Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 57 شامل تعداد ديگری از پرسشها و پاسخهای قابل توجه پستهای مختلف تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی و شبکه های اجتماعی و ایمیل است.  پرسشها خلاصه شده،  درود و سپاس،  خوب و بد،  و اينقبيل را حذف كردم،  و تا آنجا كه شده اشتباه های املايی و انشايي آنها را اصلاح نموده ام.  لازم به ذکر است تمام نظرات و پرسشها را پاسخ میدهم،  ولی ممکن است چند روز زمان ببرد.  خواهش میکنم دیدگاه های شخصی سازی ننویسید،  دیدگاه های تخصصی بنویسید.

نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 57

نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 57 شامل تعداد ديگری از پرسشها و پاسخهای قابل توجه پستهای مختلف تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی
تصویر انوش راوید یک سایت تاریخی،  عکس شماره 3698.  
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 57 شامل تعداد ديگری از پرسشها و پاسخهای قابل توجه پستهای مختلف تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی
لوگوی پرسشگر و مطالبه گر باشید،  عکس شماره 1625.
این برگه بشماره 1492 پیوست لینک زیر است:
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 57

نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 57

   پرسشهای پوریا 6855:  چند پرسش درباره متن مهاجرتهای ایرانیها به اروپا دارم:
 ۱  آیا یخبندان اروپا به مرکز و جنوب آن هم رسیده است؟
  پاسخ انوش راوید:  یخبندان کوچک تمام جهان را شامل شد،  در اروپای شمالی و کوهستانی بدلیل داشتن جمعیت ثبت تاریخی گردیده است.  سرما و یخبندان در اروپای شمالی و بخشهای کوهستانی تاثیر بیشتر گذاشت،  و محصولات غذایی و مردم را از بین برد.
 ۲  آیا مهاجرت ایرانیان تنها به مناطق شمال اروپا صورت گرفته؟
   ادامه پاسخ:  مهاجرت ایرانیها در دوره های مختلف و به تمام اروپا بود،  در دوران و بعد از یخبندان کوچک جایگزینی مردمی،  بیشتر در شمال اروپا اتفاق افتاده.
 ۳-  آیا منظور شما از مهاجرت ایرانیان به اروپا،  مهاجرت ایرانیان از ایران فعلی است یا ایران بزرک فرهنگی؟
   ادامه پاسخ:  مهاجرت از همه نقاط ایران تاریخی انجام شده،  بیشتر از مناطق جنوبی ایران،  بدلیل رشد سریع جمعیت و سر ریز جمعیت،  همیشه از جنوب ایران به نقاط مختلف جهان وجود داشته است.  ایران بدلیل شرایط جغرافیایی در زمان بهترین موقعیت رشد جمعیت را داشت.
      لازم به یادآوریست دانش اطلاعات من میدانی و گسترده نیست،  زیرا امکان آنرا ندارم،  اطلاعات من از اینترنت و تعدادی کتاب است.  شما هم باید بتوانید پاسخ پرسشهای خود را در اینترنت بیابید،  فقط مراقب باشید اغفال دروغهای تاریخ نشوید.  مهم داشتن ذهنیت در گرایش مورد علاقه است،  ذهنیت از پیگیری و مطالعه و پژوهش رشد و تکامل میابد.
 4 ــ  اگر این مهاحرت ها صورت میگرفته پس چه دلیلی داشت مارکو پولو و سایر تاریخدانان و حهانگردان رومی به بررسی و تفسیر چهره ایرانیان بپردازند،  و به این کشور سفر کنند،  و از دیدنی های خود به اروپا توضیح دهند؟
   ادامه پاسخ:  نوشتم مهاجرت به یکباره صورت نپذیرفته،  در دوران یخبندان طی سدهها انجام شده.  از اینکه عده ای جهانگرد جنوب اروپا از ایرانی بنویسند،  دلیل آن تفسیر گردشی است.  برای شما جالب نیست در آن سالها که جهانگردان ایتالیایی به ایران میآمدند،  چرا از شمال اروپا جهانگرد به ایران نمیآمد،  و چرا شمال اروپا از جنوب آن عقب افتاده تر بود.
 5 ــ  بنده مجسمه ها و سکه های زمان هخامنشی را مشاهده کردم،  و چهره را با سکه ها و مجسمه های تمدنهای مصر و بابل و ارمنستان و ترکیه و … مقایسه کردم.  در مجسمه ها و سکه های داخل خاک ایران امروزی شکل چشمها کشیده و بزرگتر هست،  نسبت به چشم و چهره مجسمه های سایر تمدنها در دیگر نقاط قاره کهنحتی الان هم چشم ایرانیان بزرگتر و کشیده تر از چشم عراقیها و ترکیه ایها و مصریها و کل کشورهای همسایه استبه نظرتان دلیلش چیست که این اتفاق برای چهره ایرانیان مخصوصا در فک و صورت رخ داده است.
   ادامه پاسخ:  قبلاً در ارگ ایران درباره این موضوع نوشتم،  علت آن دوران یخبندان است،  نه یخبندان کوچک،  بلکه آخرین عصر یخبندان،  که از حدود ۱۱۵٬۰۰۰ سال پیش تا حدود ۱۱٬۷۰۰ سال پیش رخ داد.  اثرات آن تا ابتدای هزاره اول گاه ایرانی ادامه داشت،  و یکی از اساسهای تعیین گاهشمار هفت هزار ساله در ارگ ایران همین است.
     مردمانی که هزارهها در این یخبندان زندگی کردند،  کمی تغییر قیافه دادند،  امروز قیافه منگولی یا شمنی میگویند.  قبایلی از این مردم در راستای مهاجرتها به ایران شرقی یا افغانستان امروزی رفتند. بویژه در ارتفاعات هزاره جات و سرمای بیشتر کوهستان،  قیافه های چندی از منگولی درست کرد،  که به اشتباه بازمانده مغول میگویند.  این تاریخها خود علمی است،  و نیاز به پژوهشهای گسترده دارد،  فقط جهت اطلاع و پیگیر چند خط نوشتم.
      ترکیب این مردمان که بخشی از آنها در سکاها و هونها و غیره وجود داشتند،  در ادامه طبیعت مهاجرتی به سرزمینها مهاجر پذیر،  مانند بیابانهای آسیای مرکزی،  اروپا و جنوب آسیا و غیره رفتند.  سرزمین ایران کنونی مهاجرتی درون ریز نبود،  بلکه بیشتر برون ریز بود،  بهمین جهت ترکیب جمعیتی ایران متفاوت از کشورهای دیگر باقی ماند.  منجمله تعدد زیاد زبانها و گویشها در ایران،  که خود دلیل بر عمق تاریخی کشور،  و در جهان بیمانند است و باید این اصالت را حفظ کرد.
   پرسش از عموم:  شما چه پرسشی دارید؟  آیا پاسخ آنرا خودتان میابید؟
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 57
   پرسش بهزاد 6856:  شما نوشته اید جیرفت اولین تمدن است،  یعنی قدیمی تر از جیرفت تمدن نبوده است؟
   پاسخ انوش راوید:  تمدن تعریفهای مختلف بنا به سلیقه دارد،  و مهم این است ما نباید پیرو سلیقه های غربیها و اروپائیان در تاریخ و جغرافیا باشیم.  از اینکه هر شخص درباره تمدن تعریف ویژه خودش را داشته باشد،  نیز نباید نگران بود،  بلکه در نهایت باعث دقت علمی میشود.
      من نوشتم جیرفت اولین تمدن بر اساس نویسایی حروف پایه لاتین است،  و قدیمیترین و کهنترین کتیبه های حروف به این شیوه نویسایی در جیرفت یافت شده است.  تمدن را می توان بدوره های مختلف تقسیم کرد،  تمدن دوره های مختلف رمه های انسانی،  تمدن دوره های مختلف سنگ،  تمدن دوره های مختلف نویسایی هیروگلیف،  تمدن دوره های مختلف این و آن تعریف.
      مهمتر از همه برای تاریخ نویسی و تاریخ خوانی،  دقت در زمان و گاهشماری و موقعیت مکانی در زمان است.  بسیاری از تاریخ گوها با بالا و پائین بردن زمان و مکان،  سعی میکنند به خواسته مورد نظر خود برسند،  این نیز مشکلی ندارد و باعث دقت کلی در تاریخ میشود.
   پرسش بهزاد 6857:  آیا چاتال‌هویوک قدیمیتر از تمدن جیرفت است؟
   پاسخ انوش راوید:  چاتال‌هویوک یک روستا از انبوه روستهای دوران تاریخی است،  در بسیاری از این روستاها حتی تا قبل از قرن بیست باقی بودند،  هیچ آثار نویسایی وجود نداشت.  در اینقبیل روستاها کمی آثار هیروگلیف مفهومی نقاشی دیده شده است.  با دقت متوجه میشویم،  برای آنها زمان و تاریخ سازی کرده،  و سندیت خاصی ارائه نکرده اند.
      اما با اینکه کمتر از یک درصد جیرفت و فقط در مدت کوتاهی کاوش شده،  کلی اسناد ظریف تمدنی با امکان زمان و تاریخ سنجی بدست آمده است.  آثار ظریف جیرفت در کشفیات ازبکستان و عراق هم بدست آمده،  و نشان از اهمیت تجاری و تولیدی این منطقه است.
   دیدگاه مسعود 6858:  استاد گرامی سلام. این پیام یکی از تاریخ نویس هاست . جالب بود این که در زبان گیلکی، کلمه (کس) به معنی کنار هستش و با پیام بالا میتونه همخانی داشته باشه.  کاسپین = کاس + پین / کاس = کرانه + پان =  نگهبان.  کلمه کس یا کسی هم به معنای نفر یه رابطه ای با کاس وجود داره جای تحقیق بیشتر.  سلامت باشید.
   پاسخ انوش راوید:  درود و سپاس از توجه شما، ممکن است درست باشد،  درباره اش تامل میکنم.  ریشه یابی واژهها گرایش خیلی تازه ای است،  امروزه میبینیم هر شخصی نتیجه خاص خودش را از این ریشه یابی میگیرد.
      بنابر این باید خیلی دقت شود،  کسپین را نیز بمعنی سوراخ کننده معنی کرده اند،  کسانیکه غار را سوراخ میکردند،  و در آن زندگی مینمودند.
  ــ  کس = سوراخ.
     کاسپینیها را بیشتر طبرستانی گفته اند،  تبرستانی کسانیکه بالای کوه و در میان شکافها زندگی میکردند مانند غارهای جاده هراز.  برای همین ریشه یابی با دانستن چند واژه امروزی کار سختی است،  و نیاز به مطالعات گسترده تر دارد،  پاینده باشید.
   پرسش مرتب و دائم کم مطالعه ها 6859:  اگر اسکندر مقدونی نبوده پس چه کسی تخت جمشید را آتش زد؟
   پاسخ گروه ارگ ایران:  در این باره و پاسخ شما،  چندین کتاب وجود دارد،  میتوانید در تارنمای ارگ ایران پیگیری نمایید.
   پرسش آزیتا 6860:  آیا نسل ایرانی خالص است؟
   پاسخ انوش راوید:  جوانهای قبایل بیابانگرد و روستاهای دور افتاده کشور اسلامی نیجر،  هر سال در یک فستیوال سنتی خواستگاری،  خود را چنین بزک میکنند،  تا دخترها آنها را بپسندند.  معیار زیبای و قدرت مردها برای پسند دخترها،  چشمهای درشت دندانهای سفید و بینی استخوانی،  و چند ساعت مقاومت در این مراسم است.  در چند سال گذشته دولت نیجر از این راسم بعنوان جلب گردشگر استفاده می کند.
      در قرون میانه کشورهای نیجر و مالی قدرتمندترین و ثروتمندترین سرزمین اسلامی جهان بود،  و جمع زیادی دانشمند اسلامی در این سرزمینها وجود داشتند.  این مراسم یکی از باهوشترین اقدامها برای تولید نسل در قرون میانه بود،  که ترکیب ژنی همه نقاط باعث کیفیت نسل میشد.  این نمونه برای تولید ترکیب ژنی در تاریخ است،  و غیر از ادغام خانواده و قبایل در یکدیگر و همگون شدنهاست.  #خواستگاری_جمعی.
   پرسش مجید 6861:  آیا شما از مصدق حمایت میکنید؟
   پاسخ انوش راوید:   من بعنوان یک وبلاگ نویس تاریخی،  از هیچ کس حمایت و تعریف یا بدی نمیگویم،  فقط شاخصهای تاریخی را بررسی میکنم.  هر کجا یک تاریخ نویس از یک فرد تعریف کرد و یا بدی گفت،  او را نمیتوان تاریخ نویس نامید،  و باید دانست که او مزدور است.  این مورد در کتابهای تاریخی سنتی ایرانی بطور کامل دیده میشود.  برای همین من اینگونه کتابها را که در آنها بجای شاخصهای علمی،  خوبی و بدی نوشته شده،  غیر قابل استفاده میدانم.  در این باره در ارگ ایران زیاد نوشتم.
   نظر تراب 6862:  سلام و درود،  این تحریف تاریخه شما فرقی به امثال کسانی که میگن هخامنشیان وجود نداشتند فرقی ندارید،  فقط با این کار این فکر رو به وجود میارید هر چی آدم هست که به تاریخش احترام میزاره و ازش دفاع میکنه تحریف گره تاریخ صفویه یک چیزی مشخصه.  شما در مورد تاریخ قبل اسلام صحبت نمیکنی در مورد تاریخ ۵۰۰ سال پیش صحبت میکنی،  کلی مورخ و کتاب داریم که دقیقا از همان زمان بدست رسیده نه اینکه تازه دست نویس هم باشه بلکه خود کتاب ها به یادگار موندن الان اینکه ایرانی ها با توپ و تفنگ نمیجنگیدن چه چیزیش خنده داره؟  این که ۴۰ هزار قزلباش در برابر ۱۲۰ هزار عثمانی اینقدر دوام آوردند،  و فداکاری کردن خنده داره؟  مسخره هست؟ شما فکر می کنید اون زمان میرفتند به حکومت های اروپایی میگفتن لطفاً شما به ما سلاح گرم بده تا ما استفاده کنیم.  اونام بگن بله حتما شما چه خوشت بیاد یا نه باید از تاریخی که توسط نویسندگان نوشته شده استفاده کنی حالا تاریخ حمله اعراب باشه یا مغولان شما نمی تونی بگی اینجاش به نفع ایران نیست.  پس من قبول ندارمش اینطوریه پس میشه گفت هیچ تاریخی قابل قبول نیست و به خاطر همین هم هزاران کتاب رو منکر میشید که قطعا خیلی از نویسندگان اونها آدم های کور و کری نبودن و خودشون سواد تاریخی بسیار زیادی داشتن و به همین صورت تمام تاریخ ایران زیر سوال میره.
   پاسخ انوش راوید:  درود و سپاس از دیدگاه شما،  بارها به افراد مانند شما نوشتم که یک وبلاگ باز نمایید و مقدار دانش و مطالعات خود را در آن بریزید،  و لینک هم بمن بدهید تا مطالعه کنم.  اینگونه که دیدگاه مینویسید که چی،  درست مانند این است،  که بخودتان میخواهید بگوید که خیلی میدانید.   لطف کنید بروید یک وبلاگ باز کنید،  و با مطالعات گسترده در زبان ادبیات زبان فارسی و تاریخ در آن بنویسید.
   نظر یوسف 6863:  جالب بودنش به نظر من اینه که این رومی ها که تاریخ نویسی غربی می گه هیچ ربطی به خاورمیانه نداشتن، هم اسم پایتختشون که روم بوده نام یک شهر در کنار دجله و فرات بوده (یکی از شهرهای مدائن) و هم یکسری شهرهای مهمشون مثل همین اودسا که بازم نام یک شهر در شمال دجله و فرات بوده. اگر اینها مستقل از اشکانیان بودن و دشمن امپراتوری اشکانی بودن پس چرا اسم شهرهای مهم دشمن رو برداشتن گذاشتن روی شهرهاشون؟ این خنده دار نیست؟
   پاسخ انوش راوید:  درود، بله درسته،  روم و فرانک و پاریس یا فرانسه و انگل و کرمن و همه از ایران هستند،  و طی هزاره های تاریخ با مهاجرت از ایران این نامها به اروپا رفته،  حتی نام اروپا ایرانی است در اینجا.  دوره های از تاریخ روم میترایی بود،  و اشکانیان هم میترایی و جنگ دینی نداشتند.  فقط یک نبرد بزرگ قدرتی داشتند معروف به نبرد حران،  که فاجعه برای رومیها بود.  طبق نوشته مورخین رومی،  در پایان نبرد ۲۰ هزار رومی کشته و ۱۰هزار تن اسیر شدند، در حالی که تعداد زخمی‌ها و کشته‌های اشکانی روی هم به صد نفر هم نمیرسید.
   دیدگاه ترک ایرانی 6864:  آزادی بیان حق عموم هست،   و صد البته حریم خصوصی.  انتخاب من این است که هویتم را جار نزنم در فضای نامعلوم الحال مجازی جامعه،  و دروغگو کسی نیست که از حق حقیقی خودش که حفظ حریم خصوصی هست محافظت کنه.  بگذریم از اینکه معنی دروغگو یعنی کسی که گویشی دورویانه دارد (در روبه رو یکجور و در پشت سر جور دیگر) که این هم در مورد من مشخصا در اینجا درست نیست.
      شما چون من با اسم حقیقی و آدرس ایمیل حقیقی دیدگاه ثبت نکردم حق این رو ندارید منو دروغگو خطاب کنید،  نه من را میشناسید نه در جایگاهی هستید که به من برچسب بزنید،  و شخصی که برای مطالب نظریه ای, عنوان هایی "با نمای واقعیت" انتخاب میکنه باید مورد بازخواست قرار بگیره.  اگر ادعای شما این است که مطالب شما صرفا نظریه و دیدگاه شخصی است،  باید در عنوان مطالب از کلمات منظور رسان و هدف رسان استفاده شود.
      شاید یک نفر از گوگل و با وقت کم آمده و صرفا کنجکاوی اش باعث میشود اطلاعات گمراه کننده دریافت کند،  و متاسفانه در اکثریت جامعه همین وجود دارد.  گمراهی در اطلاعات.  شما در نوشته هایتان گفته شده که جوان باهوش ایرانی با ذهن پویا مطالب را درک کند،  و در عین حال در کنار کثیری افراد که اطلاعات اشتباه یا ناقص منتشر میکنند شما هم اطاعات اشتباه منتشر میکنید.
      چطور از جوانی انتظار دارید،  که هیچ نمیداند نه سیستم آموزشی مطالب  کامل حقیقی را در اختیار میگذارد،  نه درگاهی مطمین و امن وجود دارد برای کسب اطلاعات،  نشان به آن نشان که سرچ کنید در مورد تاریخ  تا ببینید تفاوت در نتیجه جستجو در چه مقیاس است.  بعد یک جوان ایرانی نادانا باید خودش برود الفبای میخی و سامری و کوفی یاد بگیرد،  و منابع را مستقیما به دست آورد و ترجمه کند؟
       کلا هدف از درگاه اطلاعاتی شما اگر نظریه است باید در عنوان قید کنید نظریه های انوش راوید یا در عنوان مطالب : نظریه انوش راوید :حمله اعراب به ایران دروغ است.  مطالب شما به گونه ای چیدمان و نوشتار شده،  که این برداشت را به مخاطب میدهد که حقیقتی است،  در صورتی که چنین نیست و اشتباه از شماست صد در صد و در اینجا دروغگو کسی است،  که آگاه یا ناآگاهانه چنین فعالیت میکند.
      لازم به گفتن است که شخص بنده وقتی چیزی میخوانم آگاهانه در نظرم دارم،  که این گفته,  نظر نویسنده است.  هدف من از ارسال دیدگاه این بود،  که کسانی که بر خلاف من اکثر نوشته ها را قبول میکنند،  آگاه باشند و متاسفانه هستند بسیاری که حتی با یک بنر بر اساس شخصیت اجتماعی که دارند گمراه میشوند.  تاریخ اکثریت مردم ایران حداقل تا جایی که من دیده ام اینطور بوده.
      در آخر مرحوم پدرم در یک کلام به من آموخت : هر کسی حرف ناحقی زد رفتار ناحقی کرد،  سکوت نکن حتی اگر وزیر وزرا باشد،  حتی اگر من یا مادرت باشیم.  تعریف شجاع و شجاعت هم اینگونه است،  رفتار حق و حرف حق .
      من به دین گونه هستم و بوده ام و شما هم هیچ حقی ندارید،  که به من بگویید شجاع نیستم چون نام حقیقی و آدرسم رو ننوشتم.  همانطور که گفتم حق هر کسی است که حریم خصوصی خودش را حفظ کند و آزادی بیان داشته باشد.  ادعا و مدعی هم منسب افراطیون هست چه مذهبی چه تاریخی،  دیدگاه را لطفا منتشر کنید،  تمام.
   پاسخ انوش راوید:  درود مجدد و سپاس بخاطر نوشتن دیدگاه،  در بالای تارنمای ارگ ایران نوشتم نظرات و مقاله های انوش راوید،  یعنی اینها دیدگاه های شخصی است.   در سخن و وبلاگ و جاهای دیگر هم چندین بار نوشتم،  این تارنما برای اشخاصی است،  که تاریخ میدانند و علاقمند به تاریخ هستند،  و برای افراد عادی غیر تاریخی نیست.   قبلاً هم بارها بشما و افراد مانند نوشتم،  که بجای نوشتن دیدگاه های طولانی شخصی نویسی جهت شخصی دیگری،  لطف کنید یک وبلاگ باز نمایید و دیدگاه های تخصصی خود را در آن بیان کنید.  بهشت آنجاست که کسی را با کسی کاری نباشد،  یا علم با تبادل دانشها رشد و شکوفا میشود. 

      بخشهای اول دیدگاه فوق و پاسخهای آنها در لینکهای زیر:

کلیک کنید:  دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران

کلیک کنید:  تاریخ زبان ترکی در ایران

نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 57

درک ملی و مردمی اصل مهم زندگی

نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 57 شامل تعداد ديگری از پرسشها و پاسخهای قابل توجه پستهای مختلف تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی
تصویر مجسمه ابن خلدون در تونس،  عکس شماره 7132.
      اگر مردمی هنگام فاجعه های ملی،  سخنان بیهوده و خنده ای بسیار گویند،  بدانیم فقر فرهنگی و شعوری آنان را فرا گرفته،  و ملتی غافل و برده و ذلیل شده اند،  چنانکه گویی در حال مستی بسوی مرگ و جهنم رانده میشوند. برگرفته از  ابن خلدون.
 ……………
   برچسبها:  نظرات وبسایت, شبهات وبسایت, پرسشهای وبسایت, پاسخهای وبسایت, ترک ایرانی, پاسخ انوش راوید.
   هشتگها:  #پرسشها_پاسخها.
…………
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 57

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
لحظه رونمایی از مومیایی با پیچ و تاب زیبا، سالم و پر از رنگهای زنده و گرافیک زیبا در سقارا. مشروح در لینک: http://www.arq.ir/240
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.