Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده

     تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده آنچه که من متوجه شدم،  تمدن از حوزه خلیج فارس شروع شده،  و از این ناحیه به تمام جهان رفته است،  مشروح در اینجا.  ولی غربیها بویژه اروپائیان نمی خواهند بگویند،  که تمدن از این ناحیه بوده،  و سپس به تمام جهان رفته است.  من  در ارگ نیز سعی می کنم درباره آغاز و رشد و تکامل تمدن بگویم،  و بنویسم،  و امیدوارم جوانان باهوش متخصص پیگیر این مهم باشند.  درست دانستن از تاریخ باعث می شود،  تحلیلگران مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی،  برای آینده بدرستی برنامه ریزی نمایند.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
   تصویر شماره ۸۵۴۵،  سمت راست تصویر مرد ایستاده کار جیرفت،  سمت چپ تصویر خیالی کیومرث بر اساس روایت شاهنامه فردوسی.

داستان خیالی زئوس

      یکی از نشان هایی که بر سکه های مشهور شده به الکساندر و اروپایی است،  مرد نیم لخت ایستاده که می گویند هرکول است،  و یا مرد نیم لخت نشسته که زئوس نامیده شده.  من هر چه در تاریخ یونان یا گریک یا گریس گشتم،  هیچ اثر تاریخی در این باره نیافتم،  که چطور به ناگه اینها در سکه ها ظاهر شده اند،  هر چه بود داستان و طرح دیدم ، هیچ اثر تاریخی در اروپا در این باره وجود ندارد.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
عکس پیکره زئوس در طرح خیالی،  عکس شماره ۸۵۲۱.
   داستان و پرت و پلا از ویکی پدیا:  فیدیاس آتنی،  در حدود سال ۴۳۵ پیش از میلاد،  این مجسمهٔ پیکره زئوس ۱۲ متری را ساخته و زینت نیایشگاه زئوس در المپیا کرد.  این مجسمه که یکی از عجایب هفتگانهٔ دنیای قدیم شناخته می‌شد،  بعدها دزدیده شد.  تصویر فوق نقاشی سده ۱۶ از این مجسمه‌ است.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
   تصویر هایی از اولین مرد نیمه لخت نشسته از چهار هزار سال پیش ایلام،  این واقعیت است نه داستان های تخیلی جدید،  این زئوس است،  نه آن زئوس،  عکس شماره ۴۰۹۱.
   ــ  زئوس = زاوس = ز + اوس،  ــ  اوس = استاد، رئیس، رهبر، بزرگ،  مشروح  در اینجا.
   مهم  ــ  جوانان باهوش متخصص ایرانی،  اغفال ترفند های رنگارنگ تاریخ نویسی استعماری درباره موضوع های مختلف تاریخ نشوید.  آنها همه چیز را رنگ می کنند و دروغ و دونگ می گویند،  تا مقاصد خودشان را پیش ببرند،  خودتان بر اساس داده های تاریخی و ایرانی و واقعی،  مستقل تحقیق و تحلیل کنید.
     توجه:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir .
. . . این پست ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

مرد نشسته بر تاریخ

      آنچه که از اولین مرد نیمه لخت نشسته بر صندلی وجود دارد،  مربوط به پرچم شهداد است،  در این درفش به وضوح نشان می دهد،  که بزرگی و یا شاهی بر صندلی نشسته و عقابی در آن درفش نقش بسته است.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
تصویر درفش شهداد،  عکس شماره ۲۷۶۴ .
      تصویر های زیادی از مرد نیمه لخت نشسته بر صندلی در ایران و بین النهرین وجود دارد،  که در موزه ها بفراوانی یافت می شوند،  که نشان می دهد این تصویر از ایران و میان رودان به یونان رفته است.  در ادامه تحقیق درباره سکه های معروف به الکساندر،  براحتی متوجه می شویم،  که این سکه ها مربوط به گریس یا کریک قاره اروپا نمی باشند،  بلکه مربوط به غرب قاره کهن هستند،  و اکثر نیز در این ناحیه کشف شده اند.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
تصویر از مرد نیمه لخت نشسته بر صندلی،  از میانرودان،  عکس شماره ۸۵۲۲.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
   نقش مرد نیمه لخت یک حکمران یا پادشاه با نوشتاری به خط نیا ایلامی،  مجموعه محبوبیان لندن،  عکس شماره ۵۲۶۵.
      نمونه تصویر مرد نیمه لخت نشسته بر صندلی در تصویرها و موزه های ایران و بین النهرین زیاد است،  جهت دیدن در جستجو های عکس بنویسید:  Sumer, Babylon .  جام زندگی را نیز در اینجا
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
   تصویر هایی از اولین سکه ها با مرد نیمه لخت نشسته بر صندلی،  400 تا ۴۵۰ ق.م،  عکس شماره ۶۹۱۱.  در نوشته آن آمده،  که سکه پارسی و ایرانی،  و پادشاه با عصای سلطنت است:  "پروردگار بزرگ پارس،  که  او دارای قدرت یا اقتدار سلطنتی است".  متن از مجله ادبیات مقدس دوره ۱۰۵ شماره ۴ دسامبر ۱۹۸۶ صفحات ۶۳۳ تا ۶۴۲ ،  درصورت تقاضا لینک ارسال می شود.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
   تصویر هایی از مرد نیمه لخت نشسته بر صندلی،  عکس شماره ۶۹۱۲،  سمت راست مرد نشسته بر چرخ بالدار و پرنده در دست و سه حرف باستانی،  در ۴۰۰ ق.م،  از آخرین سکه شاه پارسی در دوره انقیاد یهود.  سمت چپ مرد نیمه خت نشسته بر صندلی که درخت زندگی با پرنده مقابل اوست و خوشه برسم در دست.
      در تاریخ نویسی استعماری تمام تلاش آنها این است که بنویسند و بگویند که این مرد نشسته بر سکه ها زئوس است،  نه بزرگ ایرانی.  آنها با این دروغ گویی در تاریخ می خواهند غرب را مظهر و مهد تمدن بدانند.  وظیفه جوانان باهوش متخصص ایرانی است،  که تاریخ کشور خود را از دروغ و دونگ تاریخ نویسی استعماری نجات دهند.

مرد ایستاده بر تاریخ

      تصویر های زیادی از مرد ایستاده نیمه لخت در تاریخ ایران وجود دارد،  که همه گویای این هستند،  آنچه در سکه های یونانی و اروپایی به تاریخ یونان نسبت می دهند ، همگی ایرانی و از عمق تاریخ ایران و قاره کهن می باشند.  آنچه که در سکه های یونانی بعنوان هرکول گفته شده همه بدون داشتن سابقه عینی تاریخی هستند،  یعنی در واقع ریشه در قاره کهن و ایران دارند.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
   تصویر مرد های ایستاده نیمه لخت ایلامی،  پادشاهان و خدایان،  از ۳۳۰۰ تا ۴۲۰۰ سال پیش،  عکس شماره ۴۰۹۶.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
    تصویر سه مرد ایستاده نیمه لخت در تاریخ ایران، که گویای واقعی از تاریخ هستند،  نه مانند داستان های فرنگی الکی و بدون درک از تاریخ،  از این دست آثار در موزه ها زیاد است،  عکس شماره ۴۰۹۲.    
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
تصویر هرکول در بیستون و هرکول در یک ظرف هخامنشی،  عکس شماره ۴۰۹۷.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
تصویر هایی از هرکول های قاره کهن،  نمونه زیاد است،  عکس شماره ۴۱۱۹.
   ــ  هرکول = ارکول = ار = ایران + کول، دوش، کتف =  یا کشتی گیر و قوی.  در فرنگ برای هرکول هیچ ریشه یابی در آثار و ادبیات ندارند،  فقط هر چه هست از قرون میانه و جدید و داستان هایی است،  که هیچ سند و مدرک تاریخی برای اصل آنها وجود ندارد.  اطلاع از ار و ایر در اینجا.
   ــ  ارمز = ارمزد = هرمز = هرمزد = ار یا هر ایران + مز یا مزد  =  قوی و بزرگ و دانا،  مانند مزدیسنی یا مزدک.
   ــ  طول زمان و مکان همیشه باعث تغییر آوا در واژه ها می شود،  و این تغییرات به نوبه خود در شرایط ژئوپلتیکی و تکنیکی،  زبان های جدید را بوجود می آورند. 
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
   تصویر ارکول یا ارمز در ظرف هخامنشی و ظرف جیرفت،  نمونه در موزه ها و اینترنت زیاد است، عکس شماره ۴۲۲۴.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
   تصویر مجسمه های گلی سومری مکشوفه در یکی از معابد میانرودان ،  حدود ۵۰۰۰ سال پیش،  که همه دست بر سینه دارند،  دقیقاً شبیه نمونه های متعددی از سنگ نگاره های مکشوفه در تیمره و میرملاس ایران،  که بوضوح نشان می دهد،  تمدن کهن از شرق به غرب در سومر رفته است.  کشف و عکس از آقایان پژوهشگر محمد ناصری فرد و امین آزادبخت،  جهت عکسها و اطلاعات بیشتر پیام بگذارید،  عکس شماره ۴۲۲۵.  
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
   تصویر کتیبه معروف المسند،  الفبای باستانی پادشاهی سبا،  قرن ۸ قبل از میلاد،  در اینجا،  که به نظر باستان شناسان،  کهن ترین خط سامی و منحصر بفرد است،  بنظر آنها این خط تقلیدی از هیچ خط دیگری نیست،  و تاکنون نتوانسته اند مشابه ای از آن در دنیا پیدا کنند.  در پژوهش های میدانی سنگ نگاره های ایران موفق به کشف کتیبه های خطی مشابه و به مراتب کهن تر از آن در ایران شدیم.  شاخصه کتیبه سبا وجود هشت نقش برجسته بزکوهی،  نماد ایران باستان و جیرفت و ایلام است،  که در کلیه کتیبه های مشابه در ایران هم تکرار شده،  و نشان از گستردگی تمدن های کهن ایران در یمن و عربستان و زایش خط های اولیه از ایران دارد،  محل تیمره،  کوه های اطراف خمین،  عکس محمد ناصری فرد.   عکس شماره ۴۲۲۶.  
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
   عکس فیل که الکی می گویند سکه یونانی سلوکی است،  و مهر فیل در هزار سال قبل از آن در کابلستان،  عکس شماره ۴۱۱۶.  سند بیاورند که تصویر این فیل چند سده،  نه!،  فقط چند دهه قبل در یونان وجود داشته!؟  نمی تواند چون وجود نداشته.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
بروم سر اصل مطلب
      ای تاریخ دان های الکی،  که بیشتر تاریخ و دست آورد های تاریخی ایران را واگذار به یونان و مغول و این و آن کرده اید،  خجالت بکشید،  اینقدر سینه چاک تاریخ فرنگ و مرنگ این و آن نباشید،  اینقدر تاریخ کشور ایران را به غیر واگذار نکنید،  و روی کاغذ شکست خورده از همه نکنید.  جوانان باهوش متخصص ایران،  تحقیق واقعی عینی و عملی کنید،  و تاریخ ایران را از دروغ و دونگ نجات دهید،  نگذارید طوطی ترفند های تاریخ نویسی استعماری شوید،  و نگذارید اینقدر دروغ و دونگ تاریخی در سیستم آموزشی بگویند.  درصورت ادامه اینهمه دروغ های تاریخی در تاریخ ایران،  و عدم توجه و برداشت دروغها از تاریخ ایران،  باید در انتظار سرنوشت بدی بود.
   مهم ــ  سیاست استعماری دروغ گویی های بزرگ در تاریخ نیز تاریخ مصرف دارد،  در این دوره با کمک وسایل نوین ارتباطی،  آن سیاستها را پایان می دهیم،  و امید داریم جوانان باهوشی پرورش یابند،  که هر پرت و پلایی در تاریخ و سرنوشت را قبول نکنند،  و خوب تحقیق و تحلیل تخصصی نمایند.
تاریخ مرد نشسته و مرد ایستاده
عکس انوش راوید در موزه آذربایجان،  تابستان ۹۳ ،  عکس شماره ۳۸۱۱.
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir .
ارگ   http://arq.ir