Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

بررسی تاریخ نویسی استعماری ارگ ایران یکی از مهمترین بخشها برای تاریخ نویسی نوین ایرانی است.  باید دانست که چه کسانی و برای چه اهدافی،  در طول تاریخ سرنوشت نوشتند. هر شخص که می خواهد تاریخ بخواند،  و از تاریخ بدرستی بداند،  باید دست های آشکار و پنهان استعمار و امپریالیسم را در تاریخ نویسی و سرنوشت سازی بداند،  در غیر اینصورت براحتی در دام ترفند های رنگارنگ آنها گرفتار می شود،  و به جای علم مقداری پرت و پلا باب میل آنها را در حافظه خود جای خواهد داد.

بررسی تاریخی نویسی استعماری ارگ ایران

بررسی تاریخی نویسی استعماری ارگ ایران
تصویر پوستر فیلم های حقه بازی تاریخ نویسی استعماری،  عکس شماره 3423.
بررسی تاریخی نویسی استعماری ارگ ایران
تصویر لوگو عمیق درباره دانایی نوین و قدرت تشخیص اندیشه کنید،  عکس شماره 1619.
این برگه بشماره 134 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
بررسی تاریخ نویسی استعماری

فهرست  بررسی تاریخ نویسی استعماری ارگ ایران

       نوشته های بیشتر بررسی تاریخ نویسی استعماری را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
………….
بررسی تاریخ نویسی استعماری

دروغ گویی استعمار و امپریالیسم

      طی پانصد سال گذشته،  بویژه دویست سیصد سال اخیر،  استعمار و امپریالیسم بمنظور اهدافشان،  در کل تاریخ دروغ و دونگ زیاد گفته اند،  و توسط سیستم آکادمیک برتر و قدرت انتشاراتی و تبلیغاتی وابسته خودشان،  آنها را بعنوان تاریخ و سرنوشت،  در جهان جا انداخته اند.
      امروزه با وجود جوانان آگاه و دانای ایران،  این دروغها در حال افشا شدن می باشند،  هر چند هنوز سیستم آموزشی و دانشگاهی ایران،  همچنان وابسته به حشر و نشر داده های آنهاست.  اما با شرایط تکنولوژیکی قرن 21،  بزودی این سیستم آموزشی تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران،  که جا مانده در علوم قرن گذشته است،  یا براه راست و تحقیق و تحلیل های ملی و مردمی ایران روی می آورد،  یا با دانایی جوانان باهوش ایران بی اهمیت می گردد،  و نادیده گرفته می شود.
      از جمله این تحقیقات دروغ حمله الکساندر از یونان به ایران است،  که توسط پژوهشگر گرامی بانو پرنیان حامد در کتاب اسکندر تاریخ ایران،  آلکساندر یونانی نیست،  در اینجا،  با اسناد بسیار توضیح داده و افشا شده است،  و در اینترنت به چند صد پرسش و شبه با دلایل واضح و روشن پاسخ گفته اند.
      پژوهشگر گرامی آقای فرشاد فرشید راد،  در کتاب جغرافیای کهن و سرزمینهای گمشده،  موضوعات مهم جغرافیای کهن را ثابت کرده اند،  که بسیار مهم می باشد،  در اینجا.
      پژوهشگر گرامی آقای دکتر حمید شفیع زاده در کتاب تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا پیش از کریستف کلمب،   دروغ بزرگ و مهم دیگر را با هزاران سند معتبر بررسی کرده اند،  در اینجا
    همچنین دها و صدها پژوهشگر گرامی در راه برداشت دروغ های تاریخ نویسی استعماری در کار و تلاش هستند،  که بمرور از آنها خواهم نوشت.
بررسی تاریخ نویسی استعماری

