده،  و خود مردم نیز ذوق و علاقه که هیچ،  درک و دانشی هم برای تولید سبک کار نوین از خود نشان نمی دهند.  من سعی می کنم،  با چند مطلب از برخوردهای اداری خودم،  برای دید جدید و حرفه ای نوین به امور اداری تحرک درست کنم.
      یکبار دیگر خاطر نشان نمایم،  عدم دقت به این مهم،  باعث سرگردانی و پیچ خوردگی امور،  معطلی و هزینه های زیاد می شود.  در نهایت کاری جز ایجاد تغییر زیر بنایی نمی ماند،  همانطور که در تاریخ کشور خود،  بیش از ۵۰ حکومت و رژیم و صدها دولت تغییر کردند.  با هر بار تغییر دوباره از نو شروع،  و باز همان روش تاریخی تکرار شد.  اما امروزه با امکانات وسیع اطلاعاتی و ارتباطی،  باید سطح دانایی و هشیاری را بالا برد،  و خود را از سرنوشت دائم اختراع چرخ اولیه نجات داد.
   ــ  مطالب بیشتر در لینکهای فهرست بالا.
مردم زندگی مدنیت ایران
تاریخ جمعیت در ایران
      کتاب علمی و تصویر روشن درباره تاریخ جمعیت در ایران وجود ندارد،  هر کسی باب دلش بدون هیچ گونه تحلیل رقمی می گوید،  مثلاً درباره جمعیت زمان سلسله هخامنشیان از ۵ تا ۲۰۰ میلیون شنیده و خوانده ام.  همین گونه برای همه دورانها آماری ارائه شده،  که با هم اختلاف دارند،  و غیر تحقیقی و تحلیلی هستند.  تاریخ جمعیت در ایران بدلیل عدم داده های تاریخی و تکنیکی کاری زمان بر است،  بنابر این به مرور ادامه می دهم و می نویسم.
جمعیت شناسی تاریخی ایران
      بمنظور جمعیت شناسی تاریخی ایران،  تعدادی منابع مطالعه نمودم،  و با دانش و تجربه نیم قرنی خودم آمیختم،  و مقاله چند بخشی زیر را تهیه نمودم،  که به مرور پست می کنم.  بیشتر مباحث جمعیت شناسی تاریخی از آغاز انقلاب کشاورزی نوپدید نوسنگی،  و پیدایش دولت های محلی می باشد،  که در مختصر تاریخ جهان گفته ام.
      از دوران پیدایش دولتها حرکت اقوام بصورت آزاد و راحت،  چون نوسنگی و میانه سنگی نبود و  مشکل گردید.  از آنجا که طبیعت بشر سیار است،  هیچ وقت کسی بدرستی نمی داند،  بسیاری از اقوام باستانی کی بودند،  چقدر جمعیت داشتند،  و در چه تاریخی و کجا اسیر انقلاب کشاورزی نو پدید شدند،  و نیز چگونه تنه اصلی قوم کم حرکت شد،  ولی انشعاب شدگان راه دیگری رفتند،  به دروغ مهاجرت آریاییها به ایران مراجعه شود.
      جمعیت شناسی تاریخی ایران به چهار بخش جغرافیایی بستگی دارد،  فلات ایران و سه جلگه بین النهرین و جیحون و سند،  در ایران و ایرانیها توضیح داده ام.  باید بررسی شود جمعیت این چهار نقطه جغرافیایی،  در دورهای مختلف ذکر شده چگونه بوده است:
      1 ـ  قبل از انقلاب کشاورزی نو پدید.   2 ـ  بعد از این انقلاب تا ورود استعمار و توپ و تفنگ.  3 ـ  از دوره استعمار یعنی قرن ۱۶ تا قرن ۲۰ .  4 ـ  و سپس قرن ۲۰ و رعایت اصول علمی بهداشتی.
      بنابر این نیاز به سه مهم داریم،  منابع ذکر شده در کتیبه ها و کتاب های تاریخی،  دوم آثار باستانی بجا مانده،  سوم نزدیک ترین تجربه ها.  باید از نوشته ها در کتاب های تاریخ نویسان که برای ما ثابت شده دروغ گفته،  و یا اغراق کرده اند دوری نمود،  و همچنین کتاب های دینی قدیمی و افسانه ها را بهمین شکل کنار گذاشت.
      در سه دوره ابتدایی تاریخ تمدن،  گروه های مردم بصورت قومی در یک قبیله زندگی می کردند،  و کمی با قبایل دیگر داد و ستد داشتند،  گاهی این تجارت کالا و اندیشه و زبان تا دور دست هم می رفت.  پس از انقلاب کشاورزی نو پدید و پیدایش حکومتها،  تعدادی قبایل و دهکده ها به یک حکومت وابسته شدند،  در نتیجه جمعیت شناسی قبل از این تاریخ با در نظر گرفتن چهار منطقه جغرافیایی بررسی جداگانه ای دارد.
      سه جلگه اطراف فلات ایران،  بعلت وجود رودخانه های پر آب و تشکیل شدن حکومت های اولیه،  رشد جمعیت بیشتری از فلات که نسبتاً خشک بود داشتند.  تمدن های ایجاد شده در این سه جلگه با یکدیگر جنگ های پر کشتار داشتند،  و همچنین بدلیل نزدیکی آبادیها،  بیماری های واگیری کشتار زیاد می نمود،  و بلایای طبیعی رنج دگری بود.
      فلات ایران چهار برابر این مناطق وسعت داشت،  و تنها راه ارتباطی و تبادل و تجارت این سه تمدن جلگه ای بود،  در نتیجه دانش این سه تمدن را می گرفتند،  و واسطه دیگری می شدند،  که این امتیاز خاص تاریخی بود.
      در رابطه با تجربه،  دوره های سنگ قدیم و میانه سنگی،  این منطقه از قاره کهن را با کشور ایلات متحده قبل از ورود اروپائیان بسنجیم.  در شرق مدار ۱۰۰ درجه جمعیت سرخ پوستان حدود ۵/۱ میلیون و در غرب این مدار که وسعتی و طبیعتی چون فلات ایران دارد،  حدود نیم میلیون نفر بود.  در صورتی که این جمعیت بیشتر از این می گردید،  مسائلی چون غذا باعث می شد،  که مثلاً جادوگر یک قبیله بگوید:  قبیله دیگر شیطان زده شده،  و باید نابود شود تا برکت زیاد شود.
   پرسش از عموم:  جمعیت ها چگونه ملتها را تشکیل دادند،  و ملت یعنی چه؟
مردم زندگی مدنیت ایران
   عکس تاریخی بخشی از جمعیت تهران در میدان توپخانه هنگام یکی از مراسم دینی،  حدود ۱۳۰۰ خورشیدی،  عکس شماره ۱۲۱۶.
   برچسبها:  مردم زندگی، مدنیت ایران، نگهداری مردم، تاریخ جمعیت، جمعیت شناسی.
……………
مردم زندگی مدنیت ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.