Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

پنداشت رستاخیز وحشیهای پیروز یکی از بدترین درکها از تاریخ است،  این پندار توسط تاریخ نویسی استعماری برای کوتاه کردن تاریخ،  از اندیشه و بینش به سطحی نگری گسترش یافته است.

پنداشت رستاخیز وحشیهای پیروز

      پنداشت رستاخیز وحشیهای پیروز یکی از بدترین درکها از تاریخ است،  این پندار توسط تاریخ نویسی استعماری برای کوتاه کردن تاریخ،  از اندیشه و بینش به سطحی نگری گسترش یافته است.  اینگونه تاریخ نویسان بمنظور گمراه کردن علاقمندان به تاریخ می نویسند،  که چون مغولان یا اعراب صدر اسلام وحشی بودند و بخاطر وحشی و آدمکش بودن،  توانستند به ایران پیروز شوند.  این درک سطحی نگری کامل به تاریخ است،  تاریخ شامل سلسله دانشهای بهم پیوسته است،  خالی کردن ذهنها از این دانشها،  سبک کار تاریخ نویسان استعماری است.
پنداشت رستاخیز وحشیهای پیروز
تصویر  کتیبه ای از آشور در بین النهرین،  عکس شماره 4861.
پنداشت رستاخیز وحشیهای پیروز
لوگو ذهن کپی پیس باقی مانده از سیستم آوزشی را کنار بگذارید،  عکس شماره 1613.
این برگه شماره 1006 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
پنداشت رستاخیز وحشیهای پیروز
پنداشت رستاخیز وحشیهای پیروز
      آیا فکر کرده اید وحشی چگونه با کدام دانش و تکنیک می تواند به کشوری دارای فنون برتر پیروز شود؟  شاید با ساده اندیشی پاسخ خواهید داد،  چون آنها وحشی و آدم کش بودند،  و یا می گوید دارای اعتقاد و ایمان بودند.  شاید هم بگویید کشور مورد حمله از هم پاشیده بود.
      مردم و اقوام وحشی نمی توانند بر مردم متمدن پیروز شوند،  این ساده ترین موضوع جامعه شناسی است،  که در تاریخ بارها اتفاق افتاده است.  مردمی که در دوره های تمدنی عقبتر،  از مردم جلوتر در تمدن هستند،  هرگز نتوانستند پیروز شوند.  نمونه در تاریخ زیاد است.
      اگر عقب افتاده در دوره تمدنی می توانست بر پیشرفته تر پیروز شود،   شامپانزه ها نیز می توانستند نئاندرتالها را شکست دهند،  و نئاندرتالها می توانستند هموساپین را شکست دهند.  سلتها می توانستند رومیها را شکست دهند،  بومیان آمریکا می توانستند اسپانیاییها و الاآخر.
      فرضیه هایی مانند وحشی بودن و یا اعتقاد داشتن برای پیروزی،  هیچ کدام از این داستانها پاسخ برای تاریخ علمی نیست،  تاریخ دارای دانشهای مختلف است،  که درون آن نهادینه شده است.  هیچ وقت در ساختاهای تاریخی اجتماع ملت یک و یا چند دوره عقب تر در تاریخی اجتماعی،  نمی تواند به ملتهای بالا دست در این ساختار پیروز شود.
      تاریخ یک ملت در ادامه یک سلسله تحولات تاریخی ساخته می شود،  نادیده گرفتن آنها و گذر کردن از آنها در یک یا چند خط و مقاله و داستان و خیال شخصی،  غیر اصول علمی در تاریخ نویسی است.  نمی شود با خواندن چند کتاب درسی و بازاری تاریخی،  به علم تاریخ برای بررسیهای دقیق تاریخی دست یافت.
پنداشت رستاخیز وحشیهای پیروز

وحشیهای پیروز و شکستهای تاریخی

پنداشت رستاخیز وحشیهای پیروز
    تصویر کتیبه سربازان آشوری در حال شکنجه و قتل سربازان یهودی پس از فتح قلعه لاکیش،  قرن 43 گاه ایرانی،  موزه بین النهرین بریتانیا.  عکس شماره 7045،  فیلم در پائین همین برگه.
      بدون دانش برتر نظامی و نظام جمع،  پیروزی نظامی و کشوری و سیاسی امکان ندارد،  هر زمان در تاریخ پیروزی بوده،  حتماً دانشهای برتر برای این پیروزی وجود داشته است.
      مستند ایوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن در پائین همین برگه،  برجسته‌ترین یادگار شاهنشاهی ساسانیان،  در تیسفون واقع در کشور عراق کنونی است.  این ایوان با عرض ۲۵ متر پس از پل گاومیشان در ایران،  عریض‌ترین طاق معماری باستان است.  بلندی آن ۳۷ متر و پهنای نزدیک به ۵۰ متر دارد.  بر بالای این طاق،  زمانی یک دیواری به بلندی ۷ متر وجود داشت.  همیشه زیبایی و عظمت این کاخ مورد توجه و حیرت شاعران و جهانگردان و تاریخ‌نگاران بود.
      مردم کشوری که اینگونه بناهای بزرگ را ساخته بودند،  و دارای دانش و تکنیکهای نظامی و تولیدی برتر بودند،  غیر عقلانی است که با داستان آنها را شکست خورده از سادگان بیابانی بدون دانش و تکنیک بدانیم.
   مهم:  برای پیروزی نیازمند دانش و بینش برتر،  همراه با درک از توانایی برتر فنی و نظامی است.  بدون اینها پیروزی هیچ وقت نه در عمق تاریخ اتفاق افتاده،  و نه در آینده امکان پذیر است.  آنچه در تاریخ بعنوان پیروزی مردم عقب تر در ساختارهای تاریخی اجتماع بر پیشرفته تر گفته و نوشته اند،  داستانهای بی پایه و اساس است.
پنداشت رستاخیز وحشیهای پیروز

نسل جدید و تاریخ

      کسانی که کتابهای قرنهای گذشته را نوشتند اطلاعاتی از دانشهای محوری تخصص خودشان نمی دانستند،  و تمام سعی آنها این بود،  که با جمع آوری اطلاعات و دانش از کتابهای گذشته و یا گفته های مردم بپردازند،  و در صفحات انبوه شده،  آنها را دوباره نشر دهند.
      حتی آنهایی که در همین یکی دو دهه گذشته کتاب های قطور نوشتند،  اطلاعاتی از کاربرد کامپیوتر و اینترنت نمی دانستند،  و امروزه جهان بطرف دور شدن از سادگی و حالو بازی و کم سوادی و بی تخصصی و حتی بی پولی می رود.
      این را رشد جمعیت کشورها نشان می دهد،  همین کشور ما در ده های گذشته رشد جمعیت بیش از سه و نیم درصد داشت،  و امروزه به زیر یک درصد رسیده،  و کشورهای پیشرفته حتی منفی شده است.  مفهوم این می شود پایان بردگی و خلاصی از سادگی و بی تخصصی و بی پولی و خیلی چیزهای دیگر.
      به زبان کلی و ساده یعنی نسل جدید از سادگی و ساده پنداری می پرهیزد،  و علمی و تخصصی به مسائل نگاه می کند،  و دیگر اغفال انبوه نویسی و بدون سند و مدرک واقعی و علمی تاریخی نسلهای گذشته نمی شوند.
……………
   برچسبها:  پنداشت رستاخیز, رستاخیز وحشیها, وحشیهای پیروز, نسل جدید, نسل تاریخ, شکستهای تاریخی.
………….
پنداشت رستاخیز وحشیهای پیروز
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
آثار باستانی نقش برجسته های دیوار آشور در موزه بریتانیا مشروح در http://arq.ir/140
یوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن برجسته‌ترین یادگار شاهنشاهی ساسانیان، در تیسفون واقع در کشور عراق کنونی است. این ایوان با عرض ۲۵ متر پس از پل گاومیشان در ایران، عریض‌ترین طاق معماری باستان است. بلندی آن ۳۷ متر و پهنای نزدیک به ۵۰ متر دارد. بر بالای این طاق، زمانی یک دیواری به بلندی ۷ متر وجود داشت. همیشه زیبایی و عظمت این کاخ مورد توجه و حیرت شاعران و جهانگردان و تاریخ‌نگاران بود. مشروح در http://arqir.com/145
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید