Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

زمان شناسی واقعیتهای تاریخ یا قانون زمان در تاریخ آشکار کننده تاریخ جعلی و دروغگویی در تاریخ است،  باید این قانون سازنده و پویا بعنوان یک درس،  بجای درس تاریخ جعلی باشد.

زمان شناسی واقعیتهای تاریخ

زمان شناسی واقعیتهای تاریخ
تصویری از تخت جمشید،  عکس شماره 3693.
زمان شناسی واقعیتهای تاریخ
لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  عکس شماره 1606.
این برگه بشماره 1055 پیوست لینک زیر است:
زمان شناسی واقعیتهای تاریخ
زمان شناسی واقعیتهای تاریخ
      با بررسی های علمی و همه جانبه تاریخ متوجه می شویم،  همه گاهشماری تاریخ کلاسیک و آکادمی و بازاری اشتباه هستند،  که هیچ،  بلکه کتابهای خطی درباره تاریخ،  همه جعلی و نوشته یک سازمان فلسفی تاریخ،  از ابتدای قرن پانزده هستند،  و نمی توانند بازگو کننده واقعیتهای تاریخ باشند.  فلسفه ای که می گوید و می داند،  هر که گذشته را در اختیار داشته باشد،  آینده را در اختیار دارد.
      امروزه این دروغگوییها و جعلها،  توسط مهندسان و ریاضی دانهای واقعی،  و علاقمندان به تاریخ آشکار می شود.  نه توسط مورخان آکادمی و تحصیل کرده،  که غرق در حافظه محوری در داستانهای تاریخ آن فلسفه هستند.  
      از نظر قانونمندان تاریخ و قانون یا زمان در تاریخ،  زمان تاریخ بدلیل وقایع جهانی بسیار کوتاه تر از آن است،  که در تاریخ سنتی جهان در قرون جدید نوشته شده.  در مدارس و دانشگاهها،  وقت با ارزش دانش آموزان را صرف کسب دانش نمی کنند،  بلکه در ترویج ایده تاریخ جعلی می گذرانند.
      بمنظور قانون زمان در تاریخ،  نیازمند یک زمان شناسی جدید هستیم،  تا شاهد پر کردن زمانهایی،  که در تاریخ وجود نداشته،  توسط ناکسان نباشیم،  مانند دو قرن سکوت و یک قرن سلوکی و غیره و غیره، که با شیادی در تاریخ جا زده اند،  و ذهنهای حافظه محوری بازمانده از سیستم آموزشی استعماری قرن بیست،  بی چون چرا آنها را می پذیرد.
      هر چه زودتر باید پژوهش و تدوین تاریخ جدید،  توسط سیستم آموزشی ایران کلید بخورد،  قبل از اینکه خیلی دیر شود،  و از جامعه اهل تاریخ ایران عقب بیافتد،  و مردم نسبت به دانش و درک و هوش سیستم آموزشی ایران بدبین شوند.
زمان شناسی واقعیتهای تاریخ

