Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان درس مهم دیگری از  تاریخ مهم و طولانی و شکوهمند ایران است.  تاریخ و تجربه های تاریخی را بدرستی بفهمیم،  تا اشتباه های تاریخی تکرار نشود.

برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان

برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان درس مهم دیگری از  تاریخ مهم و طولانی و شکوهمند ایران است
تصویر نقشه صفویه در یک نقشه جهان نما سال 1720 ، عکس شماره 3795.
 این برگه بشماره 1501 پیوست لینک زیر است:
برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان درس مهم دیگری از  تاریخ مهم و طولانی و شکوهمند ایران است
لوگو مراقب باشیم در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتیم،  عکس شماره 1606.
برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان

اولین فتوای ضد ایرانی

      میرویس هوتکی به اصفهان تبعید شد،  در اصفهان میرویس به ضعف دولت صفوی پی برد.  سپس به زیارت مکه و حج رفت،  در آنجا از علمای سنت فتوا گرفت،  که محاربه با شیعیان موافق احکام شرع است.  با این فتوا توانست پشتونها را با خود همراه کند،  و توانست با کشتن پادگان ایرانی عمدتاً شیعه در قندهار،  قندهار را استقلال نسبی از صفویه شیعه دهد.
      محمود هوتکی پسر میرویس هوتکی در  ۱۱۰۰ خورشیدی،  از راه سیستان، کرمان و یزد به اصفهان حمله نمود،  در این لشکرکشی یکی از فرماندهانش محمدخان بلوچ بود.  بعد از محاصره اصفهان و نابود کردن کشاورزی و کشتار وغیره،  شاه سلطان حسین صفوی سلطنت و تاج خود را به او تقدیم کرد،  و یک دختر و یک خواهرش را به عقد محمود داد. #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  آیا شما دقت در فتواهای دینی ضد ایرانی دارید؟
برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان

سقوط اصفهان

      سیصد سال پیش در چنین روزی محمود هوتکی بعد از اشغال شهرها و مردم جنوب شرق ایران مانند کرمان،  محاصره بیرحمانه اصفهان را آغاز کرد.  محمود هوتکی و افغانیهای پشتون همراه او همه اتباع ایران بودند،  و اکثر برای کار در شهرها بودند،  و در این شورش هوتکی ها را همراهی کردند.
      محمود هوتکی دستور داد همه محصولات منطقه نابود شود.  از اواسط خرداد 1101 خورشیدی،  اصفهان دچار قحطی شد،  و یاس و ناامیدی بر شهر مستولی گشت.  خزانه دولت خالی گردید،  و سربازان تنها از محل بودجه‌ای که کمپانیهای هلندی و انگلیسی،  مانند هند شرقی به ضمانت جواهرات شاه میدادند حقوق میگرفتند.
       شاه برای چندمین بار تقاضای صلح کرد،  ولی محمود افغان نپذیرفت.  در نهایت در سی ام مهر 1100 خورشیدی،  سلطان حسین به شکلی باور ناپذیر و منحصر بفرد،  درماندگی و ناتوانی خویش را با گذاشتن تاج بر سر محمود افغان به اثبات رسانید،  و بطور کلی شیعه صفوی مستقل ایرانی پایان یافت.
      با این شورش هوتکی و ابدالی و غلجایی و بطور کلی پشتونهای تبعه جغرافیای سیاسی ایران،  استقلال ایران بخطر افتاد،  و در نهایت زیر نفوذ استعمار انگلیس قرار گرفت،  و نیز پشتونستان مستقل شد.  این است نتیجه بی دقتی در برابر نفوذ داخل سیستم حکومت صفویه،  که بیشتر بانوان و پزشکان و رقاصان دربار آنها از شمال قفقاز بودند.  منبع تارنمای #ارگ_ایران
   پرسش از عموم:  آیا دولت صفویه می توانست این شورش را پیشبینی و جلوگیری کند؟
برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان

ادعای سلطنت و خیانتهای تهماسب میرزای صفوی

      تهماسب میرزا پسر شاه سلطان حسین صفوی پس از تصرف اصفهان توسط هوتکیان به استرآباد که تحت حکومت فتحعلی‌خان قاجار بود، پناه برد.  سپس با سقوط صفویه،  پتر یکم به ایران لشکر کشید،  و قشون روسیه در سپتامبر ۱۷۲۲ میلادی دربند و در ۱۷۲۳ باکو را به اشغال خود درآوردند.  طبق قراردادی که در سپتامبر ۱۷۲۳ تنظیم گردید،  پتر یکم به تهماسب میرزا وعده داد که او را در مبارزه با افغانان یاری دهد،  و تهماسب نیز دربند و باکو را جز قلمرو روسیه شناخت و گیلان را نیز در اختیار آنها گذاشت.
      در این رابطه، اسماعیل بیگ،  نماینده تهماسب در روسیه نیز در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۷۲۳ در پتروگراد اولین عهدنامه بین ایران (دولت تهماسب دوم) و روسیه را امضاء کرد.  به موجب بند دوم این معاهده: «اعلیحضرت شاه تهماسب شهرهای دربند و باکو را با تمام زمینها و جاهایی که به این دو شهر بسته ‌است و در کنار دریای خزر جای دارند،  و نیز ایالات گیلان، مازندران و استرآباد را برای تصرف و تصاحب ابدی به اعلیحضرت امپراتور سراسر روسیه (پتر) واگذار میکند،  و این سرزمین‌ها از این زمان تا جاودان متعلق به اعلیحضرت امپراتور سراسر روسیه و در تابعیت او خواهد بود…» تهماسب، ولایات غربی ایران را نیز به دولت عثمانی واگذارد،  و آنان هم بلافاصله همدان، ایروان و تبریز را اشغال کردند.

کلیک کنید:  تاریخ و جغرافیای حکومت صفویه

برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان

اشتباه نادر درس تاریخ

      نادر قلی که شاه ایران شد،  بدلیل نظامی بودن مفهوم راهبردی سیاسی را نمیدانست،  وی احمدخان ابدالی را به مقامهای بالای نظامی رساند.  احمد ابدالی در روزگار جوانی سرباز سپاه نادر شاه افشار شد. هنگامیکه لیاقت و کفایت او برای نادر افشار ثابت شد،  او را به حیث فرمانده نیروهای پشتون و ازبک تعیین نمود.  نهایت این کار نادر جدا کردن جنوب افغانستان را از ایران در پی داشت.
      احمد نیز در نهایت یک شاه قدرتمند شد.  احمدشاه دُرّانی همچنین معروف به احمدخان ابدالی ۱۱۰۱–۱۱۵۱خ  بنیان ‌گذار پادشاهی درانی بود.  او شخصیت محبوبی برای مردم پشتون است،  به گونه‌ای که پشتونها او را بابای پشتون مینامند.  او در جنگها مردی خونریز بود.  بهمین سادگی با یک اشتباه استراتژیک نادر قلی،  یک پشتون را قدرت داد تا در نهایت از دشمنان سرسخت ایرانی شود.
   پرسش مهدی:  آیا واقعن ارتش صفویه قوی ترین ارتش جهان آن روز بود؟
   پاسخ انوش راوید:  بله در زمان شاه عباس قویترین ارتش جهان آن روز بود،  نقل قول از خارجیها و سفرنامه ها و اتفاقهای تاریخی.  تا پایان صفویه این قدرت همچنان باقی بود،  ولی مدیریت آن دچار مشکل شد،  در زمان نادرقلی قدرت ارتش احیا شد.  نیرنگهای استعماری نادرشاه را حذف کرد،  و ارتش ایران نیز بین طایفه ای شد،  و قدرتش را از دست داد.
برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان
قبایل و اقوام افغانستان
بدون درک مفاهیم بودن پایدار معنی ندارد
      این روزها که موج جدید پناهنده و مهاجر از کشور افغانستان به ایران زیاد شده،  بهتر است اطلاعاتی از آنها و شکل گیری وجودی پنداری و رفتاری و کرداری این هم وطنان تاریخی داشته باشیم،  و همه مردم کشور آریانا را با یک دید نگاه نکرد.  بدین منظورابتدا باید بدانیم این ملت از چه قبایل و اقوام تشکیل شده اند،  و هر یک چه وابستگی روحی و ذهنی دارند.
     همچنین باید بدانیم،  هر فرد خصوصیات قالب کشور خود را حمل میکند،  سوئیسی خصوصیات سوئیسی،  و افغانستانی خصوصیات افغانی را کم و بیش همراه دارند.  دقت نکردن در شناخت و بنیاد وجودی مردم،  چه بصورت جمعی و چه فردی باعث عدم توانایی شکل گیری جامعه شناسی جغرافیایی است،  که متعاقب نگرانی و آشفتگی سیاسی و اقتصادی و نظامی را بهمراه خواهد داشت.
      افغانستان کشوری با جامعه چند قوم و قبیله‌ای است،  و مردم گرایش ویژه به قوم و قبیله خود دارند.  جمعیت این کشور متشکل از گروه‌های قومی- زبانی متعدد از جمله:  پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ایماق، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، گوجر، عرب، براهویی، قزلباش، پامیری، قرقیز، سادات و غیره است.  سرود ملی افغانستان و قانون اساسی افغانستان به چهارده قوم اشاره میکند.
      در جهان امروز افغان و افغانی را به همه مردم کشور افغانستان میگویند،  و هر تبعه کشور افغانستان افغان شناخته میشود.  ولی تعدادی عقیده دارند،  که افغان مترادف با قوم پشتون است،  اما بر بنیاد قانون اساسی افغانستان این اصطلاح به تمام شهروندان افغانستان اطلاق میشود.  در عرف بین‌المللی نیز مراد از کلمه افغان،  ملت کشور افغانستان است،  نه قوم پشتون.  #افغانستان
درست واژه افغان اوگان یعنی آب خروشان واژه اصیل ایرانی است.
   اوگان = او = آب + گان = غرش و خروش.
   حدود درصد جمعیت اقوام کشور افغانستان
   جمعیت پشتون  37 تا 50  درصد
   جمعیت تاجیک  27 تا 37  درصد
   جمعیت هزاره  12 تا 19  درصد
   جمعیت ازبک  6 تا 9  درصد
   جمعیت دیگر   10 تا 12  درصد
   پرسش از عموم:  آیا شما هنگام برخورد با یک افغانستانی از او میپرسید،  از کدام قوم است؟
برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان
ریشه یابی تیرهای انسانی یا تکگروه
      دوستی علاقه زیادی به ریشه یابی تیره های انسانی یا  ژنی و یا شناخت هاپلوگروه دارد.  برای درک و واقعیت درست این ریشه یابیها،  باید حداقل به حدود دویست هزار سال پیش برگردیم،  زمانی که رمه های انسان اولیه در آفریقا بسر میبردند،  و رمه های نئاندرتال در ایران تا اروپا پراکنده بودند.  این رمه ها طی دهها هزار سال کمک و بیش با یکدیگر ترکیب شدند.
تکگروه یا تک‌لاد یا هاپلوگروپ
      مجموعه‌ای از هاپلوتیپ‌های مشابه که دارای نیای مشترک و جهش‌های ژنی پلی‌مرفیسم تک ‌نوکلئوتید هستند.  جهشهای ژنی را میتوان به عنوان یک تک‌ گروه در نظر گرفت.  هر جهش یک هاپلوتیپ را تشکیل میدهد،  که از مجموع هاپلوتیپ ‌های مشابه یک هاپلوگروه یا تک ‌گروه ایجاد میشود.
      یعنی اگر دو یا سه جهش در ژنها صورت بگیرد،  میتوان این جهشها را در یک هاپلوگروه به صورت هاپلوگروه آ و ب و ث و… قرار داد.  تک ‌گروهها شاخه‌ای از دانش ژنتیک انسانی هستند،  و هر تک ‌گروه مطابق با مهاجرتهای اولیه بشر به قاره‌ها یا مناطق جغرافیایی مختلف تشکیل شده است.
      در ژنتیک انسانی تک ‌گروه‌ هایی که بیشترین تحقیق روی آنها انجام گرفته شده،  تک ‌گروه‌های دی ‌ان ‌ای کروموزومِ ایگرگ یا وای که از پدر به پسر منتقل میشوند.  تک‌ گروه‌های دی ‌ان‌ ای میتوکندری یا راکیزه،  که از مادر به فرزند منتقل میشوند.  در طول زیستی بشر ترکیبات ژنی و هاپلوها باعث سالم تر شدن ذهن و روح و جسم انسان شده است.
      احتمال زیاد اعتقاد بر این است،  که هاپلوگروپ جی یک،  از ایران سرچشمه گرفته ‌است.  این فرکانس در جمعیتهای مدرن به جز ایران و همسایگان غربی آن،  و  منطقه ای که از جنوب مرکزی سیبری در روسیه و شمال قزاقستان متصل است،  دارای فرکانس بسیار کمی است.  اساسی‌ترین نمونه‌های جی یک در افراد زنده شناسایی شده ‌است،  و در سراسر منطقه از شبه جزیره عربستان تا بلاروس یافت شده ‌است.
      میبینید نوشته به احتمال زیاد اعتقاد بر این است،  یعنی بطور کلی هنوز قطعیت علمی ندارد،  عقیده و نظریه است.  بهمین جهت با بررسی مهاجرتهای مختلف و ترکیب شدن رمه های اولیه و مردم هزارههای تاریخ،  هاپلوتیپ‌های مشابه و غیر مشابه زیادی بوجود آمده است.  برای همین وقتی صحبت از یک قوم میکنیم،  مثلاً میگوییم قوم کاسپین،  این نمی تواند شامل هاپلوگروپ مشخص خاص باشد،  بلکه مشابه ها وجود دارند.
      با اینکه کلی دانش درباره انسان شناسی قابل دسترسی است،  ولی همچنان عده ای دائم میگویند نژاد آریایی،  درصورتیکه در هیچ کجای تاریخ باستان و جدید آریایی را نژاد ننوشته.  آریایی در کتیبه ها یک فرهنگ است،  که مهمترین شاخص آن جشن نوروز و مراسم مختلف است،  که ریشه در تاریخ فرهنگی مشترک دارد.
      بطور کل اقوام مختلف تاریخ هر کدام ریشه در دهها هزار سال دارند،  و مشخص نیست نام آنها در هزارها تاریخ چه بوده است،  ما فقط یک نام که بیشتر بصورت فرضی است برای آنها داریم،  مانند بختیاری که یک نام جدید است.  معممولاً در یک قوم مردم با رنگ و روی مختلف دیده میشوند،  به این ترتیب هیچکدام از اقوام،  تیره خاص ژنی نیستند،  بلکه مجتمع فرهنگی میباشند.  #هاپلوگروپ,
   پرسش از عموم:  آیا میتوانید تک گروه خود را شناسایی کنید؟
برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان
انسان و تاریخ
      دیدگاه من در تارنمای ارگ ایران،  دروغهای تاریخ و دوران تمدن نویسایی ایرانی است،  دوران تمدن نویسایی با دوران اولیه انسان خردمند و قبیله و سنگ خیلی متفاوت است.  هر کدام از این دورانها کلی تاریخ حرفه ای دارد،  نمی شود با یک نوشته چند خطی آنها را دانست.  دانستن هر بخش انسان و تاریخ،  مطالعات گسترده زمان بر لازم است،  بارها گفته ام،  باید از سطحی نگری بازمانده سیستم آموزشی در ذهنهای خود دوری کنیم.
      لطف کنید چند لینک زیر را مطالعه نمایید،  تا به گستردگی دانش انسان و تاریخ پی ببریم.  این را بگم،  نوشته های این لینکها نظرات نویسنده های آنهاست،  و حتماً و حکماً نمی توانند واقعیت باشند،  ولی بما دیدی از گستردگی دانش انسان و تاریخ میدهد.
برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان
درک ملی و مردمی اصل مهم زندگی
تصویر مجسمه ابن خلدون در شهر تونس،  عکس شماره 7132.
      اگر مردمی هنگام فاجعه های ملی،  سخنان بیهوده و خنده ای بسیار گویند،  بدانیم فقر فرهنگی و شعوری آنان را فرا گرفته،  و ملتی غافل و برده و ذلیل شده اند،  چنانکه گویی در حال مستی بسوی مرگ و جهنم رانده میشوند. برگرفته از  ابن خلدون.
 
نقشه ایران در طول تاریخ
      در چند هزار سال گذشته کشور ما،  بیش از پنجاه سلسله و دویست خاندان حکومتی بخود دیده است.  در هر دوره از تاریخ تغییرات داشته،  حکومتیها و خاندانها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند،  و ملت همچنان باقی ماند.  ملت ایران تاریخی ترین ملت جهان است،  که دانش و حکومت و دولت و ارتش و دین را پایه گذاری کرد.  متاسفانه با دخالتهای وسیع استعمار و امپریالیسم،  کار بجای رسیده که ایران دارای مشکلهای زیادی شده است.  تلاش کنیم اندکی از شکوه گذشته را بدانیم،  بازگرداندن آن شکوه و بزرگی طلبمان،  جهان انقلاب چهارم صنعتی را آغاز کرده.
……………
   برچسبها:  برگ تاریخ, تاریخ تجربی, ایران افغانستان, درک ملی, مهم زندگی, اقوام افغانستان, اشتباه نادر, تهماسب صفوی, سقوط اصفهان, فتوای ایرانی.
   هشتگها:  #تجربه_تاریخ.
…………
برگی از تاریخ تجربی ایران و افغانستان
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
مستند پایان چهارصد سال حکومت خانات بخارا در بخش بزرگی از ایران تاریخی فرهنگی، و سرنوشت شهر فارسی زبان بخارا. مشروح در لینک  http://arq.ir/131
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.