Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

دروغ دولت و سکه یونان باختر در ادامه دروغ سازیهای تاریخ برای کوچک و کم اهمیت کردن تاریخ ایران است.  از دروغهایی که کلی داستان برای آن درست کرده،  با دیدن چند سکه و کتیبه به خط یونانی،  فکر کردند بهترین بهانه برای برتری گفتن اروپا و غرب است،  و عده ای در شرق نیز چشم و گوش بسته مطیع داده های تقلبی غرب و اروپا هستند.

دروغ دولت و سکه یونان باختر

دروغ دولت و سکه یونان باختر
   تصویر سرستون سکایی ایرانی،  که بدروغ و تقلب میگویند یونانی باختری است،  و سادگان را گول می زنند.  از گنجینه آی خان در موزه کابل،  عکس شماره 3751.
 این برگه بشماره 1440 پیوست لینک زیر است:
دروغ دولت و سکه یونان باختر
لوگو با جدیت از شکوه تاریخ ایران دفاع کنیم،  عکس شماره 1602.
دروغ دولت و سکه یونان باختر

دروغ دولت و سکه یونان باختر

      تاریخ دانهای ایرانی کمی مغز و هوش را بکار گیرید،  و آنقدر غرق دروغهای تاریخ نویسی استعماری نشوید.  وقتی می گویید این و آن به ایران حمله کردند و گرفتند،  باید اسناد محکم ارائه شود،  نه چند سکه و کتیبه دینی و کتاب خطی آنوسی نوشته،  که هیچ ربطی به اشغال کشور ندارند.  اصلاً می دانید اسناد محکم و قوی علمی چیست،  یا هر پرت و پلای غرب ساخته را سند می گوید.  طوطی گونه بدنبال خواسته های استعمار و امپریالیسم،  کشور خود ایران عزیز را ضعیف و پایمال شده نکنید.
   توجه:  این نوشته خلاصه برای این است،  که دید متفاوت در تاریخ خوانی و تاریخ نویسی پیدا کنیم،  و پژوهشهای خود را سمت و سوی واقعی دهیم،  و از مطالب تاریخ نویسی استعماری دوری نماییم،  و اغفال ترفندهای رنگارنگ آنها نشویم.
کتیبه ای که نشان از وجود معبد است
دروغ دولت و سکه یونان باختر
تصویر کتیبه دینی کولاب،  عکس شماره 9628.
     هلیودوتوس این محراب معطر را برای درختی زیبا،  با نام درخشان خدا الهه زئوس،  و در میان نخلها،  برای حستیا تقدیم کرد.  او آزادیها و فداکاریها را انجام داد،  تا بزرگ تمام پادشاهان، آیتیدیوم و همچنین پسر با شکوه و پیروزش،  دمیتریوس،  با کمک چشمگیر اندیشه‌های الهی از همه دردها حفظ شود.  کتیبه هیچ سند و ربطی به اشغال یونانی ندارد،  فقط یک کتیبه دینی است.
دروغ دولت و سکه یونان باختر

دروغ سکه اسکندری

دروغ دولت و سکه یونان باختر
      سکه ای که بدروغ و بی سند میگویند از آن آلکساندر یونانی است،  این سکه از آن حکومتهای شرق است.  نمونه این فیل و تصویر در سکه های شرق زیاد است.  عکس شماره 9629.
 کلیک کنید:  فیل در سکه های کابلستان تا کمبوجیه

خط یونانی قبل از پیدایش الکساندر یونانی در شرق

دروغ دولت و سکه یونان باختر
      تصویر سنگ‌ نوشته‌ دو زبانه یونانی و آرامی،  که در قندهار کشف شده، عکس شماره 9630.
      یکی از ۳۸ ستون فرمانها و حکامها به فرمان آشوکای بزرگ سکایی است،  حدود ۲۶۲ پیش از میلاد،  موزه ملی افغانستان در کابل.  توجه کنید خط و زبان یونانی قبل از پیدایش داستان الکی و دروغی یونانی ساخته،  در سکاییها یا در واقع هخامنشیهای شمالی وجود داشت،  سکاییها جای خود را بنام کوشانی دادند.
دروغ دولت و سکه یونان باختر
   نقشه ساختگی بدون سند و مدرک برای دولت یونانی باختر تاریخ نویسی استعماری،  عکس شماره 9631.
دروغ دولت و سکه یونان باختر
   تصویر سکه دیودوت یکم،  بنیان‌گذار دولت مستقل یونانی باختر،  قدمت سکه حدود ۲۴۵ پیش از میلاد.  عکس شماره 9632.
      این سکه و تمام سکه های سلوکی،  در راستای سکه های سلوکیان میترایی است،  و هیچ ربطی به داستان سلوکی و دولتهای سلوکی و یونانی ساخته تاریخ نویسی استعماری ندارند.  آنها داستان سازی از یک تاریخ دینی میترایی ایرانی کردند،  تا دو منظور برای یک هدف را پیش ببرند،  نابودی تاریخ ایران و شرق،  و برتری تمدن اروپا و غرب.
دروغ دولت و سکه یونان باختر

داستان استقلال دولت یونانی

      می گویند در ۲۶۱ پیش از میلاد دیودوتس یکم یا دیودوت یکم،  والی یونانی باختر (باکتریا) بود،  که در زمان آنتیوخوس دوم شورش کرد،  و از دولت سلوکی جدا شد و دولت مستقل باختر را تشکیل داد.  او در زمان پادشاهی تیرداد یکم دومین شاه اشکانی،  با او برای مقابله با سلوکوس دوم پادشاه سلوکی هم پیمان شد.  دولت باختر سرانجام به تصرف اشکانیان درآمد.  بوضوح می گوید که اشکانی بودند،  و این موضوع را نمی تواند پنهان کند،  و تاریخ دانهای ساده ایرانی متوجه نمی شوند.
   توجه و مهم:  خط موسوم به یونانی در دوران هخامنشیان و در راستای خطوط هندسی تمدن کهن جی پیدا شد،  و همراه با زبان یونانی،  که در غرب خوزستان فعلی و استان میسان عراق جریان داشت،  به مدیترانه و یونان رفت.  در زمان اشکانیان خط و زبان یونانی در دین میترایی تکامل یافت،  و سپس دین مسیحی از آن بوجود آمد.  جهت اطلاع بیشتر موضوعهای مربوطه را در جستجوهای ارگ ایران بیابید،  مانند:  تاریخ خط در ایران،  تاریخ دین میترایی،  خط هیروکلیف ایرانی،  تاریخ یونان و غیره.
دروغ دولت و سکه یونان باختر
پرسشها و پاسخها
   پرسش احمد:  سلام من متن را خواندم ولی هیچ دلیلی نیاورد،  فقط گفته آنها دروغ می گویند این که نشد دلیل!؟
   پاسخ انوش راوید:  در سخن تارنما و برگه نخست برای خواندن و پیگیری ارگ ایران توضیح نوشته شده،  در هر برگه از نو همه مطالب را تکرار نمی کنند،  باید به لینکها مراجعه کرد یا موضوع مورد نظر را در جستجوهای همین تارنما یافت.
      وقتی سند واقعی دارد،  که خط و زبان یونانی قبل از اسکندر در آنجا بوده،  یعنی دروغ میگویند،  که مربوط به سلوکی است.  وقتی هیچ سند برای فتح و تشکیل دولت یونانی باختر ندارند،  یعنی همه حرفهایشان داستان است.  وقتی سلوکیها در ریشه ایرانی هستند،  و هیچ ربطی به یونان ندارند،  یعنی هر چه میگویند دروغ است،  وقتی ریشه یابی برای خط و زبان یونانی ندارند،  و سکه ها بخط اصطلاح یونانی در شرق قبل از اسکندر وجود داشته،  و کلی از این دست،  یعنی هر چه تاریخ نویسی استعماری درباره برتری یونان و اروپا می گوید دروغ است.
   ادامه پرسش احمد:  کدام سکه یا خط قبل  از اسکندر  بود سندش و عکسش را بگذارید؟
   پاسخ انوش راوید:  گذاشته شده در همان جا،  با دقت بیشتر مطالعه نمایید و لینکها را پیگیری نمایید.  یکبار دیگر و برای چندمین بار در ادامه سخن تارنما بگویم،  ارگ ایران خود تاریخ نیست،  بلکه فلسفه ای برای دید جدید به تاریخ است،  کشف و نوشتن درباره تاریخ بسیار تخصصی تر از دانشهای سطحی تاریخی است،  که امروزه در جهان وجود دارد.
 ……………
   برچسبها:  دروغ دولت, دولت یونانی, یونان بلخ, سکه سلوکی, یونان باختر, دروغ سلوکی.
   هشتگها:  #دولت_یونان_باختر.
…………
دروغ دولت و سکه یونان باختر
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
استاد جامعه شناس هندی در مستند زیبا ثابت میکند، که وقایع تاریخی و مذهبی و اجتماعی چگونه در گذر زمان دستخوش #تغییرات_بنیادی میگردند. در این مستند فقط در مدت چند دقیقه متوجه تغییرات عمده میشویم، چه برسد در طول سده ها و هزار های تاریخ.
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.