بایگانی برچسب: s

ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار

ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار یکی از مهمترین ساتراپها و استانهای هخامنشی بود، که از ابتدا توسط یکی از شاهزادگان ساتراپی هخامنشی سکایی، اداره و بسوی تمدن جدید نویسایی و هنر و کشورداری هدایت شد. در تاریخ نویسی استعماری هنر هخامنشی مزدایی و اشکانی میترایی سرزمین گندهار را بدروغ و اشتباه و ترفند و بدجنسی، بنام یونان باختر نوشته و درباره داستان یونانیها و سلوکیهای اروپایی در باختر، کلی تبلیغ و دروغسرایی کرده اند، نباید ساده بود و اغفال آنها شد. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تاریخ ایران, تاریخ جهان | برچسب‌شده , , , , , , , | 8 دیدگاه