Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار یکی از مهمترین ساتراپها و استانهای هخامنشی بود،  که از ابتدا توسط یکی از شاهزادگان ساتراپی هخامنشی سکایی،  اداره و بسوی تمدن جدید نویسایی و هنر و کشورداری هدایت شد.  در تاریخ نویسی استعماری هنر هخامنشی مزدایی و اشکانی میترایی سرزمین گندهار را بدروغ و اشتباه و ترفند و بدجنسی،  بنام یونان باختر نوشته و درباره داستان یونانیها و سلوکیهای اروپایی در باختر،  کلی تبلیغ و دروغسرایی کرده اند،  نباید ساده بود و اغفال آنها شد.

ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار

ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار
تصویر نقشه ساتراپی گندهار،  عکس شماره 4527.
 این برگه بشماره 1268 پیوست لینک زیر است:
ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار
لوگو با جدیت از شکوه تاریخ ایران دفاع نماییم،  عکس شماره 1602.
ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار

گنداره یا گندهارا    Gandhara

  ــ  گندهار = گنداوهار = آب پرارزش = سرزمین پر برکت.
  ــ  گند = بالاترین ارزش،  مانند در سوگند.
  ــ  هار = آهار = اوهار = آب سرشار و زیاد و تندآب،  مانند روستای آهار تهران.
      گنداره یا گندهارا نام استانی از استانهای شاهنشاهی ایران در زمان هخامنشیان بودمحل گنداره در راستای رود سند،  پیرامون شهرهای تاکسیلا و پوشکَلَواتی،  چارسده امروزی،  در شمال خاوری پیشاور پاکستان قرار داشت.
      نام گنداره نخستین بار در سنگ ‌نبشته بیستون داریوش بزرگ به عنوان یکی از استانهای شاهنشاهی ایران آمده‌ است.  همچنین گنداره در ریگ‌ودا و پس از آن در اترواودا آمده،  در سده یازدهم پس از میلاد،  نام گنداره توسط ابوریحان بیرونی اشاره شده،  و وی شهر ویهند،  احتمالاً اوند امروزی نزدیک به اتوک،  را پایتخت گنداره ذکر کرده‌ است.  نام گنداره در منابع کلاسیک بعدی برای اشاره به دره رود کابل استفاده شد.
      گنداره،  گاهی با قندهار اشتباه گرفته میشود،  مطابق معمول ذهنهای کپی پیسی پیروان تاریخ نویسی استعماری،  پای اسکندر مقدونی و هلنیسم دروغی اروپایی را به اینجا هم کشانده اند.

کلیک کنید:  دروغ دولت و سکه یونان باختر

ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار

آثار گندهار

تعدادی عکس از آثار گندهار،  در نماهنگ پایین برگه.
      آشوکا شاه از دودمان موریا،  همه زندگی خود را وقف تحققِ علمی و عملیِ نمود.  موریاها از تبار سکاهای ایرانی بودند،  که از شمال به هند رفتند و پادشاهی بزرگ برقرار کردند.  آشوکا از سال ۲۷۳ تا ۲۳۲ پیش از زایش مسیح فرمانروایی کرد.  وی پسر بیندوساره از شاهان موریایی بود،  و بر شبه قاره هندوستان و افغانستان فرمان راند.
      کاخها و ستونهای یاد بود او،  به تقلید از کاخهای هخامنشیان و ستونهای تخت جمشید در سراسر هند،  فراوان بجا مانده است.  امپرتوری چاندرا کوپتا پدر بزرگ آشوکا یک ساتراپ پارسی بود،  که سالها با دستگاه عظیم امپراتوری هخامنشی آشنایی و مراوده داشت،  و تحت تأثیر این امپراتوری چنین حکومتی را تأسیس نمود.  بنابراین او از بومیان هند نبود،  بلکه چاندرا کوپتا یک پارسی و یک ایرانی بود.
      در تاریخ نویسی استعماری بخورد سادهها داده اند،  که تمدن و دمکراسی از یونان اروپا بود،  و میگویند الکساندر کذایی آنها براحتی همه جا را گرفت و پیروز شد.  توجه و دقت کنید،  اغفال تاریخ نویسی استعماری نشوید و آنرا بشناسید.
      آثار هنری ظریف قبل از دروغ هلنیسم یونان اروپایی،  در ایران و ساتراپها و استانهای ایران بفراوانی وجود دارد.  دزدان تاریخ و فرهنگ و تمدن در غرب استعمارگر می گویند،  یونان باختر هنر و تمدن را به شرق برد،  آنها آثار کهن و باستان ایران را نمی بینند و نادیده میگیرند،  یا تاریخ گذاری دروغی میکنند.
      تمدن و فرهنگ و هنر و نویسایی از ایران به اروپا رفت،  ولی اروپائیان نمی خواهند این موضوع مهم و اساسی را بپذیرند،  و می خواهند وانمود کنند،  که یونان اروپا وجود داشته و مهم بوده است. آنها برای داستان بافی خود سند و مدرک و ریشه یابی ندارند،  و فقط بر اساس تبلیغات و دروغ و قدرت انتشاراتی و اغفال سادگان به اهداف خود میرسند.
      دروغگوهای تاریخ نویسی استعماری میگویند:  آثار گندهار،  نفوذ یونانی باختر است،  در واقع یونان باختر وجود واقعی ندارد.  آثار تاریخی میگوید،  آنچه در آثار یونان اروپاست،  ریشه در تمدن ایران و استانهای تاریخی ایران دارد.
ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار

تعیین مرزها با تاریخ

ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار
تصویر انوش راوید در پاسارگاد،  در اینجا،  عکس شماره 4362.
      تاریخ تعیین کننده مرزهای جغرافیا و جغرافیای سیاسی در حال و آینده است،  برای همین استعمار و امپریالیسم با دروغ گفتن و نوشتن در تاریخ،  جهان را کنترل کرده و میکنند.  تاریخ مهمترین نرم افزار سیاسی است.
……………
   برچسبها:  ساتراپی هخامنشی, ساتراپی گندهار, سرزمین پربرکت, استان گندهار, آثار گندهار, گندهار قندهار, گنداره گندهارا, ریشه قندهار.
   هشتگها:  #گندهار, #ساتراپی.
…………
ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
http://arq.ir
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.