Skip to main content
 چند متلب عمومی 124 ارگ ایران در راستای انتشار متالب جالب خواندنی اینترنتی در تارنمای ارگ ایران  است.  مطالبی یا متالبی که در جاهای مختلف اینترنت مانند فیسبوک و تلگرام و غیره نوشته ام،  دوباره در تارنمای ارگ ایران پست می کنم.  اینکار بمنظور پیشبرد اهداف ارگ ایران،  و گروههای گفتمان تاریخ و پژوهشهای نوین و غیره است.

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران

 متلب درست مطلب نادرست

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران
تصویر ایران در کره زمین،  عکس شماره ۳۳۰۰.
 این برگه بشماره 1457 پیوست لینک زیر است:
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران
لوگو در جهت علم باشیم نه عقیده،  عکس شماره 1615.
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران

آخر و عاقبت یک شاهزاده

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / پدر قاجاری با فرزندانش
تصویر پدر قاجاری با فرزندانش،  عکس شماره 9675.
      علیخان صفاء ظهیرالدوله،  در بغلش ملک الملوک و ناصر علیخان.  نشسته از راست بچپ:  1 ـ عزیز الملوک،  که بعد ملقب بلقب سابق مادرش فروغ الدوله شد،  و در سال 1311 قمری زن میرزا محمد علیخان قوام الدوله،  و پس از فوت او همسر شکرالله خان معتمد خاقان قوام الدوله شد.  2 ـ  ناصر قلیخان،  3 ـ فروغ المولوک، 4 ـ محمد ناصرخان ظهیرالسلطان.
      فکر نکنید عاقبت همه شاهزاده ها به خوشی تمام میشود،  برای مثال به پایان زندگی ظهیرالسلطان است.  پدرش یک قبرستان اعیانی در شمال شهر تهران داشت،  پسرش با پول رئیس بیمارستان و در کرمان کفن و دفن بشه!!
      محمد ناصر خان صفاء معروف به ظهیرالسلطان پسر ظهیرالدوله  معروف بود،  همان ظهیرالدوله که داماد ناصرالدین شاه و شوهر فروغ الدوله بود.  خود ظهیر السطان هم آنقدر معروف است،  که استادش کمال الملک باشد،  و هفته ای یک روز بصورت معلم خصوصی به خانه پدرش ظهیرالدوله بیاید،  و آقا پسر را تعلیم نقاشی دهد.  همین پسر بعدها حاکم گیلان و همدان شد.  خوب حالا که اصل و نصب و میزان اعتبار ایشان مشخص شد،  برویم سر مطلب اصلی.
     ظهیرالسلطان سالهای آخر عمرش در کرمان از مال دنیا فقط یک اتاق آنهم کرایه ای داشت،  که نصف اتاق از تابلوهایش پر شده بود.  در ۱۳۳۸ از فقر و بینوائی کارش بدانجا می سد،  که بیمار میشود،  ولی استطاعت درمان ندارد.  نه زنی و نه بچه ای!  همسایه ها بیمار را به بیمارستان شاه میرسانند،  ولی وی در بیمارستان می میرد.  مسئول بیمارستان هیچ خانواده و بستگانی از وی را پیدا نمیکند،  ناچار زنگ میزند به شهرداری کرمان.  شهرداری جواب میدهد،  که برای بی بضاعت ها میتوانیم کاری کنیم،  ولی برای یک شاهزاده آنهم نوه ناصرالدین شاه خیر،  شرمنده ایم!
      خلاصه دکتر رشید فرخی دکتر بیمارستان،  از جیب خود پول کفن و دفن را میدهد.  در روز دفن هیچ کس نبود تا جنازه را مشایعت کند،  جز دو نفر،  یکی قبر کن و دیگری قاری قرآن.  بالاخره تن شاهزاده را در قبر گذاشته،  و به خواب ابدی میرود.
      آدم باورش نمیشود که شاهزاده ای با آن اصل و نصب،  از یک کارتن خواب، عاقبت بدتری پیدا کند،  و چنین در گمنامی و سکوت دفن شود.  واقعاً ً روزگار با کسی شوخی ندارد.
      ظهیر السلطان علاوه بر آنکه نقاش زبر دستی بود،  ولی متاسفانه تابلوهایش گمنام و پراکنده مانده اند،  یک مبارز مشروطه هم بود،  بطوریکه در تمام لحظات روز به توپ بستن مجلس در کنار سید عبدالله بهبهانی بود،  و حتی در باغ شاه زندانی شد و کتک خورد.
      هر چه گشتم نتوانستم جز عکس کودکی ایشان تصویر دیگری را پیدا کنم،  واقعاً ٔ در نیمه دوم عمرش گمنام بود.
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران

اولین اتوموبیل در ایران

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / ورود اولین اتومبیل به ایران
تصویر ورود اولین اتومبیل به ایران عکس شماره 5178.
      ورود اولین اتومبیل به ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار،  سال ۱۲۷۹/ ۱۹۰۰م.  نخستین جفت اتومبیلهای رنو فرانسه خریداری شده،  از پاریس بوسیله راه ‌‌آهن و کشتی،  و از طریق روسیه و دریای خزر به ایران فرستاده شد.  گویا این دو رنو خریداری شده،  یکی در میانه راه به علت نقص فنی و مشکلات حمل آن برای همیشه میماند.  دیگری در هنگام ترور نافرجام محمدعلی شاه،  که در دوشان ‌تپه برای دیدن باغ وحش میرود،  با نارنجک منفجر میشود.  محمدعلی شاه بدون خسارت جانی با کالسکه به دربار برمیگردد.  بعد از مظفرالدین شاه،  احمد شاه قاجار دومین شاه ایران است،  که اتومبیلی خریداری میکند.
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران

تاریخ استخاره

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / گرونه نیایش از دوران ایلام
تصویر آثار گرونه نیایش از دوران ایلام،  عکس شماره 8221.
      استخاره از ابتدای پیدایش انسان بود،  انسان بخاطر ضعف خودش در مقابل طبیعت و حوادث و نگرانیهایش،  نیازمند کمک فکری بود،  و استخاره را بهترین کار و کمک از خدا میدانست.  زمانی خدا برای او در یک بت و یا آتش و خورشید بود،  و سپس با رشد و تکامل تمدن و فهم و دانش انسان خردمند خدا را شناخت.
      استخاره یعنی بهترینها را از خدا خواستن،  قبل از پیدایش کتاب و کاغذ استخاره توسط گردونه نیایش و امثال انجام میشد.  بعد از پیدایش کاغذ و کتاب،  استخاره برای دینهای مسیحی و اسلامی توسط کتابهای مقدس انجام شد.  نمونه یک استخاره تاریخی در عکس است،  که توسط گردونه نیایش در حال انجام است.
      در بعضی جاها دیده میشود،  استخاره را با شعر حافظ میگیرند،  و آینده بینی و خوب و بد را می سنجند.  به این اشخاص می گویم،  که شعر حافظ ادبیات است،  و نباید از کتاب ادبیات،  توقع یاری خدایی داشت،  این یک مسیر اشتباه است.  رسم بازکردن کتاب توسط فالگیرها و رمالها از گذشته ها بود،  و در این باره دکان داشتند.  انوش راوید،  تارنمای ارگ ایران
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران

زره 2800 ساله

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / زره دو هزار هشتصد ساله ایرانی در چین
تصویر زره دو هزار هشتصد ساله ایرانی در چین،  عکس شماره 5179.
      در 2013 یک زره تقریباً کامل چرمی مردانه،  درون مقبره ای در شهر تورفان شمال غرب چین پیدا شد.  این یافته بی ‌سابقه بلطف آب و هوای بسیار خشک منطقه،  هزاران سال تقریباً سالم مانده است.  تیم بین‌المللی به رهبری پاتریک ورتمن،  از مؤسسه مطالعات آسیایی و شرقی دانشگاه زوریخ آنرا بررسی کردند.
      جزئیات طراحی و ساخت این زره نشان میدهد،  که از امپراتوریهای ایرانی ماد یا ایلام یا آشور در نیمه هزاره پنج گاه ایرانی،  یا حدود شش تا هشتم قبل از میلاد به چین آورده شده.  چون این زره در آرامگاه یک سوار حدود سی ساله بود،  گمان می رود این فرد از نظامیان ایرانی بوده است،  و از فن آوری نظامی ایرانی در آن زمان خبر میدهد.
#زره_ایرانی, #موزه_مجازی_ارگ_ایران.
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران

حالات مشکوک

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / مشکوک باستانی
تصویر مشکوک باستانی از گوگل ارت،  عکس شماره 9673.
      در 320 کیلومتری جنوب از اهرام گیزه مصر،  این دایره در گوگل ارت دیده میشود،  و حدود 1,6 کیلومتر عرض دارد.  اگر در گوگل ارت ایران نیز گشتی بزنیم حالات مشکوک زیاد دیده میشوند.
   پرسش مهم:  آیا شما تاکنون بعد از دیدن مشکوک در گوگل ارت،  پژوهش میدانی برای آنها کرده اید؟
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران

تراشه زیر پوستی

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / تراشه زیر پوستی
تصویر از نشریات،  عکس شماره 9672.
   نشریات:  یک شرکت سوئدی متخصص کاشت ریز تراشه‌های زیر پوستی،  امکان ثبت اطلاعات گواهی سلامت و کارت واکسیناسیون کامل در برابر بیماری کوید-۱۹ را در ریز تراشه قابل کاشت در زیر پوست فراهم کرد. #تراشه_زیرپوستی
   انوش راوید:  بزودی داستان با تکنولوژی تراشه های کنترل ما بالا میگیره…
آثار اقوام ایرانی
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / آثار اقوام ایرانی
تصویر آثار اقوام ایرانی هیتی در نزدیکی آکروپولیس آتن،  عکس شماره 9671.
      در نزدیکی آکروپولیس آتن،  آثاری وجود دارد،  که مانند آثار اقوام ایرانی هیتی هستند.
#اقوام_ایرانی_هیتی

تفاوت امپریالیسم با امپریالیسم نو

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / تفاوت امپریالیسم با امپریالیسم نو
تصویری برای تعریف امپریالیسم قرن بیست و امپریالیسم نو قرن نو،  عکس شماره 4213.
      نرم امپریالیسم قرن گذشته انرژی خود را از سخت انباشت سرمایه سنتی در کشورهای صنعتی میگرفت،  اما نرم امپریالیسم نو قرن جدید انرژی از سخت سرمایه بی هویت اشترکی شده دیجیتال میگیرد.  درباره تعریفهای امپریالیسم های قدیم و جدید،  و سرمایه داریهای قدیم و جدید اطلاعات بدست آورید،  تا بتوانیم از مردم و کشور در مقابل آنها دفاع نماییم،  مشروح در اینجا.

ارگ ایران را بشناسیم

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / ارگ ایران را بشناسیم
تصویر یک ارگ تاریخی در اینجا،  عکس شماره 1004.
      تارنمای ارگ ایران را بشناسید و بدانیم فروشگاه نیست که مشتری بخواهد،  حزب و فرقه نیست که پیرو بخواهد.  این تارنما اشخاص پژوهشگر مستقل تاریخ می خواهد،  که بعد از خواندن آن،  دید جدید بتاریخ پیدا کنند.  دقت کنید،  تارنمای ارگ ایران خود تاریخ نیست،  کتاب تاریخ نیست که تاریخهای بازاری و آموزشی را تکرار کند،  در اینجا دید و فلسفه و نظریه جدید بتاریخ را می خوانید.
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران

لباس 4500 ساله

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / لباس 4500 ساله
   تصویر لباس 4500 ساله مصری که در اهرام گیزه کشف شده،  نشان از مد این زمان ما را دارد،  و فوق العاده زیباست،  این تصویر بازسازی لباس است.  عکس شماره 9674.
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران
دلیل عقب ماندگی
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / دلیل عقب ماندگی
تصویر انوش راوید در یک قلعه تاریخی،  عکس شماره 7286.
      آنچه ما را عقب مانده نگه میدارد،  گمان کنیم که دانیم،  ولی چه بسا کم و اشتباه و یا دروغ هستند که میدانیم.  باید در این قرن تخصص و تخصصی تر بودن،  بیش از پیش،  و بیشتر و بیشتر،  بدنبال دانستن واقعی باشیم،  رویا و خیال و تصور،  و دروغهایی که بجای دانش گفته اند را بشناسیم،  و از آنها دوری کنیم.
    کسی که امروز آگاه‌ تر از دیروز نباشد،  انسان خردمندی نیست،  با پرسش و پرسش بیشتر،  گردونه یادگیری را بچرخانیم.
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران

تمدنهای قدیم

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / تمدنهای قدیم
تصویر منتسب به شاپور دوم ساسانی،  و یک مجسمه مصری،  عکس شماره 5177.
      تمدن مصر باستان و ایران در یک مسیر عبادی و فرهنگی نزدیک بهم بودند،  تندیس منتسب به شاپور دوم ساسانی،  و یک مجسمه مصری،  خورشید و ماه و زمین نشان از مذاهب نزدیک بهم در دینهای متفاوت است.
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران

روزی بتها می خوابند

برای یادآوری تاریخی به استعمار و امپریالیسم و عوامل آنها.
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / روزی بتها می خوابند
تصویر بتهای خوابیده در جعبه انبار موزه،  عکس شماره 9670.
      روزی این بت ها ایستاده بودند،  و طلا و جواهرات از آنها آویخته بود،  و مردم پای آنها نذر و نیاز می ریختند،  و دعا می خواندند.  اما امروزه در زیر زمین موزه ای درون جعبه خاک می خورند،  هر چند که ارزش موزه ای و باستانی دارند،  ولی دیگر مفهوم خدایی آنها باطل شده است.  بت ها، بت های جدید،  بزودی مانند اینها درون جعبه خواهند خوابید و خاک می خورند.
   پرسش از عموم:  اما چگونه که فقط شعار نباشد؟

جنجال اسلحه و مردم

چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / جنجال اسلحه و مردم
تصویر خانوادگی یک نماینده کنگره آمریکا همراه با سلاح،  عکس شماره 9679.
در حالیکه مردم آمریکا در شوک تیراندازی ها و قتل های مدرسه ای هستند،  عکس‌های خانوادگی یک نماینده کنگره همراه با سلاح در این کشور جنجال به پا کرده است.
توماس ماسل نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا،  به مناسبت فرارسیدن عید عکسی خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی پست کرد،  که همه اعضای خانواده را همراه با سلاح نشان میداد.
این موضوع تنها چند روز بعد از قتل دانش‌آموزان مدرسه آکسفورد در شمال دیترویت،  باعث به راه افتادن موجی از ناراحتی و خشم در میان کاربران آمریکایی شده است.
 ماسل زیر این عکس نوشته:  کریسمس مبارک،  بابانوئل برایمان فشنگ بیاور.
   نظر انوش راوید:  در طول تاریخ و در تمام زمانها،  مردم ایران مسلح بودند،  و داشتن اسلحه یک قانون ملی بود.  انگلیسها با دست رضا شاه،  مردم ایران را خلع سلاح کردند،  تا راه نفوذ بیشتر خود را هموار کنند.
   قابل توجه:  دوستان لطف کنید پرسشهای ساده خود را در اینترنت بیابید،  در تلگرام و تارنمای ارگ ایران پر شده پرسشها و نظرات ساده و بی اهمیت.  اگر دقت کنید مرتب تقاضای هوش و دقت دارم،  و عقیده دارم ایرانیها باهوش هستند،  فقط کافی است بخواهند از هوش خود استفاده کنند.  دوستان تا سه پرسش ساده شما را پاسخ می دهم،  بیشتر وقت نمی کنم.  درضمن با پرسشها و نظرات غیر تخصصی،  تارنما می شود محل دیدگاه های ساده،  که این خوب نیست،  یعنی حذف خواهند شد.
#پرسش #دیدگاه
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران

سیاوش و آتش

      در مستند زیر آنها نمي دانند ريشه در ايران دارند،  سياوش کفن ‌پوش با اسب به ميانهٔ آتش زد و تندرست از آنسوي بيرون آمد.
سياوش سيه را به ‌تندي بتاخت <><> نشد تنگدلْ جنگ آتش بساخت
ز هر سو زبانه همي برکشيد <><> کسي خود و اسپ سياوش نديد
يکي دشت با ديدگان پر ز خون <><> که تا او کي آيد ز آتش برون
چو او را بديدند برخاست غو <><> که آمد ز آتش برون شاه نو
      وظیفه ایرانیان اهل تاریخ است،  که تاریخ را بدور از دروغها،  و تاریخ نویسی استعماری بدانند،  و در پی تاریخ نویسی واقعی باشند.  ایران و ایرانیان را بخوبی و درستی بشناسیم و معرفی کنیم.
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران
گنبد کبود شهر مراغه
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / گنبد کبود شهر مراغه
تصویر گنبد کبود شهر مراغه در اینجا،  عکس شماره 5175.
      گنبد کبود از بناهای دوره سلجوقیان در شهر مراغه است،  تزیینات بکار رفته در این بنا در مقایسه با سایر بناهای دوره سلجوقیان و خانات مغول کم‌ نظیر است.  درباره زمان احداث گنبد کبود نظرات دیگری نیز وجود دارد،  عده‌ای آن را مربوط بزمان مغول میدانند،  و عده‌ای تاریخ بنای برج را مربوط به قبل از هلاکوخان ذکر کرده‌اند.
     انتساب این بنا به قبر مادر هولاکو با وجود شهرتی که در میان عوام دارد،  مورد تایید باستان ‌شناسان واقع نشده است.  برخی از باستان ‌شناسان تاریخ این برج را سال ۵۹۳ هجری میدانند،  و برخی دیگر آن را بین سالهای ۵۸۲ و ۶۵۶ هجری ثبت کرده‌اند.
     گنبد کبود ده پهلو است،  و دارای گنبدی مخروطی بوده،  که در گذر زمان از بین رفته ‌است.  این گنبد از دو بخش سردابه و اتاق اصلی تشکیل شده ‌است.
      از کتیبه گچبری ‌شده داخل سردابه احتمال میرود گنبد کبود بعنوان یک برج مقبره ساخته شده ‌باشد،  بهمین دلیل این گنبد به قبر مادر هلاکوخان نیز شهرت یافته ‌است.  کلماتی همچون «الله»، «والحمد» و… با فرمهای مختلف بخط کوفی و به روشهای استامبی از عناصر تزیینی نقش ‌بسته بر دیواره‌های سردابه برج میباشند.
      تزیینات بدنه بیرونی گنبد کبود بشکل قطاربندی و فرمهای هندسی و سه ردیف مقرنس ساده ‌است،  و دیوارهای داخلی آن دارای تزیینات نقاشی برنگ فیروزه‌ای بوده،  که در گذر زمان از بین رفته،  و فقط بخش کمی از آنها باقی مانده ‌است.
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران
اصل مهم آموزش
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران / اصل مهم آموزش
تصویر برای سیستم آموزشی استعمار زده،  عکس شماره 7003.
      سیستم های آموزشی بر پایه غرب استعماری،  باعث عقب ماندگی مردم و در نهایت کشورهایی میشود،  که از آن سیستم پیروی میکنند.  این موضوع با گشتی در جغرافیای کلی هر کشور براحتی دیده میشود،  مانند کشورهای عقب افتاده و استعمار زده.  آموزش باید بر پایه طبیعت باشد،  نه تلقینها و دروغها و استرسهای آموزشی،  طبیعت بهترین آموزگار است.
      کشورهایی که سیستم آموزشی خود را از آموزش استعماری دور،   یا حتی تا حدودی دور کردند،  به موفقیتهای زیادی رسیدند.  باید توجه داشت سیستم آموزشی در شبکه های مختلف،  منجمله تلویزیونها تا آخر عمر ادامه پیدا میکنند.  بزرگترین دشمن سعادت و آزادی انسانها پیروی کورکورانه از سیستم آموزشی سبک غرب سرمایه داری است.  در لینک زیر موضوع #پردازش_محوری و #حافظه_محور توضیح دارد.
    پرسش مهم:  شما دوست دارید فرزندان ایران در چه نوع سیستم آموزشی باشد؟
……………
   برچسبها:  چند متلب, مطالب عمومی, تاریخ استخاره, عاقبت شاهزاده, اولین اتوموبیل, حالات مشکوک, تراشه پوستی, عقب ماندگی, تمدن قدیم, خوابیدن بتها, آتش سیاوش, گنبد کبود, اصل آموزش.
   هشتگها:  #مطالب_منتشره.
…………
چند متلب عمومی 124 ارگ ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.