بایگانی دسته: عمومی ایران

مقالات عمومی درباره ایران

کشاورزی یا هرکی هرکی

کشاورزی یا هرکی هرکی که ایران وارد کنندترین کشور مواد غذایی استراتژیک در جهان شده است. نابسامانیهای آبی و ارضی کشاورزی، بیشترین خسارت را در ایران می زند. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومی ایران | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

انواع شرکتهای تجاری در ایران

انواع شرکتهای تجاری در ایران مانند همه جهان است، و بمنظور کار حرفه ای از روش آنها دانست، و با مطالعه کامل درباره آنها اقدام به تاسیس شرکت نمود. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومی ایران | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

آفت پروانه سفید در ایران

آفت پروانه سفید در ایران یکی از آفتهای مهم پروانه ای است، باید مقداری اطلاعات عمومی از آفتهای مهم داشت، تا بتوان در پژوهشهای تخصصی کمک بود. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومی ایران | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

حشره دراکولا را بشناسید

حشره دراکولا را بشناسید امسال ۸۹ با گرمایش زمین، که دلایل آنرا در زمین ما نوشته ام، بعضی حشرات زیاد شدند، و منزل ما در چلاسر و جل و میان مزارع و باغات می باشد. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومی ایران | برچسب‌شده , | پاسخ دهید:

مگس میوه مدیترانه در ایران

مگس میوه مدیترانه در ایران یکی از آفتهای مهم مگسی است، باید مقداری اطلاعات عمومی از آفتهای مهم داشت، تا بتوان در پژوهشهای تخصصی کمک بود. ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عمومی ایران | برچسب‌شده | پاسخ دهید: