Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

       داستان آنا تومروس ملکه روس جای داستان دیگر جا خوش کرده،  و سادگان را به اشتباه انداخته،  چه خوب می شد تاریخ دانهای ایرانی بجای تکرار تاریخ نویسی استعماری،  خودشان اقدام به پژوهش های مستقل می کردند.

داستان آنا تومروس ملکه روس

داستان آنا تومروس ملکه روس
تصویر طرحی برای داستان آنا تومروس ملکه روس،  عکس شماره ۴۹۹۸.
داستان آنا تومروس ملکه روس
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره ۱۵۲۹.
این برگه شماره 1332 پیوست لینک زیر است:
داستان آنا تومروس ملکه روس
داستان آنا تومروس ملکه روس
     از من انوش راوید پرسیده اند،  آیا تومروس آنا (یا آنا تومیریس)  ملکه ترکهاست؟  بدین منظور سری به اینترنت زدم،  تا ببینم علت این پرسش تکراری در یک زمان چیست؟  دیدم در تعدادی وبلاگ،  یک متن را از روی یکدیگر کپی کرده اند،  و ناخواسته عده ای جوان ایرانی دارند،  تاریخ خودشان را زیر سئوال و درهمی می برند.
      در این متن کپی پیس شده در زیر،  هیچ منبعی ذکر نشده،  و فقط بقصد خاص مطرح شده است.  این متن بی سند و مدرک،  در ادامه فرمان ضد کوروش استعمار و امپریالیسم است،  که برای درهم و برهم کردن تاریخ مناطق مختلف قاره کهن مطرح می شود.
   ریشه یابی آناتومروس ــ  هر شخص نامی دارد و هر نام معنی،  و هر معنی ریشه یابی دارد،  درصورتیکه معنی و ریشه یابی نام خود را نمی دانید،  درباره آن تحقیق نمایید،  یا در نظر ها بنویسید،  تا ما نیز توضیحی دهیم.
  ــ  آنا =  (آ = حرف اول الفبا،  یا اولین + ن = نا = نان = برکت)،  آنا = اولین برکت یا الهه یا ملکه و زن.
  ــ  توم =  نوعی خاک یا زمین،  بر وزن انواع خاک و زمین مانند:  تون، تور، توس، توت، توپ.
  ــ  روس =  اوس = بالا، رئیس،  همان سرزمین روس،  یعنی سرزمین بالا.
  ــ  آناتومروس =  بانوی سرزمین بالا.  یا ملکه سرزمین روس.
      در بعضی از وب ها،  آناتومروس را آناتومریش نوشته اند،  روس = بالا = رئیس = اوس = ریش= با آوا های مختلف در گویش های مختلف،  ولی همه به یک معنی است.  روس ها یعنی مردم سرزمین بالا در تاریخ با هخامنشیان تا ساسانیان درگیر بودند،  بخش هایی از مردم بخش بالا یا روس یا شمالی ایران،  با گرمتر شدن هوا در هزاره های سوم و چهارم خورشیدی ایرانی،  به شمال رانده شده یا رفتند،  و نام سرزمین بالا یا روس هم با خودشان بردند.
      جهت اطلاع بیشتر به معنی نام شهرها و روستا های ایران مراجعه شود.  در معنی نام آناتومروس صحبتی از ترک و فارس و… نیست،  فقط با ترکیب حروف هیروکلیف جی است.
   ـــــ  متن بدون سند و مدرک که تعدادی وبلاگ،  از روی یکدیگر کپی پیس کرده اند،  در زیر:
تومروس آنا،  ملکه آذربایجان و کشته شدن کوروش به دست وی
   از جمله ملتهائی که از کوروش به بدی یاد میکنند،  سُکاها می باشند،  که یکی از اقوام ترکان قدیم بوده و در تحت حاکمیت کوروش قرار نگرفته اند.  ملکه سُکاها بنام تومروس، در نامه ای که به منظور پیشگیری از جنگ،  به کوروش فرستاده است می گوید:  ای ملک به تو نصیحت می کنم،  که دست از این کار برداری،  زیرا معلوم نیست که به نتیجه مطلوب دست یابی،  به فرمانروائی بر قوم خود خرسند باش،  و بگذار بر سرزمین خود سلطنت کنم.  افسوس که به سخنم گوش فرا نخواهی داد،  زیرا آنچه که کمتر به آن می اندیشی صلح و صفاست…  ای خونخوار سیری ناپذیر،  که پسرم را به نیروی افسون بارباده گرفتار کرده ای و او را با نیرنگ به اسارت خویش درآورده ای،  بر خود مبال،  زیرا که این آئین مردان نیست و در میدان نبرد انجام نشده.  با این حال هم من بدی ترا نمی خواهم.  پندم را بپذیر و او را رها کن و خود را تسلیم نمای  بی آن که زیان ببینی و از آذربایجان بزرگ  دور شو.  اگر چنین نکنی به ایزد خورشید سوگند،  که هر اندازه تشنه خون باشی،  از خون سیرت خواهم کرد.
   تومروس پس از این دو پیام،  تمامی جنگ آوران خویش را گرد آورد،  جنگ خونینی در گرفت و کوروش شکست خورد،  و با بخش بزرگی از سپاهیانش در دشت نبرد به خاک افتاد.  آنگاه تومروس سر کوروش را برید،  آنرا در خمره پرخونی فرو برد و گفت:  آن چه می خواهی بنوش تا سیر شوی…
   کوروش پس از فتح بابل،  بر آن شد ماساژت (آذربایجان)  را نیز مغلوب کند،  ماساژت ها از شمال شرق تا غرب ایران و در کرانه رود آراکس (آراز) در همسایگی قوم ایسه دونر زندگی می کردند. ماساژت ها (آذربایجانی ها) بسیار ماجراجو بودند.  حمله به ماساژت ها (آذربایجان) زمانی صورت گرفت که پادشاه ماساژتها (آذربایجانیها) فوت کرده بود و همسر او که زنی به نام مومیریس (تومروس) بود بر آنها حکومت می کرد.  کوروش فرستاده ای را نزد ملکه فرستاد و از او خواستگاری کرد.  تومروس می دانست که کوروش از او خواستگاری نکرده است،  بلکه می خواهد سرزمین آذربایجان را تصاحب کند،  به کوروش پاسخ منفی داد.  وقتی درخواست کوروش توسط تومروس پذیرفته نشد، علیه ماساژت ها لشکر کشی کرد.  تومروس برای کوروش پیغام فرستاد،  که به سرزمین خود باز گردد،  و فکر خام حمله به سرزمین آنها را از سر خود بیرون کند.  ولی کوروش پس از مذاکره با قوم خود،  به این نتیجه رسید که برای جنگ در سرزمین ماساژت ها یعنی سرزمین تومروس،  با آنان روبرو شود.  در جنگی که صورت گرفت پسر تومروس را اسیر کردند،  تومرس از کوروش درخواست کرد،  که به صورت مسالمت آمیز پسرش را آزاد کند،  ولی او پسرش کشت.  لذا تومروس پس از آن،  نیرو های جنگجوی آذربایجانی را گرد آورد،  و به مقابله با کوروش فرستاد.  دراین کشتار،  ابتدا طرفین از دور،  با تیر و کمان با یکدیگر به نبرد پرداختند،  تا کاملا به یکدیگر نزدیک شوند.  وقتی که طرفین زمان درازی با یکدیگر جنگیدند،  بیشتر نیرو های کوروش فرار اختیار کردند،  در پایان این جنگ ماساژت ها (آذربایجانی ها) پیروز شدند.  بخش عظیمی از سپاه کوروش نابود شد،  و در حین این جنگ کوروش نیز پس از ۲۹ سال سلطنت کشته شد.  تومروس مَشکی را پر از خون انسانها کرد،  و از میان اجساد کشته شدگان پارسی،  جسد کوروش را توسط سگی که بر سر جنازه اش پرسه کنان پارس می کرد،  یافت و دستور داد تشتی را پر از خون کرده  و سر کوروش را در این تشت بیاندازند،  و با لحنی سرزنش و تحقیرآمیز چنین گفت:  تو پسرم را از من گرفتی،  من هنوز زنده ام و بر تو پیروز شدم.  حالا تو را از خونخواری سیرمی کنم. مرگ کوروش را در سال ۵۲۹ پیش از میلاد می دانند.
ـــــــــــــــ پایان متن ـــــــــــــــــــ
      در نام آناتومروس براحتی مشخص است،  که ملکه روس ها  یا سرزمین بالا است،  هنوز در اسامی ایرانی و روسی وجود،  و ذکر خود روس نیز در این نام،  بوضوح نشان دهند جایگاه سرزمینی آن ملکه است.  در آن زمان ترک و پارس و کرد و…،  در معنی امروزی وجود نداشتند.  این عزیزان بخشی از تاریخ روس یا بالا را بجای تاریخ خود نوشته اند،  و کوروش که ۵۰ درصد مدی یا مادی یا همان اجداد ترک و کرد امروزی است را غریبه،  و یک روس را خودی دانسته اند.  درصورتیکه همه این اقوام و طایفه ها،  سکا و ماساژت و اسلاو و غیره،  که در سرزمین بالا یا روس زندگی می کردند،  همه از تمدن "ار و آت" بودند.  از این عده هم وطن خواهش می کنم،  دقت نمایند و براحتی در دام ترفند امپریالیسم نیفتاند.
