Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی بوسعت میلیونها کیلومتر مربع را باید بخوبی دانست،  تا بتوان تاریخ و تاریخ اجتماعی را بدرستی فهیمد.  اقوام ایرانی یا کیانهای ایرانی،  بازماندگان پادشاهیها و شاهزاده های دوران مختلف تاریخ ایران هستند.  تاریخ نویسی استعماری سعی دارد،  اقوام ایرانی را با تعریف داستان گونه دروغی از تاریخ،  جدا از یکدیگر گوید.

تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی

تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی
تصویر دختر عشایری ایران،  عکس شماره 3160.
این برگه بشماره 116 پیوست لینک زیر است:
تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی
تصویر لوگو ایران را بدرستی بشناسیl،  عکس شماره 1617.
تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی

تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی

      اقوام ايرانی تعریف تحریف شده از کیانهای ایرانی است،  در هزارههای دوران تاریخ کهن ایران،  یعنی از هزاره اول تا هزاره پنجم گاه ایرانی،  سرزمین وسیع ایران تاریخی،  کیانها و شاهزاده نشینهای مختلف داشت.  آنها بنا به شرایط جغرافیای و دوری زمان و مکان تغییرات در زبان آنها حاصل شد،  ولی ریشه همه این زبانها زبان ایر است،  که به اشتباه و ترفند هندو ایرانی معرف شده است.
      کیانهای ایرانی چند تعریف زمانی و مکانی دارند،  کیانهای یا اقوام ایرانی دوران کهن،  کیانها و شاهزاده نشینهای دوران تاریخی،  کیانها و مردم هم زبان دوران میانه،  مردم امروز ایران.  هر کدام از این دورانها تاریخ و پژوهش مستقل دارد،  در ارگ ایران سعی می شود بدور از تاریخ نویسی استعماری بررسی شود.
      غربیها سعی می کنند ملت ایران را اقوام مختلف بگویند،  که هم اکنون در جغرافیای سیاسی ایران زندگی می کنند.  با دروغ و ترفند می گویند:  این اقوام با وجود گوناگونی ‌های فرهنگی، همگی از هویت و درون ‌مایه ایرانی پشتیبانی میکنند،  و در طول تاریخ روابط دوستانه میان یکدیگر را حفظ کرده‌اند.  اقوام ایرانی خود را دارای هویت ملی ایرانی میدانند،  و تاکنون جشنهای ملی ایران را پاس داشته‌اند.
      در تاریخ نویسی استعماری و سیستم آموزشی و کتابهای بازاری درباره تعریف اقوام ایرانی نوشته:   1 ــ  اقوام ساکن کشور ایران.  2 ــ  اقوام ایرانی ‌زبان که به زبانهای ایرانی سخن می‌گویند.  3 ــ  اقوام ایران ‌زمین، به معنای اقوامی که در قلمرو تاریخی ایران، یا بطور دقیقتر در قلمرو شاهنشاهی ایران باستان زندگی میکردند.  4 ــ  اقوام ایرانی ‌تبار، یعنی اقوامی که از نژاد ایرانی هستند.
      درباره هر موضوع بالا تعریفهایی نوشته شده،  که نیاز به بررسی و پژوهشهای ملی ایرانی است،  و نباید با چشم و گوش بسته آن نوشته ها را پذیرفت.
تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی

فهرست تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی

       نوشته های بیشتر تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
…………
تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی

شناخت درست تاریخ

      براي حذف دروغها از تاريخ ايران تاریخی و قاره كهن،  بايد تاريخ را دوباره نوشت،  تاريخ نويسي از توانايي يك نفر خارج است،  تاريخ بايد توسط فرهنگستان تاريخ ايران نوشته شود.  نوشته هاي تاريخي كه توسط افراد بصورت پراكنده و بدون پيوستگي با علوم مربوطه نوشته شده باشد،  فقط نظرات شخصي نويسنده آنها مي باشد،  حتي اگر آنها كتاب هاي تاريخي و نگارش شده در گذشته ها باشد.  به همين جهت بايد تمام كتاب هاي تاريخي توسط فرهنگستان تاريخ باز خواني شوند،  و با حساب تمام فرمولها و فاكتور هاي علمي قرن 21،  باز نويسي گردند.
   داستان تاریخ اقوام ایرانی ــ   در كتابها و نوشته هاي تاريخي،  منجمله تاريخ اقوام آريايي ايراني،  آنچه كه مي بينم تكرار و تكرار و رو نويسهاي مجدد،  بدون هيچ تحليل و بررسيهاي نوين است.  در آنها تاريخ،  چون داستان نوشته شده،  كه چه شاهي آمده و چه كرده و كدام جنگ بوده،  و مقداري اتفاقات با سطحي نگري ذكر شده.  عموماً با غرض ورزی و شگردهای مختلف هستند،  يا برای پول و جاه و مقام در دوره های مختلف نوشته شده اند،  كمتر درست و سالمند.
      امیدوارم متخصص قاره كهن منجمله ایران خودمان با تحقيق ها و تحليل هاي عميق، عيني و علمي مستقل،  به نگارش تمام دوره هاي تاريخ در محيطي دمكرات بپردازند.  هزاران سال تاريخ در چند ميليون كيلومتر مربع،  و ميليادها آدمي،  كه در گذر تاريخ بودند،  كار و بررسي هاي وسيع و زمان بر لازم دارد،  و نبايد به اندك دانشي،  كه غربيها براي ما گذارده اند اكتفا نمود.
      همچنين ديده ام،  كه تاريخ نويسان باستاني،  قرنها و ساليان را خيلي طولاني مي نويسند،  مثلاً مي گويند،  قوم ايكس از هزاره دوم تا هزاره سوم ق.م،  در اينجا مي زيست،  و طي چند قرن به اينجا و آنجا رفته است.  نمي دانم چرا آنها متوجه نيستند،  يكهزار سال در تاريخ بشري خيلي چيزها را تغيير مي دهد،  هر چند كه طبق قوانين و فاكتورهاي تاريخ و فرهنگ ياد گيري زمان در هر دوره از ساختارهاي تاريخي اجتماع تعريف خاصي دارد،  ولي يك دفعه هزار سال را پريدن خيلي عجيب و بي مفهوم است.
      يك مثال بزنم من مابين دو روستاي زيباي جل و چلاسر زندگي مي كنم،  تا 40 سال  پیش یعنی سال1350 اينجاها در عمق تاريخ بود،  تمام خانه هاي روستا خونه گلي و از نوع خانه هاي ذگالي مازندراني و گيلاني بودند.  در آن زمان روستاي جل حدود 15 خانوار داشت،  و چلاسر حدود 75 خانوار،  جل را مي گفتند جل چلاسر.  در كمتر از مدت 30 سال وضع بطور كلي تغيييرات ناپيوسته كرد،  و دو روستا از عمق تاريخ با يك جهش به سطح و بروز تاريخ آمدند.
      اسبها و گاري هاي جاي خود را به گرانترين اتوموبيلها دادند،  باغها و زمينها چند ده هزار برابر قيمت پيدا كرد،  خانه هاي تاريخي همه از بين رفتند،  و جاي آنها را بهترين ويلاها گرفتند.  فقط طي يك نسل فرزندان كشاورزان تاريخي،  به مردمان مدرن اروپايي تبديل شدند،  البته  شايد نمونه اين جهش سريع در هيچ كجاي دنيا ديده نشود. هر كدام از روستاهاي جل و چلاسر،  داراي شوراي مستقل شدند،  و تابلو ورود و خروج روستا و حدود مرز تعـيين شده است.
      در اين منطقه اي كه امروز من هستم،  و گفتم مابين دو روستاي فوق قراردارد،  35 سال پيش در 1355 خورشيدي پدرم باينجا آمد،  او اولين نفر مهاجر از تهران و شهري بزرگ بود.  پدرم قبل از پايان شاهنشاهي پهلوي،  ضمن درست دانستن از اوضاع پيش آمده آن دوران،  و با پيش بيني خوب و درست آینده،  يك قطعه زمين خريد، واقعاً خيلي ارزان يا تقريباً مفت بود.  اينك منطقه مابين اين دو روستا با يك كيلومتر مربع مساحت،  حدود 20 خانوار و يك كارخانه بزرگ دارد.
      مدت دو سه سال است،  بين دو روستاي جل و چلاسر اختلاف ارضي براي اين قسمت بوجود آمده،  شوراي جل مي گويد ما ديگر مستقل هستيم،  و بيش از 100 خانوار ثروتمند داريم (نسبي)،  اينجا خاك جل است،  و چلاسر مي گويد اين بخش متعلق به ماست ما بزرگتريم و 300 خانوار داريم.  با كندن پلاك و تابلو و غيره،  اين اختلاف همچنان ادامه دارد،  آنها از يك قوم و فاميل و حتي همدل هستند،  تنها دليل منطقي اين برخوردها در ذات بشر است.  اميد است روزي برسد،  كه بشر در خدمت طبيعت و انسانيت باشد،  و دست از تخريب و انقراض بردارد.
      خوب وقتي در مدت 30 سال اين تحول بزرگ صورت پذيرفته،  و نمونه هاي ديگر را در جدا شدن شهرها و روستاها از يكديگر زياد ديده ايم،  كه گاه خطرناك و با كشته مي شود.  در نتيجه نمي توان با دانستن از ذات بشري و تحليلهاي اجتماعي،  براحتي تاريخ را سطحي و داستاني نوشت.  اگر فيلمها و تحقيقاتي درباره قبايل آفريقايي داشته باشيد،  متوجه مي شويد كه اين اختلافات در قبايل بدوي،  در آفريقا و گوشه و كنار جهان هم خيلي خشن وجود دارد.  بنابر اين در مدت چند قرن تاريخ با آمدن و رفتن چند پادشاه و داستان،  جمع و جور نمي شود،  تاريخ نگاري نوين،  حوصله مي خواهد،  و كار زمان بر مي برد.
      در ضمن بايد تعريفهاي،  حكومت، شاهنشاهي، پادشاهي، امپراطوري و غيره،  را بدرستي دانست و اشتباه بكار نبرد.  مثلاً  براي قبايل بدوي مي نويسند،  امپراطوري در اينجا يا آنجا تشكيل دادند،  در صورتيكه حكومت قبيله اي بوده نه چيز ديگري،  به اين مسائل دقت شود.  همچنين بايد از نامهاي تاريخي جغرافيايي در همان زمان يا نام زمان حال استفاده نمود،  بسيار ديده شده كه براي يك دوره،  از نامهاي جغرافيايي دوره هاي مختلف استفاده مي شود،  مثلاً در يك موضوع مي گويند،  آسياي صغير، جاي ديگر، آناتولي، و يا تركيه.  البته در اين مورد من هم اشكال داشتم،  كه به مرور با تحقيقهاي نوين،  در نوشته هايم درست خواهم كرد.
      در اين برگه نوشتن تاريخ اقوام آريايي را شروع نمودم،  و سعي ميكنم دروغهاي تاريخي را از ميان تاريخ آنان بر چينم،  ولي كاري زمان بر است،  و از عهده يك نفر براي بازنويسي خارج است.  عزيزان كه مي توانند ياري نمايد،  سپاسگزار مي شوم،  در نظرات بنويسند كه برنامه بگذاريم.  فعلاً با همين نوشته هاي عمومي تاريخ شروع كردم،  ولي بزودي با واژه هاي جديد،  طرح و برنامه نوين،  كار را ادامه خواهم داد.
تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی
عكس تاريخي يك گالش دامدار در البرز مركزي،  عكس شماره 1822.
تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی
   عكس تاريخي عشاير سياه چادر جاده هراز تهران ـ آمل،  حدود 1310 خورشيدي،  عكس شماره 1225.
تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی
تاریخ ادبیات نیست
تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی
تصویر انوش راوید در یک بنای باستانی،  در اینجا،  عکس شماره 8465.
      تاریخ یک علم است مانند تمام علوم،  و باید آنرا علمی بررسی کرد،  با تمام قوانین و فرمولها و فاکتورهای علمی قرن 21،  نه مانند داستان از روی داستان.  تاریخ ادبیات نیست.  تاریخ واقعی را باید از میان ترفندها و تاریکیهای موجود بیرون کشید.
……………
   برچسبها:  تاريخ اقوام, جغرافیای اقوام, اقوام آريايی, اقوام ايرانی, کیانهای ایرانی, فهرست اقوام, فهرست کیانها, قبایل ایرانی.
   هشتگها:  #اقوام ایرانی.
…………
تاريخ جغرافیای اقوام آريايی ايرانی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
مستند کشف گورستان تپه های قیطریه پرویز کیمیاوی مشروح در http://arq.ir/240
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x