Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران از نیاز بانکداری و سرمایه داری اروپایی آغاز شد،  البته تاثیر های مختلف همیشه در تاریخ دو طرفه است.  قبل از اینکه جمهوری ونیز به تاریخ ایران تاثیر بگذارد،  تمدن ایرانی به آنها تاثیر گذارده بود،  نمونه کم آن در شیر و شمشیر نشان ملی جمهوری ونیز دیده میشود.

تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران

تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران از نیاز بانکداری و سرمایه داری اروپایی
تصویر نشان ملی جمهوری ونیز،  عکس شماره 3772.
 این برگه بشماره 1471 پیوست لینک زیر است:
تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران از نیاز بانکداری و سرمایه داری اروپایی
لوگو مراقب باشیم در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتیم،  عکس شماره 1606.
تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران

تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران

      جمهوری ونیز که به نام جمهوری آسمانی ونیز مشهور بود،  حکومتی ایتالیایی و عضو جمهوری دریایی بود،  که بین سالهای ۶۹۷ تا ۱۷۹۶ میلادی وجود داشت.  بر شمال شرقی ایتالیا در منطقه ونیز،  و بخش‌هایی از جزایر یونان و بالکان حکمرانی کرد.
      دولت ‌شهر ونیز مکانی برای مردمی بود،  که از دست آزار و اذیت دولتهای اروپای مرکزی،  پس از فروپاشی امپراتوری روم،  شناخته میشد.  این حکومت در اوایل تشکیل یکی از موفق ‌ترین حکومتها در تجارت نمک بود.  در طی قرنهای متمادی این کشور به شکل امپراتوری دریایی وجود داشت.  منبع اصلی درآمد این حکومت تجارت در حوزه دریای مدیترانه بود.  ولی علاوه بر تجارت در اروپا و آفریقای شمالی به تجارت در آسیا نیز میپرداختند.
تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران از نیاز بانکداری و سرمایه داری اروپایی
تصویر پرچم جمهوری ونیز،  عکس شماره 9698.
      نیروی دریایی این حکومت در جنگهای صلیبی و به ویژه در جنگ صلیبی چهارم حضور مؤثری داشت.  بیشتر سرزمین ‌های تحت سلطه جمهوری ونیز در ساحل دریای آدریاتیک قرار داشتند.  این کشور سرزمین تجار ثروتمندی بود،  که به شکوفایی هنر و معماری در این کشور کمک شایانی کردند.  تجار ونیزی از با نفوذترین تجار کل اروپا بودند.  همچنین این کشور سرزمین جهانگردان بزرگی بود،  که از آن میان میتوان از داستانهای مارکو پولو را نام برد.
      کشف مسیرهای دریایی جدید،  به سرزمین تازه کشف شده آمریکا،  و راهیابی به غرب اقیانوس اطلس موجب افزایش قدرت جمهوری ونیز و شناخته شدن آن به عنوان یکی از ابر قدرتهای عرصه دریانوردی شد.  جمهوری ونیز در اغلب دوران خود مشغول درگیری با نیروی دریایی امپراتوری عثمانی بود.
      در پی حمله قوای پادشاهی اتریش – مجارستان و ارتش ناپلئون بناپارت به جمهوری ونیز در سال ۱۷۹۷ این کشور پس از مدتی نزدیک به هزار سال از هم پاشید،  و بین کشورهای فرانسه و اتریش – مجارستان تقسیم شد.
      پس از سقوط امپراتوری روم غربی به دست اقوام مهاجر در قرن ۵ میلادی،  افراد بازمانده از امپراتوری روم از شهر رم فرار کردند،  و عازم شمال شدند.  توانستند کنترل شهرهای مهمی همچون ونیز و پیزا را در دست بگیرند،  و دولت ‌شهری مستقل از امپراتوری روم شرقی،  که جایگزین روم غربی در منطقه شده بود،  تشکیل دهند.
      ونیز در نخستین گام توانست با کمک نجبای رومی،  جمهوری خود را تشکیل دهد،  که در راس آن یک دوک قرار داشت،  که بدست شورای بزرگ ونیز انتخاب میشد،  و نوع حکومت،  از نوع الیگارشی نجبا و تجار بود.  این جمهوری تازه‌ تأسیس به واسطه موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی خود،  به صورت جزیره‌ای در کنار دریای آدریاتیک توانست،  طی سدههای ابتدایی قرون وسطی،  تبدیل به یک قدرت بزرگ دریایی و تجاری در جنوب اروپا شود.  همچنین مانعی بر سر ادامه فتوحات مسلمانان در شمال دریای مدیترانه گردید.
      طی قرون وسطای میانه،  ونیز به واسطه گسترش نفوذ دریایی و تجاری خود در مدیترانه،  که فضایی میان مسلمانان با اروپاییان بود،  توانست ثروت عظیمی بدست آورد.  اما این جمهوری در جنگ و برخورد با نورمن‌ های مستقر در جنوب ایتالیا شکست خورد،  تا نتواند حوزه تجاری خود را به غرب مدیترانه برساند.  با آغاز جنگهای صلیبی در سال ۱۰۹۶ میلادی،  ونیز از همان ابتدا درگیر این واقعه بزرگ گردید.
      نیروی دریایی ونیز در تسخیر شهرهای ساحلی فلسطین و شام بدست صلیبیون تأثیرگذار بود،  و پس از جنگ صلیبی اول نیز،  ونیز کمکهای نظامی و تجاری خود را به پادشاهان صلیبی مستقر سرزمین مقدس ادامه داد.  شاخص‌ترین آن جنگ صلیبی ونیزی از ۱۱۲۲ تا ۱۱۲۴ میلادی بود.  این رویه سبب شد،  تا این جمهوری طی قراردادی با بیزانس در دوران ایزاک دوم،  علاوه بر مفاد تجاری،  زائران و نیروهای امپراتوری را به سرزمین مقدس برساند. 
تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران از نیاز بانکداری و سرمایه داری اروپایی
   نقشه قلمروها و راه‌های دریایی تحت تسلط جمهوری ونیز در سده پانزدهم میلادی،  عکس شماره 9699.
تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران

ریشه تشکیل اولین جغرافیای سیاسی ایران

#تاریخ_جغرافیای_سیاسی_ایران
      ریشه تشکیل دولت صفویه یعنی آغاز جغرافیای سیاسی در ایران به جمهوری ونیز مربوط است،  قبل از آن تا زمان ساسانیان ایران دارای جغرافیای قبیله ای بود.  در جمهوری ونیز سرمایه داری و بانکداری یهودی شکل و قدرت گرفت.  از صفات این نوع سرمایه داری،  که تاکنون هم ادامه دارد،  تولید جنگ و نگهداری قدرت برابر در دو طرف جنگ است،  که از این طریق بر ثروت خود اضافه کنند.
      بعد از ساسانیان ایران و منطقه وارد سازمان قبیله ای شدند،  و دیگر حکومت قدرتمند مرکزی نبود،  شهرهای بزرگ پایتختی نیز وجود نداشتند.  تا اینکه سلاجقه به نام عثمانی در ادامه هون ها وارد خاک اروپا شدند.  این بهترین فرصت را برای سرمایه داری یهودی ایجاد کرد،  از جمهوری ونیز کلی گردشگر و بازرگان راهی ایران شدند. داستانهایی مانند ماکوپلو ساختند،  همه بقصد جاسوسی و تولید پول و آغاز طرح استعمار بود.
      جمهوری ونیز بخاطر رفع خطر از خود،  و ایجاد طرفهای متخاصم دور از اروپا،  قبایل شیعه ایرانی را در مقابل قبایل سنی ایرانی بنام شیعه صفوی و سنی عثمانی  قرار داد.  از هر دو طرف به میزانی که لازم بود،  که یکی از دیگری قدرتمند تر نشود،  حمایت کرد و اسلحه و کارشناس فروخت.  برای اینکه به این دو متخاصم شکل گرفته،  بتواند وام دهند،  برای آنها پایتخت و بانکداری و پول و غیره ساختند.
      با بزرگ و قدرت گرفتن لندن،  بانکداری یهودی به لندن منتقل شد،  و روش آنها را در لندن ادامه دادند.   سپس در لندن ایران را بعنوان حفاظتی در مقابل استعمار هند مورد سوء استفاده قرار دادند.  در تمام دوران جمهوری ونیز و لندن کلیه کتابهای علمی و تاریخی و دینی ایران و ترکیه و غرب آسیا را خارج کردند،  و از میان آنها دانش های مختلف بدست آوردند.
      در ونیز چندین اثر تاریخی از دوران جمهوری ونیز باقی است،  که بارهای شتر و قاطر و کشتی،  دارند کتاب از ایران میبرند.  در این طرحهای دیواری و غیره،  بقدری کتاب زیاد و بی ارزش است،  که از بار شتر دارد بزمین میافتد.  یهودیهای ونیز به زبانهای غرب آسیا آشنا بودند،  و توانستند از آن کتابها سوء استفاده سیاسی و اقتصادی و علمی کنند.  هر کدام را لازم دیدن برای مردم منطقه بازنویسی کنند،  و تاریخ نویسی استعماری را شکل دادند.
تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران

پرسشها و پاسخها

تعدادی دیدگاه و پرسش و پاسخ.
   پرسش از عموم:  آیا جمهوری ونیز در راستای جنگهای صلیبی بود؟
   پاسخ شما:  لطف کنید در بخش کامنت در زیر بنویسید.
   پرسش اول بهرام:  آیا مطالبی که درباره تبار پدری و مادری،  و نام و نسب و ریشه شاه اسماعیل که در منابع هست جعلی هست یا واقعیت دارد؟
   پاسخ انوش راوید:  مطابق بقیه تاریخ بخشی واقعی و بخشی دروغ است،  و هر دو،  هم واقعیت و هم دروغ آن،  ریشه در جنگ عثمانی و ونیز ۱۴۶۳ تا ۱۴۷۹ دارد.  تشخیص واقعیتها از دروغها نیازمند پژوهش مستقل حرفه ای است.
   پرسش دوم بهرام:  آیا حقیقت داره که از شاه عباس صفوی به بعد بقیه شاهان صفوی از مادران گرجی یا چرکس بودند؟
   پاسخ انوش راوید:  قفقاز از استانهای حکومت صفویه بود،  و مردمان آنجا خارجی نبودند.  جهت اطلاع بیشتر به ریشه تشکیل اولین جغرافیای سیاسی ایران.
تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران
عقب نمانیم
تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران از نیاز بانکداری و سرمایه داری اروپایی
تصویر انوش راوید در یک قلعه تاریخی،   عکس شماره 7286.
     آنچه ما را عقب مانده نگه میدارد،  گمان کنیم که دانیم،  ولی چه بسا کم و اشتباه و یا دروغ هستند که میدانیم.  باید در این قرن تخصص و تخصصی تر بودن،  بیش از پیش،  و بیشتر و بیشتر،  بدنبال دانستن واقعی باشیم،  رویا و خیال و تصور،  و دروغهایی که بجای دانش گفته اند را بشناسیم،  و از آنها دوری کنیم.
……………
   برچسبها:  تاثیر جمهوری, جمهوری ونیز, تاریخ ونیز, ریشه تشکیل, اولین جغرافیای, سیاسی ایران, جغرافیای سیاسی, دولت صفویه, عقب نمانیم.
   هشتگها:  #تاریخ_ونیز.
…………
تاثیر جمهوری ونیز در تاریخ ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
تفاوت فرهنگی تاریخ اروپا و فرهنگ ایران در کولوسیوم و تخت جمشید دیده می شود، مشروح در http://arq.ir/118
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.