Skip to main content
      در تاریخ نویسی سنتی و کلاسیک قرن بیست ایران و اروپا،  آئین مهریسم آئین میترائیسم را یکی دانسته،  و هیچ ریشه یابی برای آنها ندارند.  درصورتیکه آثار تاریخی این دو آئین متفاوت هستند.  بطور مثال در مهریشت در اینجا،  تقریباً همه تاریخ نگاران امروزی،  مهر در مهریشت را همان میترا دانسته اند،  با کمی دقت در این یشت می توان فهمید که مهر و میترا یکی نیستند.
آئین مهریسم آئین میترائیسم
آئین مهریسم آئین میترائیسم
تصویر انوش راوید در ویرانه یک معبد مهر در اینجا،  عکس شماره ۳۶۷۸.
آئین مهریسم آئین میترائیسم
لوگو ذهن کپی پیس باقی مانده از سیستم آموزشی را کنار بگذارید،  عکس شماره ۱۶۱۳.
برگه 1273 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
آئین مهریسم آئین میترائیسم
آئین مهریسم آئین میترائیسم
      ابتدا باید در نظر داشت دینها و آئینها در طول هزارهای تمدن از یکدیکر اقتباس شده و رشد و تکامل یافته.  همچنین باید در نظر داشت در هزارهای تاریخ،  دانش و داده های علمی خیلی کم بود توضیح در اینجا.  همچنین غربیهایی که در قرن گذشته از مهر و میترا نوشتند،  اطلاعات از تمدن کهن جی نداشتند،  برای همین دانش آنها ضعیف بیان شده.
       وقتی در کتابها و اینترنت درباره مهر و میترا می خوانیم متوجه می شویم،  در نیمه اول قرن بیست چند تاریخ نگار وابسته به تاریخ نویسی استعماری مقداری مطالب گفته اند،  سپس دیگران آنها را تکرار کرده اند،  و هیچ مطلب جدید پیدا نمی شود،  ذهن کپی پیسی بسیاری از ایرانیها خیلی عالی است.
       شگردای تاریخ نویسی استعماری این است،  که تا می توانند تاریخ ایران و قاره کهن را محدود به مقدار نوشته و دروغ کنند.  منجمله همین آئین مهریسم آئین میترائیسم را یکی می کنند،  تا دستکاری عمد در تاریخ و ذهنها نماییند.  بارها نوشته ام مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید.
   آئین میترا ــ  این آئین بر اساس روش میث ها و پهلوانان افسانه ای طی بیش از هزار سال رشد و تکامل پیدا کرده،  و در ابتدای هزاره ششم خورشیدی ایرانی،  میترایی دارای شرایط یک دین شده است.
  ــ  میثرا = میترا = میث یا میت + را =  روش الهه زن.
      در چند نوشته کتیبه ای هزاره پنج خورشیدی ایرانی،  قسم آنها به میث هاست،  مانند میتانیها و هیتیها.  در فهرست خدایان میتانی، نام چهار الهه میترا، ورونا، ایندرا، نستیا،  ذکر شده است.  چه بسا ریشه میتانی،  دارند میت باشد،  یعنی نگهبانان الهه میت.
آئین مهریسم آئین میترائیسم
      عکس مجسمه های قهرمانان افسانه ای،  همه با لباسهای مانند بدن مار،  همراه با کوزه مهرابه،  عکس ۴۰۹۲.
      در میترائیسم اروپا خدا تبدیل شده بود،  به موجودی دل آزرده،  که مردم مطابق میلش رفتار میکردند.  در اروپای باستان ظلم فوق العاده و وحشت از زندگی چنان قوی بود،  که بایستی یک موجودی بالاتر از مردم،  رابطه های خشونت بار میانشان را تنظیم می کرد.
     در ایران حاصلخیز پیروان میترایی دیگر نمی توانستند سختی ها را بپذیرند،  در نتیجه خدایشان را از خدای قهار،  به یک خدای دل آزرده،  که برای آرامش دلش باید با پیمانش ساخت تبدیل کردند.
   آئین مهر ــ  این آئین در ظروف جیرفت بخوبی پیداست،  مهر که گویش درست محلی و باستانی آن مهار است،  به معنی مار و یا تندرستی است.  آئین مهر در ظروف هزاره سوم خورشیدی ایرانی بخوبی پیداست.
  ــ  بیمار = بدون مار یا بدون تندرستی.
آئین مهریسم آئین میترائیسم
   عکس ظروف جیرفت،  که مهرابه و داروی تندرستی در آنها بود،  هنوز این علامت یک یا دو مار سر در جام،  آرم دارو و داروخانه در سراسر جهان است.
آئین مهریسم آئین میترائیسم
   تصویر مهرابه های میترایی،  که در ادامه ظروف آئین مهاری جیرفت هستند،  و در آن آب مقدس بود.
      در آئین مهر خدا فقط طبیعت و برکتهای طبیعت است،  خدا یک ظالم انتقام گیر و محتاج رفتار گوش بفرمان مردم نیست.  موضوع در درک از خدا و الهه ها،  اختلاف دو آئین مهر و میترا را نشان می دهد.
   مهم:  آئین مهر بر اساس تندرستی و آفرینش است،  ولی آئین میترایی براساس رفع گشنگی و مقابله با گاوپرستی و حکومتهای ستمگر است.
      از نظر من ابتدا در هزاره سوم خورشیدی آئین مهر یا مهاری بوجود آمد،  این آئین هرگز بصورت دین درنیامد.  سپس در هزاره پنجم خورشیدی ایرانی آئین میترایی بوجود آمد.  هر کدام از این آئینها در زمان خودشان رشد و تکامل داشتند،  و از آئین های مختلف دیگر تاثیر گرفتند،  و به آئین ها و دینهای دوره های بعد نیز تاثیر گذاشتند.
   توجه:  اغفال تاریخ نویسی استعماری نشوید و تاریخ ایران را کوچک و کم اهمیت نکنید،  ایران مرکز پیدایش تمام آئینها بوده است.  خواهش می کنم،  ذهن کپی پیس از تاریخ نویسی استعماری را دور بریزید،  و مطالعه و پژوهشها بر اساس عمق آثار در تاریخ ایران نمایید.  همچنین با حفظ محیط آزادی اندیشه و قلم بگویید و بنویسید.
آئین مهریسم آئین میترائیسم
   تصویر معبد لالش یزدی در استان دهوک کشور عراق،  در ابتدای ورودی معبد دو مار بود،  که اینک یکی باقی مانده،  زوار هنگام ورود دست به مار و سپس به صورت خود می کشند،  عکس شماره ۸۸۹۷.
   جالب:  این مهم نیست که فردی مخالف یا موافق یک نوشته تاریخی باشد،  این مخالفت و موافقت به هیچ وجه واقعیت تاریخ را تغییر نمی دهد.  مهم اینست که ذهن کپی پیس را دور ریخت،  و با درک از تخصص،  پژوهشهای نوین انجام داد.
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون یک معبد میترایی یا مهری را دیده،  و درباره آن پژوهش کرده و نوشته منتشر شده دارید؟
……………
   برچسبها:   آئین مهریسم، آئین میترائیسم، آئین، دین مهری، دین میترایی، مهر، میترا، مهریسم، میترائیسم.
………….
آئین مهریسم آئین میترائیسم
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
. . جهت آینده ای بهتر،  دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی شرکت کنید . .