Skip to main content

      با داستان هرودوت تاریخ نویسی استعماری آغاز می شود،  داستان هردوت در روم شرقی مانند بسیاری از تاریخها شروع و نگارش می شود،  تا جهان را بسمت اشتباه ببرند و حکایتی از حقانیت روم و یونان در جهان ترسیم کنند.  این نوع تاریخ نویسی در دوران عثمانی ادامه یافت،  زیرا با نابودی روم شرقی،  مکتبها و آموزشگاهها و افرادی که دست در کار دروغ نویسی در تاریخ بودند،  از بین نرفتند.

داستان هرودوت تاریخ نویسی استعماری

داستان هرودوت تاریخ نویسی استعماری
تصویر تکه پاپیروس هرودوت،  عکس شماره ۴۹۹۷.
      تکه پاپیروسی که می گویند از هردوت است،  اگر راست بگویند!  از این پاپیروس ده ها جلد کتاب قطور تاریخ هرودوت در آوردند!  چقدر این غربیها معجزه گر هستند.
داستان هرودوت تاریخ نویسی استعماری
لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  عکس شماره ۱۶۰۶.
برگه شماره 1330 پیوست لینک زیر است:
داستان هرودوت تاریخ نویسی استعماری

داستان هرودوت

      از نظر من هردوت یکی از اتباع سرزمین ار یا ایران بود،  نباید اغفال پرت و پلاها و دروغ های تاریخ شد.
  ــ  هرودوت = هردوت = اردوت = ار + دوت.
  ــ  ار = اول اران و اول بسیاری از شهرها مانند اردبیل و اربیل و اردستان = ایر.
      هرودوت،  زاده ۴۸۴  مرگ ۴۲۵ ق.م،  او معرگیر تاریخی گویش یونانی،  خیابان های "یونی آن" باستان بود،  این سرزمین در استان میسان عراق بود،  نه در کشور یونان،  جهت اطلاع به جغرافیای تاریخی مراجعه نمایید.  بعدها شاگردانش گفته های او را جمع نموده،  و در زمان روم بعنوان تاریخ حساب کردند،  و این نوشته ها تا امروز باقی است،  و منابع تاریخی بحساب می آورند.  باید درباره آنها تحقیقات علمی در جغرافیا ـ تاریخ انجام شود،  و مشخص گردند که چه مقدار آنها از نمایشها و معرگیری خیابانی است،  و آیا مقداری واقعیت در آنها یافت می شود.
      دیگران می نویسند و از نظر من تأیید نیست:  هرودوت سفر های متعدد در ممالک مشرق زمین کرده،  و تحقیقات خود را راجع به احوال و تاریخ این کشورها نوشته ‌است.  نوشته‌ های او شامل نه کتاب است،  و از این‌ جهت آن را تاریخ در نه کتاب می نامند،  و هر یک از کتاب‌ های او به نام یکی از ارباب انواع یونان کهن است.  بعضی از محققان تقسیم و نام‌ گذاری آثار هرودوت را از قرون بعد می‌دانند،  و معتقدند که تألیفات او در ابتدا تقسیماتی نداشته ‌است.
      هرودوت زمان وقوع حوادث تاریخی را در بعضی از گزارش‌ها،  درهم و ناهماهنگ نوشته‌ است،  در موارد زیادی داستان گویی جای تاریخ را گرفته،  علاوه بر این‌ها گویی روح اسطوره ‌پرستی یونانی هم،  در آثار هرودوت جایگاه ویژه ‌ای داشته ‌است.  نوشته‌ های هرودوت درباره بابل و آسور هم آشفته و افسانه آمیز است،  وی کاهنان مصر و بابل را مأخذ تحقیقات خویش معرفی کرده‌ است.  با این ‌وجود کتاب‌هایش در معرفی اوضاع و احوال مشرق ‌زمین،  در عهد باستان قابل ‌توجه ‌است.
      هرودوت در زمان خود نویسنده بسیار معروفی بود،  گفته می‌شود که نوشته ‌های خود را در زمان بازی های المپیک در آتن می‌ خوانده‌ است.  دانشمندان قرون بعد عقاید متفاوتی در باره آثار او داشته‌اند.  اوسویوس، وقایع‌ نگار معتبر قرن سوم میلادی،  ضمن گفتگو درباره سال های ۴۴۵ و ۴۴۶ ق.م،  می‌گوید:  هرودوت کتاب خود را در ملأ عام در آتن خواند،  و به افتخار بزرگی نایل شد.  پلوتارک اشاره می‌ کند که هرودوت مورد توجه مردم آتن بوده،  و آنها در برابر ستایش شهر آتن،  ده تالان به او داده‌اند.
      ارسطو او را افسانه ‌گوی خوش ‌بیان و دارای قدرت نویسندگی دانسته‌ است،  و به اشتباهات هرودوت در علوم طبیعی اشاره کرده‌ است.  توسیدید که تاریخ جنگ‌ های پلوپونزی را نوشته ‌است،  می‌گوید:  هرودوت نثر نویسی بود،  که به حقیقت نویسی علاقه نداشت.  کتزیاس، پزشک دربار داریوش دوم و اردشیر دوم،  مواردی از نوشته‌ های او را درباره کوروش بزرگ، کمبوجیه، داریوش و خشایارشا تکذیب کرده‌ است.
      ژوزف فلاویوس مورخ یهود،  و مان تُن مورخ مصری هم معتقد به اشتباه در روایات او هستند.  یسرون سخنور نامدار رومی او را پدر تاریخ نامیده،  ولی در عین‌حال به افسانه ‌گویی او اشاره کرده است.  دیودور سیسیلی هم به افسانه هائی که هرودوت وارد تاریخ مصر کرده،  اشاره دارد.  استرابون جغرافیدان نامدار می‌نویسد:  به شعرای قدیم مانند هومر و هزیود بیشتر می ‌توان اعتماد داشت،  تا به هرودوت و مورخین دیگر عهد قدیم.
      اما تاریخ ‌دانان متأخر معتقدند،  که با وجود افسانه ‌گویی از حقیقت زیاد دور،  و به آن بی‌توجه نبوده ‌است،  و سرانجام درباره هرودوت باید گفت،  که بیشتر کشفیات راجع به ایران قدیم،  مقداری مطالب نوشته‌ های او را تأیید می‌کند،  همچنین باید گفت بسیاری از گفته‌ های او در مورد ایرانیان غلط است،  و ناشی از یونانی بودن و حس ملی گرایی اوست.
      سوئیداس هرودوت را فرزند لیگزیس (Lyxes) و دریو (Dryo) معرفی می‌ کند،  که در هالیکارناس، بخشی از امپراتوری ایران در زمان داریوش هخامنشی به دنیا آمد.  همچنین نام پدر و مادر او ریشهٔ یونانی ندارد،  و منحصر به فرد به نظر می‌رسد.  از این رو جرج سارتن احتمال می‌دهد،  که این‌ها نام‌ های شرقی باشند،  که کم و بیش رنگ یونانی به خود گرفته‌ اند،  و اگر چنین باشد هرودوت را می‌توان شرقی یا دست کم نیمه ‌شرقی دانست.  شاید به همین دلیل باشد،  که پلوتارک، تاریخ نگار یونانی، هرودوت را بیگانه‌ پرست (Philobarbaro) معرفی کرده‌ است.
      اگرچه هرودوت در نگارش نبرد های ایران و یونان،  گاه از هم‌ زبانان یونانی خود پشتیبانی می‌کند،  ولی بخش مهمی از تاریخ باشکوه ایران باستان،  از نوشته‌ های او یا به کمک آن‌ها شناخته شده‌ است.
   مهم:  دروغگو هایی حقه باز غربی،  درباره این پرت و پلاها و نوشته ها و کتاب های الکی فلاسفه الکی تان،  یک سند بیاورید.  چقدر حقه بازی دارید،  بدون داشتن یک سند تاریخی و باستان شناسی،  از فرصت نبود تاریخ دان واقعی در شرق استفاده کرده،  و هر چی که خواستید بخورد ملتها دادید.  کور خواندید،  آن دوران تمام شد،  که تاریخ دزدی می کردید،  تاریخ ایران و قاره کهن  خود را پس می گیریم.
داستان هرودوت تاریخ نویسی استعماری

نابغه های معجزه گر

کتاب تاریخ هرودوت
تصویر جلد های کتاب تاریخ هرودوت،  عکس شماره ۸۳۶۶ ،
      منابع تاریخ سیستم آموزشی ایران اکثراً از روی کتابهای تاریخی می باشد،  که در غرب نوشته و در جهان پخش شده است.  منجمله کتابهای تاریخی دوران باستان،  که خیلی زیاد است،  و معروفترین آنها را در اینجا می نویسم،  "تاریخ هرودوت  بسیاری می گویند هرودوت از ایران و شاه های باستانی ایران خوب نوشته،  یا کم نوشته یا بد نوشته،  من نخوانده و تا وقتی نتیجه کار این نابغه های معجزه گر برایم روشن نشود،  اینگونه کتابها را نه می خوانم،  و نه بعنوان منبع تاریخی استفاده می کنم.
پاپیروس هرودوت تاریخ هرودوت
    تصویر تکه پاپیروس،  که می گویند از آن هرودوت است،  و تنها اثر باقی مانده از زمان هرودت است،  و از آن ده جلد کتاب درآورده اند!،  عکس شماره ۸۳۶۷.
      در زمانی که بزحمت چند خط روی سنگ و گل می نوشتند،  و یکی بعنوان زیر خاکی پیدا می شود یکی نمی شود،  یا در پاپیروس می نوشتند و فقط آنهایی،  که در هزار توی مقبره های مصر کم و بیش باقی مانده،  من نمی دانم چگونه نابغه های معجزه گر از یکی دو تکه پاپیروس،  که می گویند از هرودوت است،  و عکس آنها پیوست می باشد،  6 جلد و یا ۹ جلد کتاب قطور از آن در آورده اند!!.
   مهم:  هر شخصی می داند اصل کتاب تاریخی هرودوت کجاست،  و در کدام موزه است،  مرا خبر کند،  من هر چه می گردم اصل این دست کتابها را پیدا نکردم،  که در کدام موزه هستند.
   پرسش از عموم:  آیا این "نابغه های معجزه گر" عوامل استعمار و امپریالیسم بوده و هستند؟
   توجه:  ما ایرانیان منابع تاریخی زیادی داریم،  باید آنها را دریابیم،  نه کتاب های قطور خوش آب و رنگ نوشته شده نابغه های معجزه گر را که ساختگی تاریخ نویسی استعماری هستند.
   تذکر:  قبل از اینکه از هر نوشته و کتابی بعنوان منبع استفاده کنید،  تحقیق نمایید که منابع آن کتاب چه هست و کجاست.  بیشتر در اینجا.
عکس تاریخی یک کتابدار پارسی
   عکس تاریخی یک کتابدار پارسی،  حدود ۱۳۰۰ خورشیدی،  مشروح در تاریخ کتاب و کتابداری در ایران،  عکس شماره ۱۲۵۵.
داستان هرودوت تاریخ نویسی استعماری

استفاده از دروغهای تاریخ

      دروغهای تاریخ و تاریخ نویسی استعماری همیشه مورد استفاده استعمار و امپریالیسم برای ایجاد دشمنی بین ملتها بوده و هست.  نمونه آن در فیلم سازیهای مختلف و جنگهای قومی و کشوری دیده می شود.  یکی از ترفندهای تاریخ نویسی استعماری این است،  که در تاریخ نویسی مطالبی می نویسند،  که یکی خوشش آید،  و دیگری بدش آید،  و چون از قسمت خوب توسط خوش آمده تعریف می شود،  مفهوم آن می شود تایید آن تاریخ کذایی.
      برای اینکه متوجه شوید یک مثال ساده بزنم،  در داستان هرودوت تاریخ نویسی استعماری بخشهایی به تعریف کوروش بزرگ و ایرانیان اختصاص دارد.  بهمین جهت بسیاری از ایرانیان از تعریفها خوشش می آید،  و تاریخ هرودت را تایید می کنند.  ولی وقتی بقسمت و بخشهایی از تاریخ که از ایران و ایرانی بد گفته،  شروع می کنند به گفتن اینکه هرودوت دروغ گفته و دروغگوست.
      این رفتار را نمی دانم چه بگویم،  چرا بجای درک از تاریخ و واقعیتهای تاریخی،  عده ای محتاج خوب گفتن و بد گفتن از خود و دیگران هستند.  بارها در ارگ ایران تکرار کردم تاریخ را باید بعنوان یک علم دید،  و برابر با قوانین علمی تاریخ بررسی و نتیجه گرفت،  نه بر اساس احساسها و داستانها.
……………
   برچسبها:  داستان هرودوت، تاریخ نویسی استعماری، هردوت، تاریخ هردوت، تاریخ هرودوت، دروغهای تاریخ، استفاده دروغ، زندگینامه هرودوت.
………….
داستان هرودوت تاریخ نویسی استعماری
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
باستان شناسان یونانی مدعی شدند، که مقبره ارسطو را در شمال یونان کشف کرده اند، این نیز در ادامه دروغ های بیشمار درباره تاریخ و تاریخ سازی برای اروپاست، این پرت و پلاها و دروغها و شیادی ها را در ارگ ایران و گفتمان تاریخ افشا کرده و ادامه می دهیم. مشروح در http://arq.ir/703
* * * * * * * * * *
 مقبره باستانی در کشور یونان، که می گویند مربوط به پدر الکساندر است، در واقع با آثار در آن، یک مقبره هخامنشی است، مشروح در http://arq.ir/161
……………………….
کلیک کنید:  آسیمیله و همگون ‌سازی فرهنگی
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید