Skip to main content
 معابد خورهه محلات لااودیسه نهاوند و چند معبد پراکنده و مجسمه خدا در ایران فرهنگی با تعریفهای دروغی از آنها دلیل بر اشغال و تسلط نظامی و فرهنگی خارجی نیست.  امروزه در قرن ۲۱ اروپائیان صدایشان درآمده،  که در بسیاری از جاهای اروپا،  تعداد مساجد بیشتر از کلیسا شده است.

معابد خورهه محلات لااودیسه نهاوند

کتیبه انتیوکوس سوم،  و تعدادی از مجسمه های برنزی به جا مانده از سلوکیان
معابد خورهه محلات لااودیسه نهاوند
تصویر معابد خورهه محلات لااودیسه نهاوند،  عکس شماره 4835.
معابد خورهه محلات لااودیسه نهاوند
لوگو با جدیت از شکوه تاریخ ایران دفاع نمایید،  عکس شماره 1602.
برگه 1254 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
معابد خورهه محلات لااودیسه نهاوند
معابد خورهه محلات لااودیسه نهاوند
      انتیوکوس سوم و تمام افرادی که به نام سرداران اسکندر مقدونی دروغی،  و یا حکام و پادشاهان سلوکی گفته اند،  دروغ و پرت و پلا های بی سند و مدرک می باشند.  آنها رهبران دینی بودند،  زیرا در هیچ کجا دلیل و نشانی از فرماندهی و پادشاهی آنها بجای نمانده است،  جز در رجز خوانی ها و دروغ های یونان باستان،  روم شرقی و در نهایت دوران استعمار.
      نباید بسادگی اغفال دروغها و ترفندها شد.  کتیبه انتیوکوس سوم کشف شده در معبد باستانی نهاوند،  هیچ اثر و نشانی از یک پادشاه ندارد،  ولی نشانگر رهبری دینی در شرایط محدود می باشد.  جوانان عزیز متخصص باهوش ایران،  خود باید متن کتیبه ها را ترجمه و تفسیر نمایند،  چه بسا مطالب و شرح کاملاً متفاوت با آنچه که خارجی ها می گویند در آنها باشد.
      بعد از پایان سلسله هخامنشیان توسط انقلاب انسانی ایرانی،  به رهبری اسکندر اشکانی،  در ادامه رشد و تکامل تاریخ اجتماعی ایران،  مطابق تمام دوران بعد از هر انقلابی،  آزادی اجتماعی و فرهنگی در سراسر قاره کهن و سرزمین های فرمانروایی فرهنگی و نظامی هخامنشیان بر پا شد.  دینها و فرقه ها،  طوایف و تیره های مختلف شروع به ابراز وجود کردند،  درباره این موضوع جاهای مختلف وبلاگ توضیح نوشته ام.
      یکی از اینها دین خدایان متعدد یونانی بود،  که از روم تا غرب قفقاز هوادارانی داشت،  زبان این دین یونانی بود.  در زمان هخامنشیان هیچ دینی جرات نداشت که چنین گستاخ باشد،  و تا اعماق ایران معبد بنا کند،  ولی هخامنشیان تا قلب اروپا و مصر و تمام قاره کهن معابد و دین های متفرقه را فرهنگی و نظامی از بین برده بودند،  و کعبه های خود را برای پرستش بنا کرده،  که تا امروز باقی می باشد.
معابد خورهه محلات لااودیسه نهاوند

معبد خورهه محلات

      معبد خورهه در روستای زیبایی به اسم خورهه واقع شده.  بر اساس نظر باستان شناس آلمانی هرتسفلد، معبد خورهه محلات،  معبد دیونیوس (خدای شراب) تشخیص داده شده بود.  هم اکنون این نظریه مردود اعلام شده است.
  تنها آثار به جا مانده از قصر یا پرستشگاه خورهه نزدیک محلات،  دو ستون باریک سنگی با ارتفاع حدود ۶ متر،  با سر ستون و سکوی سنگی است،  که گویند دارای طرح یونانی است.  ستون ها از حد تناسب کلاسیک میان ارتفاع و قطر تجاوز می کنند،  و این سبک معماری ایرانی است،  که در تخت جمشید هم دیده می شود.
      خوشبختانه هم اکنون سازمان میراث فرهنگی در حال حفاری و کشف رمز و رموز این معبد قدیمی است،  که به گفته باستان شناسان حاضر در منطقه خانه ای ییلاقی برای اشراف بوده است،  و نه معبد دیونیوس.
      در دوره خانات ایران بر روی خرابه های این معبد گورستانی برای مسلمانان ساخته شده است.  با حفاریهای انجام شده،  دیگر دیوارها و کف این بنا از دل خاک بیرون آورده شده.  در کاوشهای باستان شناسان در منطقه تعداد زیادی سفال و خمره پیدا شده است،  کشف سفال های کلینگی(جرینگی) که ظرافت خاصی دارند،  اثبات می کند این خانه یک عمارت اربابی بوده است.
      بدین ترتیب احتمال معبد بودن بنای خورهه رد می شود،  کمی بالاتر در کنار رودخانه به گفته باستان شناسان سنگ نوشته هایی نیز وجود دارد،  اما تا کنون خبری از آنان نیست و بازدیدکنندگان اثری از آنان نمی بینند.
      پیش از این فرض می شد ستونهای بر جای مانده از معبد متعلق به دوره سلوکی بوده،  ولی اخیرا این نظریه رد شده است،  و معلوم شده این ستونها متعلق به اشکانیان است.
معابد خورهه محلات لااودیسه نهاوند

معبد لائودیسه نهاوند

      بقایای این معبد در محله ای بنام دو خواهران در شمال شرقی نهاوند،  زیر خروارها خاک مدفون است.  این معبد به یقین از یادگارهای پادشاهان سوریه (سلوکی) در نهاوند میباشد.  اشیا کشف شده در این معبد به این گروه و آیین آنها مربوط می باشد.
       از روی  کتیبه ای که در این مکان پیدا شده است،  می توان حدس زد که پادشاه منطقه سوریه توجه کنید،  نه شاه شاهان،  برای خواهر پیشکش شده خود مقام بالاتری را از طریق بالا بردن مقام مذهبی او یعنی کاهنه بزرگ،  در معبدشان محیا می سازد.
      لائو به معنی شیر و بالاترین مقام در آیین میترایی می باشد.  پس از این مقام سه رتبه دیگر در این آیین موجود است،  که تنها کاهن و کاهنه ها می توانستند به آن دست یابند،  که گویا آنتیوکوس سوم از این طریق راه پیشرفت خواهر را با این کتیبه باز کرده است.  می دانیم که کاهنه های اهدایی معابد در آن زمان تنها موظف به آمیزش با پادشاه و یا کاهن بزرگ بوده اند.
      پس از مرگ الاسکندر = ال اسکندر ایرانی با نژاد ماد،  نه الکساندر = ال کساندر یونانی،  متولد ارکه لائوس،  که پادشاهی او حدود ۷۳ ق.م می باشد،  خرده حاکمان مناطق مختلف با ادعا و ساختن شجره نامه برای خود،  خود را شاه منطقه خود می نامیدند.
      به کارنامه اردشیر بابکان چنین نوشته بود،  که ایرانشهر از پس مرگ اسکندر ارومی ۲۴۰ ملک داشت،  سپاهیان و پارس و خطه های نزدیکتر دست اردوان سالار بود.
      در تاریخ بلعمی نیز سخن از ۹۰ پادشاهی است،  که البته می گوید:  ولیکن میانه پادشاهی داشتند از آنجا که اکنون بغداد است،  تا ری و ملوک الطوایف ایشان را ملوک بزرگ خوانندی و ایشان اشکانیان اند.
به گیتی به هر گوشه ای بر یکی <><> گرفته به هر کشوری اندکی
چو کوتاه بد شاخ و هم بیخشان <><> نگوید جهاندیده تاریخشان  (فردوسی)
         یکی از این پادشاهان شخصی با نام آنتیکوس بود،  که در کتیبه خود در نمرود داغ در شمال سوریه،  و در سال ۶۹- ۳۴ ق م،  خود را نیمه هخامنشی و نیمه سلوکی معرفی کرده است.  معبد لائودیسه در نهاوند و کتیبه آن که دال بر کاهنه و پیشکش بودن خواهر آنتیکوس سوم به شاه شاهان می باشد،  سند محکم بر ادعای این پادشاه سوریه در سال ۳۴-۶۹ ق م،  است،  که نیمه هخامنشی بوده و با این اسناد چاره ای جز پذیرش آن نداریم.
   با صدها معبد میترایی در اروپا،  با جشن مبدا میترایی (۲۴ دسامبر = ۱ دی = شب یلدا " یلدا در زبان سامی به معنی تولد" تولد  میترا) در اروپا،  با هزاران هزار لغت در زبانهای اروپایی که ریشه در زبان  پهلوی و پارتی دارند،  و در زبان لاتین هیچ ریشه ای برای آنان یافت نمی شود.  یا نام خود اروپا که از نام اروپه،  شاه سرسلسله مادها،  برای آنان به ارمغان برده شده است.
      با صدها سند دیگر ثابت شده،  ایرانیان ۳۰۰ سال فاتحان اروپا بودند،  نباید با یک معبد مشکوک در نهاوند،  سادگی کرد و دچار شک و شبهه اغفال تاریخ نویسی استعماری شد.  یک معبد مشکوک در نهاوند،  چگونه می تواند سندیت و اثبات وجود حکومتی با نام سلوکیان بر کل ایران افغانستان و هندوستان باشد؟ 
      آنچه سلوکیان یعنی پادشاهان سوریه،  در ایران بزرگ کرده اند فتح باختریش آنهم کوتاه مدت بوده است.  باختریش،  بلخ امروزی نیست،  استان بزرگی روبه روی نینوا بوده است.  منبع در اینجا.
……………
   برچسبها:  معبد خورهه محلات، خورهه محلات، معبد لائودیسه نهاوند، لائودیسه نهاوند، کتیبه انتیوکوس سوم، مجسمه های برنزی.
……………
معابد خورهه محلات لااودیسه نهاوند
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
. . جهت آینده ای بهتر،  دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگو های تاریخی و جغرافیایی شرکت کنید . .