Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

اهمیت معدن و تولید و کاربرد مس در تاریخ زیاد است اولین مردمی که توانایی استخراج و ذوب و آلیاژ مس را یافتند پایه تمدن را گذاشتند.  اولین اشیاء مسی که در ایران کشف شدند از هزاره اول تاریخ ایران است.  تپه زاغه و تپه قبرستان در قزوین، تپه سیلک در کاشان، تل ابلیس، تل آتشی و تپه یحیی و شهداد در استان کرمان،  تپه حصار در دامغان،  و طالمسی اصفهان و… از قدیمی‌ترین مناطقی هستند که ایرانیان برای نخستین بار در آنها از فلز مس استفاده کردند.

اهمیت معدن و تولید و کاربرد مس در تاریخ

اهمیت معدن و تولید و کاربرد مس در تاریخ زیاد است اولین مردمی که توانایی استخراج و ذوب و آلیاژ مس را یافتند پایه تمدن را گذاشتند
تصویراز ضایعات مس،  عکس شماره 3177.
 این برگه بشماره 1520 پیوست لینک زیر است:
اهمیت معدن و تولید و کاربرد مس در تاریخ زیاد است اولین مردمی که توانایی استخراج و ذوب و آلیاژ مس را یافتند پایه تمدن را گذاشتند
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره 1616.
اهمیت معدن و تولید و کاربرد مس در تاریخ

اهمیت معدن و تولید و کاربرد مس در تاریخ

      استخراج معادن مس بخش مهمی از تمدن برای بیش از 70 قرن است،  اولین شواهد استخراج معدن مربوط به شش هزار سال قبل در ایران و سپس مصر باستان است،  از مس و آلیاژهای آن برای ابزار و سلاح استفاده میکردند.  با گذشت زمان و دانشی که از استخراج و تولید و کاربرد مس یافته شده بود،  برای استخراج مواد معدنی دیگر مانند طلا، نقره، زغال سنگ و آهن استفاده و تکامل یافت،  که نشان از اهمیت مس در رشد و تکامل تمدن دارد.
      ایرانیان دوران کهن خیلی سریع یاد گرفتند که میتوان از مس و ترکیبهای آن ابزارها و مجسمه های و زینت آلات مختلف بسازند،  که امروزه زینت بخش همه موزه های جهان هستند.  سپس از مس برای سکه استفاده شد،  متعاقب طی یکهزاره دانش و صنعت مس از ایران به سرزمینهای دیگر مانند مصر و یونان و آتروسک رفت.  در هزارههای نخست تمدن،  مردمانی که مس را زودتر شناختند و از آن بهره بردند،  توانستند تولید بیشتر داشته باشند،  و متعاقب توانایی اقتصادی و نظامی و برتری اجتماعی یافتند.
      ایرانیان اولین مردمی بودند که از مس در معماری استفاده کردند،  آثار نشان میدهد برای بست و جا سازی سنگها و ستونها از مس استفاده شده است.  در تزیینات و دفاعی کاخها هم از مس استفاده کردند،  این کابردها قدرت بیشتری بهمراه آورد،  و حکومتهای یکپارچه ایجاد شد.  ایرانیان از مس و ظروف مسی برای درمان بیماریهای مختلف استفاده میکردند،  بعضی ظروف مسی که از گذشته ها باقی است،  نشان از اهمیت معنوی مس دارد.
     چکش خواری و رسانایی مس آن را به یک ماده ایده آل برای بسیاری از صنایع و هنرها تبدیل کرد،  درکل مس به عنوان یک ماده همه کاره و حیاتی با کاربردهای بیشمار،  نقش مهمی در تاریخ ایفا کرده و همچنان ادامه دارد.  امروزه اطراف ما پر از مس است که داریم از آنها استفاده میکنیم،  در همه تاریخ نیز همین گونه بوده است.  مس در بازیافت مس از ضایعات نیز خیلی مقرون بصرفه است،  و این عامل باعث شده بسیاری از اشیای تاریخی در طول تاریخ به بازیافت سپرده شوند،  و از بین رفته اند،  فقط آنهایی باقی ماننده اند،  که بر اثر حوادث در دل خاک و مخروبه های باقی مانداند.
   مهم:  هر تاریخدان در هر گرایش باید از مس در تاریخ بخوبی بداند،  تا بتواند تاریخ را بدرستی درک و بیان کند.
    آثار تل ابلیس قدیمی ترین اثرهای مسی ــ  در تل ابلیس انواعی از اشیای سنگی،  سفالی و استخوانی پیدا شده‌اند.  اشیای سنگی شامل:  کاسه، انواع ساینده، سنگ ‌ساب تبر سنگی، پیکرک سنگی و ابزارهای سنگی دیگر.  همچنین اشیای صدفی، اشیای فلزی مسی و انواع اجسام گلی از این تپه به دست آمده‌.  کورههایی نیز کشف شدند،  که برای ذوب مس از آنها استفاده میکردند.
اهمیت معدن و تولید و کاربرد مس در تاریخ زیاد است اولین مردمی که توانایی استخراج و ذوب و آلیاژ مس را یافتند پایه تمدن را گذاشتند
تصویر یک تپه باستانی در ایران،  عکس شماره 7291.
      مردم هفت هزار سال پیش ایران در تپه های باستانی کشف شده،  تمدن مس داشتند،  یعنی دانایی و برتری در زمان،  که براحتی توانایی ادامه حیات شکوهمند را ایجاد میکرد.  تمدن برتر موفقیت بهمراه دارد،  تغییر و رشد و تکامل دارد،  و از مهاجران و مهاجمان بدون دانایی چند دوره تمدن عقبتر شکست نمی خورد،  بلکه آنها را بکار میگیرد و در خود حل و آسیمیله میکند.  تمدن برتر ایرانی در دوران کهن نه بخاطر فوق بشر بودن ایرانیها،  بلکه بخاطر موقعیت جغرافیای طبیعی و کانی این سرزمین بود،  بویژه معادن فراوان در دسترس مس.
      اگر باستان شناسان در جایی از جهان آثار مسی بیابند،  بدون یافتن کورهها و تمدن مس،  آن اثر از جایی دیگر تجارت شده،  همچنین باید به تاریخ نویسی برای اثرهای مسی بشدت شک کرد و براحتی نپذیرفت.  در طول هزارههای تاریخ حرفه مس و مسگری از ایران به دیگر نقاط جهان رفت،  ولی چون در بسیاری از نقاط جهان کان مس براحتی در دسترس نبود،  موفقیت تمدن مس در آنجاها دیر بدست آمد،  گاه خیلی دیر،  و بسیاری دوره تمدن مس را نداشتند،  یعنی مرحله مهمی از رشد و تکامل را از دست دادند.
اهمیت معدن و تولید و کاربرد مس در تاریخ زیاد است اولین مردمی که توانایی استخراج و ذوب و آلیاژ مس را یافتند پایه تمدن را گذاشتند
تصویر درفش شهداد،  عکس شماره 7292.
     درفش شهداد مستندترین اثر آلیاژی مس همراه کارگاه و کوره،  نشان میدهد پنج هزار سال پیش تمدن آلیاژی و برنز شکوفا در ایران وجود داشت.  باید به خارجیها و یونان پرستان داخلی گفت،  هیچ اثر آلیاژی همراه با کوره آن از سه هزار سال پیش در اروپا دیده نشده.  با داستان و دروغ نمیتوان تاریخ گفت،  اسناد محکمی مانند درفش شهداد لازم است.
   عصر مس یا عصر فرا نوسنگی ــ  مس سنگی دوره‌ای بین نوسنگی و عصر مفرغ بنام تمدن مس است،  در آن از ابزارها و اشیای مسی استفاده میکردند.  این دوره مرحله گذار میان صنایع عصر سنگ و عصر مفرغ است،  که با دگرگونی‌های فرهنگی و روابط بازرگانی شناخته میشود.  دوره‌ای در هزاره اول خورشیدی ایرانی است،  که در اولین و کهنترین آثار تمدن مس جهان در ایران استفاده از ابزارهای مسی دیده شده است،  و سپس طی هزاره تاریخ به اطراف ایران هدایت شد و رفت.
   عصر برنز یا عصر مفرغ ــ  دوره‌ تمدن آلیاژی در تاریخ،  که در آن فلزکاری آلیاژی دیده میشود.  دوره تمدن آلیاژی کمتر از یکهزاره بعد از تمدن مس در آثار کهن ایران دیده شد.  آثار ایرانی این دوره زینت بخش موزه های جهان است،  مانند مفرغهای لرستان.  گذر تمدنی مس به دوره تمدنی آلیاژی در ایران کمتر از یکهزاره و در بقیه جهان تا دوهزاره زمان برد،  که نشان میدهد این حرفه از ایران به سرزمینهای دیگر رفته.
   مهم:  غربیها با زرنگی سعی میکنند اروپا را در دوره های  تمدن مس و مفرق هم سطح ایران نمایند،  ولی هیچ آثار قابل ملاحظه ای ندارند،  و با تاریخ گذاریهای جعلی زمان تاریخی میسازند.  اگر جایی نوشته آنها را دیدیدم،  بدقت و با هوش یک شخص تاریخی آن را بررسی نماییم،  و باید مراقب بود اغقال آنها نشد.  تاریخ نویسهای غربی دورههای تاریخی را مطابق سلیقه خودشان،  و برای اهداف استعماری تعیین کرده اند.  نام این دورهها در وبسایت ارگ ایران باز نگری میشود،  مانند دورههای مس و مفرغ و غیره،  و هر دوره تاریخی با دید واقعی بررسی میشود.
اهمیت معدن و تولید و کاربرد مس در تاریخ زیاد است اولین مردمی که توانایی استخراج و ذوب و آلیاژ مس را یافتند پایه تمدن را گذاشتند
   مجسمه مسی پنج هزار ساله از تاریخ کهن ایران،  ارتفاع 17.5 سانتی متر،  عرض 5.4 سانتی متر.  محل کشف:  ایران و یافته شده: عراق،  محل نگهداری:  موزه متروپولیتن، نیویورک.  هنر و ظرافت ریخته گری و ساخت در آن زمان ستودنیست.  عکس شماره 5151.  عکسهای بیشتر در اینجا.
……………
   @:  اهمیت معدن, تولید مس, کاربرد مس, تاریخ مس, تل ابلیس, تمدن مس, تمدن آلیاژی, تمدن برنز, تمدن سنگ.
   #:  #مس, #تاریخ_مس.
…………
اهمیت معدن و تولید و کاربرد مس در تاریخ
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
جشنواره ساخت کوره سنتی ذوب فلز در شهر جنه کشور مالی، با ابتدایی ترین امکانات محل برای تولید ابزار کشاورزی، روشی که نیاکان دور ما در ایران انجام میدادند. http://www.arq.ir
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره میبرم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.