Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی را ما ساکنان روستا باید بخوبی بدانیم،  تا بتوانیم یار شوراها باشیم،  و در جهت رشد و شکوفایی روستا بیشتر موثر و مفید باشیم.  در زمانی زندگی می کنیم که اطلاعات و ارتباطات براحتی در اختیار ماست،  اگر بگوییم نمی دانستم و خبر نداشتم خیلی بد است،  یا در واقع گویای نادانی واقعی است.

وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی

وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی
تصویر از تخت جمشید،  عکس شماره 3736.
 این برگه بشماره 1149 پیوست لینک زیر است:
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی
      بر اساس ماده‌ 68 قانون شوراها وظایف‌ و اختیارات‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا عبارت‌ است‌ از:
الف‌) نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ تصمیم‌های‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا.
ب‌) بررسی‌ و شناخت‌ کمبودها، نیازها و نارسایی‌های‌ موجود در روستا و تهیه‌ طرحها و پیشنهادهای‌ اصلاحی‌ و عملی‌ در این‌ زمینه‌ها و ارایه‌ آن‌ به ‌مقامات‌ مسئول‌ ذی‌ربط‌.
ج‌) جلب‌ مشارکت‌ و خودیاری‌ مردم‌ و همکاری‌ با مسئولان‌ اجرایی‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی‌ که‌ در ارتباط‌ با روستا فعالیت‌ میکنند و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ پیشبرد امور آن‌ها.
د) تبیین‌ و توجیه‌ سیاستهای‌ دولت‌ و تشویق‌ و ترغیب‌ روستاییان‌ جهت‌ اجرای‌ سیاستهای‌ مذکور.
هـ) نظارت‌ و پیگیری‌ اجرای‌ طرحها و پروژه‌های‌ عمرانی‌ اختصاص ‌یافته‌ به‌ روستا.
و) همکاری‌ با مسئولان‌ ذی ‌ربط‌ برای‌ احداث‌، اداره‌، نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از تاسیسات‌ عمومی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و رفاهی‌ مورد نیاز روستا در حدود امکانات‌.
ز) کمک‌ رسانی‌ و امداد در مواقع‌ بحرانی‌ و اضطراری‌ مانند جنگ‌ و وقوع‌ حوادث‌ غیر مترقبه‌ و نیز کمک‌ به‌ مستمندان‌ و خانواده‌ های‌ بی ‌سرپرست‌ با استفاده‌ از خودیاریهای‌ محلی‌.
ح‌) تلاش‌ برای‌ رفع‌ اختلافات‌ افراد و محلات‌ و حکمیت‌ میان‌ آن‌ها.
ط‌) ایجاد زمینه‌ مناسب‌ جهت‌ اجرای‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و حفظ‌ نظافت‌ و تامین‌ بهداشت‌ محیط‌.
ی‌) همکاری‌ با نیروهای‌ انتظامی‌ جهت‌ برقراری‌ امنیت‌ و نظم‌ عمومی‌.
ک‌) ایجاد زمینه‌ مناسب‌ و جلب‌ مشارکت‌ عمومی‌ در جهت‌ اجرای ‌فعالیتهای‌ تولیدی‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ دولتی‌.
ل‌) جلب‌ مشارکت‌ و همکاری‌ عمومی‌ در انجام‌ امور فرهنگی‌ و دینی‌.
م‌) انتخاب‌ فردی‌ ذی‌صلاح‌ به‌ سمت‌ دهیار برای‌ مدت‌ چهار سال‌ بر اساس‌ آیین ‌نامه‌ مربوط‌ و معرفی‌ به‌ بخشدار جهت‌ صدور حکم‌.
   تبصره‌:  عزل‌ دهیار با رأی‌ اکثریت‌ اعضای‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا بر اساس‌ آیین ‌نامه‌ مربوط‌ انجام‌ میشود و به‌ بخشدار جهت‌ صدور حکم‌ عزل ‌اعلام‌ میگردد.
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی

بهترین کار برای روستای ما

      بهترین کاری که اعضای شورای روستایی در هر کجای ایران،  منجمله بیشتر از همه در روستای ما می توانند انجام دهند،  تولید طرحهای جلب گردشگر است.  مثلاً در روستای ما یعنی چند روستای همجوار چلاسر کمتر از ده بومگردی داریم،  که سالانه کمتر از یکهزار گردشگر دارند.
      ظرفیت روستای ما یکصد بومگردی با ظرفیت یکهزار نفر و بازدید سالانه حدود دویست صد هزار نفر است.  با حساب هر گردشگر حدود دویست هزار تومان خالص در روستا خرج کند،  چهل میلیارد تومن پول به روستای ما می آید.
      امیدوارم شوراها از کارها و فکرهای ساده مانند خاک ریزی یک کوچه و نصب سطل زباله دست بردارند،  و اندیشه های بزرگ ملی روستایی داشته باشند،  خود بخود با کارها بزرگ،  کارهای کوچک را خود مردم ردیف می کنند.
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی

اگر دولت دستم بود

      بجای کردارها و گفتارها و رفتارهای غیر اصولی و غیر واقعی،  کارهای زیر را اصلی و مهم در دستور و برنامه قرار می دادم. 
  1 ــ  سیستم آموزشی را به پردازش محوری تغییر می دادم،  و حافظه محوری در آموزش را کنار می گذاشتم.  آینده کشور اشخاص با ذهنهای پویا و جویای و پردازشگر نیاز دارد.
  2 ــ  سیستم اداری را بطور کامل اتوماسیون تحت وب می کردم،  زیرا بیشترین صدمات بکشور در حال حاضر بخاطر وضع اداری قدیمی است.  با سیستم اداری قدیمی کشور در گذشته مانده،  و نمی تواند وارد آینده شود.
  3 ــ  مطالعات طرح جدید تقسیمات کشور را بخاطر کم آبی بر اساس هشت منطقه آبخیزی و چهل حوزه آبی آغاز و اجرایی می کردم.  تقسیمات استانی کنونی بر اساس نام قومیتی،  بسیار قدیمی و غیر توجیهی است،  بهتره پایان داده شود.
  4 ــ  مطالعات طرحهای بزرگ ملی مانند کانال یا تونل آب سراسری ایران را آغاز و برای اجرا از مردم کمک می گرفتم.  کشور ما در حال حاضر فاقد طرحهای بزرگ سازنده ملی است،  درصورتیکه به این نوع طرحها نیاز زیادی است.
  5 ــ  مطالعات طرحهای کشاورزی فوق مدرن سرپوشیده را آغاز و اجرایی می کردم. کشاورزی سنتی قدیمی باعث نابودی منابع مالی و آبی و خاکی و انسانی شده،  و کمتر از نیمی غذای کشور را تامین می کند،  که برای آینده کشور باید هر چه زودتر پایان یابد.
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی

پرسشها و پاسخها

   پرسش یک دوست:  آیا فقط وبسایت تعیین کننده میزان رای است،  چه عواملی تعیین کننده تعداد آراست؟
   پاسخ انوش راوید:  از رده بندی وبسایتهای هفت نامزده ریاست جمهوری 1400 در گروه نوشتم،  البته انتخاب و تعداد رای به خیلی مسائل بستگی دارد.  حال اگر بر طبق رده بندی وبسایتها بررسی کنیم،  در دوران انتخابات بخاطر تبلیغات در تلویزیون دولتی و غیره،  پنج برابر رتبه کسب کردند،  یعنی اگر من هم در این تبلیغات جا داشتم،  رتبه کنونی وبسایتم رقم کمتر از یکصد هزار را نشان می داد،  و اول اول صف رده وبسایتی فوق بودم.
     وبسایت نشان از تعداد بازدیدهای اشخاص علاقمند است،  تعداد آرا به کل جامعه و تاثیر تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم و منفی سازی شده دارد.
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی
   تصویر هر ملتی بنا به لیاقت و شایستگی خود در دنیا قدرت دارد،  نگاره ای در تخت جمشید،  عکس شماره 7086.
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی
     در انتخاب اعضای شورا و دهیار دقت کنیم،  انتخاب آنها بعهده اهالی و بخشداری و فرمانداریهاست.  آنها باید با هوش نیاز امروز،  و با سواد و اهل مطالعه و علاقمند واقعی به پیشرفت و درک اقتصادی باشند.  اندیشه رونق روستا و جذب جوانان و سرمایه به روستا را داشته باشند.  انتخاب افراد کم سواد و کم هوش باعث نابودی روستا و زندگی روستاییان میشود.
……………
   برچسبها:  وظایف شورا, اختیارات شوراها, شورای اسلامی, شورای روستایی, بهترین کار, برای روستا, روستای ما, دولت من.
   هشتگها:  #شورا, #شورای_اسلامی.
…………
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستایی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
این هنرمند شمالی ایرانی خاله صغرا است، او بهترین ریسنده محلی ایرانی است، که می شناسم. صدای دستگاه ریسندگی تاریخی او یکی از بهتریم آواهاست. مشغول بافتن لبند یا لابند است، که همان چادرشب رختخواب پیچ، برای بسته بندی تشک و لحاف و پتو و غیر است. این لابندها از کامواهای ابریشمی یا پنبه ای درست می شوند. این نوع دستگاه از زمانهای باستان، در ایران استفاده می شد، و از ایران باستان به همه نقاط دنیا رفت. این صنعت دستی خانگی روستایی از چند دهه پیش رو به نابودی رفت، ولی اشخاص هنرمندی مانند خاله صغرا این هنر ایرانی را زنده نگه داشته، و در حال آموزش آن هستند. مشروح در لینک  http://arq.ir/423
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.