Skip to main content
      کامنت نویسی هواداران پان حاشیه مانند،  پان ترک پان فارس پان کرد پان عرب و غیره،  در مدت پانزده سال وبلاگ نویسی که دیدم و پاسخ دادم،  نیاز به بررسی روانشناسان و جامعه شناسان اجتماعی دارد.  تعدادی از اینگونه نظرات را در زیر می نویسیم،  و کمی درباره آنها می نویسم به امید روزی که کار حرفه ای در اینباره انجام شود.

کامنت نویسی هواداران پان حاشیه

کامنت نویسی هواداران پان حاشیه
تصویر انوش راوید در بازار شهر ری در اینجا، عکس شماره 3118.
کامنت نویسی هواداران پان حاشیه
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
برگه 1277 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
کامنت نویسی هواداران پان حاشیه
کامنت نویسی هواداران پان حاشیه
      طی پانزده سال وبلاگ نویسی در بخش کامنتهای ارگ ایران،  مردم و علاقمندان هزاران نظر نوشتند.  بخش عمده نظرات بنا به تقاضای تارنمای ارگ ایران،  پرسشهای موضوعی درباره نوشته برگه مورد مطالعه نظر کننده بود.  اما همیشه عده ای نیز حدود بیست درصد نظرات بی ربط به صفحه مورد نظر نوشتند.  از این بیست درصد حدود پنج درصد به نوعی در گیر ذهنیت پان های حاشیه ای بودند،  و توانایی نوشتن یک نظر یا پرسش معقول نداشتند و فقط ناسزا نوشتند.
      تاکنون در این باره مقداری نوشتم،  در این صفحه نیز یکبار دیگر بررسی می کنم.  زیرا نظر نوشتم ایرانیها در جاهای مختلف،  مانند وبلاگها و فیسبوک و تلگرام و غیره برای داخلی و خارجی یک مشکل بزرگی شده است.  به احتمال زیاد شنیده ای در جای که ایرانیها خوششان نیاید مقدار زیادی نظرات ناسزا می نویسند، که این در کل برای ایران خوب نیست.
   تعریف پان ــ  پان یک واژه سیاسی است،  که از ابتدای قرن گذشته در ادبیات سیاسی جهان وارد شده است.  پان‌ یک ایدئولوژی ملی‌گرایانه و توسعه‌خواهانه است،  که برپایه آن مردمانی از یک تبار یا تیره یا کیان،  که به یک زبان یا دین مشترک هستند،  گرد یک تئوری ملی یا دین یا زبانی جمع می گردند.
      پان می تواند از احزاب و گروه  سیاسی تشکیل شده باشد،  و تقاضای استقلال و یا دولت مستقل دارند.  معمولاً پانها دانشوران و تحلیل گران با سواد دارند،  ولی با ایجاد شور و هیجان در میان توده مردم تحت نفوذ فکری پان،  باعث می شوند این شور و هیجان گاه بصورت غیر معقول و عصبی و ناسزا گونه ظاهر شود.
کامنت نویسی هواداران پان حاشیه

جدول درصدی نظرات در ارگ ایران

نظرات ناسزا
نظرات غیر معقول
نظرات معقول
کل نظرات
5  درصد
15  درصد
80  درصد
100  درصد
      همانطور که در این جدول می بینید،  هشتاد درصد کامنتهای نوشته شده را می توان معقول یا قابل قبول دانست،  و بیست درصد دیگر یا کامل بی ربط  هستند،  یا دارای بار اهانت می باشند.

جدول بیست درصد غیر معقول و ناسزا گو

سمپات پانهای مختلف
افراد عصبی
افراد کم سواد
 
2  درصد
3  درصد
10  درصد
15  درصد غیر معقول
4  درصد
1  درصد
ــ
5  درصد دارای ناسزا
      همانطور که در این جدول می بینید،  و از بخش نظرات ارگ ایران برداشت شده،  اکثر ناسزا گوها از پانهای مختلف هستند،  در نظرات تارنما و یا در اینجا موجود است.
کامنت نویسی هواداران پان حاشیه
دو کامنت جدید
      در اینجا دو کامنت از شخصی که خود را دکتر رسول غنی لو نوشته را می گذارم.  می بینید که دکتر است،  اما نظر ایشان بشدت غیر معقول و ناسزا گونه است،  و دلیل قوی بر این است،  که سواد نسبی نمی تواند درک و بینش موضوعی بیاورد.
   دکتر رسول غنی لو:  با سلام و عرض ادب،  "تو عمرم چنین خزعبلاتی نشنیدم" طاقت نیاوردم تا نظرم را ننویسم و با اینکه مطمین هستم هرگز عمومی نخواهد گشت،  ولی شاید تاثیری کوچک در طرز فکر شما و دیگران داشته باشد.  از سن جوانی بدنبال حقیقت تاریخ ایران بوده ام و در آغاز چنین نوشته هایی به من حس غرور میداد و ایران را صاحب جهان و تمدن باستان معرفی کردن سرمستم میکرد.  تا اینکه سفر های خارج را شروع کردم از ۱۹۹۴ میلادی تا کنون که ۲۰۱۸ است و من ۵۰ ساله.  نه بر در سازمان ملل نوشته بنی ادم اعضای یکدیگرند یافتم نه منشور کوروش در حقوق بشر و نه ….. تحقیقات ازاد اندیشانه و به دور از ملیت پرستی و غیرت نابجا به من ثابت کرد،  که کوروش و هخامنش ویران کننده این خطه متمدن بوده اند،  و نه اغازگر تمدن ما، و تا جایی رسیدم که دست و پای یهود را در این پوچ نویسیها یافتم با هدف تفرقه بین مسلمین و ….
       این نظر پانزده اسفند در بخش نظرات،  تاریخ حضور ایرانیان در قاره های جدید نوشته شده.   اهانت "تو عمرم چنین خزعبلاتی نشنیدم"  را از متن نظر فوق حذف کردم،  تا بتوانم آنرا در بخش نظرات تایید کنم.  گفته ام هر گونه اهانت به مردم و نوشته های دیگر نویسندگان این تارنما را حذف می کنم.  گفته ام همه می توانند هر چه بخواهند در کامنتها بنویسند،  و یا بصورت مقاله برای انتشار در این تارنما ارسال کنند،  اما نباید اهانت داشته باشد.
      می بینید با عرض ادب می نویسد،  ولی بلافاضله بی ادبی می کند و خزعبلات می گوید،  و اظهار می کند مطمئن هستم هرگز عمومی نخواهد شد.  این دلیل بر عدم مطالعه حداقل یک درصد تارنماست،  بعد می آید ادعا می کند،  که 50 ساله خیلی دانا و فهمیده است.  دو روز بعد نظر زیر را می نویسد،  که بدلیل داشتن اهانت از بخش نظرات حذف گردید.  پاسخ من به نظر فوق در بخش کامنتها:
   پاسخ انوش راوید:  درود،  اگر با دقت و حوصله این وبلاگ را بخوانید پاسخ شبهات خود را می یابید.  کوروش بزرگ و هخامنشیان بخشی از تاریخ تمدن ایران و جهان بودند.  آنها را در اندازه بیش از واقعیت های تاریخ در نظر نگیرید،  که اشتباه بزرگ ساده اندیشانه است.
    دکتر رسول غنی لو:   تو عمرم چنین خزعبلاتی نشعت گرفته از یک غرور احمق باورانه وطن پرستی نشنیده بودم. کمی تحقیق کن نادان.
      این نظر پانزده اسفند 97 در بخش نظرات،  تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا نوشته شده.  این نظر بطور کامل نشان از بی ادبی و سرگردانی در درک و بینش از آزادی اندیشه و قلم این فرد بی ادب است.  فردی که از دو نظر فوق ذهن پریشان او دیده می شود،  و نیازمند ایجاد تغییر در درک و بینش است.
      در نظر اول از کوروش هخامنشیان می گوید،  این را می توانست در زیر دهها برگه که از کوروش و هخامنشیان در این تارنما هست بنویسد.  یا از یهود در تاریخ نویسی می گوید،  این را نیز می توانست در ده ها برگه در تاریخ نویسی استعماری این تارنما بطور کامل بخواند.
      این دو نظر از یک نفر بود،  که ادعای دکتر و فهمیده بودن دارد،  ولی می بینید که خیلی پریشانی و کم سوادی در آن وجود دارد.  یعنی واقعاً کشور ایران نیازمند پژوهشهای جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی است،  که مشکل ذهنهای پریشان و کامنت نویسی یا نظر دهی را بررسی کنند.  در غیر رسیدگی علمی به این موضوع،  در ادامه قرن 21 صدمات غیر قابل جبرانی به کشور و ملت خواهد خورد.
      اگر کسی از یک نوشته یا یک موضوع خوشش نیاید،  و یا کلاً مخالف آن باشد،  آیا باید برای ابراز مخالفت خود اهانت کند؟  یا اینکه از خواندن آن خوداری نماید،  یا اگر هم خواست مطلبی بگوید چرا باید با اهانت و بی ادبی باشد.  چرا باید بنویسد خزعبلات،  خیلی با ادب می توانست بنویسید:  این نوشته را نمی پسندم و قبول ندارم.
   پرسش از عموم:  آیا شما با افرادی که در کامنتها ناسزا گویی می کنند،  و یا با بی ادبی مطالبی می نویسند برخورد کرده و پاسخ آنها را داده اید؟
……………
   برچسبها:  کامنت نویسی، تعریف پان، هواداران پان، پان حاشیه، پان ترک، پان فارس، پان کرد، پان عرب، دکتر رسول غنی لو، جدول نظرات.
………….
کامنت نویسی هواداران پان حاشیه
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 لحظه انفجار مجسمه بودا در بامیان افغانستان بدست طالبان ضد تاریخ ایران، مشروح در  http://arq.ir/375
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
. . جهت آینده ای بهتر،  دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی شرکت کنید . .