دیگر وبلاگ های انوش راوید

وبلاگ های دیگر انوش راوید
 
 
 
بخشی از مطالب در وبلاگها
   طراحی برنامه پژوهی
      در جهان امروز توسعه در معنای گسترده آن،  سخت وابسته به توسعه علم و فن آوری است،  و رقابت فزاینده ملتها برای پیشی گرفتن از دیگران و به منظور . . . ادامه مطلب
   ترسیم سناریوی آینده
      می توان برای آینده دو نوع سناریو، * اکتشافی و * تصمیم سازی،  نوشت و ترسیم کرد،  اکتشافی آن چیز ها و اتفاقاتی است که در آینده می باشد،  و تصمیم سازی . . . ادامه مطلب
   آینده و بحث های بنیادی
      دو نیروی بنیادی که هر دو نتیجه جنگ سرد بود،  به سرعت باعث تحول و پیشرفت دنیا گردیده و همچنان شکوفا تر ادامه دارد.  یکی اینترنت است،  که همگان با . . . ادامه مطلب
   روش مطالعات آینده پژوهی
      بحث و بررسی روش های مختلف مطالعات آینده پژوهی و آینده نگری،  و فراهم سازی پیشینه دانش،  برای فنون در دسترس،  به کار ارزیابی کیفیت . . . ادامه مطلب
   خواسته از آینده پژوهی
      امروزه تشبیه زمین به فضا پیما استعاره جالب و آشنایی است،  این تشبیه در ذهن آدمی تصویری از ساکنان زمین را که در فضا شناورند و برای حفظ و بقای . . . ادامه مطلب
   نگرشی دگر در آینده بینی
      در این پست آینده را با دیدگاه دیگری بررسی می کنم،  بدین منظور به نیم قرن گذشته باز می گردم،  تا بتوان این نگرش را بخوبی درک کرد،  البته بدین منظور مطالعه . . . ادامه مطلب
   بحران در تولید علم
      با جهان بینی محدود دیدگاه نیز محدود می ماند و روشها و راه حلها هم محدود می شود،  از ابتدای قرن ۲۱ شرکت ها و کارخانه های بزرگ،  یا با یکدیگر متحد یا تجزیه . . . ادامه مطلب
   الکی بودن و توهم اخلاص
      بسیاری از اشخاص در اندیشه ها و مرام های مختلف در فکر خودشان می پندارند،  دارند با خلوص کار می کنند، و تمامی طرح ها و اندیشه های دیگری را رد می کنند.  گاهی این . . . ادامه مطلب
   آینده شغل های چه می شود
      بسیاری از عزیزان درباره کار و شغل و آینده خود نگران هستند،  با وب گذر دیده ام که در جستجوی گوگل می پرسند،  آینده شغلی این و یا آن کار و تخصص . . . . ادامه مطلب
   محل کار شما خانه دوم نیست
      کار در قرن ۲۱ با طرح های نوین،  درست و سالم عمل کردن است،  دیگر مثل گذشته نیست که مشاغل یک سازمان خانه دوم شخص باشد،  که نیمی از زندگی خود را در . . . . ادامه مطلب
   حرکت گسترده را درک نماییم
      در قرن سنت گریزی ما با تهاجم گسترده تکنولوژی و دانش نو روبرو هستیم،  در صورتیکه نتوانیم این حرکت گسترده و در ضمن سازنده را درک کنیم سرخورده . . . . . ادامه مطلب
   درس آینده سازی در آموزشگاه ها
      پایان قرن ۲۰ و آغاز قرن دیگر،  مقطعی با اهمیت زیاد است،  بازنگری در قرن قبلی و سعی در تحلیل تاریخ پیچیده آن،  کار جالبی تلقی خواهد شد.   وظیفه دشوار تر این است . . . ادامه مطلب
   نظام آموزشی و آینده پژوهی
      نظام آموزشی تاکنون در به چالش کشیدن موضوعات و مسائل آینده،  در برنامه های آموزشی پیش دبستانی تا دبیرستان پاسخ مناسبی را نداده است.  این مسئله تا حدی  . . . ادامه مطلب
   چگونگی آموزش آینده ها
      برنامه آموزشی ابزار اساسی و مهمی است،  که اهداف آموزش آینده را به دانش آموزان منتقل می کند،  و به آنها می شناساند،  از این رو است که مفهوم نوسازی برنامه . . . ادامه مطلب
   دیدگاه آینده پژوهان
      کسی نمی تواند در آینده پژوهی تمام جهات را در نظر بگیرد،  آینده اقلیم شناسی، آینده پژوهی جامعه، آینده بینی علم و دانش، آینده نگری کار و شغل، تحصیل در . . . ادامه مطلب
   مقاومت ابله ها در تغییرات
      مردم در گذشته های دور زندگی دایره ای داشتند،  در تاریخ نیک توضیح داده ام،  هر روز کار آنها بیدار شدن و خوردن و خوابیدن و چیزای ساده دیگری و . . . ادامه مطلب
   سر درگمیها و نگرانیها
      بیشتر مردم اگر بتوانند و زحمت فکر کردن به خود بدهند،  میپندارند جهانی که میشناسند تا ابد دوام خواهد داشت،  برای آنان دشوار است که شیوه ای براستی . . . ادامه مطلب
   ادامه رشد و تکامل تمدن
      این روزها شاهد جنبش های ضد سرمایه داری در تمام جهان کاپیتالیستی هستیم،  روزی نه چندان دور نسبت به تاریخ،  حدود سی چهل سال پیش،  غرب سرمایه داری . . . ادامه مطلب
   تحقیق و تحلیل امروزی
      از ابتدا شروع کنم،  چگونه می توان تحلیل و تحقیق درست و جامع امروزی داشت،  و اصلاً از دید انوش یعنی چه؟  آیا مفهوم دیگری است؟  در قرن گذشت برای  . . . ادامه مطلب
   جوهر قرمز نداریم
      . . . . . . . . قسمت هایی از صحبت های اسلاوی ژیژک،  فیلسوف اسلوونیایی،  در جمع اشغال کنندگان وال استریت . . . ادامه مطلب 
   تعریف ساده علم هرمنوتیک
      این علم خیلی ساده است،  فقط در کتابها و سایتها مقدار زیاد حرف های خارجی ها را نوشته اند،  و شاید نویسنده ها خواسته اند،  با نوشتن اسامی و . . . ادامه مطلب
   استراتژی و مدیریت استراتژیک
      تعریف های زیاد و گاه ناسازگار،  از استراتژی و مدیریت استراتژیک ارائه شده است.  به تعبیر یکی از متخصصان مدیریت این عبارات مانند هنر است که . . . ادامه مطلب
   پارادایم و تحلیل های جدید
      واژهٔ پارادایم  Paradigm  پارادیگما   paradeigma به معنی الگو و مدل یا به طور کلی چارچوب نظری و فلسفی از هر نوع است،  این واژه نخست در سده پانزدهم . . . ادامه مطلب
   اندیشه ادبیات و هنر
      اندیشه ادبیات و هنر در طول تاریخ اندیشه در ایران،  ،  همیشه مورد بحث و جدل و کشمش بوده،  ادبیات و هنر،  مقوله علمى، تجربى و یا قانون ریاضى و . . . ادامه مطلب
   بزرگان علم و دانش جهان
      در پست های مختلف وبلاگ،  از اندیشمندان و دانشمندان ایران نوشته ام،  در این پست چند دانشمند و بزرگ علم و ادب غیر ایرانی را می نویسم،  که با سختی و  . . . ادامه مطلب
   فلسفه اطلاعات نوین
      امروزه در دانایی نوین،  فعالیت فلسفیِ کامپیوترگرا یا مبتنی بر نظریه اطلاعات نوین،  به حوزه ای پربار و رو به رشد در عرصه پژوهش های فلسفی بدل شده است. . . . ادامه مطلب
   رمز موفقیت جامعه
      جامعه ای موفق است،  که توده مردم آن رمز موفقیت را نیک آموخته باشند،  باید توجه داشت که آموزش ها منحصر به مواد درسی نظیر تاریخ و فیزیک و ریاضی و . . . ادامه مطلب
   شهروند خوب در تاریخ
      حدود ۴۰۰۰ سال پیش،  در دوره ای از تاریخ مصر باستان به نام دوره پادشاهی قدیم،  نشانه هایی از اندیشه جوابگویی آیند به مضنه ظهور رسید،  و پس از گذشت . . . ادامه مطلب
   دیدگاه ها در ماهیت جامعه
      همه ما سعی می کنیم جامعه ای آزاد و دمکرات داشته باشیم،  برای کلمات آزاد و دمکراتیک معانی زیادی وجود دارد ولی بطور کلی مفهوم کلمات . . . ادامه مطلب
   قورباغه ها پخته می شوند
      نگاه تحلیل به اینترنت ایران:  90 درصد جوانان زیر ۲۲ سال به مسیر های سطحی و بی محتوا رفته اند،  80 درصد ۲۲ تا ۲۸ سال چیزی مشابه هستند،  همراه با . . . ادامه مطلب
   استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی
      واژه ها غالباً پلهای تغییرات اجتماعی و نوعی نشانه ناپیوستگی هستند،  که آغازگر تفکر واژگون میباشند،  در واقعی ما نباید اجازه دهیم انبوه قوانین گذشته،  که . . . ادامه مطلب
   تعیین صلاحیت کاری افراد
      تعیین صلاحیت افراد،  مستقیم به آینده مربوط می شود،  برای اینکه بدانیم آینده مان چه میشود،  و سئوالات را پاسخ دهیم،  و بتوانیم گذر تاریخی موج سوم و تغییرات . . . ادامه مطلب  
   تغییر در انسان
      باورها، عادتها، اعتقادات و نگرش های ما به دنیا ناشی از آموخته هایی است،  که در گذشته از طریق ارث یا اکتساب (تربیت، تجربه و رفتار)،  به ما انتقال داده . . . ادامه مطلب
   تاریخ بی برنامگی افکار
      یک از مهمترین موضوعات برای آیند نگران دانستن نوع و شاخص فکرها در گذشته و حال است،  امروز بسیاری از مردم نمی توانند برای آینده خود طرح و . . . ادامه مطلب
   اندیشه اوهام و خرافات
    از بسیاری به اصطلاح تحصیل کرده ها گفتم که در جهان امروز غرق اوهام و خرافات شده اند و به جای اینکه جهان آفرینش را علمی نگاه کنند آنرا چشم انداز عصر . . . ادامه مطلب
   کار هایی برای افزایش بهره وری
      با بهره گیری از تعدادی فرمول و قانون می توان بهره وری در زندگی روزمره را افزایش داد،  اما باید توجه کنید،  وجود شما جزو زیر مجموعه کدام دسته از آدمها . . . ادامه مطلب
   سیستم های فلسفی
      به منظور پویایی وبلاگ،  در بخش کارگاه فکر سازی به موضوعات ذهنی و نظری و عینی می پردازم،  اکثر این بحث ها مربوط به قرن های گذشته می باشند . . . در ادامه مطلب
   منطق نظری
      منطق نظری گویند بوسیله ارسطو تدوین،  و بعدها بابهایی بدان افزوده شد،  در تعریف منطق گفته اند،  منطق نرم افزاری است،  که انسان را از خطای در فکر . . . در ادامه مطلب
   استدلال (حجت)
      اگر تصورات معلومی،  آدمی را به تصور مجهولی راهنمایی کند،  و چنانچه تصدیقات معلوم،  ذهن را بتصدیق مجهولی بکشاند،  حجت یا استدلال گفته می شود . . . در ادامه مطلب
   بازبینی در شتاب حرکت
    خلاقیت و نوآوری ــ  درخشش یک اندیشه و بوجود آمدن نظرات و ایده‌ های نو می باشد،  از نظر معنی، بیشتر در جنبه ‌های فکری و نظری و به اصطلاح  . . . در ادامه مطلب
   قضاوت خود را تقویت کنید
      برای اجتناب از بعضی عادات مسخره که بشر بدان متمایل است،  مجاهدت و نبوغ فوق بشری احتیاج نیست،  چند قاعده ساده از ارتکاب اشتباهات پیش پا . . . . در ادامه مطلب
   روش مذاکره
      مهمترین موضوع برای مذاکره این است،  که شنوده خوبی باشیم نه صرفاً گوینده،  زیرا هر چه بیشتر حرف بزنیم فرد مقابل فکر می کند،  که قصد فریب و گمراه کردن وی . . . . . در ادامه مطلب
   تمرکز برای مطالعه
      میخواهید یک جلسه مطالعه را شروع کنید، اما دست و دلتان به کار نمیرود و شرایط  جور نمیشود،  مطالعه را شروع کرده اید، اما بعد از گذشت زمانی، متوجه . . . .  در ادامه مطلب
   نوشتن مقاله علمی در وب
      بسیار دیده ام که در وبلاگ ها بدون در نظر گرفتن اصول لازم می نویسند،  برای کمک به بهبود نگارش مقاله و تحقیقات در وبلاگها سری مطالبی جهت یاد آوری . . . . در ادامه مطلب
   نگارش و بیان تحقیق
      بهتر است صورت مسئله تحقیق سئوالی نوشته شود،  و از بیان آن به صورت عبارت کلی یا جملات خبری خود داری کرد،  نمونه در وبلاگ سازمان آینده بینی انوش راوید می باشد . . . .
   احترام به حقوق دیگران
       احترام به حقوق دیگران برای ارزش معنوی مقاله و تحقیق بسیار مهم می باشد،  بهره برداری از آثار دیگران و ذکر آن در گزارش تحقیق به دو صورت مستقیم و . . . . در ادامه مطلب
   شناخت دانایی و تاریخ فکر
      سپاس محققان را که از پیدایش تمدن بشری و در طول تاریخ و تمام حکومتها،  با تحقیق و تعلیل در موضوعات گوناگون زندگی و سرنوشت بشر را تغییر داده و . . . . در ادامه مطلب
   مفهوم تحقیق علمی
      تقریباً همه انسان ها برای یافتن پاسخ سئوال ها و حل مشکلات خود ناچار به کاوش هستند،  می توان گفت که همه مشغول تحقیق هستند،  ولی آنان تشریفات و آداب یک تحقیق علمی و . . . .
   تعریف علم و دانش
      علم در لغت به معنای یقین، معرفت و دانش است،  واژه علم در مفهوم کلی خود بر هر نوع آگاهی نسبت به اشیا، پدیده ها، روابط و… اطلاق می شود.  به علم در مفهوم کلی و . . . . . در ادامه مطلب
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ   http://arq.ir
 

پرچم و نشان تارنمای ارگ ایران
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کانال ارگ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران