بایگانی برچسب: s

پاسخ شبهات دروغ حمله اعراب به ایران

پاسخ شبهات دروغ حمله اعراب به ایران را در ارگ ایران با دقت بخوانید. تاریخ یک علم مانند تمام علوم و از زیر مجموعه ها و گرایشات علم جغرافی ـ تاریخ است، این علم یکی از اساسی ترین پایه های دانش است، بنابر این باید مانند تمام علوم نگاه و بررسی کرد. در صورت عدم شناخت تاریخ به عنوان علم پایه، این علم تبدیل به داستان و افسانه و ادبیات می شود. هر زمان تاریخ به ادبیات تبدیل شود، موضوعات احساسی را شامل شده، و نقطه نفوذ ضد علم را پیش می آورد. مطالعه و تحقیق در تاریخ نباید شامل سانسور و قیچی شود، باید فرهنگستان تاریخ برابر سازمانهای نوین قرن ۲۱ توسط اشخاص فرهیخته این علم تشکیل شود، و بخشهای مختلف تاریخ توسط آنها نگارش و تأیید موقت شود. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تاریخ ایران | برچسب‌شده , , , , , , , , , | 4 دیدگاه

پاسخ شبهات دروغ حمله مغول به ایران

پاسخ شبهات دروغ حمله مغول به ایران را بدقت بخوانید،  اشخاص دانشور علم جغرافی ـ تاریخ نباید به موضوعات سطحی نگاه کنند،  باید تمام مسائل را همه جانبه و با مدارک واقعی بررسی کنند،  و اساس جغرافیای تاریخی،  جامعه شناسی تاریخی،  روان شناسی تاریخی و غیره را در نظر داشته باشند.  تاریخ علم کمی نیست،  به وسعت میلیونها کیلومتر مربع،  میلیاردها انسان،  و هزاران سال است. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تاریخ ایران | برچسب‌شده , , , , , , , , , | 2 دیدگاه

دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران

دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران دروغ بزرگ تاریخی برای رودررو قرار دادن اعراب و اسلام با ایرانیان، و نیز ضعیف و بی قدرت گفتن ایرانیها در تاریخ است. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تاریخ ایران | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , | 28 دیدگاه