   ریشه یابی ماساگت ــ  ما = مد = ماد + سا = آسمان + گت یا ژت = بزرگ،  ماساگت (ماد + سا + گت) در کل به معنی آسمان بزرگ ماد است،  که ایسا یا عیسی از آن آمده است،  در وجه و معنی کلمه ماد هیچ قوم و طایفه خاص وجود ندارد.  ماد یا مد به معنی گسترش دهنده است،  و به روحانیون گفته می شد،  مانند پارس یا پرسر،  که روحانیون بودند نه قوم و ملت،  و در میان روحانیون می توانسته از هر طایفه وجود داشته باشند.  توجه نمایید گت با گوت تفاوت دارد،  گوت یعنی اقوام عشایر چادر سیاه ایرانی،  جهت اطلاع به تاریخ ایل های ایران بروید.
داستان آنا تومروس ملکه روس
استفاده از دروغهای تاریخ
      دروغهای تاریخ و تاریخ نویسی استعماری همیشه مورد استفاده استعمار و امپریالیسم برای ایجاد دشمنی بین ملتها بوده و هست.  نمونه آن در فیلم سازیهای مختلف و جنگهای قومی و کشوری دیده می شود.  یکی از ترفندهای تاریخ نویسی استعماری این است،  که در تاریخ نویسی مطالبی می نویسند،  که یکی خوشش آید،  و دیگری بدش آید،  و چون از قسمت خوب توسط خوش آمده تعریف می شود،  مفهوم آن می شود تایید آن تاریخ کذایی.
      برای اینکه متوجه شوید یک مثال ساده بزنم،  در داستان هرودوت تاریخ نویسی استعماری بخشهایی به تعریف کوروش بزرگ و ایرانیان اختصاص دارد.  بهمین جهت بسیاری از ایرانیان از تعریفها خوشش می آید،  و تاریخ هرودت را تایید می کنند.  ولی وقتی بقسمت و بخشهایی از تاریخ که از ایران و ایرانی بد گفته،  شروع می کنند به گفتن اینکه هرودوت دروغ گفته و دروغگوست.
      این رفتار را نمی دانم چه بگویم،  چرا بجای درک از تاریخ و واقعیتهای تاریخی،  عده ای محتاج خوب گفتن و بد گفتن از خود و دیگران هستند.  بارها در ارگ ایران تکرار کردم تاریخ را باید بعنوان یک علم دید،  و برابر با قوانین علمی تاریخ بررسی و نتیجه گرفت،  نه بر اساس احساسها و داستانها.
……………….
    نظر و تقاضای :  درود بر جناب راوید گرامی ، آیا درباره فیلم کارگردان ترک تبار قزاقستانی به نام ملکه تومریس یا شنیده اید و از آن اطلاع دارید،  که به تاریخ ایران و کوروش بزرگ حمله کردند و سکاها را ترک نشان دادند با چشمان کشیده و پر از پرت وپلاهای دروغین تاریخی،  خواهش می کنم بخشی در این باره در تارنمای خود به بحث بپردازید.
      با این نگرش که سکاها آریایی بوده و داریوش بزرگ در کتیبه از شکست آنها و فرار و گریز آنها سخن گفته است،  این بدین معنا می باشد که سکاها هرگز توان ایستادگی در برابر ایرانیان را نداشتند و این دروغ هرودت در این باره را به فیلمی موهون تبدیل کرده،  و…. لطفا درباره دروغ های این کارگردان که هرودوت را منبع قرار داده،  و آنرا اصیل فرض کرده است مطلب بنویسید و دماغ او را بخاک بمالید سپاس.
   پاسخ انوش راوید:  درود و سپاس از توجه شما،  البته باید دقیق به مهم آزادی اندیشه و بیان اهمیت داد،  و برای پاسخ دادن به عوامل استعمار و امپریالیسم،  مراقب بود به اقوام تاریخی ایران فرهنگی اهانت نشود،  و بشدت و با تمام وجود در راه آزادی اندیشه و بیان بود،  حتی اگر در فیلمی که برابر با میل و خواسته ما نباشد.  مشروح در لینک زیر
 فیلم تومیریس
عکس از فیلم تومیریس،  عکس شماره ۸۹۵۸.
داستان آنا تومروس ملکه روس

