Skip to main content

بررسی داستانهای چند کتاب قدیمی در ارگ ایران،  در دورانی که به شکوفایی تاریخ نویسی ایرانی دربار مغول معرف گردیده،  کتابهای زیادی نوشته شده است.  باید تحقیقهای علمی قوی صورت پذیرد،  که آیا این کتابها در آن دوران نوشته شده اند،  یا بمنظور اهداف خاصی بودند.  همگی آنها یک آهنگ نویسایی خاص دارند،  که هیچ رد تاریخی از خودشان و مطالبشان بجا نگذارده اند.  آیا اصلاً آن دوره در تاریخ ایران و قاره کهن وجود داشته،  یا مخصوص یک شگرد ویژه بوده اند.  زیرا هیچ اثر تاریخی از آن دوران وجود ندارد.  من بسادگی این نوع کتابها را بعنوان تاریخ نمی پذیرم،  مگر اینکه با آثار تاریخی و باستان شناسی مطالب آنها علمی ثابت شوند.

بررسی داستانهای چند کتاب قدیمی

بررسی داستانهای چند کتاب قدیمی
تصویر چند کتاب قدیمی،  عکس شماره ۳۵۰۴.
بررسی داستانهای چند کتاب قدیمی
لوگو در جستجوگر و کنشگرا باشید،  واکنشگرا نباشید،  عکس شماره ۱۶۲۱.
برگه ۴۱۷ تابستان ۱۳۹۵ پیوست دروغ نامه هایی بنام کتاب تاریخ است.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
توجه:  تعریف و فهرست کتاب های تاریخ سنتی داستانی بترتیب در همین صفحه.

بررسی داستان جامع التواریخ

      جامع التواریخ یا تاریخ رشیدی از آثار تاریخی نویسی سنتی به زبان فارسی دربارهٔ تاریخ، اسطوره‌ها، باورها و فرهنگ قبایل ترک و مغول،  و همچنین تاریخ پیامبران از آدم تا محمد پیامبر اسلام،  و تاریخ ایران تا پایان دوره ساسانیان و سایر اقوام است.  نوشته شده کتاب توسط رشیدالدین فضل‌الله همدانی سیاستمدار و تاریخ‌نگار ایرانی،  در اواخر سده هفتم خورشیدی،  یا اوایل سده ۸ قمری و سده ۱۴ م.  نگاشته شده است.
      در کتاب هیچ نشان و اثری از تاریخ و جغرافیا و آداب و سنن و دین و آئین و مراسم،  و کلاً هیچ چیزی که نشان دهد،  نویسنده در آن زمان زندگی می کرده،  و آدم وارد و مهمی بوده نمی دهد.  بلکه مقداری پرت و پلا از کتاب تاریخ طبری و چند کتاب دیگر جمع و جور کرده،  و در آنجا و چند کتاب دیگر نوشته،  و همه را در هم تکرار کرده است.  در ضمن اینهمه نوشته در آن زمان با امکانات نویسایی اندک آن دوران،  نمی توانسته توسط یک نفر انجام شده باشد،  بلکه اینها یک کار سازمانی و در جهت خاصی بوده است،  که باید با تحقیق های بیشتر آنها را افشا نمود.
      امیدوارم روزی برسد،  که سیستم آموزشی ایران،  بیش از این افراد محقق و دانا و توانا داشته باشد،  تا بتوانند این کتاب ها را تجزیه و تحلیل نمایند،  و از سیستم درسی و فکری ایران خارج نمایند.  همچنین دست از شستشوی مغزی جوانان ایران برداشته شود،  که اینجا یک جالیز بزرگ نبوده و نیست،  که در طول تاریخ هر چند وقت یکبار توسط دشمنان شخم زده شود.
بررسی داستانهای چند کتاب قدیمی
توجه:  اگر بخشی در این فهرست نبود،  در جستجو های ارگ ایران بیابید.
بررسی داستانهای چند کتاب قدیمی
   نگارگری از کتاب جامع‌التواریخ،  که گرویدن غازان خان به اسلام را نشان می‌دهد و بخوبی گویا برای درک وجود کتاب است،  عکس شماره ۴۷۱۷.

داستان تاریخچه کتاب از اینترنت

      رشیدالدین این کتاب را به درخواست غازان خان نوشت و چون غازان خان درگذشت،  آن را به اولجایتو تقدیم کرد.  به فرمان اولجایتو این کتاب به نام غازان خان، مبارک غازانی نامیده شد،  ولی بخش‌هایی دیگر شامل تاریخ دوران پادشاهی اولجایتو،  تاریخ ادوار و اقوام جهان، صورالاقالیم و مسالک الممالک در دو جلد نوشته و به بخش پیشین افزوده شدند،  که این سه جلد روی هم رفته جامع‌التواریخ را تشکیل می‌دهند.
   نظر انوش راوید:  نام کلی پادشاه و خان بزرگ و مهم شده در این کتاب نوشته شده،  که هیچ اثر تاریخی و باستان شناسی از آنها نیست.  جالبتر برای این نبود نیز کلی داستان سرهم کرده اند،  اغفال ترفند های تاریخ نویسی استعماری نشوید. 
      کار نوشتن این کتاب در هنگام زندگی غازان خان در ۷۰۰ ق. (۶۸۰ خ. /۱۳۰۰ م.) آغاز شد و در زمان فرمانروایی الجایتوخان در ۷۱۰ ق. (۶۸۹ خورشیدی) پایان یافت.
      احتمالاً غازان خان می‌دانسته است،  که مغولان با وجود برتری و تفوقی که بر ایرانیان دارند،  ناچار در عنصر ایرانی محو خواهند شد،  و فرهنگ و تمدن ایران آنها را در کام خود خواهد کشید؛  بنابراین خواست که برای بازماندگان مغول یادگاری از تاریخ و اعمالشان به زبان فارسی برجای گذارد،  و بهترین فرد ممکن برای این کار یعنی رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی را انتخاب کرد.
   نظر انوش راوید:  این گفته که خیلی ها آنرا تکرار کرده اند،  از فاجعه درک تاریخ نویسی و جامعه شناسی تاریخی است.  چه فاتحانی بودند،  که از مغلوب شده غارت و کشته و نابود شده می ترسند،  فاجعه تاریخ گویی است.
      این کتاب در روزگار رشیدالدین فضل‌الله به عربی و ترکی و مغولی ترجمه شد،  اما فقط بخش‌هایی از ترجمه عربی جلد دوم آن به جای مانده است.  بخش‌هایی از جامع التواریخ تا کنون به زبان‌های ترکی شرقی، ترکی عثمانی، عربی، فرانسه، انگلیسی، آلمانی و روسی ترجمه و بخش عمده آنها منتشر شده است.  بخشی از این کتاب نیز نخستین بار در ۱۸۳۶م در پاریس چاپ شد.
   نظر انوش راوید:  این نیز از داستان های همان تاریخ نویسی بی نام و نشان است،  که کلی پرت و پلا را بعنوان تاریخ بخورد سادگان داده اند،  و فکر می کنند تا آدم ساده هست،  و هر چیز را باور می کند،  باز هم بیشتر دروغ بگوییم.
      با اینکه نگارنده خود از کارگزاران ایلخانان مغول بوده،  و ناچار در اثر خود از آنان با احترام یاد کرده است،  گزارش کشتارها،  ویرانگری‌ها و غارت‌های آنان را نیز به تفصیل بیان کرده و تأسف خود را از این وقایع ابراز نموده است،  و نیز نظر خود را دربارهٔ کشتن کارگزاران ایرانی همچون خواجه شمس‌الدین جوینی و خواجه بهاءالدین جوینی و حتی برخی امیران مغول مثل امیر نوروز آورده است.
   نظر انوش راوید:  مربوط به ترفند کتاب است،  تا بتوانند آنچه را می خواهند بخورد بدهند،  و مقاصد خود را پیش ببرند.
      رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی چنان مشغول امور دیوانی و کشوری بوده است که فقط اوقات خاصی از روز را به نوشتن کتاب تخصیص می‌داده است. دولتشاه سمرقندی صاحب کتاب تذکرهالشعرا در اینباره نوشته است: «وقت کتابت این تاریخ از دم صبح بعد از ادای فریضه و بعضی اوراد تا طلوع آفتاب بوده. چون در اوقات دیگر، فراغت به واسطهٔ امور ملکی و اشغال دیوانی میسر نبود.»
   نظر انوش راوید:  ای دروغگوها،  کدام مملکت و کدام امور و کدام شهر و دفتر و دستک،  ساده گیر آورده اید.  مگر می شود فقط در چند ساعت از روز با امکانات آن زمان،  اینهمه کتاب تاریخ نوشت،  دروغگوها،  دیگر سادگی تمام شد،  و اغفال بس شد.
