Skip to main content
روز جهانی لغو برده داری بیست و سه آگوست روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای برده داری است.
روز جهانی لغو برده داری
روز جهانی لغو برده داری
جهت دیدن این عکس به کانال ارگ ایران مراجعه نمایید
   نقاشی یا در واقع یک طرح جنگ صلیبی جدید،  از اتو پیلنی نقاش سوئیسی،  تصویر خیالی از بازار برده و کنیز در کشورهای اسلامی و مصر،  عکس شماره ۸۸۰۹.
روز جهانی لغو برده داری
لوگو پرسشگر و مطالبه گر باشید،  عکس شماره ۱۶۲۵.
برگه 1199 پیوست لینک زیر است:
….
روز جهانی لغو برده داری
روز جهانی لغو برده داری
      در گذشته ها برده ها مانند حیوانات در نظر گرفته می شدند،  به طوری که آن ها را خرید و فروش، تعویض و یا هدیه کرده،  و یا حتی به عنوان وثیقه ای برای پرداخت بدهی هایشان مورد استفاده قرار می دادند.
      بردگی های گسترده نخست در تاریخ سرزمینهای:  مصر و بابل و آشور و چین و هندوستان و یونان وجود داشت.  هخامنشیان اولین حکومتی در جهان باستان بود،  که در آن برده داری وجود نداشت.
کشور دانمارک در سال ۱۷۹۲ به عنوان نخستین کشور اروپایی،  برده فروشی را به طور کلی منسوخ اعلام کرد.
      به دنبال آن در سال ۱۸۰۷ کشورهای انگلیس و سپس آمریکا نیز برده داری را لغو کردند.  در کنفرانس وین که در سال ۱۸۱۴ برگزار شد،  کشور انگلیس از نفوذ خود استفاده کرده و دیگر کشورها را نیز به پایان برده داری وادار کرد.
      سرانجام تقریباً همه کشورهای اروپایی قوانینی را به تصویب رساندند،  که برده فروشی را ممنوع اعلام می کرد.  در سال ۱۸۴۲ یگانی از کشتی های جنگی دو کشور آمریکا و انگلیس برای کنترل قانون ممنوعیت برده داری موظف به گشت زنی در دریاها شدند،  و سرانجام در حالی که برده های فرانسوی در سال ۱۸۴۸ و برده های هلندی در سال ۱۸۶۳ از حق آزادی برخوردار شدند،  در برزیل برده داری تازه در سال ۱۸۸۸ لغو گردید.
روز جهانی لغو برده داری
شورش بردگان
      در تاریخ شورش بردگان زیادی وجود دارد،  مهمترین آن شورش اسپارتاکوس بود.  آخرین آن شورش بردگان در ۲۳ آگوست سال ١۷۹١ در جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب بود.  این شورش جنبشی را به جریان انداخت،  که سرانجام به لغو برده داری منجر گردید.
      آنچه در جریان این شورش به دست آمد رهایی از بردگی،  استقلال این جزیره از سلطه استعمار،  و در نهایت الغای برده داری بود.  هسپانیولا امروز به هائیتی و جمهوری دومینیکان تبدیل شده است.
      سازمان ملل متحد روز ۲٣ اوت را به عنوان روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای آن نامگذاری کرده است،  تا جهانیان همه ساله در این روز تاریخ و پیامدهای برده داری را به خاطر بیاورند.
روز جهانی لغو برده داری
تعریف برده
      برده یا بنده بودن و یا در بند بودن با زور و تهدید و در اختیار دیگران بودن با هدف بهره کشی اقتصادی است.  اگر برده کنیزی زیبا بود،  نه تنها بهره کشی اقتصادی،  بلکه بهره کشی جنسی نیز در انتظار او بود.
      در هر دوره از ساختارهای تاریخی اجتماع،  برده داری شکل خاص خود را داشت،  در دوره ای آنها را می بستند و در معابد قربانی می کردند،  بعدها از آنها در معادن کار می کشیدند،  سپس در مزارع و صنایع بکار می گرفتند.
      در نهایت با تغییر دید جهان به اقتصاد و سرمایه داری،  برده را به اصطلاح آزاد نمودند،  ولی اسیر اندکی دستمزد و کار و بیکاری کردند.  در هر صورت اتاقکی به برده می دهند،  تا اندکی بخوابد،  و در آن برای نسل بعد تولید مثل کند.
روز جهانی لغو برده داری
انواع برده داری
   برده به عنوان دارایی ــ  این نوع برده داری فرم اصلی برده داری است،  که بردگان به عنوان دارایی مالکانشان تلقی و خرید و فروش می شوند.
   بیگاری کشیدن ــ  در این نوع برده داری فردی نیروی کارش را به رایگان در برابر یک بدهی عرضه می کند.  مدت زمان این نوع برده داری ممکن است مشخص نباشد و حتی کودکان به دلیل بدهی والدینشان به بردگی مجبور گردند. این نوع برده داری امروزه رایجترین شکل است.
   نیروی کار اجباری ــ  این نوع از برده داری زمانی رخ می دهد که فرد مجبور می گردد علی رغم میلش تحت خشونت یا مجازات ارباب خود و با محدود گشتن آزادی های شخصی اش به کار بپردازد.
   ازدواج اجباری ــ  این نوع برده داری زمانی است،  که یک یا هر دو طرف مجبور به ازدواج علی رغم میل خود می گردند.  این شکل از برده داری هنوز در جنوب و شرق آسیا و آفریقا قابل مشاهده است.  شایان ذکر است که در بسیاری از انواع برده داری، بخصوص در برده داری نوع اول سوء استفاده جنسی از بردگان به اشکال گوناگون رایج است.
   برداری قرون جدید ــ  با کشف سواحل آفریقا و تصرف جنوب و شمال آمریکا توسط اروپایی ها در قرن ۱۵ و نیز استعمار آمریکای شمالی در چند قرن پس از آن،  زمینه ای مناسب برای برده فروشی در عصر جدید فراهم شد.  پرتغال که فاقد نیروی کار لازم برای کشاورزی بود،  نخستین کشور اروپایی عصر جدید است،  که نیاز خود را به نیروی کار از راه وارد کردن برده برطرف کرد.
پرتغالی ها فعالیت در بازارهای برده فروشی سواحل غربی آفریقا را از سال ۱۴۴۴ آغاز نمودند،  و تا بیش از یک قرن به طور عملی بر همه بازارهای برده فروشی آفریقا حاکمیت می کردند.  از نیمه دوم قرن هفدهم با ایجاد سیستم کشتزار در مستعمرات جنوبی آمریکای شمالی،  تعداد برده های آفریقایی،  که برای کار در زمین به آمریکا آورده می شدند،  به طور ناگهانی افزایش یافت،  به طوری،  که برخی از شهرهای ساحلی شمال عملاً به مرکز برده فروشی تبدیل شد.
   برده داری قرن حاضر ــ  شاید تنها تعداد کمی از ما بتوانند حتی تصور آن را نیز داشته باشند،  که با وجود قوانین ذکر شده هنوز هم در برخی از نقاط جهان کسانی هستند که قربانی برده داری به شیوه ای متفاوت از گذشته می شوند. البته عدم آگاهی عمومی از وجود برده داری در دنیای کنونی چندان هم جای شگفتی ندارد، چرا که امروزه برده داری یک تجارت است تجارتی که مخفیانه، آرام و پنهانی انجام می گیرد، بی آنکه کسی متوجه شود.
امروزه برده داری صورتی متفاوت از گذشته به خود گرفته است، برای مثال برده های امروزی به ویژه در مناطق فقیر جهان بسیار ارزان تر از گذشته هستند لذا برده داران دیگر مجبور نیستند برای خرید برده هزینه های گزافی بپردازند و به تبع آن قربانیان امروزی برده فروشی نیز ارزش چندانی ندارند. از سوی دیگر از آنجا که برده های امروزی اغلب از کشورهای فقیرنشین و به عبارت بهتر از میان مردمی هستند که تصویر روشنی از آینده خویش ندارند، به دلیل فراوانی تعداد برده ها به راحتی می توان یک برده بیمار یا مرده را تعویض کرد.
علاوه بر آن دیگر مانند گذشته برای نگه داشتن برده ها از زنجیر استفاده نمی شود بلکه امروزه از طریق اعمال خشونت و تهدید آنها را ربوده و به کار وا می دارند. امروزه قربانیان برده داری مدرن در زمینه های مختلفی نظیر خرید و فروش اعضای بدن، استخراج معدن، کار در معادن زغال سنگ، اشتغال در صنایع تولید لباس، فولاد، قهوه و شکر، کار در خانه و به ویژه در کشاورزی به کار گرفته می شوند. محصولاتی که به این طریق در جهان تولید می شود، معمولاً با قیمتی ارزان در بازار کشورهای صنعتی ثروتمند عرضه می شوند که در این میان بیشترین سود عاید کمپانی های بزرگ می شود.
روز جهانی لغو برده داری بیست و سه آگوست روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای برده داری است
برده به کسی میگویند که به نوع اختیاری یا اجباری یا از نادانی،  بخشی یا تمام وجود خود را به فرد دیگری واگذار میکند.  بردگی چند نوع است،  ذهنی و کاری و جنسیتی،  در باستان برده شامل تمام موارد انواع برده،  برای یک برده را شامل میشد.  در قرون جدید برده به چند گونه فوق تقسیم گردید،  گاه با مقداری آزادی و دستمزد،  چنین وانمود میشد برده مشغول کار است.  برای آزادی واقعی جهانی نیاز است،  درک و دانش درباره برده و برده داری را بالا برد. 
….
روز جهانی لغو برده داری
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.