Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ تمدنهای کهن ایران و جهان برای سیر رشد و تکامل تمدن را باید شناخت بویژه تمدنهای کهن ایران را  که کمتر مورد شناسایی قرار گرفته است،  و از آسیبهای تاریخ نویسی استعماری دور مانده است.  لازم است این دوره تاریخی را بدور از دروغ های بیشمار تاریخی بررسی علمی کرد،  دروغ هایی که در مقاطع زمانی دیگر برای تاریخ فراوان وجود دارد.

تاریخ تمدنهای کهن ایران و جهان

تاریخ تمدنهای کهن ایران و جهان برای سیر رشد و تکامل تمدن را باید شناخت بویژه تمدنهای کهن ایران را  که کمتر مورد شناسایی قرار گرفته است
تصویر انوش راوید در یک محوطه دوران کهن در اینجا،  عکس شماره 2302.
تاریخ تمدنهای کهن ایران و جهان برای سیر رشد و تکامل تمدن را باید شناخت بویژه تمدنهای کهن ایران را  که کمتر مورد شناسایی قرار گرفته است
لوگو تاریخ را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  عکس شماره 1618.
این برگه بشماره 103 پیوست لینک زیر است:
تمدن های کهن ایران و جهان

فهرست پستهای تمدن های کهن ایران و جهان

       نوشته های بیشتر تمدن های کهن ایران و جهان را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
تمدن های کهن ایران و جهان

تمدنهای بالا دستی

      برای بسیاری پرسش پیش آمده،  تمدن هایی که من نام می برم چیست،  و چرا می گویم،  مطابق معمول سیستم آموزشی ایران یاد داده،  که جوانها فقط حافظه محوری و کپی پیسی باشند،  نه چیز دیگر.  برای همین شنیدن مطالب جدید،  گاه آنها را به هیجان های مخالف و موافق سوق می دهد،  ولی هیچکدام نمی توانند تقاضا بدهند،  که چگونه می توانند در این باره تحقیق کنند.  من بارها از تمدن های اولیه و کهن نوشته ام،  تمدن های:
  ــ  ار =  وابسته به راست و بلند، آلت مردانه،  که اثرات آن در بخش های بزرگی از هندوستان و آفریقا باقی است،  از 20 هزار تا 12 هزار سال پیش.
  ــ  آت = دارنده آتش،  که آتش و آذر و دین هایی که به نوعی با آتش ارتباط دارند،  اثرات آنها در ایران و هندوستان باقی است،  از 12 هزار تا 7 هزار سال پیش.
  ــ  جی = ژی = ژن = زن = وابسته به زن و ملکه و الهه های زن که بعداً در دین هایی مانند میترایی ظاهر شد،  از 7 هزار تا 4 هزار سال پیش.
  ــ  مد = بالا بلندی، بالا رونده،  که به خدا در آسمان اعتقاد داشتند،  و بازمانده آنها دین های ابراهیمی است،  که از 4 هزار سال تا 2 هزار سال پیش بودند.
      عزیزان این تحقیقات اول راه ریشه یابی تاریخ است،  و نیاز به همکار جهت ادامه تحقیقات دارم،  همکار برای بازدید های تاریخی،  برای پشتیبانی اینترنتی،  برای مطالعه کتب تاریخی و غیره،  عزیزانی که مایل به همکاری هستند،  باید:
  1 ــ  با نام واقعی خودشان باشند،  و محدودیت در ایران نداشته باشند.
  2 ــ  حداقل گزارش از 10 بازدید اثر تاریخی در اینترنت داشته باشند.
  3 ــ  ژن و ذهن کپی پیسی نداشته باشند،  و دارای تحقیق و تحلیل باشند.
      به امید روز که تمام تاریخ علمی ایران و جهان بدست توانای جوانان باهوش متخصص ایران نوشته شود.
تاریخ تمدنهای کهن ایران و جهان برای سیر رشد و تکامل تمدن را باید شناخت بویژه تمدنهای کهن ایران را  که کمتر مورد شناسایی قرار گرفته است
تصویر آثار زیر خاکی از دوران کهن، عکس شماره 4773.
تمدن های کهن ایران و جهان

فرگشت انسان

      رشد و تکامل طبیعی انسان مانند تمام موجود های دیگر است،  مطالعهٔ فرگشت انسان زمینه‌ های مختلف علمی از جمله انسان‌شناسی فیزیکی، نخستی‌شناسی، باستان‌شناسی، زبان‌شناسی، رویان‌شناسی، و ژنتیک را در بر می‌گیرد.
      خانوادهٔ انسان‌سایان،  در ادامه رشد و تکامل نخستین سانان پستاندار،  بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون سال پیش از خانوادهٔ گیبونها جدا شدند.  حدود ۱۴ میلیون سال پیش اورانگوتانها از خانوادهٔ انسان‌سایان جدا شدند.  راه رفتن روی دو پا ابتدایی ‌ترین انطباق در دودمان انسان‌تباران است،  و نخستین انسان‌تبارانی،  که بر روی دو پا راه می‌رفته‌اند،  ساحل ‌مردم و اررین بوده‌اند.  آردی‌ کپی که کاملاً بر روی دو پا راه می‌رفته ‌است،  اندکی بعد رشد و تکامل پیدا کرده ‌است.
      گوریلها و شامپانزه‌ها در یک زمان از این دودمان جدا شدند،  و احتمالاً ساحل‌ مردم یا اررین،  آخرین نیای مشترک ما و آنها بوده ‌است.  راه رفتن اولیه بر روی دو پا،  سرانجام منجر به فرگشت انسان گردید.  انسان‌ های امروزی از انسان‌ سایانی که بین ۲٫۳ تا ۲٫۴ میلیون سال پیش در آفریقا می‌زیستند،  تکامل یافته‌اند.
      نخستین گونه‌ های ثبت شده از انسان اولیه،  انسان ماهر و انسان گاتنگی هستند،  که در حدود ۲٫۳ میلیون سال پیش تکامل پیدا کردند.  بر طبق شواهد موجود،  انسان ماهر اولین گونه‌ ای بوده،  که از ابزار استفاده می‌کرده.  اندازهٔ مغز این انسان‌ های اولیه در حدود اندازه مغز شامپانزه بوده ‌است.  از آن زمان و در طول این چند میلیون سال تاکنون،  فرایند افزایش اندازه مغز ادامه یافته‌ است،  به طوری که با پیدایش انسان راست ‌قامت،  حجم جمجمه آن به دو برابر حجم جمجمه انسان ماهر افزایش یافته بود.
      انسان راست‌ قامت و انسان کارورز نخستین انسان ‌هایی بودند،  که به خارج از آفریقا کوچ کردند.  این گونه‌ها بین ۱٫۸ تا ۱٫۳ میلیون سال پیش در آفریقا، آسیا و اروپا پراکنده شدند.  پنداشته می‌شود،  که این گونه‌ها، نخستین گونه‌هایی بودند،  که از آتش و ابزار پیچیده استفاده کردند.
      بعضی گویند،  آغاز فرگشت انسان ‌های امروزی در آفریقا بوده‌ است،  و سپس بین ۵۰٫۰۰۰ تا ۱۰۰٫۰۰۰ سال پیش آنها به خارج از قاره آفریقا مهاجرت کردند،  و کم‌کم جایگزین انسان‌ های راست قامت در آسیا و نئاندرتالها در اروپا شدند.  فرضیه دیگری نیز به نام «فرضیه چند ناحیه‌ ای» وجود دارد،  که عنوان می‌کند انسان‌ها پس از مهاجرت انسان‌ های راست قامت از آفریقا به سایر نقاط جهان در حدود ۲٫۵ میلیون سال پیش،  در مناطق جغرافیایی مختلف به صورت جمعیت ‌های جداگانه ولی با پیوند بین نژادها فرگشت یافتند.
      شواهد نشان می‌دهد،  که هاپلوتیپ های متعددی که منشأ نئاندرتالی دارند در حال حاضر در جمعیت ‌های غیر آفریقایی یافت می‌شود.  شواهد نشان دهنده آن است،  که نئاندرتال‌ها و گونه ‌های دیگر انسان‌ سایان مانند انسان‌ تبار دنیسووا تا ۶ درصد در ژنهای انسان‌ های امروزی مشارکت داشته‌اند ،  اما در نژاد های مختلف این مقدار متفاوت است.
      انسان امروزی که انسان خردمند نامیده می‌شود،  تنها گونهٔ بازمانده از انسان‌ تباران است.  انسان‌ های خردمند باستانی بین ۴۰۰٬۰۰۰ تا ۲۵۰٬۰۰۰ سال پیش فرگشت یافتند،  و از آنان انسان‌ های به‌کالبد امروزی در اواسط دوره پارینه سنگی،  حدود ۲۰۰٬۰۰۰ سال پیش تکامل پیدا کردند.  بنابر باور بسیاری از دانشمندان انسان ‌هایی با رفتار نوین حدود ۵۰٬۰۰۰ سال پیش تکامل یافتند،  هرچند که عده‌ای آغاز رفتار نوین در انسان‌ها را هم‌زمان با فرگشت انسان‌ های به‌کالبد امروزی می‌دانند.
   نظر انوش راوید:  در چند خط بالا،  که خلاصه ای از علم فرگشت انسان است،  می بینید هنوز اول راه این تحقیق هستند،  تحقیقی که تمامی ندارد،  و هر بار با کشف جدیدی تغییر می کند.  بنابر این هیچ کس بدرستی نمی داند،  که انسان امروزی چه وقت و در کجا به تکامل رسید،  چه بسا در ساحل خلیج فارس  و در مدت خیلی کوتاه تری بوده است.  
تاریخ تمدنهای کهن ایران و جهان برای سیر رشد و تکامل تمدن را باید شناخت بویژه تمدنهای کهن ایران را  که کمتر مورد شناسایی قرار گرفته است
   تصویر یک اثر دوران کهن که در سراسر ایران پر است،  و کمتر مورد تحقیق های علمی قرار گرفته اند،  عکس شماره 7981.
……………
   برچسبها:  تمدنهای کهن, تمدن کهن ایران, تمدن کهن جهان, تمدنهای بالا دستی, فرگشت انسان, رشد و تکامل, تکامل تمدن, تکامل انسان.
………….
تمدن های کهن ایران و جهان
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.