      غازان خان تمام اسناد و نوشته‌های قدیمی و دولتی را در اختیار رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی گذاشت و دانشمندان و ریش‌سفیدانی که از تاریخ و فرهنگ ترک و مغول آگاه بودند را همراه او کرد تا کار به بهترین وجه پیش برود. چنین امکاناتی و وجود چنین دانشمند و نویسنده‌ای توانا دست به دست هم دادند تا یکی از شاهکارهای تاریخی جهان به رشتهٔ نگارش درآید. چیزی که تا آن زمان بی‌سابقه و بی‌نظیر بوده است و هنوز هم این کتاب مهمترین منبع برای تاریخ اقوام و حکومت‌های ترک و مغول است.
   نظر انوش راوید:  تمام اسناد،  کدام اسناد،  چرا هیچ اثری نیست،  چه بهانه هایی دارید که هیچ مرکز حکومتی و اثر وجود ندارد،  چقدر دروغ سرهم می کنید،  دیگر زمان سادگی و باور هر پرت و پلایی تمام شده است.
      در حقیقت جامع‌التواریخ نخستین دورهٔ کامل تاریخ و جغرافیای آسیا است،  که با استفاده از وسایل و منابعی ترتیب داده شده است،  که تا آن زمان در اختیار هیچ‌کس قرار نگرفته بود.  جامع‌التواریخ از لحاظ دقت و صحت و اصول تاریخ‌نویسی بسیار ارزشمند است. علاوه بر اینکه این کتاب دامنهٔ وسیعی از مطالب را به نثری عالمانه بیان نموده است.  همچنین از نظر دسترسی مؤلف به منابع شفاهی بسیار نیز درخور توجه است و اگر رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی آن نوشته‌های پراکنده و در معرض نابودی و همچنین سخنان و افسانه‌های شفاهی مغولان و ترکان را به قلم نیاورده بود امروزه از هیچ‌کدام از آنها خبری در دسترس نبود و به حیطهٔ فراموشی سپرده شده بودند.
   نظر انوش راوید:  تعریف های بی پایه و اساس فقط برای اغفال سادگان.
      این کتاب به نثری ساده و روشن نوشته شده است ولی درعین حال حدود ۲۰ هزار واژهٔ ترکی و مغولی در خود دارد.  تعداد کلمه‌های عربی نیز در حد معمول زمان خود بوده است.
      نمونه‌ای از کتاب:  … چنگیز خان از شهر [بخارا] بیرون آمد و عموم مردم شهر را حاضر گردانید و بر منبر مصلی عیدگاه رفت و بعد تقریر خلاف و غدر سلطان [محمد خوارزمشاه] به شرحی تمام گفت؛ و گفت ای قوم بدانید که شما گناهان بزرگ کرده‌اید و بزرگان شما به گناه مقدمند.  از من می‌پرسید که این سخن به چه دلیل می‌گویم؛ به سبب آنکه من عذاب خدایم.  اگر از شما گناهان بزرگ نیامدی، خدای بزرگ چون من عذابی بر شما نفرستادی…
   نظر انوش راوید:  علت این است از تاریخ زبان و نویسایی نمی دانید،  نه ترکی است نه عربی،  ریشه تاریخی ایرانی دارند،  به لینک زیر مراجعه نمایید:
      این کتاب به سه جلد بخش می‌گردد،  که در جدول بالا نوشته ام و می توانید به آنها مراجعه نمایید:
      بخش نخست یا جلد اول،  چکیده‌ای از تاریخ تیره‌های مغول و ترک و تاریخ فرمانروایی چنگیزخان و جانشینان او و تاریخ اولوسهایی است،  که از امپراتوری مغول پراکنده شده بودند.  همچنین به تاریخ خانان مغول در ایران تا مرگ غازان‌خان پرداخته است.
      جلد دوم و سوم کتاب شامل تاریخ اولجایتو تا هنگام نگارش کتاب،  تاریخ پیامبران از آدم تا محمد پیامبر اسلام،  تاریخ ایران تا پایان دوره ساسانیان،  تاریخ زندگانی محمد و خلفا،  تاریخ خاندان‌های فرمانروای ایران پس از اسلام تا زمان لشکرکشی مغولان و تاریخ قوم‌ها و ملت‌های گوناگون از جمله اغوزان، چینیان، هندیان و فرنگان که در بر گیرنده پاپ‌ها و قیصران است.
      جلد سوم شامل «صورالاقالیم» و «مسالک الممالک» نیز هست.  بخشی از جلد دوم این کتاب (یعنی تاریخ اولجایتو) و جلد سوم آن اکنون در دسترس نیست و گویا در گذر زمان نابود شده است.

داستان تاریخ مبارک غازانی

       تاریخ مبارک غازانی، اثر فارسی رشیدالدین فضل الله بن عمادالدوله ابواخیر، هسته اصلی جامع التواریخ بوده،  و در بردارنده تاریخ ایلخانان در ایران،  از هولاکو تا غازان خان می‌باشد.  ظاهرا کتاب به فرمان غازان و با دریافت مبلغ یک میلیون دینار و در زمان او نوشته شده است.  مؤلف به خوبی توانسته وضع مردم،  مشکلات زندگی آنان، طرز معیشت، اوضاع مذهبی و طرز سلوک عمال دولت با کارگزاران را منعکس کند که این باعث اهمیت کتاب شده است.
بررسی داستانهای چند کتاب قدیمی
محتوای کتاب
      قسمت اول به ذکر اصل و نسب غازان خان تا زمان جلوس وی به سلطنت پرداخته است.  دوم اختصاص به نقل رویداد های دوران غازان خان دارد.  سوم بیشتر فرامین و احکام غازان و ذکر اقدامات و اصلاحات او را در بردارد،  این قسمت که تقریبا نیمی از کل مطالب را شامل می‌شود،  موضوع اصلی کتاب و مشتمل بر نظریات نویسنده در اداره امور جامعه است.
  توجه:  اگر بخشی در این فهرست نبود،  در جستجو های ارگ ایران بیابید.
فهرست جلد های تاریخ مبارک غازانی
۱
کامل پست شد
۲
کلیک کنید:  تاریخ مبارک غازانی ۲
 
3
کلیک کنید:  تاریخ مبارک غازانی ۳
 
4
کلیک کنید:  تاریخ مبارک غازانی ۴
 
 
 
 
بررسی داستانهای چند کتاب قدیمی
نگاره کتاب تاریخ مبارک غازانی،  عکس شماره ۸۶۵۱.
      کتاب با مقدمه مؤلف،  در اشاره به تقسیمات آن آغاز و مطالب در سه قسمت ارائه شده است.  سبک نگارش کتاب بر خلاف تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ وصاف، بسیار ساده و روان بوده و نوشته‌های مغولی آن به زبان فارسی محاوره‌ای روزگار مؤلف ترجمه شده است،  که سبکی نو محسوب می‌شود.  نویسنده در دوره غازان،  بانی اصلاحات ایلخان زمان خود بوده و در اصل می‌توان کتاب را راهنمای وی برای غازان خان در راستای انجام این اصلاحات دانست.
   نظر انوش راوید:  کدام اصلاحات،  به چه معنی،  این هم در ادامه داستان و ترفند موضوع اصلی این سری کتابهاست.
      وی روابط نزدیکی با غازان خان داشته و مورد اعتماد وی بوده است.  او سعی کرد در قالب شخصیت غازان خان،  حاکم و پادشاه ایده آل خود را ترسیم کند.  کتاب منبع اصلی در مطالعه تاریخ عصر ایلخانان و شامل مجموعه «یرلیق‌های غازان» یا فرامین وی در مورد اصلاحات مالی می‌باشد.  با این که مؤلف خود از کارگزاران ایلخانان مغول بوده،  و ناچار در اثر خود از آنان با احترام یاد کرده است؛ ولی گزارش کشتارها، ویرانگری‌ها و غارت‌های آنان را به تفصیل بیان و تاسف خود را از این وقایع ابراز کرده است.
   نظر انوش راوید:  این هم همان داستان است،  که برای کتاب جامع التواریخ در بالاترتوضیح دادم،  وقتی می گویم اینها سری ترفندی هستند،  الکی نمی گویم،  ترفند مسلکی در آنها بخوبی پیداست.
      مؤلف در جای جای مباحث،  اطلاعات فشرده‌ای از تاریخ معاصر خود را نیز ذکر کرده،  که از ویژگی‌های کتاب به شمار می‌آید.  در سراسر کتاب، نویسنده اشاره‌ای به اقدامات خود و نقشی که در اصلاحات غازان داشته نکرده و همه را ناشی از فکر صائب وی دانسته است.
   نظر انوش راوید:  اصل قضیه مربوط به لینک زیر است.
      در حقیقت نویسنده در این بخش،  مدینه فاضله مورد نظر خود را از حکومت، جامعه و حاکم ایده آل ترسیم کرده است.  گاهی فرمانی از قول غازان نقل کرده و روابط اجتماعی بین نهادهای مختلف را ترسیم نموده،  گاهی نیز با ذکر خدمات عمرانی غازان خان،  پادشاهان مغول را به عمران و آبادانی دعوت کرده است.  در حقیقت او از غازان خان پادشاهی آرمانی ساخته تا به عنوان الگویی مناسب از سوی ایلخانان دیگر مورد اقتباس قرار گیرد.
   نظر انوش راوید:  اهمانی که در بالاتر گفتم،  در اینجا و همه جا ترفند مسلکی دیده می شود مانند "مدینه فاضله مورد نظر".
      وی از ذکر جنایات مغولان هیچ ابایی نداشته، چنانکه نقل می‌کند از زمان ظهور آدم هیچ کس به اندازه مغولان کشتار و ویرانی بر جای نگذاشته و حتی ویرانی مغولان را با حمله اسکندر مقایسه و آن را مهیب تر دانسته است.  نویسنده سعی زیادی دارد که مضرات امور دوران ایلخانان قبل از غازان و سیاست‌های غلط گذشته،  به خصوص سیاسیت‌ هایی که توسط وزرای قبلی انجام شده،  را با ذکر شواهد بسیار،  بیان کند تا اهمیت کارهای انجام شده در زمان غازان بیشتر نمایان شود.
   نظر انوش راوید:  از این دست تفسیرها زیاد گفته شده،  شما باهوش و دانایی خودتان تشخیص دهید،  که جریان این سری کتاب های دروغ گویی در تاریخ چه بوده و چرا نوشته شده؟  و مهمتر از همه،  چرا از ابتدای قرن ۲۰ در نشر و گسترش آنها توسط یک سیستم استعماری تلاش شده است،  که لینک آنرا در بالا نوشتم.
بررسی داستانهای چند کتاب قدیمی
رشیدالدین فضل‌الله همدانی
      رشیدالدین فضل‌الله الوزیر ابن عمادالدوله ابی الخیر بن موفق‌الدوله علی همدانی،  در حدود نامعلوم شاید سال ۶۴۸ قمری/۶۲۹ خورشیدی،  در یک خانوادهٔ عطار یهودی شهر همدان متولد گردید.  بنابر آنچه او خود در کتاب بیان الحقایق گفته،  تاریخ تولدش ۶۱۸ هجری بوده است.  مرگ او ۲۸ دی ۶۹۶ خورشیدی یا ذی‌القعده ۷۱۷ قمری.
      در داستان های تاریخی آمده است،  وی به همراه خواجه نصیرالدین طوسی در دژ الموت مهمان اجباری اسماعیلیان بود،  و پس از یورش هلاکو به آنجا به خدمت وی درآمد،  و از آن هنگام به بعد او و خاندانش شهرت یافتند،  و این اشتهار تا پایان عمر غیاث‌الدین محمد وزیر امتداد داشت،  و به این ترتیب بزرگان این خاندان با تمام دورهٔ ایلخانان مغول همزمان و در قسمتی از آن دوره صاحب قدرت و تصرف تام در امور بوده‌اند.
  گویند رجل سیاسی، تاریخ‌نگار و پزشک ایرانی آخر سدهٔ هفتم خورشیدی بود،  که کتاب جامع التواریخ را به دستور غازان خان به رشته تحریر درآورد،  و در دوران وزارت خود بناهای فراوانی همچون ربع رشیدی ساخت.  تعدادی از تاریخ نویسان استعماریمانند موریس روزامبی او را برجسته‌ترین چهرهٔ ایران در دورهٔ مغول برمی‌شمارد.
    رشیدالدین به دلیل یهودی بودن نخست «رشیدالدوله» خوانده می‌شد،  و پس از مسلمان شدن، نامش به رشیدالدین تغییر یافت.  درباره تشکیلات دولتی مغول و ایلخانیان و نفوذ و ماجراهای وی،  کلی داستان بی پایه و اساس و سند،  فقط بر اساس کتاب های تاریخی سنتی همین قبیل یهودی ها گفته اند،  که بدلیل عدم وجود سند واقعی و تاریخی و باستان شناسی از تکرار آنها خود داری می کنم.
بررسی داستانهای چند کتاب قدیمی
نگاره برگی از نسخه‌ خطی کتاب جامع‌التواریخ،  بدون تاریخ کاتبی،  عکس شماره ۸۶۵۲.
      رشیدالدین فضل‌الله همدانی تألیفات بسیاری دارد،  که برخی از آنها تصحیح و چاپ شده است و برخی دیگر هم به حالت نسخه خطی باقی‌مانده است.  از جمله این تألیفات عبارتند از:
   جامع‌التواریخ ــ  مهمترین کار رشیدالدین فضل‌الله همدانی نگارش کتاب جامع‌التواریخ بود،
 گویند جامع‌التواریخ نخستین دورهٔ کامل تاریخ و جغرافیای آسیا است که با استفاده از وسایل و منابعی ترتیب داده شده است،  که تا آن زمان در اختیار هیچ‌کس قرار نگرفته بود.
   نظر انوش راوید:  چون نبوده و دروغگویی مسلکی یا یهودی است.
   الاحیاء و الاثار ــ  که ۲۴ مجلد است و دربارهٔ مسائل گوناگونی از این قبیل است: علم کائنات جو، کشاورزی، درختکاری، پرورش زنبور عسل، نابودی حشرات و خزندگان موذی و مضر، دامپروری، معماری، قلعه‌بندی، کشتی‌سازی، معدن‌کاوی و تصفیه و ذوب فلزات. (این کتاب در دسترس نیست)
   نظر انوش راوید:  چون نبوده و دروغگویی مسلکی است.
   توضیحات ــ  نسخه‌ای موسوم به توضیحات که دربارهٔ مسائل تصوف و کلام است و دارای یک مقدمه و نوزده رساله است.  این کتاب به درخواست اولجایتو نوشته شده است.  یک نسخه خطی از این کتاب در کتابخانه ملی فرانسه موجود است،  و کاترمر آن را شرح داده است.
   مفتاح التفاسیر ــ  کتاب دیگری در تفسیر و کلام نگاشته است و در مسائل مختلفه از قبیل فصاحت آسمانی قرآن، مفسرین آن کتاب مبین و طرق ایشان، خیر و شر، جزا و سزا، طول عمر، پروردگار، تقدیر، معاد جسمانی و غیره بحث می‌کند و در آخر آن شرحی در ابطال مذهب تناسخ و تعریف لغات و اصطلاحات فنی اضافه نموده است.
   الرساله السلطانیه ــ  کتاب دیگری است که از تفسیر و کلام که در تاریخ نهم رمضان ۷۰۶ هجری به رشته تحریر در آورده و ماحصل مباحثه‌ای که در موضوعات کلامی در حضور سطان الجایتو مابین علمای وقت اتفاق افتاده جمع‌آوری نموده است.
   لطائف الحقایق ــ  مشتمل بر چهارده رساله نیز از آثار قلمیه او است و با شرح رؤیائی که برای مؤلف در شب ۲۶ رمضان ۷۰۵ هجری روی داده و حضرت رسول را بخواب دیده است شروع می‌شود.  محتویات این کتاب نیز مسائل کلامی و اسلامی است این کتاب و سه کتاب مذکور در فوق، همه به زبان عربی است و همه آنها مجموعه رشیدیه را تشکیل می‌دهد،  که نسخه نفیسی از آن کتاب بتاریخ ۷۱۰ هجری است در پاریس وجود دارد.
   بیان الحقائق ــ  دیگر از مؤلفات رشیدالدین نسخه‌ای است که متأسفانه فقط مطالب مندرجه آن معلوم است و آن موسوم است به بیان الحقائق مشتمل بر هفده رساله که غالباً در مسائل کلامی برشته تحریر در آمده است. اگر چه بعضی از مطالب دیگر مانند آبله و معالجه آن و ماهیت و انواع حرارت نیز بحث شده است.
   نظر انوش راوید:  درباره این کتابها که می گویند،  یک یهودی مسلمان شده یا به اصطلاح آنوسی نوشته است،  باید دقت نظر شود.
   بنای ربع رشیدی ــ  از مهمترین اقدامات وی بنای ربع رشیدی، شهرکی علمی و آموزشی در تبریز بود که با بسیاری مراکز علمی زمان خود همچون نظامیه بغداد قابل قیاس بود که البته پس از مرگش خراب و غارت شد.  در ربع رشیدی کتابخانه‌ای دارای کتابهای قیمتی و ارزشمند وجود داشت که بنا به‌گفتهٔ تاریخ وصاف تنها برای استنتاخ و صحافی نقشه‌ها و تصاویر کتب ارزشمند خود کمتر از شصت هزار دینار خرج کرده بود.
   نظر انوش راوید:  همیشه گفته اند مسلمانان صدر اسلام خراب کردند و کتاب ها را نابود کردند،  این هم مانند بقیه دروغ و داستان برای اغفال است.
آنوسی و آنوسیسم
      آنوسی یا آنوسیم، (به عبری: אנוסים)، در عبری جمع «آنوس» (عبری:אָנוּס) یا به صورت مونت آنوسه (عبری: אָנוּסָה) و به معنی «مجبور شدگان» است.  در شرع یهودی (هلاخا)،  کلمه‌ای حقوقی است،  و به یهودیانی که مجبور به ترک غیر اختیاری آئین یهودیت شده‌اند،  ولی همهٔ تلاش خود را می‌کنند تا در شرایط اجبار به آیین یهودی خود پایبند باشند،  اطلاق می‌شود.  این واژه از اصطلاح عوره بانس ( עבירה באונס) در تلمود به معنی "گناه اجباری" گرفته شده است.  آنوسیم در تضاد با مشومد (عبری: מְשֻׁמָּד) به معنی فردی که با اختیار خود یهودیت را ترک کرده است میباشد.
      آنوسیسم به معنی افراد یا سیستمی است،  که بدون درک و دانش یا با درک و دانش،  به گسترش شیوه های آنوسی اقدام می کنند،  و باعث گمراه شدن مردم و یا سیستم های آموزشی می شوند.  استعمار و امپریالیسم از آنوسیسم بمنظور پیشبرد اهداف خودش استفاده می کند،  یعنی افرادی را در خدمت اموری قرار می دهد،  که دانسته یا ندانسته،  پایبندی به دستورات یهود داشته باشند،  بویژه در بخش تاریخ نویسی استعماری و پخش و گسترش دروغ های تاریخ،  بمنظور اهداف سیاسی استعماری.
ــ  جهت اطلاع بیشتر در جستجو ها بنویسید "آنوسی"
پرسش و پاسخ
   پرسش رسول:  اگر تاریخ حمله مغول دروغ است،  چرا در کتاب های درسی وجود دارد؟
    پاسخ انوش راوید:  تمام کسانیکه تاریخ ایران را از ۷۰۰ سال پیش نوشته اند یا یهودی بودند یا آشکارا آنوسی،  مانند "رشیدالدین فضل‌الله همدانی"  که ۷۰۰ سال پیش داستان حمله مغول را نوشته،  و جالب اینجا سیستم آموزشی ایران تمام این نوشته ها را اصل تاریخ می داند!  درضمن غربی هایی هم که دو قرن گذشته در ایران تحقیقات تاریخی و باستان شناسی کردند،  و یا کتاب برای تاریخ ایران نوشتند،  یهودی و از عوامل استعمار بودند
بررسی داستانهای چند کتاب قدیمی
   تصویر با تمام قدرت از تمدن کهن و میانه و جدید کشور خود،  یعنی ایران تاریخی دفاع نمایید،  عکس شماره ۸۳۷۳.
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.