کوروش بخواب که ما هم خوابیم

      با نبود و ضعف ملی گرای ایرانی در ایران،  کشور نوبنیاد قزاقستان که کمتر از سی سال عمر دارد،  فیلمی توهین‌ آمیز بر ضد تاریخ ایران و کوروش بزرگ ساخته است.  از نظر من انوش راوید،  در راستای آزادی اندیشه و بیان ناسیونالیسم ایرانی،  ساخت چنین فیلمی هیچ مشکلی نیست.  اما باید و لازم است،  از طرف ملت ایران و حکومت ایران در این باره و واقعیتهای تاریخی آگاهی رسانی شود.
      کشور قزاقستان با کمک عوامل ضد ایران تاریخی،  یعنی عوامل استعمار و امپریالیسم،  در راستای پروژه تاریخ‌ تراشی و هویت سازی برای کشورهای تازه تأسیس،  اقدام به ساخت فیلمی بلند براساس داستان موهوم و تخیلی هرودوت،  از مرگ کورش بزرگ توسط قوم ماساگت به رهبری تهم‌رییش یا تومریس،  ملکه آنها کرده است.
      در حالی که ماساگت‌ها یکی از اقوام ایرانی‌تبار سکایی در آسیای‌میانه کنونی بوده اند،  که بعدها روسها را شکل دادند،  مشروح در ادامه برگه.
داستان آنا تومروس ملکه روس

