Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

سخن نخست وبسایت ارگ ایران را ابتدا بخوانید و سپس تارنما را مطالعه نمایید بدون درک و دانش از دلیل و فلسفه این تارنما نوشته های آن برایتان بی معنی میشود.  همیشه قبل از ورود به هر جا،  از وبلاگ تا سازمان،  از هتل تا شهر و کشور،  ابتدا سخن و حرف اول و مرام و اساس آنها را متوجه شوید،  تا بتوانید درک درستی از آنجا پیدا کنید.  سیستم آموزشی سبک قرن گذشته کاری کرده،  که بیرون آمده ها از آنجا سطحی نگر شوند،  و به اصلها توجه نکنند.

سخن نخست وبسایت ارگ ایران

 سخن نخست تارنمای ارگ ایران
تصویر پلاک طلایی هخامنشی،  عکس شماره 3311.
سخن نخست تارنمای ارگ ایران
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
این برگه بشماره 105 پیوست لینک زیر است:
سخن نخست وبسایت ارگ ایران

سخن نخست تارنمای ارگ ایران

      ابتدا سخن نخست تارنمای ارگ ایران را بخوانید،  و سپس تارنما را مطالعه نمایید،  بدون درک و دانش از دلیل و فلسفه این تارنما،  نوشته های آن برایتان بی معنی می شود.  همیشه قبل از ورود به هر جا،  از وبلاگ تا سازمان،  از هتل تا شهر و کشور،  ابتدا سخن و حرف اول و مرام و اساس آنها را متوجه شوید،  تا بتوانید درک درستی از آنجا پیدا کنید.  سیستم آموزشی سبک قرن گذشته کاری کرده،  که بیرون آمده ها از آنجا سطحی نگر شوند،  و به اصلها توجه نکنند.
      هر وبلاگ یا سازمان،  شرکت یا حزب،  در این دوران و قرن نوین،  نیازمند طرح تدوین شده است،  که شامل:  مرامنامه، اساسنامه، استراتژی، تاکتیک، سبک کار، و… باشد،  عدم دقت به این اصول،  آن شرکت یا سازمان یا وب را سردرگم می کند،  و به اهدافش نمی رساند.
   توجه و مهم:  قبل از مطالعه تارنمای ارگ ایران لطف کنید،  سخن نخست تارنمای ارگ ایران را مطالعه نمایید.  بسیاری جسته و گریخته مطالب وبلاگ را می خوانند،  و میگویند و میپرسند:  چرا همه چی را دروغ می گویید،  پس راستش هم بگویید.  این دلیل بر بی توجهی به اصل در دقت است،  نه در کم و بیش هوش و سواد پرسنده.
      تارنمای ارگ ایران فروشگاه نیست که مشتری بخواهد،  حزب نیست که پیرو بخواهد،  این تارنما اشخاص پژوهشگر مستقل تاریخ می خواهد،  که بعد از خواندن آن،  دید جدید بتاریخ پیدا کنند.  دقت کنید،  تارنمای ارگ ایران خود تاریخ نیست،  کتاب تاریخ نیست که تاریخهای بازاری و آموزشی را تکرار کند،  در اینجا دید و فلسفه و نظریه جدید بتاریخ را می خوانید.
    ارگ یا ارک به معنی قلعه کوچک در میان قلعه بزرگ است،  که دارای برج و بار باشد،  و در آن فرمانروای شهر و ایالت یا کشور اقامت داشته،  و غالباً وی از آنجا مبادرت به اداره امور می کرد.  وبسایت ارگ ایران،  بخشی از هدایت و اداره موارد زیر را بعهده دارد و انجام می دهد:
      تاریخ نویسی نوین ایرانی،  و جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران،  و ایجاد دید جدید بتاریخ،  و پردازش محوری بجای حافظه محوری،  و کنشگری بجای واکنشگری، و….
سخن نخست وبسایت ارگ ایران
تصویر انوش راوید در یک قلعه باستانی،  عکس شماره 2100.
      سخن من در ارگ ایران برای عموم مردم نیست،  برای علاقمندان خاص به تاریخ و جغرافیاست،  که ذهنهای پویا و جویا و مستقل دارند.  این نوشته ها کتابهای درسی نیست،  و کسی مجبور به یادگیری آن نمیباشد،  بلکه برای رمز گشایی از اندیشه های فعال است.  برای اشخاصی است،  که ضریب هوشی بالایی دارند،  جوگیر نمیشوند و نمیخواهند ساده و زود باور باشند،  و میخواهند حقیقت را بدانند و بسوی واقعیتها بروند. 
سخن نخست وبسایت ارگ ایران

سخن، مرام، اساس، سبک کار

      سخن وبسایت ارگ ایران به عاشقان دانستن حقیقت است،  که اندیشه خدمت به دانش و ایران دارند،  سخن ارگ ایران به تحصیل کرده ها و روشنفکران است،  که اندیشه و عمل شان تابع منطق و حقایق علمی است.  بدین منظور حرکت تارنما بحث در جهت معیارهایی با اتکا به حقایق علمی و تجربی و موازین منطقی محقق است.
