Skip to main content
نامهای پارسی جزایر دریای پارس یک واقعیت در ادبیات تاریخی حوزه خلیج فارس است.  ریشه یابی نام جزایر دریای پارس بخوبی نشان می دهد،  که این جزایر نام پارسی دارند.

نامهای پارسی جزایر دریای پارس

نامهای پارسی جزایر دریای پارس
تصویر گوگل ارت جزیره گپسبزو،  عکس شماره ۴۸۷۷.
نامهای پارسی جزایر دریای پارس
لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید، عکس شماره ۱۶۰۶.
برگه 1304 پیوست لینک زیر است:
نامهای پارسی جزایر دریای پارس
نامهای پارسی جزایر دریای پارس
جزایر سه‌گانه ایرانی،  نام‌ های پارسی دارند
      جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی،  تنب بزرگ و تنب کوچک در طول تاریخ همیشه هویتی ایرانی داشته و خواهند داشت.  یکی از راه های حفظ هویت ایرانی این جزایر پاسداشت نام های اصیل و ریشه دار ایرانی آنهاست،  که نشان از حاکمیت همیشه ایرانی بر این جزایر و نفوذ زبان فارسی در این منطقه دارد.
      نام این جزیره گپ سبزو به معنی جزیرۀ بزرگ خرم بوده است.  در واقع،  مردم بندر لنگه،  کنگ و ساکنان سواحل در جزایر خلیج فارس، «گپ» را به معنی بزرگ می‌دانستند،  و هر آنچه را که بزرگ بود،  گپ می‌گفتند.  سبزو نیز در زبان جنوبی یعنی سبز و خرم،  این جزیره نیز گپ سبزو نام داشت.  وقتی مردم کنار ساحل باشند و این جزیره را از دور تماشا کنند،  به نظرشان جزیره‌ای سبز و خرم و بزرگ می‌رسد.
      در تعبیر و ریشه یابی دیگر نام این جزیره و با توجه به ریشه ایرانی آن بوموسو است.  با دخالت استعمار و امپریالیسم و به تقلید و اشتباه و اغفال از نوشته‌های عربی نام معنی دار بوموسی را ابوموسی گفتند و نوشتند.  
   ــ  بوموسو =  بوم + و + سو =  سرزمین سبز.
   ــ  بوم =  سرزمین + سو =  سوز =  سبز.
      به نام‌های فارسی دیگر این جزیره دربرگیرنده هر دو جزء «بوم» و «سبز» هستند.  این جزیره از خوش‌ آب ‌و هواترین مناطق خلیج‌ فارس است.  انواع گیاهان و جانوران دریایی در ساحل آن به چشم می‌خورد،  و از دیرباز دارای آب شیرین،  کشتزار و مراتع خوب بود.
      نزد مردم بوشهر و بندر لنگه و دیگر شهرهای پارس تا ۸۰ سال پیش به نام «گپ سبزو» به معنی «سبزه‌ زار بزرگ» شناخته می‌شد.  در اسناد تاریخی از آن با نام «بوموو» یاد کرده اند،  که از دو بخش «بوم» + «اوو» یا «آب» تشکیل شده است،  و به صورت «بومُف» معرب شده است.
   مهم:  باید در نوشته‌های پارسی،  نام این جزیره را درست و با توجه به ریشه ایرانی آن،   گپسبزو یا بوموسو بنویسم و بخوانیم.  من انوش راوید در نوشته هایم از گپسبزو استفاده می کنم.
      به گفته یکی از اساتید:  در تاریخ آبادی‌ها براساس نام افرادی،  که آنجا را آباد کرده بودند، نامگذاری می‌شدند.  مانند علی‌آباد یا حسن‌آباد.  گاهی نیز از پیشوندهایی مانند «بابا» استفاده می‌شد،  یعنی اسم خود را همراه با پیشوند «بابا» بر آن محل می‌گذاشتند،  مانند باباامان یا باباکوهی.  نام این جزیره نیز به همین ترتیب تغییر کرده است.
      در گذشته فردی به نام موسی سبب رونق و آبادانی این جزیره شد،  و پس از مدتی،  نام «بابا موسی» بر جزیره گذاشته شد.  «بابا موسی» در زبان محلی جنوبی به «بابو موسی» تغییر پیدا کرد و به‌تدریج با تغییرات دیگر، به آن «بوموسی» می‌گفتند.
      سپس اعرابی که در زمان انگلیسی‌ها به این جزیره آمدند،  به‌دلیل متجانس بودن واژه «بو» و «ابو» نام «بوموسی» را به «ابوموسی» تغییر دادند،  و کم‌کم استفاده از این واژه رواج یافت و جزیره حتی پس از رفتن انگلیسی‌ها نیز به همین نام باقی ماند.
نامهای پارسی جزایر دریای پارس

واژه‌ پارسی تُنب

در خلیج فارس دو جزیره نام تُنب بر خود دارند، یکی تنب بزرگ و دیگری تنب کوچک.
      عرب‌ها تحت نفوذ استعمار و امپریالیسم می‌کوشند،  نسبتی بین خود و جزایر سه‌گانه تنب بزرگ و تنب کوچک و بوموسو پیدا کنند.  در نوشته‌های خود واژه فارسی تنب را معرب کرده،  و به صورت «طنب» می‌نویسند.  در صورتی که «تُنب» یا « تُمب»، واژه‌ای‌ فارسی سره‌ است،  که در گویش‌های محلی جنوب ایران شامل لهجه‌های لارستانی، بندری، تنگستانی و دشتستانی به معنای «تپه» و «پشته» یا «تَل» می‌باشد.
      جزیره تنب بزرگ از دیرباز به نام‌هایی همچون تُمب بزرگ، تُمب گپ، تنب مار، تُنب مار بزرگ، تل مار و … نامیده می‌شده است.  چون در این جزیره در گذشته‌ای نه‌چندان دور شمار زیادی مار سمی وجود داشته است.  در گویش دریانوردان محلی این جزیره را «تمب گپ» نیز می‌نامند که باز نشان از هویت ایرانی آن دارد.  واژه «تنب» در ترکیب نام بسیاری از روستاهای بندرلنگه و بوشهر نیز به کار رفته است.  نام جزیره «تنب کوچک» نیز بر همین بنیان استوار است.
   ــ  منبع اینترنت و اطلاعات شخصی.
……………
   برچسبها:  نامهای پارسی، جزایر پارس، ابوموسی، گپ سبزو، بوموسو، تنب بزرگ، تنب کوچک.
………….
نامهای پارسی جزایر دریای پارس
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
 
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید