بایگانی برچسب: s

اول کار تاریخ نویسی نوین ایرانی

اول کار تاریخ نویسی نوین ایرانی هستیم و تاکنون هیچ اقدام حساب شده علمی برای تاریخ نویسی نوین ایرانی انجام نشده، می توانیم با درک درست از تاریخ و با درایت، تاریخ را حساب شده و علمی نگارش جدید کنیم. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در عمومی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

چند سفارش تاریخی انوش راوید

چند سفارش تاریخی انوش راوید ما ملت اول راه تجربه آزادی اندیشه و قلم در اندازه مجازی و اینترنتی آن هستیم، و امیدوارم سربلند از این آزمایش بیرون آییم، و قبول شویم، تا بتوانیم به مرحله اصلی آن برویم. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فلسفه و بینش, ویژه وبسایت | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خلاصه انواع تاریخ نویسیها

خلاصه انواع تاریخ نویسیها در ارگ ایران، گفته اند چند روش و نوع تاریخ نویسی وجود دارد، مانند، اجمالی، ترکیبی، روایی، تحلیل، و روشهای مختلف غربی. برای هر کدام تعریفها نوشته اند، و افرادی دانسته یا ندانسته از این روشها پیروی می کنند. اما از ابتدای قرن جدید، سه نوع اصلی تاریخ نویسی، یا سه نوع مکتب تاریخ نویسی برای ما بوجود آمد یا آشکار شد. مشروح در لینک زیر ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ویژه وبسایت | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

جلسه تاریخ نویسی استعماری راهبرد ملی

جلسه تاریخ نویسی استعماری راهبرد ملی، در ادامه جلسات در گروه فرهنگی علمی راهبرد ملی درسهای جامعه شناسی تارنمای ارگ ایران است. این یکی از مهمترین موضوعات تاریخی و اجتماعی است، که عدم دقت و شناخت آن، آسیبهای جدی به تمامیت جغرافیایی ایران و تمدن جهان می زند. قبلاً درباره تاریخ نویسی استعماری زیاد گفته و نوشته ام، در سیستم آموزشی، از آن چیزی نگفته که هیچ، بلکه تا توانستند این موضوع مهم را پنهان کرده، و باعث شدند جوانهای ایران چیزی در این باره ندانند. سعی می کنم با تکرار مکرر و با سر فصلهای جدید، این مهم را به باهوشها بشناسانم، تا بمرور بقیه نیز متوجه شوند. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تاریخ ایران | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

علم تاریخ و تاریخ نویسی علمی

علم تاریخ و تاریخ نویسی علمی عزیزانی که به وبلاگ ارگ ایران انوش راوید می آیند و می خوانند،  و پرسش های زیادی دارند،  ابتدا باید از علم تاریخ بدرستی بدانند.  گرایشها و بخش های مختلف این علم را بشناسند،  و بر اساس رشته مورد علاقه اشان بخوانند و پرسش نمایید. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در عمومی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , | ۱ دیدگاه