      در زمانی حساس که راه زندگی و رشد ملتها،  به شیوه  فرا امپریالیستی در خطر و بحران است،  لازم می گردد،  که اندیشمندان و روشنفکران مورد نظر این تارنما،  در محیط دمکرات مجازی گرد هم آیند.  در تشخیص دروغها و یافتن واقعیتها و حقایق علمی در جغرافیا ـ تاریخ و تکامل اجتماعی و فرهنگی به اندازه توانایی خود کار،  و به گسترش واقعیتها در میان مردم بکوشند.  کوتاهی از این مهم سپردن دوران به دروغ پردازان است،  که با دشمنی دیرینه،  خواهان شکست و تجزیه ذهنی و ذاتی ملتهای قاره کهن،  جهت تخریب و انقراض می باشند.
        تارنمای ارگ ایران (جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران سابق)  بر پایه دروغهای تاریخی نمی باشد،  بلکه در ضدیت کامل با کلیت دروغ،  و مخالف سرسخت دروغهای تاریخی و اجتماعی است.  بنابر این منابع و مطالب کتابهایی،  که اصالت واقعی و صحیح بودن مقالات آنها مشکوک میباشد،  فقط به منظور بررسی چگونگی نوشته هایشان در اینجا استفاده می شود.
      آنچه که امروزه برای علوم انسانی،  بویژه تاریخ و تاریخ اجتماعی مسئله ساز شده،  انبوه دروغها و ترفندها است،  که هر کس به فراخور حال و موقعیت خود بکار برده است.  برای تصفیه و پاکسازی آنها باید از روشهای اصولی استفاده کرد،  تکیه بر مطالب مشکوک و تکرار طوطی گونه آنها،  همان گمراهی تاریخی است.
      بدین جهت باید در نظر داشت،  استدلالها و استنباط های قیاسی،  که همراه تحلیلهای عمیق و داده های واقعی تاریخی و آماری است،  نهایت به تکوین تعلیلهای جدید،  برابر اصول علمی می انجامد،  که در تمام مراجع ذیصلاح مسند و منبع به حساب می آید،  که اساس و پایه ارگ ایران،  بر این مبنا می باشد.
      در مقالات ارگ ایران از ذکر مستقیم و یا نوشتن کلاسیک انبوه زیرنویس منابع خود داری شده،  ولی با استفاده از واژه های کلیدی کتابهای داری اهمیت،  تشخیص ذهنی برای حرفه ایها مقدور شده است.  مبتدی های مرتبط با این دانش،  ضمن مطالعه و پیگیری ارگ ایران،  بعد از مدتی خود می توانند،  رمز و راز یا در واقع علم ارگ ایران را بیابند و درک کنند.  همیشه خواهش کرده ام،  افرادی که علاقه و یا دانشی در تاریخ و تاریخ اجتماعی ندارند،  اارگ ایران را مطالعه نکنند،  و اگر اشتباه وارد شده اند،  سریع خارج شوند،  چون سردرگم می شوند.
سخن نخست تارنمای ارگ ایران / انوش راوید
عکس انوش راوید در 1346 خورشیدی،  مشروح در تولد در تاریخ،  عکس شماره 112 .
سخن نخست وبسایت ارگ ایران

مرامنامه ارگ ایران

   1 ــ  احترام کامل به مردم ایران و تمام انسانها،  2 ــ  حفظ بی چون و چرای دمکراسی واقعی،  3 ــ  کار فرهنگی جهت زدودن دروغ و نیرنگ و فریب در تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران بزرگ و قاره کهن،  4 ــ  رعایت کامل قوانین کشور ایران و بین المللی،  5 ــ  دفاع از تاریخ و تاریخ اجتماعی و جغرافیای تاریخی ایران.
سخن نخست تارنمای ارگ ایران
اساسنامه ارگ ایران
   1 ــ  تحقیق و تحلیلهای ویژه در تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران و جهان،  2 ــ  ایجاد آموزش و درک بیشتر از واقعیتهای تاریخی و حس حرکت زمین زیر پا،  3 ــ  کار فرهنگی دفاع از تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران،  در محیط دمکرات وب.  4 ــ  تلاش برای ایجاد فرهنگستان مستقل تاریخ و جغرافیای تاریخی ایران.
سخن نخست وبسایت ارگ ایران
سبک کار ارگ ایران
      وب ارگ ایران یا جنبش ارگ ایران،  فعالیتی مجازی در محیط اینترنت و غیر حضوری،  ویژه علاقمندان به دانش جغرافیا ـ تاریخ است،  که نیازی به رهبری از بالا مانند سبک کار قرون گذشته ندارد،  بلکه برنامه ای با آینده نگری و سازمان های نوین قرن 21 است.  با توجه به جامعه امروزی و تحقیقات متوجه می شویم،  سبک کار قرون گذشته بویژه دوران تولید انبوه قرن 20 برای پیشبرد اهداف در این زمان کار ساز نمی باشد.