داستان فیلم کذایی تومیریس

      داستان فیلم به این صورت است که تومیریس،  ملکه ماساگت‌ها که از ظلم و ستمِ ایرانیان به ستوه آمده‌،  قیام کرده و با پیروزی بر هخامنشیان موفق به کشتن کوروش می‌شود.  لازم به ذکر است که:
  ۱  ماساگت‌ها، بنابر نظر اکثریتِ صاحب‌نظران، گروهی از سکاها بودند،  که مردمانی ایرانی‌تبار بوده و ارتباطی به قزاق‌ها چنان‌که در این فیلم به تصویر کشیده‌ شده،  و از سوی آنها تبلیغ می‌شود ندارند.
  ۲-  اصلا روشن نیست که جنگ کورش با ماساگت‌ها در کجا انجام شده است.  تنها روایت موجود یعنی هرودت آن‌را در قفقاز در کنار ارس می‌داند.  پژوهش‌های جدید جایگاه این قوم را به آسیای مرکزی در کنار سیردریا (سیحون) منتقل کرده است.  با این‌حال اخیرا برخی دوباره به همان نظر قدیمی بازگشته‌اند.  بنابراین هیچ اطمینانی در ارتباط این داستان با قزاقستان وجود ندارد.
  ۳  کشته ‌شدن کورش در این جنگ و افتادن سرش به دست ملکۀ ماساگت‌ها صرفا یک داستان هرودتی است،  نه واقعیت تاریخی.  چرا که هیچ مورخ دیگری روایتِ هرودت را تکرار و تایید نکرده است.  براساسِ نظرِ غالبِ صاحب‌نظران،  کورش در جنگ‌های خود با این اقوام پیروز بوده است.  مترجم: عاطفه بزرگ‌نیا
   مهم:  بارها نوشتم،  نمی شود بخشی از یک داستان تاریخی که از ایران و ایرانیان تعریف کرده قبول داشت،  و بخشی از آنرا که از ایران و ایرانی بد نوشته قبول نداشت.  درباره تاریخ هرودوت برای خیلی ها اینگونه است.  همیشه گفتن کتابهای تاریخی حتی آنهایی که کامل درست و مربوط و تایید شده به نویسنده آن می باشند،  در واقع نظرات آن نویسنده است،  و صرفاً نمی تواند واقعیت تاریخی باشد.
داستان آنا تومروس ملکه روس

خشم بی پایان غرب از ایران

      تعدادی اثر هنری را منتسب به بریدن سر کوروش بزرگ نزد تهم‌رییش در غرب می دانند،  که از دروغهای تاریخ هردوت برداشت شده است.  اینها چه اثر هنری باشد،  و یا دروغگویی درباره اثر هنری،  همه و همه نشان از خشم بی پایان غرب از ایران است.
 بریدن سر کوروش بزرگ نزد تهم‌رییش
      بریدن سر کوروش بزرگ نزد تهم‌رییش، اثر پیتر پل روبنس،  نشان خشم بی پایان غرب از ایران حتی در اثر هنری است.  خشمی که از تاریخ سرچشمه می گیرد،  و آن بزرگی تمدن و تاریخ ایران است،  که آغازگر در جهان بوده است.  عکس شماره ۸۹۵۹.
      جالب اینجاست همه این مثلاً اثرهای هنری و هنربند مربوطه،  هیچ اطلاعی از تاریخ نداشتند،  و اثر خودشان را نه مربوط به زمان کوروش بزرگ،  بلکه با البسه و بود و باش زمان خودشان بتصویر کشیده اند.  آنوقت آدم باید خیلی ساده باشد،  که اینها را که در تاریخ و زمان و طرح اشتباه زیاد دارند،  اثر هنری بنامد،  فقط این روش در غرب استعماری کار می کند.
      عجیب در سادگی تعدادی ایرانی است،  که ندانسته در دام تاریخ نویسی استعماری افتاده،  و بدون درک و دانش راه آنها پیگیری می کنند،  و ادامه می دهند.  امیدوارم روزی این تعداد کم سواد ایرانی،  به راه ایرانی بودن باز گردند و ایرانی واقعی شوند.
    جالب:  تهمریش مانند تهماسب، تهمتن، تهمینه، تهمورث، و… اسامی و ریشه در موجودیت تاریخ ایران دارد.
غل و زنجیر حمل برده
عکس غل و زنجیر حمل برده در دوره استعمار،  عکس شماره ۱۲۱۴.
……………
   برچسبها:  داستان، آنا تومروس، ملکه روس، فیلم تومیریس، آنا تومیریس، ملکه ترکها، تهم ریش، خشم غرب.
………….
داستان آنا تومروس ملکه روس
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
تریلر فیلم تومیریس ساخت کشور قزاقستان بر اساس داستانهای دروغی تاریخ هرودوت و گوینده انوش راوید، مشروح در www.arq.ir/497
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید