Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو شامل اندکی از مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی راهبرد ملی،  و فرهنگ و جامعه و گروه های نواندیشان و دانایی و تدبیر است.

شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو

شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
تصویر شماره 3139 .
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره 1610.
این برگه بشماره 1423 پیوست لینک زیر است:
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو

نبرد فرهنگی

      نبرد فرهنگی جنگی است،  که دو طرف آن و همه کسان درگیر در میان این جنگ سالم تر و تندرست تر و پیروز تر بیرون می آیند.  یکی از درکهای مهم ما برای بالا بردن توانایی استراتژیکی،  توانایی در نبرد فرهنگی است.  نبرد فرهنگی شامل هر آنچه که به فرهنگ است مربوط می شود.  مانند بازیهای کامپیوتری،  رادیو و تلویزیونها و پوشاک و خورد و خوراک و غیره.
      در نبرد فرهنگی نیروهای درگیر در نبرد،  حتماً نباید بصورت مستقیم پاسخ یکدیگر را دهند،  بلکه باید با تولید نرمهای فرهنگی از جمله نوشتن مقاله و شعر و فیلم و نرم افزارهای مختلف،  نبرد را ادامه و توسعه دهند.  فردوسی یکی از بزرگترین پیشروان نبرد فرهنگی ایران بود،  گذشته ها نبرد فرهنگی بیشتر در دینها خود را ظاهر می کرد،  و همچنان ادامه دارد.
      از دوران شکل گیری بورژوازی ملی،  در قرون جدید،  ناسیونالیسم و کمونیسم و غیره هم وارد نبرد فرهنگی شده اند.  در این نشریه برای آشنایی با نبرد فرهنگی جهت ذهن پویای استراتژیک،  بصورت محدود استقبال می شود،  زیرا یکی از شاخص های راهبردی،  شناخت تونایی های ذهنی و قدرت فرهنگی در جامعه است. 
   پرسش از عموم:  اگر ما عادت به نبرد فرهنگی کنیم،  و همیشه خود را درگیر نبرد فرهنگی بدانیم،  آیا خوب است یا بد است؟
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو

این گوی و میدان

      عزیزان هر مقدار دانش و بینش دارید،  لطف کنید برای من بفرستید تا در این نشریه اینترنتی قرار دهم.  فقط لطف نمایید نوشته هایتان کوتاه باشد،  مانند نوشته های من،  پاراگرافها در چند خط باشد،  و با یک فاصله از هم جدا گردند.
      درضمن مقالات خود را شخصی نویسی نکنید،  و هدف خود را یک شخص قرار ندهید،  بلکه بصورت موضوعی حرفه ای و عمومی باشند.  نقدها نیز به شخص نویسنده نباشد،  بلکه به موضوع مربوطه باشد.  قبل از ارسال چند بار آنرا بخوانید،  تا درصورت اشکال برطرف نمایید. در پائین نام و آدرس واتساب یا تلگرام خود را بنویسید.  منتظر نوشته های شما هستم.
      یکی از مهمترین روشهای تولید فرهنگ و جامعه جدید این است،  که باید حداکثر استفاده را از اینترنت و شبکه های اجتماعی برد.  گروه و کانال و غیره ایجاد کرد،  تولید محتوای فرهنگی جدید،  بنا بمقدار دانش و بینش خود نمود.  این فرصت طلایی تاریخی را از دست ندهیم،  دیگران دارند از ما پیشی میگیرند،  مقابله کنید،  نگذارید غرب و شرق در این نبرد مجازی پیروز شوند.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو

حرکت ژن هوش ایرانی

      فیلمهای کوتاه از هنرهای نوجوانان ایران را دیدم،  که معلم احسان منصوری گرامی برایم فرستاده بودند،  و بسیار لذت بردم.  بویژه از زحمات معلمهای این عزیزان،  از همه معلمین گرامی و دانش آموزان عزیز در این کلیپها سپاسگزاریم.  گذشته را از دست دادیم،  امید ما به این آینده سازان است،  که کشور و ملت را از چنگال استعمار و امپریالیسم نجات دهند.
       ما برای آینده ایران اشخاص باهوش و دانا می خواهیم،  و این خواستن در توان یک سیستم آموزشی کارآمد،  و معلمین ایران دوست است،  که برایشان آینده ایران و ایرانیان مهم باشد،  یعنی اشخاص ملی گرا.  همه خانواده های ایرانی می خواهند فرزندانش در هوش و دانش و بینش،  عالی باشند،  به مفهوم دیگر همه پشتیبان کادر آموزشی زحمت کش ایران هستند.
       آینده ایران و هر کشور دیگری فقط با دانایی ساخته می شود،  دانایی نیز الکی و معجزه ای بدست نمی آید،  دانایی کار سنگین درست و حساب شده آموزشی در ده تا بیست سال می خواهد.  چون در حال حاضر با وجود تحریمها و غیره نمی توانیم بصورت گسترده سیستم آموزشی کارآمد داشته باشیم،  پس باید با تلاش و کوشش خانوادهها و معلمین ملی گرا،  بخشی بزرگی از نسل دانای آینده را تربیت کرد.
       در گذشته ها بیشترین دانشمندان و اندیشمندان جهان ایرانی بودند،  و آنها پایه های علم و اندیشه را بنیان نهادند،  و در جهان برای آنها ارزش زیادی قائل هستند.  ما نیز همیشه باید بدانیم،  که گذشته تاریخی باشکوه داشتیم،  و می توانیم آینده نیز چنان باشیم.  هر فرزندی که بدنیا می آید،  خود او پا به این جان نگذاشته،  بلکه ده ها نسل ژن ایرانی،  ژن هوش و دقت در اوست،  که باید بیدار شود و بحرکت در آید.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
نظم نوین جهانی
      بمنظور استراتژی تاریخ و فرهنگ و جامعه مورد نظر این نشریه،  لازم است دیدگاه های نوین هم بررسی کنم.  جهان بسرعت بسمت تمدن کنترل انرژی پیش می رود،  این دوره از ساختارهای تاریخی اجتماع کاملاً متفاوت از تمام دوره های تاریخی قبلی است.  سرعت اتفاقها تصاعدی بیشتر می شود،  و ما ایرانیان اگر استراتژی ورود به تمدن کنترل انرژی را نداشته باشیم،  بشدت صدمه می بینیم،  و شاید از تاریخ حذف شویم.
      تاریخ جهان از زمانی به دو بخش اصلی تقسیم شد،  جهان رومی و جهان ایرانی،  و این دو تمدن در دوره ای که ما اشکانیان و ساسانیان و روم شرقی و غربی می دانیم،  رو در روی یکدیگر قرار گرفتند.  جنگهای متعدد صورت گرفت،  و از دل این جنگها دینهایی قدرت گرفتند،  و کشورهایی پدید آمدند.  مهمترین این دینها مسیحی به رهبری واتیکان،  و اسلام است.
      در زمان ساسانیان بخش بزرگی از مردم ایران و شرق اروپا و آسیا،  غیر از کلیسای کاتولیک بودند،  و کلیسای کاتولیک در تلاش برای حذف رقبا،  همیشه تاریخ تلاش می کرد.  این تلاشها حتی کمک شد تا کمونیستها در روسیه بقدرت برسند،  تا بتوانند ارتدکس روسی را نابود کنند،  ارامنه قتل عام شوند،  تا کلیسای گریگوری نابود شود، و غیره.
      جنگهای صلیبی راه انداختند و ژزوئیت‌ها را ساختند،  تمام هدف آنها این بود که ثروت و قدرت بالا و زیادی که در واتیکان جمع شده بود،  از دست نرود.  آنها مهمترین دشمن خود را تمدن ایرانی می دانستند،  و سعی کردند و می کنند تمدن ایرانی،  و سزمینها و کشورهای دارای تمدن ایرانی را به هر شکل ممکن شکست دهند و نابود کنند.
      امروز می بینیم که همچنان تمام دوران تاریخ،  ارمنستان و کردستان و بلوچستان و افغانستان و… تمام سرزمینهای تمدن ایران تاریخی را بشکلهای مختلف مورد تهاجم قرار می دهند.  برای این تهاجم،   اسرائیل بچه خودشان،  و ترکهای غیر واقعی اردوغانی،  و اعراب دست ساخت،  و پاکستان بند خودشان،  را بکار می گیرند.
      تمام تلاش واتیکان و قدرتهای زیر نفوذ آنها این است،  که جهان را بسمت سرمایه داری بی هویت با طرحهای امپریالیسم نو ببرند،  تا بتوانند بصورت مخفی و ناشناس مردم جهان را غارت و بر ثروت بی هویت خود بیافزایند.  ما ملت ایران بویژه دانایان باید دقت داشته باشیم،  و بتوانیم استراتژی تاریخ و فرهنگ و جامعه را تدوین کنیم،  تا بتوانیم از این تهاجم بزرگ در ادامه تاریخ دشمنی پیروز بیرون شویم.
      عزیزان منتظر دیدگاه های شما هستیم،  فقط لطف کنید پرسشهای خود درباره کرونولوژی تاریخ را در بخش نظرات مربوطه تارنمای ارگ ایران بنویسید.  در این نشریه فقط دیدگاه درباره موضوع نشریه،  یعنی استراتژی تاریخ و فرهنگ و جامعه باشد.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
چپ و چپگرایی ادبیات سیاسی
      چپ یا چپ‌گراها خواهان تغییرات تدریجی یا سریع در جهت ایجاد برابری در توزیع ثروت و قدرت هستند.  عموماً چپ در ادبیات سیاسی معاصر غرب به معنی سوسیال لیبرال یا سوسیالیست به کار می‌رود،  و در برابر راست قرار می‌گیرد.
      ریشهٔ واژه های راست و چپ به مجلس و انقلاب فرانسه برمی‌گردد،  و به محل نشستن اعضای پارلمان اشاره دارد.  کسانی که در سمت راست می‌نشستند از حفظ نهادهای پادشاهی، آریستوکراسی و مذهب رسمی حمایت می‌کردند،  و چپها در سمت چپ پارلمان.  هم‌چنین چپ برای توصیف سوسیال دموکراسی و گاه آنارشیسم استفاده می‌شود.
      تندترین چپها در چپ ترین ضلع پارلمان،  و راست ترین در راست ترین ضلع پارلمان فرانسه می نشستد.  میانه نیز در وسط،  هر چه چپ ملایمتر بود به میانه پارلمان نزدیک،  و هرچه راست ملایمتر بود به میانه پارلمان نزدیکتر می نشستند.
      در ادبیات سیاسی غالباً چپ‌ها شامل نیروهای انقلابی و خواهان دگرگونی‌های سریع اساسی بوده‌اند،  که به برقراری عدالت اقتصادی، برابری، تأکید بر انترناسیونالیسم ضد استعماری،  و بهره‌گیری از روش‌های انقلابی مشهورند،  و خواهان نظارت دولت بر اقتصاد و مبارزه با سودجویی سرمایه‌داری بوده‌اند.
      در ابتدا جناح چپ در واکنش به سلطه سیاسی کلیسا و تصمیم‌ گیریهای تک ‌بعدی ‌گرایانه آن در قرون وسطی اروپا بوجود آمده ‌است.  چپها از آغاز با دخالت مذهب در امور سیاسی مخالف بودند.  آن‌ها سوسیال داروینیسم را با اعتقاد به قانون انتخاب طبیعی،  نظریه چارلز داروین در علم زیست‌شناسی و ژنتیک،  به جوامع مختلف تعمیم داده،  و معتقدند این نظریه به جریان‌دهی فکری جامعه ‌شناختی کمک خواهد کرد.
       درحالی که از قانون بقا نیز در توجیه ظلم نژادی، استثمار فقرا و ستم فرهنگی قدرتمندان استفاده می‌شود. از نظر آن‌ها، برده‌داری و بی‌عدالتی‌های اجتماعی مثالی برای این استدلال است.  کشاکش بین راست و چپ سیاسی، مسائل مربوط به مجازات اعدام و قانون «چشم برای چشم» است،  که با مخالفت شدید چپ روبروست،  و بر خلاف نظر مذهب،  احزاب و جناح‌های چپ سقط جنین را حق قانونی و مطلق زنان می‌دانند.
      از اواخر قرن بیست واژه های جدید از چپ بوجود آمد،  مانند چپ کلاسیک و چپ فرهنگی و چپ نفوذی و چپ سرمایه دار،  در روزهای آینده تعریفهای آنها را می نویسم.  بمنظور تدوین استراتژی های فرهنگ و جامعه نیاز است،  اطلاعات دقیق از گروهها و واژه های سیاسی و عملکرد آنها داشت.
      در تدوین استراتژی فرهنگ و جامعه،  باید قدرتهای نظامی و تاثیر آن بر فرهنگ و جامعه ایران را خنثی کرد.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
بزرگنمایی و شایعه
      در این شرایط کشور،  که تعدادی از اهالی تبریز شعار جدایی سری از ایران سر میدهند،  بناگاه یک خبر مشکوک در شبکه های اجتماعی می پیچد،  خبر زیر:
خیلی خیلی مهم و فوری ــ  تجارت اعضای بدن پشت پرده بیماری مرموز کرونا در تبریز!!
      کلی در زیر این خبر جعلی ایجاد هیجان می کنند،  تا به مقاصد خود برسند.  توجه نماییم،  تجارت غیر قانونی اعضای بدن در تمام کشورها وجود دارد.  خود بخود هر کشور و ملتی که بدبخت تر باشد،  این تجارت رونق بیشتری دارد.
      اما در شرایط حساس جنگ جمهوری الکی باکو،  با جمهوری الکی ارمنستان،  و وضع ایجاد شده حمایت و جداسری تعدادی از مردم استان آذربایجان ایران،  پیدا و پخش شدن این خبر را می توان از دستهای پنهان دسیسه های جهانی علیه ایران دانست.
      بجای پخش شایعه باید در گروه ها بگوییم،  ای مرد همیشه گوش بزنگ باشید،  در هر کجا خلافی دیدید،  ابتدا به مقامات اطلاعاتی و امنیت گزارش کنید.  سپس متن گزارش خود را منتشر نمایید،  در غیر اینصورت هر نوشته از این دست جنبه شایعه دارد.
      ما ملت وظیفه فراتر از پخش شایعه داریم،  وظیفه آگاهی رسانی و نگهداری کشور و مردم خودمان در وضع کنونی،  که کشور ما مورد تهاجم سرسختانه استعمار و امپریالیسم،  و عوامل آنها قرار گرفته،  و مراقب باشیم براحتی در دام آنها نیافتیم.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
روی کاغذ
      ما ایرانیها عادت داریم روی کاغذ باشیم،  از تاریخ گرفته تا فرهنگ و جامعه،  عشق کاغذ هستیم. بسیاری سینه چاک می دهند،  که اعراب و مغول و این و آن به ایران حمله کردند،  و کشتند و نابود کردند،  ولی سری به موزهها و آثار تاریخی نمی زنند،  فقط عشق کاغذ های سیاه شده هستند.
      در فرهنگ و جامعه هم همینطور،  روی کاغذ کلی تعریف می کنند و می گویند،  که ما بهترین فرهنگ و بهترین جامعه را داریم،  ولی نمی توانند سری به جستجوها بزنند.  یکی از مهمترینها برای شناخت فرهنگ و جامعه،  صادرات یک کشور است،  که نشان از توانایی فرهنگی آن جامعه دارد.
      فیلم زیر را ببینید،  ایران فقط در سال 70 و 71 میلادی کمی توانست در جهان برای صادرات رقمی داشته باشد.  صادارات و درآمد نشان از سطح بالای دانش و بینش مردم یک کشور است،  که توانستند کارایی داشته باشند.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
دین در فرهنگ و جامعه
      یکی از مهمترین پژوهشها برای فرهنگ و جامعه دین است،  دین در تاریخ حرف اول را می زند.  مردم با هر زبانی که بودند،  با دین یکی می شدند،  و با دین می جنگیدند و می کشتند و غارت می کردند.  سپس بعد از قدرت گرفتن تجزیه می شدند،  و مذاهب گوناگون می گرفتند،  و باز می جنگیدند.  در تاریخ برای ناسیونالیسم خیلی کم دیده می شود،  که مردمی بجنگند و بکشند،  زیرا با ناسیونالیسم می خواهند بسازند و آباد کنند.
      اما همیشه سعی کردند مردم را گمراه کنند،  و نقش دین در جنگها کم و ناسیونالیسم را بیشتر کنند،  مانند ضحاک در شاهنامه.  در تمام تفسیرها داستان ضحاک و فریدون،  رنگ و روی ناسیونالیسم عربی و ایرانی داده اند.  درصورتیکه ضحاک یک شخص نبود،  بلکه یک دین بود،  با مرکزیت بابل و بین النهرین،  تا همه دنیا کشیده شده،  و با همان مسائل و مراسم و قربانی کردن دین.
       بهمین سادگی با دروغ گفتن در تاریخ،  روی ذهن آدمها سوار می شوند،  و یک پیش زمینه ذهنی دروغی برای همه درست می شود.  این بد افزار نرم،  که در ذهن کار گذاشته شده،  دیگر نمی گذارد فرد درست بیاندیشد،  و درست تحلیل و تعلیل کند.  همه مردم اهل دانش و بینش باید ابتدا فکر کنند،  آنچه که درباره تاریخ می دانند،  ممکن است یک بدافزار باشد.  پاک کردن بدافزار از ذهن کار ساده ای است،  فقط باید بداند این بد در ذهن وجود دارد.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
جامعه پژمرده تر
       فرهنگ،  شیوه اندیشیدن و عمل کردن به آن است.  ما امروزه می بینیم در جامعه ما شیوه اندیشیدن برای قشر بالایی جامعه شده اندیشیدن به پول بیشتر و طمع کامل،  و به آن هم عمل می کنند.  قشر پائینتر جامعه شیوه اندیشیدنش،  شده حفظ بقا و زنده ماندن،  و عمل کردن به آن برای زنده ماندن.
      نتیجه اش می شود خودکشی یک بچه یازده ساله،  و افسرده شدن چند میلیون بچه بخاطر نداشتن تبلت.  نتیجه این هم می شود،  چند سال دیگر کشوری پژمرده تر از آنچه که هست.  چکار باید کرد که شیوه اندیشیدن،  و عمل به آن یعنی فرهنگ جامعه تغییر کند،  و بسوی دیدگاه و فرهنگ تاریخی ایران بازگردد،  یعنی خدمت به انسان و طبیعت.
       ما در اینجا جمع نشدیم که وقت تلف کنیم،  و از کشور و مالکان غیر و مردم غیبت کنیم،  و بدی بگوییم،  و کمی ناراحتی خالی کنیم.  ما اینجا هستیم،  که با کمک یکدیگر درباره تاریخ و فرهنگ و جامعه خود بگوییم،  و بهترین روشهای علمی را برای بررسی آن بکار بریم.  سپس نتیجه را در شبکه های اجتماعی پخش کنیم،  تا راهی شود برای آگاهی و تغییر اندیشیدن.
      خیلی ها با دیدن عکس و اعلامیه فوت بچه یازده ساله،  فقط یک افسوس می گویند،  یا خیلی فداکاری کنند می گویند،  لعت به عوامل استعماری در ایران.  این برخورد برای آدمهای فوق ساده است،  اشخاص روشنفکر سعی می کنند،  بطور علمی موضوع را بررسی کنند،  و ببینند چرا چنین است و چرا چنین شده،  و سپس تلاش می نمایند راهکاری یابند،  تا فرهنگ یا شیوه اندیشیدن جامعه را تغییر دهند.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
داستانهای طنز ملانصرالدین
      ملا نصرالدین،  شخصیتی داستانی و بذله‌گو در فرهنگ‌ عامیانه،  ایران، افغانستان، ترکیه‌، عرب، قفقاز، هندوستان، پاکستان و بوسنی و غیره است.  ملا نصرالدین در ایران و افغانستان بیش از هر جای دیگر بعنوان یک شخصیت بذله گو،  با شکلی از محبوبیت دارد.
      درباره وی داستان‌های لطیفه‌آمیز فراوانی نقل می‌شود،  اینکه وی شخصی واقعی بوده یا افسانه‌ای مشخص نیست.  برخی منابع او را واقعی دانسته،  و هم روزگار با امیر تیمور (درگذشته ۸۰۷ ق.)، یا حاج بکتاش (درگذشته ۷۳۸ ق.) دانسته‌اند.
      در نزدیک آق‌شهر از توابع قونیه در ترکیه محلی است،  که با قفلی بزرگ بسته شده و می‌گویند،  قبر ملا نصرالدین است.  در جمهوریهای آذربایجان و ازبکستان هم مقبره ای بنام او وجود دارد،  ایکاش در ایران هم اینکار را بکنند.
      او را در افغانستان، ایران و جمهوری آذربایجان ملا نصرالدین،  در ترکیه هوجا نصرتین (خواجه نصرالدین)،  در عربستان جوحا (خواجه) می‌نامند.  مردم عملیات و حرکات عجیب و مضحکی را به او نسبت می‌دهند،  و به داستان‌های او می‌خندند.  قصه‌های او از قدیم در شرق رواج داشته و دانسته نیست،  ریشه آنها از کدام زبان آغاز شده است.
      نویسنده داستانهای طنز ملا نصرالدین هر که بوده،  یکی از نواندیشان زمان خود بود،  و توانسته دید جدید از زندگی و بود و باش مردم بتصویر بکشد،  که تا امروز هم باقی است.  شاید از دید برخی این نوشته های فقط طنز و لبخند است،  ولی باعث شده جامعه از حالت خشک دینی خارج گردد،  و طرح نوینی در نقد جامعه و مردم گشوده شود.
   پرسش جالب:  آیا هر کدام از ما می تونیم یک ملا نصرالدین باشیم،  و طرحهای لطیف ولی سازنده از رفتار اجتماعی اطراف خود را بگوییم؟
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
قوی شو
      روزی روزگاری یک عمو داشتم،  که تقریباً در کار و درآمد،  شخص موفقی بود.  همیشه می گفت،  اگر می خواهی پیروز شوی،  باید قوی و زورمند باشی.  می دانستیم که در دوران نوجوانی و جوانی شخص ورزشکار و خیلی قوی بود.
      تعریف می کرد روزی در مدرسه یک مسابقه دو ترتیب دادند،  و جایزه آن یک کفش ورزشی خوب بود.  او قبل از آغاز مسابقه به همه بچه ها گفته بود،  اگر در مسابقه شرکت کنید،  در خیابان کتک مفصلی می زنمتان.
      زمان مسابقه تنها شرکت کننده شد،  مدیر و ناظم و معلم ورزش هم به نوعی پولبسته خانواده پدربزرگم بودند،  و هیچ نگفتند.  مسابقه برگزار شد،  و تنها شرکت کننده کفش ورزشی را برد.  ناظم نیز بدیگران می گفت تا تشویق کنند و دست بزنند.
      این داستان واقعی درست مانند رانتهای مالی و کاری و ورزشی و هنری،  در کشورهای دیکتاتوری مانند صدام معدوم است.  همیشه یکنفر یا معدودی می تازند،  و برنده می شوند،  و دیگران آنها را تشویق می کنند،  و چه بسا به آن محصول یا ورزشکار و هنرمند یکه تاز،  دلبند هم می شوند.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
تمدن آریایی
      بسیاری می پندارند آریایی یک نژاد است،  درصورتیکه آریایی یک تمدن است،  تمدنی است،  که در عشقها و جشنها و شادیها و پاکیها،  نهادینه شده.  آنچه که از تاریخ می دانیم،  تمدن کهن آریایی همیشه مورد خشم دشمنان بود،  بویژه در دوران استعمار و امپریالیسم.
      می خواهند این تمدن را برای همیشه بردارند،  یعنی عشقها و جشنها و شادیها و پاکیها را از انسان بگیرند.  …و این چنین شد تمدن آریایی ما،  ما نجات می دهیم،  تمدن آریایی را،  یعنی عشقها و جشنها و شادیها و پاکیها را بازمی گردانیم.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
شناخت دانش و بینش
      آنچه موجب رنجش دوستها از یکدیگر می‌شود،  این است که:
      غالبا ما آدم‌ها توقع داریم طرف مقابلمان،  به تمام وقایع دنیا از زاویه  دید ما نگاه کند!
      در صورتی که درون هر آدمی دنیای متفاوتی وجود دارد،  که با پذیرش این تفاوتها،  روابط شکل مناسب ‌تری خواهند داشت.
      تفاوت سن و سال،  اختلاف سطح دانش و فرهنگ،  درکهای غیر همخوان از دنیا و زندگی،  باعث می شود آدمها با یکدیگر یک نوع نباشند.
      با شناخت این موضوع،  می توان به نتایج بهتری در دوستی و معاشرت دست یافت.  این تفاوتها باعث پیدایش تمدن،  و رشد و تکامل در تاریخ اجتماعی شده است.
 تصویر انوش راوید در یک مکان باستانی / شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
   تصویر انوش راوید در یک مکان باستانی،  زندگی که داریم،  نتیجه تاریخ و فرهنگ و جامعه بر ماست،  می توانیم با درک از توانایی بروز شدن،  تغییرات عمده ایجاد کنیم.  عکس شماره 8220.
……………
   برچسبها:  نبرد فرهنگی, گوی میدان, حرکت ژن, هوش ایرانی, نظم نوین, نوین جهانی, چپ چپگرایی, ادبیات سیاسی, دروغ شایعه, روی کاغذ, جامعه پژمرده.
………….
شبکه اجتماعی راهبرد ملی دو
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
#یلدا_مبارک و تقاضا از مردم برای تلاش جهت #ثبت_جهانی یلدا و #جشنهای_ایرانی، مشروح در http://arq.ir/139
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.