تاریخ کلاسیک قرن گذشته

      تاریخ کلاسیک آموزشی و آکادمی را غربیها برای جهان نوشته اند،  و از ابتدای قرن 20 در ایران نیز از همان نوشته های برای آموزش استفاده شده،  و ادامه دارد.  در این نوع تاریخ نویسی که من آنرا تاریخی نویسی استعماری می نامم،  تمام تلاش و هم و غم آنها این بوده است،  که اروپا و اروپایی را برتر و پیروزمند در تاریخ نشان دهند،  کشورها  و ملت های دیگر را به نوعی درب و داغون و ضعیف و شکست خورده بگویند،  و دشمن همسایه های یکدیگر نمایند.
      یکی از مهمترین کلید های تاریخ نویسی استعماری،  تاریخ یونان باستان است،  که با انواع دروغ و ترفند و تاریخ دزدی،  آنرا مهم و بزرگ و اولین در جهان معرفی کرده اند،  که متعاقب آن بقیه دنیا را زیر جمع دانش و معرفت و پیشرفت یونان اروپایی جمع کرده اند.  وظیفه جوانان باهوش متخصص ایران است،  که دروغها و ترفند های تاریخ نویسی استعماری را افشا نمایند،  و دنبال واقعیتها بگردند.
      در تاریخ نویسی استعماری به نکالتی توجه می کنند،  که براحتی می توانند مردم هر کشوری را درب و داغون و شکست خورده و دشمن یکدیگر در تاریخ نشان دهند.  وظیفه جوانان باهوش متخصص است،  که با درک از تاریخ نویسی استعماری،  اقدام به نگارش تاریخ نوین کشور خود نمایند.  در غیر اینصورت با برآورد های اشتباه از تاریخ،  تحلیل گران مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی،  نمی توانند طرح های خوب و درست برای آینده بریزند،  و بهمین جهت می بینیم،  که امروزه کشور ما و کلاً تمام قاره کهن دچار بحران شده است.
بررسی تاریخ نویسی استعماری
شرق شناسي استعماری
      از ابتدای پیدایش تجارت مادی و گسترده،  در هلند و ایتالیا و چند جای دیگر اروپا،  شرق‏شناسی نیز بوجود آمد.  بعد از پیدایش و رشد و تکامل استعمار،  شرق شناسی در بساط استعمار پروش یافت،  و در واقع یک گفتمان قدرت و یک الگوی غربیِ از برای چیرگی استعمار تبدیل شد.  اکثر صاحب نظران مهمترین وجه شرق شناسی را استعمار می دانند،  و آن را یک شیوه غربی برای سلطه بر مشرق زمین می گویند.
      شرق شناسی استعماری نشانده حضور و سیادت علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب است،  و یادآور دورانی می باشد،  که غرب بر آن شد،  تا به شرق ثابت کند،  که در عقل و اندیشه و بینش و روش و دانش برتر و بهتر است،  و باید شرق علم، فرهنگ، ایمان و آرمانش را در غرب بجوید.  شرق‏شناسی،  به معنای آن‏چه پس از قرن هجدهم رایج گردید،  نوعی شیوه غربی‏ در خصوص ایجاد سلطه، داشتن آمریّت و اقتدار بر شرق بوده است.  همواره براساس تمایزی‏ از نوع تمایز های تاریخی بین‏ دیوانگان و عقب افتاده های شرق و عاقل‏ها و پیشرفته های غرب متصوّر شده است.  در این پروژه تمایز سازی،  انبوهی افراد استعماری و عوامل آنها‏ مانند شعرا، داستان‏نویسان، فلاسفه، نظریّه‏ پردازان‏ سیاسی، اقتصاددانان و مقامات قرار می‏گیرند.
      بطور مثال اکثر ایران شناسان انگلیسی،  به استثنای کسانی چون ادوارد گرانویل براون،  به شدت رویکردی استعماری داشتند،  و به کار گیری ایران شناسی استعماری در مورد کلیت ایران شناسی انگلیسی پر بیراه نیست.  به طور کلی شرق شناسی انگلیسی،  و به تبع آن ایران شناسی آنها،  از بطن استعمار متولد گردید،  و در خدمت اهداف و اغراض استعماری قرار گرفت.  بسیاری از مراکز شرق شناسی انگلیسی چون «مرکز مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن»،  از بازوان مهم و استراتژیک استعمار بودند.  بسیاری از شرق شناسان و ایران شناسان انگلیسی نه تنها از کارگزاران رسمی دولت و کمپانی هند شرقی،  بلکه از جاسوسان حقوق بگیر سرویس جاسوسی انگلستان بودند.  برای مثال وابستگی و عملکرد لرد کرزن، سردنیس رایت و دوشیزه آن لمبتون در این باره،  که خود یکی از مهمترین و بزرگ ترین ایران شناسان انگلیسی است،  برای تمامی محافل علمی و سیاسی شناخته شده است.
   توجه:  جهت اطلاع بیشتر در جستجوها بنویسید:  استعمار، امپریالیسم، تاریخی نویسی استعماری، شرق شناسی استعماری و…،  و اطلاعات بیشتر بدست آورید،  زیرا یک تاریخ نویس تا از اینها نداند،  هیچی نخواهد دانست،  و هچی نخواهد شد،  جز یک گمراه که خود و دیگران را گمراه می کند.
   مهم:  سیستم آموزشی ایران،  شماها که خود را ضد استعمار و امپریالیسم می دانید،  چرا دروغ های تاریخی را دور نمی ریزید؟  و چرا درباره استعمار و امپریالیسم و تاریخ نویسی استعمار چیزی نمی گویید؟  چرا  به اینهمه پرت و پلا و فیلم که می گویند و می سازند اعتراض نمی کنید؟  چرا کمیته علمی ضد دانش تلقینی استعماری ندارید؟  آیا با آنها کامل موافقید یا با بخشی؟
بررسی تاریخ نویسی استعماری
انواع مسشترق استعماری
      شرق شناسی به تمام موارد تاریخی، ادبی، سیاسی، فلسفی، فکری، فرهنگی، هنری، اقتصادی مربوط می شود،  و همیشه بنیاد های مهم استعماری در این راه فعال بودند،  و شرق شناسان را تربیت و اداره می کردند.
      شرق شناسان بد نیت و سیاسی کار،  مانند ارنست رنان فرانسوی (ت 1892،م )،  هنری لامنس فرانسوی (ت 1937،م )،  لوئی ماسینیون فرانسوی (ت 1962،م )،  که از مستشاران وزارت مستعمرات بود،  و نیز ویلیام میور انگلیسی ،  که در زمینه تاریخ کار می کرد،  و عمدا به روایات ضعیف تکیه داشت،  و نیز ساموئیل مارگلیوث انگلیسی و نیز زویمو آمریکائی،  که مزدور استعمار بودند.
      مأموریت و کار عده ای را به این اختصاص داده اند،  که کتب تاریخی را به روش نو، تصحیح و تحقیق کرده و بگونه امروزی به چاپ برسانند.  کتاب هائی مانند تاریخ طبری،  تاریخ ابن اثیر،  تاریخ ابی الفداء نفح الطیب مقری و جزء یازدهم الاغانی را به این سبک به چاپ رسانیده اند.  مثلا در تحقیق و چاپ کتاب نفح الطیب چهار مستشرق به نام های:  دوزی، دوگات، کرال ویلیام رایت، به مدت چهارسال، وقت صرف کرده،  و سپس روی چاپ آن نیز،  چهارسال دیگر وقت گذاشتند و
      گروهی نیز مأموریت های مختلف داشتند،  سیاحان و سفرنامه نویسان،  که به سرزمین های شرق مسافرت کرده اند.  باستان شناسان، حفاران و قرائت کنندگان خطوط قدیمی شرقی.  متخصصین تاریخ هنر، مثل پروفسور پوپ آمریکائی.  محققین در نظام قوانین و فرهنگ های تاریخی شرق،  پژوهشگران در تاریخ معاصر، تاریخ علوم از قبیل ریاضیات، نجوم، جانورشناسی، طب، داروشناسی و غیره.  متخصصین در فلسفه و دانش های ویژه شرق، مانند:  هنری کربن، پروفسور توشی هیکوایزوتسو و مارتین مکدرموت.  مستشرقینی پیدا می شوند،  که در هر یک از این رشته ها فعالیت پژوهشی داشته و یا دارند.  شماری از آنان نیز،  در اکثر این رشته ها اقدام به عمل و اظهار نظر می کنند.
   ــ  با توجه به ماهیت کار خاورشناسی،  شاخه های استشراق را متمرکزتر از این می توان مورد بحث قرار داد.  واقعیت این است،  که در نهایت،  همه آنها دارای ماهیت و اهداف سلطه جویانه و سیاسی بوده و هستند.  این متن اندکی درباره این موضوع مهم بود،  با مطالعه و پیگیری های تاریخ نویسی استعمار و شرق شناسان استعمار،  دانش خود را برای تاریخ نویسی و یا تاریخ خوانی بالا ببرید.
بررسی تاریخ نویسی استعماری
بخشهای تاریخ ایران
      مطالعه بخش های تاریخ ایران،  یک عمر کار تحقیقاتی علمی می طلبد،  اگر دیده باشید درباره بخش هایی از من پرسش های کرده اند،  و من خود را دارای صلاحیت پاسخ ندانسته ام،  که از آن دوران بگویم.  اما بازهم در سیستم آموزشی ایران یاد داده اند،  که یکی دو کتاب حفظ کنید،  و خود را دانای آن علم بدانید،  شاید شاخص عمده این دانایی کذایی همان فردی است،  که در تلویزیون از همه دوران می گوید و تحلیل می کند.
      ما بخاطر ایرانی بودنمان،  به همه تاریخ و همه مردم و همه خاک کشورمان،  در طول تاریخ افتخار می کنیم،  اما این علم نیست،  این احساسات شخصی است،  که گاه مورد سوء استفاده احزاب قرار می گیرد.  همانطور که در بالا گفتم،  شخصی که می خواهد تاریخ دان باشد،  ابتدا باید علم را بشناسد،  و سپس در جهت علم حرکت کند،  خود بخود در این جهت متوجه خواهد شد هر آنچه که می داند،  ذره ای است از بی کران علم،  که تازه شاید اشتباه باشد،  و خواهد دانست علم فدرال است نه شخصی.
      ما بعنوان تاریخ نگار وظیفه داریم،  موضوعات تاریخی را بررسی نمایم،  علم خوب و بد ندارد،  افتخار و سرشکستگی ندارد،  تاریخ نگار با درست نوشتن از تاریخ باعث می شود،  تحلیل گران مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی،  توانایی برنامه نویسی درست داشته باشند.  برای همین همیشه می گویم مهمترین علم در علوم اجتماعی تاریخ است،  که زیر بنای ساخت آینده است.  دروغ و دونگ های تاریخ نویسی استعماری باعث شده جهان چنین آشفته گردد.  هر چند که بخشی از این آشفتگی برای سرمایه داری امپریالیسم است،  ولی درصورتیکه تاریخ درست و واقعی نوشته شده بود،  مردم و روشنفکران خیلی بهتر می توانستند از پس ترفند های استعماری بر آیند،  ولی همانگونه که گفتم خود استعمار با دستکاری در تاریخ و تاریخ نویسی،  زمینه گمراهی مردم به نفع خود را فراهم کرده است.
      بارها نوشته و عکس و فیلم و لوگو تهیه کردم،  که علم از احساسات جداست،  و نوشته ام دشمن ما ایرانیان نه این و آن است نه دیگری،  دشمن ما ایرانیان احساسات شخصی خودمان است،  که همه ما گرفتار آنیم.  در سیستم آموزشی ایران یاد نداده اند،  که علم جدا از احساسات است،  که هیچ،  بلکه باید می گفتند علم دشمن احساسات است.  اگر ما می خواهیم کار علمی نمایم،  ابتدا باید احساس را کنار بگذاریم،  خوب و بد را کنار بگذاریم،  و فقط شاخص های علمی را در نظر داشته باشیم،  آنهم قوانین و فرمول های علمی قرن 21 را در نظر بگیریم.   
بررسی تاریخی نویسی استعماری ارگ ایران
   تصویر بنای ساسانی به نام قلعه دختر در جمهوری فعلی آذربایجان،  عکس شماره 8611.  یکی از هزاران آثاری است که نشان می‌دهد آنسوی ارس همواره در طول تاریخ بخشی از ایران بوده،  و در دوره ننگین استعمار زده به اشغال روسها درآمده.
بررسی تاریخ نویسی استعماری
تاریخ نویسی استعماری از دید دیگر
      بدنبال تهاجم استعمارگران به شرق،  قومگرایی و بالیدن به "گذشته پرافتخار" در دستور کار نمایندگان بومی این سلطه گران قرار گرفت  'پان پارسیسم' در ایران، 'پان عربیسم' و 'پان ترکیسم' و 'پان کردیسم' و 'پان' های دیگر نیز در ایران و خاورمیانه پدیدار گشته و بالیدند؛  ویژگی مشترک همگی آنها تاریخ نگاری و هویت سازی بر پایه افسانه و دروغ؛ و رسالت آنها تولید کینه های قومی برای از میان بردن همبستگی مردم خاورمیانه و هموار کردن راه سلطه گران جهانی بود.
      رضاشاه در ایران، آتاتورک در ترکیه، فیصل در عراق، امان الله خان در افغانستان و… دانسته و یا غیر عمد کارپردازان این پروژه استعماری بودند.  انگیزه سیاسی استعمارگران از اجرای این پروژه،  چنانکه اشاره شد،  ایجاد شکافهای قومی و پاشیدن تخم کینه و دشمنی میان مردم خاورمیانه بود.
      سلطه گران غربی که برای غارت طلا، الماس، مروارید، زغال سنگ، کائوچو، پنبه، موز، قهوه، نفت، اورانیوم و … آسیا و افریقا و آمریکای جنوبی را به آتش جنگ و بیداد خود سوزاندند.  سرزمینهای ثروتمند و زیبای قاره ها را به فقر و گرسنگی و ویرانی کشاندند.  در ایران و خاورمیانه همواره با مقاومت شدیدی روبرو بوده اند،  که بر کینه دیرینه صلیبی آنها افزود و در اندیشه تضعیف و تحریف آن بر آمدند.  برای تضعیف و تحریف اندیشه های ملی و نابودی همبستگی مردم قاره کهن،  به ایجاد و تقویت گرایش های قومی – نژادی پرداختند،  و از سوی دیگر دست به تاریخ سازیهای تقلبی زدند.
      کتاب "دو قرن سکوت" زرین کوب "شاهکار جاویدان"  در اینجا،  تاریخ نگاری غیر علمی است،  که سرشار از افسانه ها و پندارها و برتری جوییهای مشمئز کننده قومی – نژادی است.  اگر قرار باشد تاریخ ایران و هویت ملی ایرانیان بر پایه دیدگاه های موجود در این کتاب ساخته شود،  ایرانیان جاودانه در تاریکی دروغ و ستم و توهم و کینه گرفتار خواهند شد.
بررسی تاریخی نویسی استعماری ارگ ایران
بررسی تاریخ نویسی استعماری ارگ ایران یکی از مهمترین بخشها برای تاریخ نویسی نوین ایرانی است
تصویر مجسمه آرش کمانگیر در استان یزد، شهرستان مهریز،  عکس شماره 7293.
   برای انهدام یک تمدن سه چیز را باید منهدم کرد،  اول خانواده – دوم نظام آموزشی – سوم الگوها.  برای اولی منزلت زن را باید شکست،  برای دومی منزلت معلم،  برای سومی منزلت بزرگان و اسطوره ها.  این ترفند استعمار و امپریالیسم برایمان آشناست.
بررسی تاریخی نویسی استعماری ارگ ایران یکی از مهمترین بخشها برای تاریخ نویسی نوین ایرانی است
تصویر از استعمار انگلیس،  عکس شماره 7371.
#تاریخ_نویسی_استعماری بر پایه #تاریخ_نویسی_دینی،  منجمله تاریخ نویسی #کلیسا و #کنیسا است.  شامل تولید و نشر قدرتمندانه دروغهای پیوسته بنام تاریخ،  برای سبک کار #استثمار و #استعمار.  کنترل واقعی درک و دانش و بینش مردم،  نیازمند ابزار نرم #تاریخ است.  از ابتدای تمدن حاکمان با #تاریخ_نویسی مورد نظر،  توانستند مردم را در یک مجموعه زیر دست در اختیار گیرند.  نمونه در تاریخ زیاد است،  مانند #فراعنه مصر تا استعمار #بریتانیا.

……………
   برچسبها:  بررسی تاریخ, تاریخ نویسی استعماری, تاریخ کلاسیک, شرق شناسی, مسشترق استعماری, بخشهای تاریخ, دید دیگر.
………….
بررسی تاریخ نویسی استعماری
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x