بایگانی برچسب: s

تاریخ و تحلیل گذرهای تاریخی برای آینده بینی های سیاسی و اقتصادی دانستن نقاط گذرهای تاریخی کشورها مهم است. البته هر کشوری شرایط خاص خودش را داشته و گذر تاریخی یک کشور مشابه دیگری نیست، بلکه تفاوتهایی دارد. سیاست جهانی و قاره ای، مردم و دولت، تاریخ و فرهنگ، این تفاوتها را ایجاد می کنند، و بر گذر تاریخی تأثیر می گذارند، و چگونگی آنرا تعیین می کنند. گذر تاریخی متفاوت از تاریخ است، در گذر تاریخی یک سرزمین از یک مرحله ساختار تاریخ اجتماع وارد مرحله دیگر می شود. بنابر این با دانستن اینکه تاریخ دوبار تکرار نمی شود، فقط باید از گذشته درس گرفت، با تمام داده های نوین در آمیخت و پردازشی نزدیک به حقیقت ایجاد نمود. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تاریخ جهان | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید: