شرکت کیمیای فنی شمال

شرکت کیمیای فنی شمال
بازار یابی صنعتی
تحقیق و توسعه نانو پایه
ارتقاع صنعتی، ساخت و تولید
امکان سنجی محصولات پایه نانو
Industerial marketing
Nano base,  Products feasibility studies
Scale up,  Build and mass production
Nano base,  Research and development
ارگ   http://arq.ir
این نوشته در فنی مهندسی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.