      بسیاری هنوز در گذشته مانده و می پندارند،  که برای کار می بایست رهبر و سازمان هرمی شکل داشت،  تا بتوان هدایت کلی را به دست گرفت.  در صورتیکه در قرن موج نو با انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی این گونه هرم ها به راحتی آسیب پذیر هستند،  و به هیچ عنوان و شکل نمی توان آنرا ثابت نگه داشت.
      اگر سازمان هرمی در این قرن ثابت بماند،  دلیل بر عدم توانایی تحلیل و تعلیل نیروهای تشکیل دهنده آن است،  که به نوبه خود عدم کارایی را در پی دارد.  گاه در این زمان دیده می شود،  مدیریت یا رهبری با پول هرم تشکیلاتی را نگه می دارد،  ولی هر روزه مخارج بیشتری می طلبد،  و در نهایت حفظ آن امکان ندارد.
   یک تعریف ــ  اگر بعضی پدر یا پدر بزرگی را محک بزنید متوجه می شوید،  که آنها می پندارند،  اگر نباشند،  بچه ها و نوه ها توانایی ادامه زندگیشان کم است،  و می پندارند همه دانایی در آنها جمع است.  در گذشته داستانی و خطی می ساختند،  و میلیونها انسان گرد آن متعصّبانه جمع می شدند،  اما در این زمان وضع کاملاً فرق می کند،  دانایی قرن 21 حاکم و در حال انکشاف است.
      این زمان طبقات زیرین هر هرم را جوانان تحصیل کرده تشکیل خواهند داد،  بسیاری از آنها خود مدیران سازمان بزرگ و کوچکی هستند،  آنها براحتی هر تغییر و تحول را درک کرده و جهت گیری می کنند.  به همین جهت خیلی سریع هر هرم تشکیلاتی از هم می پاشد،  و به بیشمار هرم تبدیل می شود.
      فرمانده مهمی در خاطرات خود نوشته بود،  که زمان جنگ اول جهانی سربازان بی چون و چرا دستور فرماندهان را اجرا می کردند،  اما در جنگ دوم جهانی می بایست برای آنها تعریفی از دستور می کردیم،  ولی در آینده،  هر سربازی فرمانده خواهد بود.  آن فرمانده در نیم قرن پیش این مهم را دانسته و درک کرده بود،  بنابر این نمی توان با اصول کاری گذشته وارد آینده شد.
      ارگ ایران نمی خواهد و نمی گذارد زمان تکلیف را روشن کند،  بلکه می داند که این علم و دانش و اندیشه است،  که باید بر زمان اثر گذارد.
      تمام اطراف ما هر چه می بینیم و حس می کنیم،  از یک مدیریت کاملاً علمی برخوردار است،  باید این مدیریت را که از اتم و سلول و ملکول تشکیل شده درک و تشریح نمود.  نباید مانند انسان عصر حجر آنرا فقط ساخته و پرداخته بالا و پائین دانست،  و خارج از توانایی تحلیل و تحقیق خودمان به حساب آوریم.  به این ترتیب با دید آینده نگری،  مدیریت قرن 21 در فضا شکل می گیرد،  همان گونه که آن اتمها و ملکولها و سلولها در فضا بیکدیگر اتصال دارند،  و مجموع آنها عنصری یا عناصری را تشکیل می دهند.
      در این زمان با تعریف علمی خاص تشکیلاتی،  عنصر مدیریت و سازمان هم در فضا شکل می گیرد.  البته درک این جملات برای افراد جا مانده در اندیشه پدر بزرگ مآبانه قرون گذشته مشکل است،  ولی مطمئنا جوانان باهوش امروزی به آنها کمک خواهند کرد،  تا متوجه شوند.
      در نتیجه برای ایجاد عنصر مدیریت و رهبری، جنبش و سازمان، سبک کار و غیره،  نیازمند تعریف علمی با اصول دانش و تکنولوژی جدید می باشیم،  که این تشریح علمی از توانایی یک اتم و یا یک فرد خارج است.  بدین جهت ابتدا جنبش نو پدید بوجود می آید،  و سپس در مسیر رشد و تکامل تعریف ها حاصل می شود،  بظاهر ممکن است اندکی افراد فکر کنند،  که سبک کار جدید غیر ممکن یا زمان بر است،  ولی در آن واقعیتی نهفته که افراد با هوش آنرا درک و پی گیری می کنند.  با تعریف های جدید و جامعه شناختی قرن نو،  داشتن تشکیلات و جنبشی هرمی شکل که بتواند،  با گسترده کردن محیط زیرین به اهداف خود برسد،  تصور پوچ و غیر قابل اجرا می باشد.
      امید است،  ایرانیان دانش پژوه موضوع و مطلب ارگ ایران را بگیرند،  و با دانش خودشان در آمیزند و به جامعه بفرستند،  که حتماً ره آوردی نیکو در پی خواهد داشت.  در غیر اینصورت چنان ماند که،  من تیری در چله اینترنت گذاشته،  و بسوی دشمن ارگ ایران،  یا دروغهای تاریخی و اجتماعی رها کرده باشم،  که این باعث می شود دشمن موذی هوشیار تر،  و ما همچنان پراکنده و بی دل و یار بوده،  و در انتظار سرنوشت و دروغهای دیگری باشیم،  که برایمان بنویسند.
      عزیزان بیائید با دین و دانش والای مان خودمان سرنوشتی نو بنگاریم،  و بدین منظور از هم میهنان عزیز خواهشمندم در جهت سخن ارگ ایران نظر بنویسند،  تا به اهداف مورد اشاره یعنی باز نویسی علمی تاریخ و سرنوشت رسید.  ایران عزیز با داشتن امکانات گسترده طبیعی، سیاسی، اقتصادی، و ظرفیت های عالی انسانی، علمی، فناوری، و سابقه درخشان تاریخی،  براحتی میتواند حرکت بسوی تمدن جدید را،  پویا طی کند.
      وظیفه اندیشمندان است،  که با درک تغییرات و با دانایی قرن 21،  استراتژی منطقی و کار آمدی پیش بینی نمایند.  بنابراین احتیاج است در جهت فرآیند تدوین برنامه های آینده نگر،  همه اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قرن 21  جهان را در نظر داشته باشند،  و لازم است چالشهایی که کشور با آن روبروست،  از قبیل نقاط قوت و ضعفها و فرصتها را کاملاً شناسایی کنند.  درایت پیش بینی آیند اینست که از گذشته خود واقعی و بدور از دروغ بدانیم،  امروز خود را با محکهای دقیق بشناسیم،  داراییها و بود و نبودهای آشکار و پنهان را در تمام زمینه ها و چیزها خوب ببینیم.
      انوش راوید سعی می نماید با مقالات خود در ارگ ایران،  چشم اندازی تهیه کند که به شکل همه جانبه و با درنگهای جدید،  بلکه تحرکی نو به فضا بدهد.  با شرایط بسیار خوبی که در همه زمینه ها داریم،  و همچنین داشتن تمدن تاریخی مهم،  نمی توانیم قبول کنیم که نقشی پایین دست در منطقه و گیتی داشته باشیم.
      احتمالاً بد بینانه نبینید،  بحثها نگاه نژادی و ملی نیست،  ایران و همه مردم ایران است،  مردم و کشور ما باید جایگاهی بلند تر و معظم تر داشته باشند.  انسان با هوش در قرن 21 حتی با یک نگاه به سر نوشته های انوش راوید چون:  قرن سنت گریزی،  بسوی تمدن جدید، موج سوم، انسان قرن 21، چالش قرن،  تغییرات مطلوب، خود بخود پیگیری میشود که اینها چه هستند،  و در پی سئوالها و نظرها و آزمون و تامل گردونه یادگیری می رود.
      هم میهنان عزیز احتمالاً این قبیل حرفها را شنیده،  شاید هم چند بار شنیده اید و خوانده اید،  ولی بد نیست یکبار دیگر و از دیدگاهی دیگر ببینید،  درصورتیکه از پس اینها،  سئوالها و نقدهای علمی باشد،  می توان به آینده نو راحت امیدوار بود،  که در نتیجه آن نا امیدی دشمن تاریخی را بدنبال دارد،  ولی اگر لودگی و یا ناسزا گویی شود،  متوجه میشویم کار روشن گری سخت و دشوار،  و راه دشمن هموار است.
   مهم:  برنامه دیگر ارگ ایران مبارزه با دشمنان آزادی است،  که دشمنی دیرینه با آزادی و فرهنگ ایرانی دارند،  که اندکی مأمور استعمار و امپریالیسم و بعضی گمراه شدگان تاریخی هستند.
   پرسش از عموم:  آیا شما نظر دیگری دارید؟
 سخن نخست تارنمای ارگ ایران / ارگ تاریخی ایران
عکس یک ارگ تاریخی ایران،  مشروح در تاریخ قلعه های ایران،  عکس شماره 4548.
سخن نخست وبسایت ارگ ایران
پا و ذهن را جلو بکشید
      یکی از برنامه هایی که انوش راوید دنبال می کند این است،  که بلاگرهای جوان ایرانی که جزو فعال ترین عزیزان هستند،  و نفوذ خاص در جامعه دارند،  پا و ذهن خود را جلو و به دانایی نوین بکشند.  بسیار دیده می شود که بخاطر آموزش در آموزشگاه هایی که به شیوه قرن 20 اداره می گردد،  جوانان نمی توانند بخوبی تلفیق نوین دهند.  اکثراً نیازمند راهنمایی و کمک فکری هستند،  تا تفاوت قرن گذشته با این قرن را متوجه شوند.
      با هوش ترها اگر تاکنون متوجه اختلافات بزرگ دو قرن نشده باشند،  با مطالعه این تارنما سریع راه اندیشه خود را می یابند،  ولی برای بقیه روشهای مختلف لازم است تا بگیرند،  البته با یک تارنما کار مشکلی است.  به هیچ وجه نباید در انتظار معجزه و ریسمان و آسمان بود،  باید زحمت کشید و کار کرد،  تا بتوان مملکتی خوب با مردمی دانا داشت.
      تاریخ و تاریخ اجتماعی،  بود و نبود مردم،  حرکت و نگاه آنها،  مربوط به زمان و مکان خودشان با محدودیت های مخصوص بوده.  مثلاً کسی که چند قرن پیش در روستا و یا قبیله دویست نفری و یا شهر چند هزار نفری،  در دوره ای مختلف ساختار تاریخی اجتماع زندگی می کرده،  چه دانا یا ساده بوده،  درک کاملاً متفاوتی از همه موضوعات با هم داشته اند.  به همین منوال قرن گذشته هم که مرحله نهایی انقلاب صنعتی بوده،  با این قرن که انفجار دانش با مجموعه ای از انقلابات اطلاعاتی و ارتباطی و غیره است،  کاملاً متفاوت می باشد.
      ما در این قرن امکانات وسیع زندگی و فراگیری داریم که در گذشته نبود،  مثلاً من که زندگی نامه خود را در تولد در تاریخ نوشته ام،  در روستای کوچک جل و چلاسر تمام امکانات زندگی مدرن را دارم.  در صورتیکه همین 25 سال پیش اینجا،  شبکه آب و برق،  جاده و غیره نداشت،  مردم 25 سال پیش کجا،  و امروزیها کجا.   بنابر این نباید بشر گذشته را به این قرن منتقل کرد،  بلکه باید پیگیر انفجار دانش بود،  تا در موج آن سوار شد،  و جهان را از تخریب و انقراض نجات داد.
      با نگاهی به وبلاگها متوجه می شویم،  بخاطر همان آموزشها،  که در ابتدای این مطلب و در قرن سنت گریزی گفتم،  بسیاری از افراد مانند قرن قبلیها هستند.  نباید گذاشت که این موضوع تبدیل به یک مشکل اجتماعی و عقب افتادگی شود،  بویژه که بسیار از مجریان آدمهای قرن گذشته هستند،  و یک نوع تلقین نا خواسته گذر به گذشته در جریان است.   از عزیزان و بویژه جوانان با هوش می خواهم،  برای این بخش کمک باشند،  تا اقدام اصولی اینترنتی انجام پذیرد،  که همه بتوانند پا و ذهن را جلو بکشند.
سخن نخست تارنمای ارگ ایران / تخت جمشید
 تصویر تخت جمشید،  عکس شماره 5835.
سخن نخست وبسایت ارگ ایران
خواست ارگ ایران
       ایرانیان باستان دستگاه خلقت را میدان جنگ خوبی با بدی،  یا محل نبرد بین روشنایی با تاریکی می دانستند،  و انسان را مبارز این میدان می شماردند،  کاری که جنبش برداشت دروغ ها از تاریخ پیشه کرده است،  یعنی مبارزه با تاریکی و دروغ و بدی،  بر پایه و اساس انسانی.  در گذشته ها دشمنان علیه ما دروغ نوشته و رجز خوانی نموده و تاریخ را جعل کرده اند،  چند قرن بعد استعمار و دشمنان تاریخ ایران آنها را بزرگ نمایی کرده،  و با ترفندهایی گسترش داده و یا با نفوذ در سیستم آموزشی ایران،  به عنوان تاریخ بخورد بچه های عزیز داده اند.
      در جاهایی ساده دلان و ساده ترها دروغها را دست مایه کوبیدن ایرانیها کرده اند.  بیائید با اعتماد به نفس ایرانی و ذکاوت خود هر کجا دروغی دیدید آنرا افشا کنید،  و دروغ ها را متذکر شوید،  و به دنیال واقعیت ها بگردید،  و این را سر آغاز کار بزرگ ملی برای برداشت دروغها از تاریخ ایران نمایید.  توجه داشته باشید،  وبسایت ارگ ایران جهت این است که با دانایی قرن 21  فکر و تحقیق و تحلیل کرده،  که واقعیتهای تاریخی چه بوده است؟  و چشم و گوش بسته هر چه را نپذیرفت و به عنوان علم تاریخ قبول نکرد،  البته توجه داشت که این وبلاگ هم خود تاریخ نیست.
      در دویست سال گذشته کارگزاران و چهره های استعمار برای جعل تاریخ و ملیتها و مرزها خیلی فعال بوده،  و هر کاری خواستند با حمایت کشور هایشان کرده اند،  و امروزه دروغها تبدیل به خطر شده اند،  چون در هر صورت ددمنشانه دروغ گفته اند.  ارگ ایران را با دقت بخوانید تا بیشتر متوجه پلیدی و ترفندهای آنها شوید.
    خواست ارگ ایران چیست؟  برنامه ریزهای دولتی و غیر دولتی و در هر زمینه کاری و فکری،  نیازمند آن است،  که بدرستی از تاریخ و تاریخ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دانسته شود،  مراحل بی قاعـده و هنجار رشد تاریخ و همچنین آهنگ تاریخی،  به تمام معنی و تمام مسائل ایران را به واقعیت بدانند،  تا بتوانند به درستی برنامه ریزی نمایند،  البته اکثراً بطور مستقیم به این دانش مراجعه نمی کنند.
      یعنی آنچه که در طول زندگی خوانده اند،  و در ذهن دارند مورد استفاده قرار می دهند،  که خود این یک نقطه ضعف برنامه ریزی است،  که در این وبسایت بخش سازمان آینده بینی بررسی می شود.  اشتباهی که آمریکا در عراق کرد،  ولی امروزه برای مراحل جدید تهاجم دیگرش،  دارد به دنبال حقیقت های تاریخی می گردد.  برای همین دشمن با ترفند هایش نمی خواهد سیاسیون،  و برنامه ریزهای ایرانی به واقعیتهای تاریخی دست پیدا کنند،  تا در گمراهی باشند،  و نتوانند مسیر درست را بروند.
 سخن نخست تارنمای ارگ ایران / میدان نصف جهان شهر اصفهان
  تصویر میدان نقش جهان شهر اصفهان،  عکس شماره 5761.
سخن نخست وبسایت ارگ ایران
تعریفهای نوین علم
      یکی دیگر از برنامه های وبلاگ،  تفهیم و تحریک یا تقاضا برای ایجاد تعریف های جدید است،  آنچه که از علوم بویژه جغرافیا ـ تاریخ در گذشته تعریف شده،  در بسیاری موارد می تواند کاملاً متفاوت با واقعیت های علمی باشد.  در گذشته و گذشته ها،  خیلی موضوعات و مسائل برای مردم حتی دانشمندان دوران تعریف نشده بود،  و در طول زمان و به مرور و کم کم به دانشها افزوده می گردید.
      از ابتدای قرن 21 و انقلاب کامپیوتری و اینترنتی که در آینده نگری توضیح داده ام،  انفجار در دانایی بشر پدید آمده،  و باید آن را درک نمود.  این کم دانستن و نداشتن تعریف برای موضوعات و مسائل باعث می شد،  علم و دانش، تحلیل و تحقیق، در همان اندازه دوران خودش باشد،  که شامل تاریخ و تاریخ اجتماعی و در کل علم جغرافیا ـ تاریخ هم می شد.  مثالها در تاریخ ایران زیاد است،  که در وبلاگ خیلی نوشته و ادامه می دهم،  اما در اینجا یک مثال غیر ایرانی هم می زنم.
      در 24 اوت سال 70 ق.م،  از صبح زود زمین لرزه هایی اطراف کوه وزو Vesuvio،  شهر پمپئی  Popeii و خلیج ناپل ایتالیای کنونی را می لرزاند،  ولی کسی به این لرزشها توجه نمی کرد،  مردم می پنداشتند خدایان کمی شوخی دارند.  ساعت یک بعد از ظهر از کوه دودی سفید و خاکستری غلیظ به ارتفاع 10 تا 15 کیلومتر به آسمان بلند شد،  و باد آنرا بروی شهر آورد و شهر در تاریکی فرو رفت،  مردم خیلی تعجب کردند،  ولی باز هم اهمیت نمی دادند،  و کار خدایان می دانستند.
      از ساعت 5 بعد از ظهر باران سنگ ریزه شروع شد،  مردم ترسیدند و به یکباره سعی در فرار از شهر پمپئی کردند،  تا به اطراف بروند.  باران سنگی که بر اثر ترکیب مواد شیمیایی خاکسترها به هوا رفته با هوای سرد در آسمان ایجاد شده بود،  باعث شد که بیشتر مردم نتوانند از شهر 20000 نفری خارج شوند،  و حدود 5000 نفر در شهر گرفتار و گیر افتادند.
      از ابتدای شب با ادامه فعالیت کوه حرکت توده های عظیم مواد با سرعت 100 کیلومتر در ساعت بطرف پائین شروع شد،  18 ساعت پس از آتش فشان شدت آن زیاد شده بود.  ابتدا مردم در شهر پمپئی و هراکولانوم و روستاهای اطراف بر اثر استنشاق گازهای سمی کشته،  و سپس در موج نهایی زیر 20 تا 25 متر مواد مذاب و نیمه مذاب مدفون شدند.
      برای مردم که به این راحتی گیر افتاده و کشته شدند،  آتش فشان و فعالیت کوه آتش فشانی تعریف نشده بود،  آنها این را به خدایان نسبت می دادند،  زیرا دانش آنها همین اندازه بود.  اما امروزه با وجود امکانات وسیع علمی و انقلاب و انفجار اطلاعاتی و دانایی که به شتاب ادامه دارد،  باید بیش از گذشته بدانیم،  بهتر و بهتر، بیشتر و بیشتر به تحلیل و تحقیق، بررسی و کاوش پرداخته شود.
      سال 1594 م،  اتفاقی در هنگام حفر کانال آبیاری،  آثار تاریخی شهر پمپئی و اطراف آنرا کشف و اکتشافات را آغاز کردند.  اکتشافات تا کنون ادامه دارد،  اما تا همین ده سال پیش و قبل از تکنولوژی کامپیوتری درباره اتفاقات پمپئی به خوبی نمی دانستند.
      یک مثال دیگر را کوتاه بگویم،  در انقلاب مشروطیت ایران هیچ کدام از مردم دوران نمی دانستند،  که بدلایل تاریخی و تاریخ اجتماعی،  تمدن جدید بورژوازی یا در واقع نو بورژوازی در ایران شکل گرفته است.  در حقیقت انقلابیون داشتند با دوران فئودالی پادشاهی قاجار مبارزه می کردند،  زیرا تمام مردم چه دانا و یا عامی تعریفی از بورژوازی و فئودالی نداشتند.  اگر در این قرن 21 با وجود ذهن های پویای تاریخی،  نتوانیم تعریفهای جدید،  برابر با اصول و قوانین علمی در تمام موارد منجمله جغرافیا ـ تاریخ ارائه دهیم،  نمی توانیم وارد تمدن جدید شویم.
سخن نخست وبسایت ارگ ایران
چرا مطالب ادامه دارند
      در بیشتر مطالب تارنمای انوش راوید نوشته شده،  ادامه دارد و بازنویسی می شود،  زیرا این مقالات گوشه کوچکی از زیر مجموعه علم جغرافیا ـ تاریخ است،  و برای علم پایانی نیست.  عزیزان برای دریافت ادامه مطالب می بایست به صفحه نخست و فهرست مراجعه نمایند.  روزی نیوتن قانونی برای جاذبه نوشت و دویست سال می پنداشتند همان است،  بعد انیشتین قانونی و فاکتوری آورد و باز پنداشتند دیگر همان است،  و تاکنون اشتباه فهمیده و خیلی اشتباه بوده است.
      اکنون در قرن 21 متوجه شده اند،  هر چه گذشتگان که دانشمندان بنامی بوده و گفته اند اشتباه بوده،  و هر چه علم جلوتر می رود،  تازه می فهمند که هیچ از جاذبه نمی دانند.  علم جغرافیا ـ تاریخ هم همین گونه است،  خواهشاً مپندارید آنچه که می دانیم واقعیت و تمام علم است،  و همه چیز تمام شده است،  در تاریخ و فرهنگ یاد گیری توضیح نوشته ام.
   مهم:  یاد آوری نمایم،  وبسایت ارگ ایران خود تاریخ نیست،  یا هر وب و کتاب خود تاریخ نیست،  بلکه نظرات نویسنده آنها می باشد،  که می تواند با وجود داشتن منابع و مستندات،  باز هم خود تاریخ نباشند.  تاریخ را باید فرهنگستان تاریخ بنویسد و تأیید موقت نماید،  فرهنگستانی که باید اعضای آن انتخابی باشند،  و از میان دانشوران داوطلب زیر مجموعه علم جغرافیا ـ تاریخ برگزیده گردند.
      برای رسیدن به چنین فرهنگستانی،  کار و زمان، آمادگی ذهنی و پویایی لازم است،  البته افراد اهل علم و دانش واقعی،  خود می دانند و می توانند راه ناهموار و مشکل این کار را چگونه بپیمایند.  وجود فرهنگستانهای علمی در تمام زمینه ها و گرایشات،  در جهت استراتژی ملی و مردمی ایران است،  که برای آینده نوین ایران بسیار مهم می باشد.
      ایجاد چنین فرهنگستان هایی از توانایی افرادی،  که مزد بگیر دولتی هستند تقریباً خارج می باشد،  بمنظور رسیدن به آن بهتر است،  اشخاص دانشور تاریخ و تاریخ اجتماعی یکدیگر را در اینترنت بیابند،  و با کمک تکنولوژیهای نوین برای رسیدن به فرهنگستان تاریخ ملی ایران گام بردارند.  بدین منظور آماده تبادل نظر و اندیشه هستم،  عزیزان علاقمند می توانند در صفحه ویژه پرسش و پاسخ ها در اینجا پیگیری نمایند.  کوتاهی از این مورد سپردن گذشته و آینده ایران بدست کسانی است،  که چه بسا صلاحیت ملی و مرمی نداشته باشند،  و یا از چهره ها و کارگزاران خاص باشند.
سخن نخست وبسایت ارگ ایران
علم ادامه دارد
       در بیشتر مقاله هایم نوشته ام ادامه دارد و بازنویسی می شود،  علت آن امکان وسیع و خوب اینترنت است،  در گذشته یک کتاب چاپ می کردند،  خیلی که هنر می شد می نوشتند بخش دوم آن در کتاب بعدی.  ولی امروزه به راحتی یک مطلب می نویسیم،  و می توانیم آنرا بازنویسی کنیم و ادامه دهیم.  در کل همگان متوجه شده اند،  برای علم پایانی نیست،  و هر آن ممکن است علم دچار تغییرات اساسی شود.
      مثلاً روزی عده ای می گفتند که اسکندر از یونان آمده،  ولی امروز با وجود تحقیقات پژوهشگرانی که در ارگ ایران از آنها گفته شده،  و یا بقیه مطالب این تارنما،  متوجه شده اند،  که آن اسکندر قبلی،  داستان بوده و تمام کسانی که در باره اش نوشته اند،  هرگز نخواسته اند فکر کنند،  که برای علم پایانی نیست،  به شوخی بگویم کتاب هایشان کاغذ باطله شده،  و فقط بدرد خرد کردن و کارتن سازی می خورد،  یعنی بهدر رفتن میلیونها که هیچ،  میلیاردها ساعت درس و کتاب،  مشق و اندیشه جوانان و مردم بوده است.  چه برنامه ریزیهای سیاسی و نظامی از بابت آن دروغ انجام شده،  و چه کشته ها و خرابیهای بیشماری داشته است.
سخن نخست وبسایت ارگ ایران
چاپ کتاب نه
      زمین دارد زیر پای ما حرکت می کند،  بارها در این باره گفته ام و در قرن سنت گریزی کاملاً توضیح داده ام،  دیگر زمان چاپ کتاب برای زمینه های تخصصی نیست.  چند صد سال پیش یک دانشمند در تمام علوم می گفت و می نوشت،  تا اینکه به قرن تولید انبوه 20 رسید،  و همه مردم می خواستند در تمام علوم بدانند،  و خود را جای دانشمند قرنهای گذشته قرار دهند.  اما در این قرن بخاطر گسترش و عمق دانش امکان ندارد،  کسی از تمام علوم بخواند و فرا گیرد،  فقط لازم است اطلاعات عمومی به اندازه مورد نیاز تخصص خود بداند.
      بنابر این اشخاص متخصص و دانش جویان در زمینه دانش ارگ ایران به راحتی در تمام گیتی دسترسی به این تارنما دارند.  در وب دانش سریع تبادل نظر و نو نویسی و طراحی می شود،  در صورتیکه در کتاب ضمن مخارج سنگین این امکان نیست،  و با قطع درخت و تولید کاغذ جهان را به تخریب و انقراض نزدیک می کند.
سخن نخست تارنمای ارگ ایران / انوش راوید در ارگ شیراز
عکس انوش در ارگ کریم خان زند شیراز،  مشروح در سفرهای انوش راوید،  عکس شماره 4504.
سخن نخست وبسایت ارگ ایران را ابتدا بخوانید و سپس تارنما را مطالعه نمایید بدون درک و دانش از دلیل و فلسفه این تارنما نوشته های آن برایتان بی معنی میشود. 
      در کتابها و وبها و فیلمها و داستانها،  بی نهایت دروغهای تاریخ را تکرار کرده اند.  من در راه حذف دروغها از تاریخ شکوهمند ایران در ارگ ایران هستم،  و آشکارا مطالب مختلف دروغهای تاریخ نویسی استعماری را نمی پذیرم،  و آنها را افشا میکنم.  چند کتاب بازاری و درسی را حفظ نکردم،  که ادعا نمایم تاریخ بلد هستم،  و طوطی گونه بار دیگر تکرار کنم،  ریشه ای تاریخ را بررسی و پیگیری میکنم.
 ……………
   برچسبها:  سخن نخست, تارنمای ارگ, ارگ ایران, مرامنامه, اساسنامه, سبک کار, انوش راوید, وبسایت ارگ ایران, وبسایت ارگ.
………….
سخن نخست وبسایت ارگ ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
تفاوت فرهنگی تاریخ اروپا و فرهنگ ایران در کولوسیوم و تخت جمشید دیده می شود، مشروح در http://arq.ir/118
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ایمان
ایمان
1 سال قبل

واقعا جای دلگرمی داره فعالیت ها و افکار شما واقعا ممنونم ازتون من همیشه میگم دولت وقت در مورد گذشته بزرگ ایران بسیار کم کاری کرده و میکنه امیدوارم روزی برسه ک عظمت ک بزرگی ایران و ایرانی برای همه‌‌ی دنیا اشکار بشه این جمله اخرپو رو حساب نژاد پرستی نزارید دلمون خونه از بلایی ک داره سرمون میاد و در اخر امیدوارم در این راه نچندان راحت موفق باشید 

داریوش
داریوش
1 سال قبل

عالی بود.3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x