آناتولی فومنکو  Anatoly Fomenko

      نظریه زمانشناسی جدید،  فومنکو آناتولی تیموفیویچ،  گاهشناسی جدید.  از نظر فومنکو و فومنکویسم زمان تاریخ به دلیل وقایع جهانی بسیار کوتاه تر از آن است،  که در تاریخ سنتی قرون جدید نوشته اند.
      آناتولی تیموفیویچ فومنکو متولد ۱۳ مارس ۱۹۴۵ در استالینو،  اتحاد جماهیر شوروی.  ریاضیدان روس،  استاد دانشگاه دولتی مسکو،  و همچنین به عنوان یک مکان شناس شهرت دارد.  او یکی از اعضای آکادمی علوم روسیه است.  بخاطر ارائه یک تئوری شبه علمی به نام کرونولوژیا جدید شناخته شده است.  او همچنین یکی از اعضای آکادمی علوم طبیعی روسیه در 1991 بوده است.
آناتولی فومنکو
تصویر آناتولی فومنکو،  عکس شماره 4830.
      تاریخنگار آناتولی فومنکو می گوید،  همه تاریخ جهان جعلی است،  وی معتقد است تاریخی که بصورت سیستماتیک و کلاسیک بخورد مردم جهان داده اند،  توسط دانشمندان مسیحی و یهودی ساخته شده است.
      وی می گوید،  تقریبا همه شما فکر می کنید،  که هر چه در مورد تاریخ می دانید،  درست است،  ولی اشتباه است.  امپراطوری روم در اواخر قرون وسطی ظهور کرد،  نه قرن هشتم قبل از میلاد.  در واقع روم و یونان و مصر باستان،  همانطور که می دانیم آنها در همه جا وجود نداشتند.  عیسی در قرن 12 میلادی زندگی کرد و درگذشت.
      به همین ترتیب،  نظریه جدید کرونولوژیک،  توسط آناتولی فومنکو،  ریاضیدان روسی،  ساخته شده است.
      به عنوان مثال،  فومنکو معتقد است،  که بیشتر تاریخ اوراسیا بین قرن های سوم و یازدهم میلادی توسط مورخین قرن های 13 تا 17 میلادی ساخته شده است.
      او می نویسد کتاب مقدس که امروز می شناسیم،  عمدتا در ساختارها و اصلاحات متداول در قرن های یازدهم تا چهاردهم ساخته شده است.  در واقع حوادثی را که در قرن های یازدهم و چهاردهم اتفاق افتاد،  منعکس می کنند.
      فومنکو می گوید،  اسارت بابلی در کتاب مقدس،  که در آن یهودیان پادشاهی یهودا توسط بابل مورد تجاوز و اسارت قرار گرفتند،  از نظر تاریخی دروغ است.
     محاسبات او، که از آن زمان توسط نویسندگان دیگر مورد انتقاد قرار گرفته،  نشان می دهد حوادث آسمانی خاصی،  که گفته شد در زمان عیسی مسیح اتفاق افتاده بود،  باید در حدود 1000 سال بعد اتفاق افتاده باشد.
جهت مطالعه کتاب آناتولی فومنکو  به لینک زیر مراجعه نمایید:
  زمان شناسی واقعیتهای تاریخ
   نظر انوش راوید:  تاریخ نویسی خیلی پیچیده است،  و در رشته های تاریخ اجتماعی و جغرافیای تاریخی و تاریخ نگاری و ادبیات تاریخی و غیره قرار دارد.  حذف و نادیده گرفتن یکی از گرایشها برای تاریخ نویسی،  و فقط تکیه بر یک رشته از تاریخ،  کار تاریخ نویسی را خراب و غیر قابل قبول می کند.
      هم اینک بیشتر تاریخهای کلاسیک و سیستمی ایران،  بر اساس ادبیات تاریخی است،  و خیلی کم و ناچیز به گرایشهای دیگر اهمیت داده شده.  برای همین براحتی می توان این نوع تاریخ نویسی را زیر پرسش برد و رد کرد.
      تاریخ نویسی آناتولی فومنکو نیز بیشتر بر پایه گاهشماری ریاضی است،  و دیگر رشته های تاریخ کمتر در نظر گرفته یا نادیده شده است.  ولی از نظر ایجاد دید جدید،  و تردید در بینش و دانش تاریخ مردم و بویژه جوانها تاثیر دارد،  و این خیلی خوب است.
زمان شناسی واقعیتهای تاریخ

ایگناسیو اولاگوئه  Ignacio Olague,Ulague

      محقق و تاریخ نگار اسپانیایی، کتابی دارد با نام  (عرب ها به اسپانیا یورش نبرده اند).  کاری عالی است،  بر پایه های عقلی و انبوهی اسناد غیر قابل تردید که ثابت می کند،  حمله اعراب به اسپانیا سراسر دروغ می باشد،  این جنگها و کشتارها مجموعه داستان های بی بنیانی است،  که در پانصد سال گذشته استعمار و کلیسا برای حفظ آبروی خویش با دست مورخان وابسته،  دروغ نویسی کرده اند.  کتاب او در سال ۱۳۶۵ توسط انتشارات شباویز منتشر گردید،  البته با نامی که نوعی پنهان کاری دیگر است،  (هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسپانیا).  ایگناسیو اولاگوئه،  در جسجوها بنویسید:  Ignacio Olague,Ulague  و  مقاله ایگناسیو اولاگوئه را بیابید. 
      * مدنیت اسلام با روند رشد و تكامل در تاريخ اديان پیروز شد،  نه جنگ ها و کشتار های دروغی،  بسیاری می دانند دروغ ها در تاریخ فراوان است،  ولی چرا می خواهند آنها را باور داشته باشند؟
کتاب انقلاب اسلامی در غرب
   عکس جلد کتاب انقلاب اسلامی در غرب بزبان اسپانیایی،  و ترجمه هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسپانیا،  و وسط عکس ایگناسیو اولاگوئه،  عکس شماره 7687.
   جالب:  کتاب های دیگری هم در رد حمله اعراب به ایران نوشته شده است،  که میان چند پست در اینجا از آنها نام برده ام.
   توجه:  من دیده ام عزیزان در بسیاری از موارد تاریخ طبری را بعنوان منبع تاریخی استفاده می کنند،  درصورتیکه این کتاب به تنهایی منبع تاریخی نمی تواند باشد،  زیرا خود طبری در مقدمه کتابش نوشته است،  که این گفته های دیگران است،  و من فقط نقل قول کرده ام،  و هیچ کدام مورد تأیید من نیست.
زمان شناسی واقعیتهای تاریخ

فرانس وود Frances Wood

خانم فرانسیس وود،  محقق انگلیسی
   تصویر خانم فرانسیس وود،  محقق انگلیسی،  رئیس مجموعه چینی در کتابخانه بریتانیا،  می گوید،    داستان مارکوپلو کامل مشکوک است،  و تصویر کتاب  Did Marco Polo Go to China،  عکس شماره 4507.
      خانم فرانس وود Frances Wood،  مورخ انگلیسی در کتاب خود به عنوان،  آیا مارکو پلو به چین رسیده بود،  میگوید،  مارکو دروغگوست،  و هیچ گاه به ایران سفر نکرده و به چین نرسیده است،  و در واقع او دور تر از استانبول و شرق مدیترانه نرفته بود.  این شاید هزارمین محقق است،  که عقیده دارد سفر های مارکو پلو فقط یک افسانه است.  زیرا هیچ تصویر دقیقی از جامعه و زندگی مردم ایران و چین ارایه نمیدهد.  مارکو بروشني با دروغ ادعا کرده ۱۷ سال از عمر خود را میان مغول سپری کرده،  ولي در واقع حداکثر به بنادر مدیترانه ای خاورمیانه رسیده،  و در آنجا اطلاعات خود را از نوشته ها و داستان های اعراب و ایرانیان،  و تعریف ملوانان که به آن نقاط میرفتند،  گرد آوری کرده است.
      تعداد زيادي اساتید تاریخ اروپا از نظریه خانم وود،  که ریاست بخش چینی را در کتابخانه سلطنتی انگلیس عهده دار است،  و مدت دو سا ل برای تحقیقات در پکن بوده،  حمایت میکنند.  پیتر هوبکینز نویسنده کتاب،  جهان گردان جاده ابریشم تا چین،  نیز همین عـقاید را دارد،  و گفته است در آن زمان هیچ اروپایی به چین نرفته،  و در هیچ تاریخ چینی ذکر از سفر یک اروپایی نشده است.  به نوشته ج ساندرز استاد سابق تاریخ دانشگاه کنتربری،  قوبیلای و تعدادی از سران دروغین مغول ساخته و پرداخته مارکوپلو میباشند.  منابع کتابهای نام برده شده،  در جستجو هاي اينترنتي به انگليسي بيابيد.
      داستانی که ملوانان و سیاحان برای مارکوپلو می گفتند،  از چین استان ایران بود،  نه کشور چین کنونی،  بهمین جهت تاریخ نویسان و تحلیل گران به اشتباه افتاده اند.  برای اطلاع بیشتر به جغرافیای تاریخی ایران بروید.
زمان شناسی واقعیتهای تاریخ یا قانون زمان در تاریخ آشکار کننده تاریخ جعلی و دروغگویی در تاریخ
کتابهای فومنکویسم آناتولی تیموفیویچ فومنکو، عکس شماره 7378.
#آناتولی_تیموفیویچ_فومنکو دارای نظریه #فومنکویسم،  گاهشمار تاریخ به دلیل وقایع جهانی بسیار کوتاه تر از آن است،  که در تاریخ سنتی قرون جدید نوشته اند.  این روزها بیشتر ایرانیهای اهل تاریخ متوجه شده اند،  در تاریخ کلی دروغ وجود دارد.  اما بسیاری برداشتهای جدید خود را،  بر مبنای #تاریخ_نویسی_استعماری قرار داده اند.  لازم است دید نوین به گاهشمار تاریخی داشته باشند،  مطالعه و پیگیری کتابهای فومنکویسم یا #کرونولوژی جدید مهم است.
………
   برچسب‌ها:  زمان شناسی, قانون زمان, تاریخ جعلی, آناتولی فومنکو, Anatoly Fomenko, ایگناسیو اولاگوئه, فرانس وود, Frances Wood, Ignacio Olague Ulague
زمان شناسی واقعیتهای تاریخ
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
مستند حقیقت قابل محاسبه است،  در این مستند با روشهای علمی و آماری،  به بررسی تاریخ پرداخته می شود.
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید.
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  زمان شناسی واقعیتهای تاریخ