Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

نواندیشی آموزشی برای زندگی بهتر امری است که در این قرن بسرعت باید بروز شود،  زمین با سرعت زیر پای ما حرکت می کند،  و نیاز به آموزشهای نوین لازم است.  نمی شود با درک و دانشهای گذشته و تاریخ مصرف تمام شده،  در قرن انفجار اطلاعات و ارتباطات زندگی کرد.  نواندیشی در سیستم آموزشی و کیفی زندگی،  کار و تولید،  و غیره باید هر روزه و آپدیت باشد،  تا از قافله جهان عقب نیافتاد.

نواندیشی آموزشی برای زندگی بهتر

نواندیشی آموزشی برای زندگی بهتر
تصویر مقرنس کاری زیبا در اینجا،  که روزی نواندیشی معماری بود،  عکس شماره 3120.
نواندیشی آموزشی برای زندگی بهتر
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره 1610.
این برگه پیوست لینک زیر است:
نواندیشی آموزشی برای زندگی بهتر

فهرست نواندیشی آموزشی برای زندگی بهتر

       نوشته های بیشتر نواندیشی آموزشی برای زندگی بهتر را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
 

ساختارهای تاریخی آموزش در ایران

      ساختارهای تاریخی آموزش در ایران باعث رشد و تکامل تمدن جهان شد،  باید این ساختار را شناخت،  و از آن برای بهترین روش آموزش در آینده بهره برد.  اولین خطوط کشف شده جهان در ایران،  اولین جراحی مغز و چشم مصنوعی و غیره در ایران،  بما می گویند،  که اینها همه در یک سیستم آموزشی کار آمد انجام شده.  آثار بیشماری از دوران کهن ایران باقی مانده،  که بما می گویند،  تمدن،  یعنی آموزش و نویسایی از ایران بود،  و سپس به همه جهان رفته است.
      تمدن،  و رشد و تکامل بدون آموزش درست شکل نمی گیرد و معنی ندارد،  رشد و تکامل یعنی تغییرات پیوسته و ناپیوسته در شکل قبلی.  تمدن دوره های مختلف در ساختارهای تاریخی اجتماع دارد،  این ساختارها همه با یکدیگر اختلاف دارند،  مقدار این اختلاف را رشد و تکامل تعیین می کند.  نمی توان همه دوره های تمدنی را با یکدیگر یکی دانست،  و یک نوع برداشت،  از مفهوم آنها داشت،  که اشتباه در طرح و برنامه و آینده بینی می شود.
      در اولین هزارههای تاریخ،  اولین مردمان متمدن،  یعنی ایرانیان در گل و خشت،  علامتهایی بعنوان نوشتن بکار می بردند،  سپس آنها را می پختند.  اینها اولین کتیبه های نویسایی جهان در تپه یحیی و جیرفت و شهر سوخته و غیره هستند.  در آن زمان آموزش حروف الفبا یا هیرگلیف با تکه چوبی در خاک انجام می شد.  سپس یک گوشه پاکی انتخاب کردند،  تا آموزش را گسترش دهند،  و نام آنرا اس کول نهادند.
      آموزش در خاک و گل و خشت جای خود را به قلم نی و پاپیروس و پوست داد،  آلیاژ و فولاد رشد بیشتری به ارمغان آورد،  و کتیبه های سنگی بزرگ،  قدرت حاکمان و دینها را بتصویر کشیدند.  یعنی براحتی با پیدا شدن آلیاژ و فولاد،  تمدن دچار تغییرات جدید شد،  که متعاقب،  حاکمان و دینهای قدرتمند بوجود آمدند،  به این ترتیب آموزش نیز بنا به نیاز دوره تمدنی تغییر کرد.  این تغییرات با کشف کاغذ شکل جدید آموزش،  و تمدن بخود گرفت.
      تا اینجا متوجه شدیم،  تمدن بر اساس آموزش تغییر می کند،  و آموزش بر پایه ابزار آموزشی رشد و تکامل دارد،  رشد و تکاملی که تغییرات پیوسته و ناپیوسته در تمدن را بهمراه دارد.  همچنان این تغییرات در تمدن با کشفهای جدید،  در انواع قلم و کاغذ،  و سپس چاپ به راه خود ادامه داد.  هر دوره آموزشی و تمدنی بنا به فرهنگ و تاریخ یادگیری،  سرعت بیشتری گرفت.  اگر آموزش حروف الفبا در خاک و گل چند هزاره زمان برد،  آموزش در کاغذ چند سده زمان برد.
      امروزه با دانش و درک ساختارهای تاریخی آموزش در ایران متوجه خواهیم شد،  دوره آموزش سنتی قرن گذشته بپایان رسیده،  و باید آموزش بر اساس صفر یکهای الکترونیک،  بدون استفاده از کاغذ و قلم باشد.  چند بار در بالا تکرار کردم،  تمدن را آموزش می سازد،  هرگز بر عکس نیست.  بهمین جهت برای ورود به تمدن جدید بهترین کار و علم،  شناخت ابزار نوین آموزشی است.
       یعنی باید هر چه زودتر کاغذ و قلم را از آموزش کنار بگذاریم،  تا بتوانیم کشور را وارد تمدن جدید کنیم.  یک موضوع مهم هم این است،  که ابزار آموزش هیچ وقت در یک کشور و یک قاره انحصاری نمی شود،  و خودبخود بدلیل ماهیت آموزشی آن در جهان پخش می شود.  یعنی نمی توان گفت ابزار جدید آموزشی از آن ما نیست،  و نباید از آن استفاده کرد.  دیگران استفاده خواهند کرد و سریع یک مرحله تمدنی پیش خواهند افتاد.
      اگر امروزه سری به بودجه دولت ایران بزنیم،  می بینیم که خیلی از مخارج عقب افتاده،  علت آن نبود صادرات و ارز نیست،  بلکه نبود درست دانستن از استفاده ابزار آموزشی است.  انبوه کارمند و معلم در ایران بیش از هر کشوری است،  انباشت کارهای کاغذی و سنتی قرون گذشته در سیستم آموزشی و ادارات،  بودجه سرسام آور،  همراه ناپاکی می برد،  که باید تغییر استراتژیک کند.
      استراتژی تغییر آموزشی در ایران با وجود تحریم و کرونا،  بیش از همه و همیشه،  باید ما را بسمت درک و دانش استفاده از ابزارهای جدید آموزش سوق دهد.  خود بخود و متعاقب آن،  تغییر در تمدن و نوآوریهای ذهنی و پویایی را بدنبال خواهد داشت.  منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم.
نواندیشی آموزشی برای زندگی بهتر

مدارس پیشرفته تکنیکی هوشمند

      تا قبل از گسترش اینترنت و گوشیهای هوشمند،  مدارس سنتی بودند،  قرنها آنها با کمی تغییر در آموزش،  بصورت یکنواخت شامل کلاس درس و معلم بودند.  اما در این زمان نیاز مبرم است،  که از قدرت تکنولوژی و تکنیکهای نوین برای آموزش استفاده شود.  تا از حداکثر هوش و ذهن دانش آموزان استفاده گردد،  تا عقب افتادگی در جهان حاصل نگردد.
      آرزوی من تاسیس یک مدرسه پیشرفته تکنیکی هوشمند است،  در این نوع مدرسه دانش آموزان فقط هفته ای یک یا دو روز برای آشنایی با یکدیگر به مدرسه میآیند.  همچنین آشنایی با ابزارهای نوین تولید آموزشی،  مانند استودیوهای صدا و تصویر و پیدا کردن نقش خود در تولیدهای آموزشی.  درست ترین کار آموزشی دخالت دادن خود دانش آموزان در تولیدهای آموزشی و پخش آنهاست،  مانند تولید کتابهای الکترونیک و صدا و تصویر و غیره.
      در زمانی نیستم که ذهنها را بتوان بسته و جامانده در قرون گذشته نگهداشت،  باید امکان رشد جهشی ذهنی و دانشی در سیستم آموزشی ایجاد کرد.  مانند،  امروزه همه جا پر از باشگاه ورزشی است،  نیاز نیست که بچه ها را در محیط محدود مدرسه وادار به نوع ورزش خاص کنیم،  و یا وقت گرانبهای آنها را نابود کرد،  و یاد داد که چگونه میتوان وقت تلف نمود.  هر نسل ذهن پویاتر و جویاتر دارد،  باید این را بخوبی دانست.
      یکی از مهمترین کارها در اینگونه مدارس،  از ابتدا کودکان را با ارز و درآمد دیجیتال آشنا میکنند،  و مدرسه با تولید یکی از ارزهای دیجیتال به کودکان یاد میدهد،  که چگونه مثلاً یک نقاشی دیجیتال کنند و آنرا در اینترنت بفروشند،  و آنها حتی با خرید و فروش بین خودشان درآمد ایجاد کنند.  این بخش بدلیل تغییرات سریع در نوع و تنوع،  بصورت جزیی قابل توضیح نیست،  فعلاً این یک تعریف کلی جهت چگونگی آماده کردن کودکان از دنیای نوین است.
نواندیشی آموزشی برای زندگی بهتر
      مدارس پیشرفته تکنیکی هوشمند،  نیاز ادامه حیات این قرن هر سرزمین و ملت است.  در زمانی نیستم که بتوان ذهنها را بسته و جامانده در قرون گذشته نگهداشت،  باید امکان رشد جهشی هوشی و دانشی در سیستم آموزشی ایجاد کرد.  هر نسل یا هر دهه تولدی،  ذهن پویاتر و جویاتر دارد،  باید این را بخوبی دانست.
……………
   برچسبها:  نواندیشی, نواندیشی آموزشی, زندگی بهتر, فهرست نواندیشی, مدارس هوشمند, مدارس تکنیکی.
………….
نواندیشی آموزشی برای زندگی بهتر
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
داستان قدیمی و تاریخ گذشته اجاره کتاب و کتاب اجاره ای و کتاب آنلاین کتاب آفلاین و نه به کتاب کاغذی و کتاب قدیمی، مشروح در http://arq.ir/315
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پرنیا
پرنیا
4 سال قبل

سلام من توی مدرسه مثقالی منطقه ۱۷ درس میخونم الان نهمم ولی پارسال هشتم که بودم وقتی خانم فرامرزی بودن همه به عشق ایشون میومدن مدرسه اما الان که ایشون از مدرسمون رفتن هیچ کسی انگیزه مدرسه اومدن نداره و هیچ کسی علاقه نداره که بیاد مدرسه ما ها به خانم فرامرزی عادت کرده بودیم خواهش می کنم خانم فرامرزی رو به مدرسه ما یعنی مدرسه شهیدان مثقالی منطقه ۱۷ برگردونید و یه مدرسه رو نجات بدید خواهش مندم .2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x