Skip to main content
نهاد پادشاهي ميراث دوران تاریخی ایران است و ربطی به این دوره از ساختارهای تاریخی اجتماع ایران ندارد.  ابتدا باید دورانهای تاریخی را بخوبی و بدرستی شناخت،  سپس بر اساس نیاز دوره و زمانه،  طرح راهبرد ملی تدوین و اجرا نمود.

نهاد پادشاهی میراث دوران تاریخی

نهاد پادشاهی میراث دوران تاریخی
تصویر از شکوه تخت جمشید،  عکس شماره 3728.
 این برگه بشماره 1435 پیوست لینک زیر است:
کلیک کنید:  تاریخ جرگه و شورا در ایران
نهاد پادشاهی میراث دوران تاریخی
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره 1616.
نهاد پادشاهي ميراث دوران تاریخی

نهاد پادشاهي ميراث دوران تاریخی

      یک متن در اینترنت دیدم با نام "نهاد پادشاهي ستون پيشرفت كشور است"  در آن از نهاد پادشاهی تعریف کرده بود،  این متن را نقد و بررسی می کنم.
      در متن هیچ توضیح برای ستون پيشرفت كشور ندارد،  که کدام پیشرفت تاریخی از پادشاهی حاصل شده است.  در دورانهای ایران باستان نهاد پادشاهی،  با حملات راست و دروغ هر بیابان گرد بی سواد کم جمعیت براحتی نابود شد.  در دورانهای تاریخ اسلامی ایران،  حکومتها و فرماندهان نظامی،  که خود را پادشاه می نامیدند هم براحتی از بین رفتند.
   در متن فوق:  نهاد پادشاهي را يك ميراث ملي براي همه ايرانيان ميدانيم…
   پاسخ انوش راوید:  شما از کجا نهاد پادشاهی را میراث ملي براي همه ايرانيان ميدانيد؟  چه تعریفی برای نهاد پادشاهی دارید.  قبل از اسلام و در دورههای تاریخی که به ایران باستان معروف است،  پادشاهی یک نهاد بود.  اما در دورههای اسلامی ایران،  پادشاهی نهاد نبود،  آنچه که از تاریخ می دانیم،  در این دوره بیش از پنجاه حکومت پادشاهی با جنگ،  و شکست دادن یکی دیگر به حکومت رسیدند،  و خود را پادشاه نامیدند.  سپس ورثه ضعیف آنها،  پادشاهی خود ساخته را براحتی به دیگر واگذار کردند.
   در متن فوق:  دستاوردهاي روزگار پهلوي ….
   پاسخ انوش راوید:  می توان الکی نوشت دست آورد،  اما کدام دست آورد.  دست آوردهای مهم پهلوی تسلیم شدن در برابر چند گردان ارتش متفقین،  چند بار فرار شاه سابق با هر حرکت کم اهمیت.  البته مهمترین دست آورد،  زمینه سازی برای حکومت اسلامی بود.
   در متن فوق:  در دهه هاي گذشته چنين آموزش داده اند كه پيامد پادشاهي، يكسره خودكامگي و واپسگرايي است…
   پاسخ انوش راوید:  کسی نمی خواهد چنین آموزش دهد،  اقدامات و کارهای متفرق و غیره را بی خیال،  انحلال چند حزب آبکی و انجمن کوچک،  و گرد آوری همه در یک حزب بنام حزب رستاخیز،  براحتی نشان از خودکامگی و واپسگرایی است.
   در متن فوق:  شاه يا شهبانو، در جايگاه پدر يا مادر تاجدار ملت…
   پاسخ انوش راوید:  ملت به معنی باشندگان یک سرزمین است،  خود شاه و شهبانو نیز از این باشندگان می باشند.  به هیچ عنوان،  هیچ یک از ملت بر دیگری برتری ندارد،  و نمی تواند جایگاه ویژه ای در اختیار داشته باشد،  اگر چنین باشد می شود خودكامگي و واپسگرايي.  افرادی که در راس امور کشور قرار می گیرند،  انتخاب شده ملت هستند،  و برای کارشان دستمزد می گیرند،  و براحتی قابل کنار گذاشتن هستند.
   در متن فوق:  ما بر اين باوريم كه سامانگان پادشاهي پارلماني ميتواند بهترين برای ایران باشد…
   پاسخ انوش راوید:  بناگاه وارد سامانه پادشاهی پارلمانی می شود،  و باور دارد بهترین است،  البته هر شخصی می توانید هر چه می پندارند بگوید،  این آزادی اندیشه و بیان خیلی خوب است.
      پادشاهی پارلمانی تعریف دارد،  یا اول باید پارلمان باشد،  و سپس پارلمان پادشاه  راانتخاب کند،  یا اول پادشاه باشد،  و سپس پارلمان تشکیل شود.
      اگر ابتدا پارلمان باشد و سپس پادشاه را انتخاب کند،  که می شود نخست وزیر،  برای بچه گول زدن می توانند نام پادشاه روی آن گذاشت.  اگر اول پادشاه باشد،  باید بتواند کشور را بدست گیرد،  و سپس پارلمان تشکیل شود.
      پادشاه که می خواهد کشور را بدست گیرد،  باید شخص قدرتمند نظامی و سیاسی باشد،  که بتواند  به هدف برسد.  پارلمان بر اساس حرکتهای مردمی و از میان مردم تشکیل می شود،  پارلمان برای امور جاری کشور،  شخص یا اشخاصی را انتخاب می کند.  منتظر نظرات شما هستیم.
نهاد پادشاهي ميراث دوران تاریخی

رژیم پارلمانی برای کشورهای عقب افتاده

      رژیم پارلمانی یا مجلس ‌محوری،  نوعی حکمرانی مردم سالار است،  که در آن قوه مجریه توسط قوه مقننه انتخاب میشود،  و در برابر پارلمان پاسخگو است.  در کشورهای عقب افتاده بدلیل نفوذ بالای استعمار و امپریالیسم در راس حکومتهای آنها،  بهترین شیوه برای اداره کشور رژیم پارلمانی است.  پارلمان قدرت خود را از مردم میگیرد،  و امکان نفوذ عوامل خارجی در آن کمتر است.
      رژیم پارلمانی متفاوت از نظام پارلمانی است،  نظام پارلمانی می تواند یک کشور جمهوری باشد،  و در انتخابات جداگانه افراد پارلمان،  و رئیس جمهور انتخاب شوند،  و به این ترتیب آن کشور دارای دو نوع انتخابات است.  اما در رژیم پارلمانی مردم فقط اشخاص پارلمان را انتخاب می کنند،  و پارلمان ارکان دیگر آن کشور را بر می گزیند.
نهاد پادشاهي ميراث دوران تاریخی

تلاش صادقانه

نهاد پادشاهی میراث دوران تاریخی
      آنچه ما را به نابودی میکشاند،  کسانی هستند که برای انجام دادن کاری،  که ذاتاً نادرست است، صادقانه و متعهدانه و با تمام وجود تلاش میکنند.  عکس شماره 7081.
……………
   برچسبها:  نهاد پادشاهي, ميراث پادشاهی, دوران تاریخی, ستون پيشرفت, رژیم پارلمانی, نظام پارلمانی, مجلس ‌محوری.
………….
نهاد پادشاهي ميراث دوران تاریخی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
تفسیر نقاشی موزائیکی پمپئی رم باستان، واقع در موزه ناپل ایتالیا، دروغی دیگر از الکساندر کبیر غرب است. تاریخ دانهای غربی بدروغ می گویند نبرد ایسوس الکساندر و داریوش سوم است. مشروح در http://www.arq.ir/161
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.